Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
(x)Ekonomi
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 37 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
İstanbul ve Anadolu'dan Sınıf Profilleri
Türkiye'de gelir dağılımının 1977-1988 arasında dramatik bir değişim geçirdiğini makroekonomik bulgulardan biliyoruz. Peki bu gelişmeler halk sınıflarının günlük yaşamına nasıl yansıdı? Farklı sınıf ve katmanlar olumsuz ekonomik koşullarda kendilerini nasıl savundular; ideolojik ve politik tavırları nasıl, hangi yönde etkilendi? Bu kitap, 1991-1992 tarihleri arasında İstanbul'un halk semtlerinden ve Anadolu köylerinden sınıf profilleri çıkarıyor ve bu profillerle Türkiye toplumunun geçmişine damgasını v
19.2 TL. 24 TL.
 %  20
Türkiye Ekonomisinin Yapısı; Sorunlar Kırılganlıklar ve Kriz Dinamikleri
Özgür Orhangazi, neoliberal dönemde Türkiye ekonomisinin geçirdiği düşünümü yakından inceliyor; yapısal sorunlarına, kırılganlıklarına, kriz dinamiklerine ışık tutuyor. Elbette sıfırdan başlamıyor. Arka planda dünya ekonomisinin Keynesçi düzenlemelerden neoliberalizme geçişi var. Bu büyük dönüşümün korumacı, planlamacı, müdahaleci Türkiye ekonomisine taşıdığı etkiler, şoklar söz konusudur. Kitap, dünyada ve Türkiye'de bu geçmişin aşamaları incelenerek başlıyor. Orhangazi, neoliberal dönemin kritik bir aşama
30.4 TL. 38 TL.
 %  20
Türkiye İktisat Tarihi (1908-2015)
Her şeyden önce belirtilmesi gereken nokta, kitabın dönemlemesinin, şimdiye kadar hiçbir eserde rastlanmadık ölçüde iktisadi kıstaslara dayanması ve dolayısıyla iktisat-siyaset diyalektiğinde, yazarın iktisada ağırlık veren görüşüyle fevkalade tutarlı olmasıdır. Değerli araştırmacı Korkut Boratav'ın kitabının, Türkiye ekonomisinin nereden geldiği ve nereye gittiği konusunda derin düşünmek isteyenlere bir rehber olarak önerilmesi ve üniversitede ders kitabı olarak okutulması beklenir. - Mehmet Ali Kılıçbay
36 TL. 45 TL.
 %  20
Mutlu Para - Daha Mutlu Harcama Yapmanın Bilimi
Parayla mutluluk satın alınmaz diye düşünüyorsanız, doğru harcama yapmıyorsunuz demektir. Mutlu Para, nasıl harcama yapıldığıyla ilgili yeni bilimsel araştırmaları okuyucuya sunup beş temel prensip izleyerek paranız karşılığında nasıl daha fazla mutlu olabileceğinizi açıklıyor. Okuyucular, kitabın sonuna geldiklerinde ne zaman cüzdanlarına uzanacak olsalar kendilerine şu basit soruyu soracaklar: Elimdeki para karşılığı en büyük mutluluğu elde edebiliyor muyum? Dan Ariely, Predictably Irrational adlı eserin
28 TL. 35 TL.
 %  20
Büyük Değişim - Popülist Otoriterleşme
Elinizdeki bu kitapta Mustafa Durmuş, sadece Türkiye'deki tersine gidişi yetkin bir şekilde tahlil etmiyor, aynı zamanda dünya sisteminin içine sürüklendiği çıkmazla Türkiye'nin derin krizi arasındaki ilişkiyi de açık ediyor. Bütünle parça arasındaki belirleyicilik ilişkisine gönderme yapıyor. 2008 krizi sonrasında uygulanan politikaların, dünya ekonomisinin krizini aşmak şurada dursun, daha kapsamlı bir krizin koşullarını yarattığını ileri sürüyor. Şeyleri anlamadan değiştirmek mümkün değildir. Anlamak da
30.4 TL. 38 TL.
 %  20
Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Dönüşüm
Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Dönüşüm, 2017 yılında mesleğinde 50. onur yılını tamamlayan Taner Berksoy Hoca için hazırlanmış bir armağan kitap. Ana teması Taner Berksoy'un uzmanlık alanlarından Türkiye Ekonomisi olan çalışma, çok değerli akademisyenlerin katkılarıyla Türkiye ekonomisi üzerine güncel konuları tartışıyor, sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koyuyor. Bu kitapta makroekonomi, kalkınma ekonomisi ve ekonomi üzerine tematik çalışmaların derlendiği üç temel grupta toplanan bilimsel çalışmala
53.6 TL. 67 TL.
 %  20
100 Soruda Ekonomi El kitabı - Türkiye Ekonomisinden Örneklerle
Kökü 16. yüzyıla dayanan iktisat biliminin Türkiye´ye gelmesi 19. yüzyılın sonunu bulmuştur. Bu gecikmişlik, bu bilim dalının üniversiteler eğitimde kendine yer bulmasını da çok ertelemiştir. Bunun kaçınılmaz sonucu, Türkiye´de iktisadi düşüncenin, iktisat yazınının ve iktisatça düşünmenin güdük kalmasıdır. Türkçe yayınlanmış iktisat kitaplarının büyük çoğunluğunun çeviri veya yabancı kaynaklardan derleme ders kitabı niteliğini taşıması bu güdüklüğün başat göstergesidir. Ancak sayıları ne yazık ki çok az
27.2 TL. 34 TL.
 %  20
Aklınızı Çeldirmeyin
Farkında olmayabilirsiniz, ancak basit, görünüşte ilgisiz faktörler, genellikle planlarınızdan ve arzularınızdan sizi saptırarak kararlarınız ve davranışlarınız üzerinde derin etkilere sahip olabilir. Bu kitap, bu etkileri belirlemenize ve bunlara karşı önlemler almanıza yardımcı olarak, aldığınız kararlara sadık kalmanızı ve amaçladığınız hedeflere ulaşmanızı sağlamada sizin için bir yol göstericidir. Psikolog ve Harvard Business School profesörü Francesca Gino, seçimlerimizin hedeflerimizle karşı karşıya
47.2 TL. 59 TL.
 %  20
Kriz Darbe Savaş Kıskacında Türkiye Ekonomisi
Mustafa Durmuş, son yıllarda kaleme aldığı yazıları, kapsamlı bir derleme içinde okurlara sunuyor. Kitap, dünya ekonomisinin krizlerini açıklayan yazılarla başlıyor; Katar'da Dev İnşaat Projeleri ve Modern İşçi Köleler başlıklı makale ile son buluyor. Bu ilk ve son konular Mustafa Durmuş'un ilgi alanının ve kitapta kapsanan alanın genişliği hakkında bir ilk izlenim veriyor. Bu izlenim, arada yer alan yazılarda doğrulanıyor; somutluk kazanıyor. Türkiye ekonomisinin sorunları kitapta ayrıntılarla inceleniyo
30.4 TL. 38 TL.
 %  20
Çağdaş Tarım Sorunu
Türkiye'de istihdamın yüzde 21'i tarımda gerçekleşiyor ve köylülük, ülke emekçilerinin en kalabalık iki sınıfından birini oluşturuyor. Ne var ki, bu sektör milli gelirin sadece yüzde 7'sini üretmektedir. Bu azgelişmiş yapı ve ona bağlı göreli yoksulluk niçin, nasıl kronikleşmiştir? Tarım ve köylülüğün kaderi üzerinde Türkiye'de araştırmayı sürdüren bir avuç iktisatçıdan biri olan Zülküf Aydın bu soruya ışık tutuyor. Kitap, bu sorunu, küreselleşmenin, finansallaşmanın dünya tarımına yansımalarına bakarak in
26.4 TL. 33 TL.
 %  20
İktisatta Davranışsal Yaklaşımlar
Gerek tüketici gerek üretici şapkasıyla iktisadı oyuncuların davranışlarına atfedilen ve ana akım iktisadın temel varsayımlarından biri olan rasyonalitenin sorunsallaştırılmasını hedefleyen davranışsal iktisadın Türkçe literatürüne kapsamlı ve nitelikli bir giriş yapmasına vesile olan bu çalışma önemli bir referans noktası olacaktır. Çalışmanın; saha bulgularından laboratuvar deney sonuçlarına, felsefi tartışmalardan psikoloji alanındaki gelişmelere kadar geniş bir repertuara dayanması, geniş bir okuyucu ki
37.6 TL. 47 TL.
 %  20
100 Soruda Para ve Para Politikası
Para ve para sorunları, çağımızda, ekonomik ve toplumsal yaşamımızın ayrılmaz parçaları durumuna gelmişlerdir. Gerçek olaylar karşımıza parasal örtülere bürünmüş olarak çıkmaktadır. Bu nedenle, içinde yaşamakta olduğumuz olayları doğru bir biçimde anlayabilmek için, para ve parasal konular hakkında bazı temel bilgilere sahip olmamızın büyük yararı vardır. İşte bu kitap okuyuculara bu konuda yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
23.2 TL. 29 TL.
 %  20
Uzun Yirminci Yüzyıl
Uzun Yirminci Yüzyıl, sermaye birikimiyle devlet kurma faaliyetleri arasındaki ilişkiyi, kapitalizmin 700 yıllık uzun dönemi içinde incelemektedir. Giovanni Arrighi dünya tarihini biçimlendiren kurumlar ve yapılar arasındaki bağlantıları, büyük bir ustalıkla kurduğu toplumsal kuram, karşılaştırmalı tarih ve tarihsel anlatı senteziyle yorumlamaktadır. Arrighi, Braudel'in yaklaşımını izleyerek kapitalizmin tarihinin, ekonomik ve siyasal güç ağlarını yeni bir biçimde kurgulayan yeni bir hegemonyacı gücün, dü
67.2 TL. 84 TL.
 %  20
Kalkınma Yeniden - Alternatif İktisat Politikaları Elkitabı
1980'den bu yana TC Hükümetlerinin IMF - Dünya Bankası - ABD reçetelerine teslimiyet içinde izledikleri politikaları değerlendirip eleştiren birçok iktisatçı, bu kitaptakine benzer saptamaları tekrar ve tekrar ortaya koydu. Chang-Grabel ikilisi, bu işi, iktisatçı olmayanların da rahatça izleyebilecekleri etkili bir biçimde ve sağlam bir bilgi birikimine dayanarak yapmışlar. Ve sonunda okurlara şu haklı mesajı açık seçik iletmişler: Neoliberalizm yıkıcıdır, yararsızdır. Ve işte alternatifleri... - Prof. Dr.
33.6 TL. 42 TL.
 %  20
1980'li Yıllarda Türkiye'de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm
1980 yılı, önceki yarım yüzyıl boyunca Türkiye'de gerçekleşen toplumsal ve ekonomik parametrelerin pek çoğunun yeni baştan biçimlendiği bir dönüşümün başlangıç noktasıdır. Bu dönüşüm 1980'li yıllar boyunca sürdürüldü. Dönem sonunda Türkiye toplumunun sosyal sınıfları arasındaki ilişkiler, burjuvazi ile devlet arasındaki bağlantılar, bölüşüm ilişkileri ve bunları etkileyen politika öğeleri radikal değişimlere uğramış olacaktı. Dahası, yeni yapı Türkiye'nin bir sonraki gelişim sürecine damgasını vuracaktı. Bu
16.8 TL. 21 TL.
 %  20
Türkiye Ekonomisinin Dünü Bugünü Yarını; Yakup Kepenek'e ve Oktar Türel'e Armağan
Prof. Dr. Yakup Kepenek ve Prof. Dr. Oktar Türel, Türkiye ekonomisinin incelenmesine önemli katkılarda bulunan çok değerli bilim insanlarıdır. Bu iki büyük emekçi-iktisatçının üretkenlikleri, bilimin ışığından asla ödün vermeyen aydın duruşları, akademik yaşamlarını Türkiye ekonomisini anlamaya ve anlatmaya adamış olmaları öğrencileri ve meslektaşları tarafından her zaman örnek alınmıştır.Kepenek ve Türel'e armağan edilen bu kitapta yer alan makalelerin ortak teması; Türkiye ekonomisinin işleyişine ilişkin
48 TL. 60 TL.
 %  20
İstihdam Para ve İktisadi Politika
Bu güzel kitap, kafa karıştırmadan, ayrıntılara boğulmadan ama hiçbir temel bilgiyi atlamadan, modern makro-iktisat teorisini öğreten ideal bir ders kitabıydı; aynı zamanda iktisada meraklı birçok insana temel bilgiler verdi. Şimdi artık emekli olmuş bizim kuşak Mülkiyeliler için, bu kitabı izleyerek Sadun Hoca'nın dersini dinlemek, ufuk açan bir zevkti. O tarihten beri, telif, tercüme, derleme-toparlama yüzlerce iktisat kitabı yayınlanmıştır, ama bu kitap, iktisat teorisi değişse de, matematikle boğulsa da
35.2 TL. 44 TL.
 %  20
Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar
Yazarlar:Esra Yüksel - Emine Tahsin - Ceran Zeynep Zafir -Fikret Adaman - Refik Erzan -Begüm Özkaynak- Özge Gökdemir- Ahmet Faruk Aysan - Aytuğ Z. Bolcan -Filippos Exadaktylos - Gülay Toksöz- E. Nur Özkan-:Günay - Nesrin Sungur Çakmak - Dani Rodrik - Simon Johnson- Pierre Yared - Yaşar Serhat Yaşgül - Ahmet Halis Akder - Gökhan Özertan - Bengi Akbulut - Murat Arsel -Zeynep Kadirbeyoğlu - Kaner Atakan Türker - Ruut Veenhoven - Mehmet Babacan - Levent Neyse - Fulya Kaman Özelkan - İ. Semih Akçomak - Özge Mem
43.2 TL. 54 TL.
 %  20
Yeniden Doğu - Asya Çağında Küresel Ekonomi
1960'larda geliştirilen ve azgelişmişliğin, gelişmiş kapitalizme doğru giderken uğranılan bir durak değil, bizatihi gelişmiş kapitalist ülkelerin gelişmişliğinin kaynağı olduğunu savunan Bağımlılık Teorisinin en önemli kurucusu sayılan Andre Gunder Frank, bütün akademik yaşamı boyunca emeğin, ezilenlerin, zayıfların safında yer aldı. Emperyalizmin ve sömürgeciliğin mekanizmalarını deşifre etmeye çalıştı. Braudel'in deyimiyle tarihçileri icat eden ve onları içeride ve dışarıda kendi çıkarlarını temellendir
65.6 TL. 82 TL.
 %  20
Kapitalist Ekonominin Temelleri
Doğu Avrupa'da 1989'dan bu yana ortaya çıkan siyasi alt üst oluşlar ortadayken, Marksizm ve Marksist ekonomik teori hala bir anlam taşıyor mu? Bu ülkelerin pazar ekonomisine dönmeleri açıkça marksizmin iflası anlamına gelmiyor mu? Sürekli sorulan bu sorulardan yola çıkan Kapitalist Ekonominin Temelleri, marksist ekonomik teoriyi en açık seçik, en yalın biçimde sunarak kapitalist toplumun çağımızdaki gerçeklerinin çözümlenmesinde marksist ekonomik yaklaşımın ortaya koyduğu zenginliği sergiliyor.Marksist ya
36 TL. 45 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 37 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1