Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
(x)İslam
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 30 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Allah 'tan gelen mesajı en iyi şekilde anlamak için ne zaman ve hangi olaylar sonrasında indiğini bilmek gerekir, bu amaçla tüm sureleri ana hatları kısa ve öz olarak en belirgin ayetleri ile tanıtma gayesi güdülmüştür. Bu sayede bütüncül bir bakış açısı ile sureleri kavramak ve hafızaya kolay almak hedeflenmiştir. Okudukça özellikle gençlerin kafasını karıştıran soruların (deistlik, ateistlik vb.)cevabının Kur'an da olduğunun farkına varacaklardır. Sosyal hayatta fert ve toplum için gerekli olan düzen Kur'
34.3 TL.
Âlemlerin rabbi olan Allah'a hamd ve sena Allah'ın Habibi hazreti Muhammed 'e (SAV) Aline, ashabına ezvacına ve etbaına Selat ve selam olsun. Allahü zülcelal Hz'ni tanımak, Allah'a kulluğunu birinci adımıdır. İnsan kendi istidadı nisbetinde tanı-madığı rabbe nasıl kul olur. Allah'ın yüceliğini, kudre-tini, azametini bilmeyen kişi Allah tan nasıl yardım isteyebilir, nasıl teslim olabilir. Onun içindir ki, sevgili peygamberimiz (sav): En büyük amel Allah'ı bilmek-tir. Allah'ı bilmeden yapılan amelin faydası o
35 TL.
Suad'ın ayrılığın yetmiyormuş gibi, iki taraf arasında söz taşıyanlar bana; 'Ey Ebû Sülmâ'nın oğlu! Sen, artık kendini ölmüş bil.' dediler. Kendilerine güvenip de başvurduğum her dost ise bana; 'Seni oyalayıp teselli edemem, başının çaresine bak.' dedi. Ben de, 'Çekilin yolumdan.' dedim. Rahman'ın takdir ettiği her şey elbette olacaktır. İnsanoğlunun mes'ud hayatı ne kadar uzun olursan olsun, mutlaka bir gün bir tabutta taşınacaktır. Resûlullahın beni öldüreceğini haber aldım. Resûlullahın yanında bağış
35.7 TL.
Yüce Rabbimin izni ile Besmele isimli ilk kitabımı tamamladım. Bu kitabı yazmaktataki amacım İslam hakkındaki güzel sözleri ve kendi düşüncelerimi paylaşmaktadır. İnşallah kitabımı okuyanların hayatlarında güzel değişimlerin olması için dua ediyorum. Belki biri okur, etkilenir ve hayatını tamamen Rabbi için yaşar düşüncesi ile yazdığım kitapta Tek gayem Allahın rızasıdır. Birilerine bu yolda vesile olabilirsem ne mutlu bana...
23.8 TL.
Kur'ân-ı Kerim Allah tarafından inzal edildiği tarihten bu yana her cenahtan insanın ilgi duyduğu bir kitap olmuştur. Arapça olarak indirilen Kur'ân pek çok dünya dillerine çevrilmiştir. Kur'ân'ı doğru okumak ve yorumlamak bilim insanlarının ve düşünürlerin görevidir. Kur'ân'ı açıklama ve yorumlama işi Müslümanların ilmî geleneğinde Tefsir adıyla anılmıştır. Son dönem çalışmalarında görülen Kur'ân'ın semantik incelemesi, tefsir alanına metodik açıdan bir zenginlik katmıştır. Tezimizde art zamanlı (diachroni
50.4 TL.
Suad'ın ayrılığın yetmiyormuş gibi, iki taraf arasında söz taşıyanlar bana; 'Ey Ebû Sülmâ'nın oğlu! Sen, artık kendini ölmüş bil.' dediler. Kendilerine güvenip de başvurduğum her dost ise bana; 'Seni oyalayıp teselli edemem, başının çaresine bak.' dedi. Ben de, 'Çekilin yolumdan.' dedim. Rahman'ın takdir ettiği her şey elbette olacaktır. İnsanoğlunun mes'ud hayatı ne kadar uzun olursan olsun, mutlaka bir gün bir tabutta taşınacaktır. Resûlullahın beni öldüreceğini haber aldım. Resûlullahın yanında bağış
24.5 TL.
Allah-ü Taala'ya ve Hz. Rasulallah'a iman eden şu üç şeyişeyi yapmakla vazifelidir: 1- Allah'ın emirlerini tutmak.... 2- Yasak ettiği şeyleri yapmamak... 3- Kimsenin elindekine göz dikmemek, doğru çalışmak, haline razı olmak.... İnsan, hayatı boyunca, emir, yasak ve kader çizgisi içindedir. Hiçbir zaman bunların dışına çıkamaz. Dışını Hakkın emirlerine uydurduktan sonra, iç alemiDışını alemi için 3 vazife başlar: 1- İnsan öz varlığı olan kalbine, iç alemine dönmeli... 2- Ruh, iyilik taraftarı olarak,
28 TL.
Kur'an vahiy yoluyla Cebrail tarafından peygamberimize 23 senede nazil olmuştur. Vahyin 23 yıla yayılmasının elbette önemli bir takım hikmetleri vardır. En önemli nedeni ayetlerin hazmedilerek, sindirilerek uygulanmasını sağlamaktır. Tedrici bir yöntemle aşama aşama insanlığa gelmiş, Hz. Peygamber de nasıl uygulandığını kendi hayatında göstermiştir. Her inen ayeti peygamberimizin vahiy katipleri yazıyorlardı, ayrıca peygamberimizin arkadaşları da o ayetleri ezberliyordu.
66.5 TL.
Aşkın tanımı yapılamaz. Aşk ancak tadılır. Tadan da aşkın ne olduğunu anlatamaz. Bil ki, insan sevgilisinden duyduğu sözün dışındaki sözlere sağır olduğu, sevgilisinin yüzünden başka gördüğü her türlü sağır türlümanzaraya karşı kör olduğu, sevgilisinin konuşmasının vemanzaraya ve sevgilisinin sevdiği konuşmanın dışındaki konuşmalara ilgisizsevgilisinin ilgisiz kaldığı zaman, ancak aşk o insana hakim olur. O zaman kalbininkaldığı kalbinin üzerine bir mühür koyar ve oraya sevgilisinin sevgisindenüzerine sevgi
30.1 TL.
Mevlâna 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan yöresinde, Belh şehrinde doğmuştur. Mevlâna'nın babası Belh şehrinin ileri gelenlerinden olup sağlığında Bilginlerin Sultanı ünvanını almış olan Hüseyin Hatibî oğlu Bahaeddin Veled'dir. Annesi ise Belh Emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun'dur. Bazı siyasi olaylar ve yaklaşmakta olan Moğol istilası nedeniyle Belh'ten ayrılmak zorunda kalan Sultânü'l Ulemâ Bahaeddin Veled 1212 veya 1213 yıllarında aile fertleri ve yakın dost
49 TL.
Dünya âhirete perdedir. Âhirete dalmaksa dünya ve öbür âlemin sahibine perdedir. Yaratılmışlara dalmak, Yaratan'dan ayırır. Hangi yaratılmışa gönül kaptırırsan, ruh pencerene perde çekmiş olursun. Halka (yaratıklara) bakma. Dünyaya, kalpten sevgi gösterme. Hak'tan gayri şeylere iltifat etme, O'nun kapısına varıncaya kadar böyle devam et. Sır adımlarını aç. Zühd hâlini geliştir. Her kötü histen soyun. O'nun varlığında hayran ol. O'ndan yardım iste. O'na sığın. O'na bak. Geçmişteki ilâhî bilginin hükmünü göze
30.1 TL.
(Delâil-i şerîf), bir salevât kitâbıdır. Bir düâ kitâbıdır. Resûlullaha salât ve selâm okumağı Kur 'ân-ı kerîm emr ediyor. Bu düâ kitâbını okumağa mâni' olan kimse, Kur 'ân-ı kerîmin bu emrine karşı gelmekdedir. Her müslimân, her dil ile, düâ eder. Buna kâfir denemez. Evet, âyet-i kerîmelerde ve hadîs-i şerîflerde bildirilen düâları değişdirmeden okumak lâzımdır. Âyet-i kerîmede ve hadîs-i şerîflerde bildirilmemiş olan düâlar nemâz dışında okunabilir. İslâmiyyet bunu yasak etmemişdir. Okunamaz diyen, yalan
38.5 TL.
With Oblomov, lying in bed was neither a necessity (as in the case of an invalid or of a man who stands badly in need of sleep) nor an accident (as in the case of a man who is feeling worn out) nor a gratification (as in the case of a man who is purely lazy). Rather, it represented his normal condition. Whenever he was at home—and almost always he was at home—he would spend his time in lying on his back. Likewise he used but the one room—which was combined to serve both as bedroom, as study, and as eception
46.2 TL.
Mesnevi klasik doğu edebiyatında, bir şiir tarzının adıdır. Edebiyatta aynı vezinde ve her beyti kendi arasında ayrı ayrı kafiyeli nazım türüne Mesnevi adı verilmiştir. Uzun sürecek konular veya hikâyeler şiir yoluyla anlatılmak istendiğinde, kafiye kolaylığı nedeniyle mesnevi türü tercih edilirdi. Mesnevi her ne kadar klasik doğu şiirinin bir türü ise de, Mesnevi denildiği zaman akla Mevlâna'nın Mesnevi'si gelmektedir . Mevlâna, Mesnevi'yi Hüsameddin Çelebi'nin isteği üzerine yazmıştır. Kâtibi Hüsameddin Ç
51.1 TL.
Aşk ateşidir ki neyin içine düşmüştür, aşk coşkunluğudur ki şarabın içine düşmüştür. Ney, dosttan ayrılan kişinin arkadaşıdır. Onun perdeleri, perdelerimizi yırttı. Ney gibi hem bir zehir, hem bir panzehir, ney gibi hem bir hemdem, hem bir müştak kim gördü? Ney, kanla dolu olan yoldan bahsetmekte, Mecnun aşkının hikâyelerin söylemektedir. Bu aklın mahremi akılsızdan başkası değildir .
38.5 TL.
Adem peygamber, nefis zevkine bir adım attı, cennetin başköşesinden ayrılma zinciri boğazına geçti. Melek, Şeytandan kaçar gibi ondan kaçmaya başladı. Bir lokma ekmek için ne kadar gözyaşı döktü. Gerçi cüret ettiği suç bir kıl kadardı. Fakat o kıl iki gözde bitmişti. Adem, kadim nur 'un gözüydü. Gözde kıl, büyük bir dağ kesilir. Eğer Adem, o hususta danışmış olsaydı pişman olup özürler dilemezdi.
35 TL.
Dünyanın işi budur. Birçok sultanlara böyle yaptı. Mülk sahiplerini ve zenginlerin çoğunu yukarıda anlatılan hâle getirdi. Bu dünyanın âdetidir. Âdem Peygamber 'den bu deme kadar, böyle geldi ve böyle gidiyor. O böyle yükseltir, sonra yere vurur. Kıyamete kadar bu perişanlık devam eder. Öne alır, arkaya atar, mal sevdirir, zengin eder, yedirmez, ihtiyaç içinde kıvrandırır. Bu kuvvetler dünyaya yerilmiştir. Her iyiliği yapar, kendine çeker. Sonra boğazına bıçağı dayar, boğazlar. Ondan kurtulan yoktur. Onun ş
30.1 TL.
Herkesin, bir şey elde edeceğim diye bir ümidi vardır. Nihayet bir gün olur, ona bir kapı da açarlar. Açarlar ama hemencecik yine o kapıyı örterler. O kapıya tapan, oraya ümit bağlayan kişi de ümitlenir, o ümitle ateş kesilir, işe girişir! O genç de hoş bir halde o bağa girince ansızın ayağı defineye batıverdi! Allah bekçiyi sebep etti. Bekçi korkusundan geceleyin koşa koşa bağa girdi, sığındı da, bağdan geçen ırmağa yüzüğünü düşürmüş olan sevgilisinin elinde bir fener, yüzüğünü aramakta olduğunu gördü.
37.1 TL.
Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun etme Başka bir yar başka bir dosta meylediyorsun etme Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun etme Çalma bizi bizden bizi gitme o ellere doğru Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun etme Ey ay felek harap olmuş alt üst olmuş senin için Bizi öyle harap öyle alt üst ediyorsun etme Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun etme Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan Ayın da e
46.2 TL.
Ey dünyayı bilmez! Dünyanın içini bilseydin onun kötü şeylerini almaya bakmazdın. Onun bütünü bir derttir; gelse insanı yorar, gelmeyecek olsa üzer. Hakk'a karşı irfan sahibi olsaydın, her şeye O'nun emri ile bakardın. Lâkin O'na karşı cahilsin. Ne Rasûl (s.a.v) Efendimiz'i, ne de diğer nebileri iyi tanıyorsun. Hele O'nun velî kullarını hiç bildiğin yok. Yazık sana, senden önce gelenlere dünya neler etti, çoğunu bilmektesin; ama hiç birinden öğüt aldığın yok. Dünyanın içinden çıkılmaz sıkıntılı işlerinden k
42.7 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 30 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1