Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
(x)Tarih
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 18 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  15
Hüsrev Gerede; Atatürk'ün İlk İnkılap Arkadaşı
Mustafa Kemal Paşa'nın ilk inkılap ve müşkilat arkadaşım olarak andığı Hüsrev Gerede, önemli görevlerde bulunmuş tarihi bir şahsiyettir. Milli Mücadele ve Cumhuriyet döneminin öne çıkan isimlerinden biri olan Hüsrev Gerede, Mustafa Kemal Paşa'nın 9 Ordu Müfettişi olarak Anadolu'ya hareket ettiği günlerden Cumhuriyet'in ilanına dek yanında bulunmuştur. 1923 yılı sonrası diğer devletlerle ilişkilerini geliştirmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti, çeşitli ülkelerde elçilikler ihdas etmiştir. Hüsrev Gerede de elçili
25.5 TL. 30 TL.
 %  15
Türklerin Tarihi; Başlangıçtan 20. Yüzyılın İlk Yarısına Kadar
Türklerin Tarihi: Başlangıçtan 20. Yüzyılın İlk Yarısına Kadar kitabı, alanında uzman akademisyenler tarafından kaleme alınmış bir çalışmadır. Kitapta, Türk tarihinin devamlılığını, aynı anda farklı coğrafyalarda cereyan eden tarihimizin bir bütün olduğunu göstermek hedeflenmiştir. Türk tarihinin seyri ve Türk varlığı, milli bir bakış açısıyla ele alınmış, Türk tarihinde yaygınlaşan yanlış bilgilerin düzeltilmesi amaçlanmıştır. Başlangıçtan 20. yüzyılın ilk yarısına kadarki Türk tarihini anlatan bu kitap,
38.25 TL. 45 TL.
 %  15
Arapların Kısa Tarihi
Arap Dünyası'nın bugününü ve geleceğini anlamanın anahtarı, geçmişinin kilidini açmaktır. John McHugo okuyucuyu, Roma İmparatorluğu'ndan günümüze dek uzanan siyasi, sosyal ve entelektüel Arap tarihi yolculuğuna çıkarıyor. Bu çalışma, Hz. Muhammed'in misyonunu, İslamiyet'in yayılışını, Orta Çağ'da ve günümüzde yaşanan ihtilafları, yabancıların hâkimiyetinden kurtulma mücadelesini, İslamcılığın yükselişini ve diktatörler çağının sonunu kapsamaktadır. Arapların Kısa Tarihi, Arap dünyasının bugünkü halini nasıl
34 TL. 40 TL.
 %  15
Mizanü'l - Hakk Fi İhtiyari'l - Ehakk; En Doğruyu Seçmek İçin Hak Terazisi
En Doğruyu Seçmek İçin Hak Terazisi olarak günümüz Türkçesine çevirebileceğimiz Mîzânü'l-Hakk fî İhtiyâri'l-Ehakk, kendi döneminde kısır çekişmelere dönüşmüş olan dinî ve ilmî tartışmaları ele alan bir eserdir. Kâtip Çelebi, bu tartışmaları belli bir usul dairesinde inceleyerek Osmanlı ilim ve kültür hayatında gözlemlediği aksaklıkları belirtmiş ve bunların sebeplerine inerek mevcut durumu eleştirel mahiyette bir eser kaleme almıştır. Eser, aklî ilimlerin gerekliliği konusunda yazarın düşüncelerini içeren b
18.7 TL. 22 TL.
 %  15
Selçuklu ve Atabeglikler Tarihi Üzerine Araştırmalar
Bu çalışma, Türkiye'de Ortaçağ Türk tarihi araştırmalarının gelişmesine önemli katkılarda bulunan ve çok erken yaşlarda aramızdan ayrılan merhum Prof. Dr. Coşkun Alptekin (1942-1998)'in, Selçuklu, Atabeglikler ve Beylikler tarihi ile ilgili muhtelif dergilerdeki makaleleri, Millî Eğitim Bakanlığı İslâm Ansiklopedisi ve Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi'ndeki çeşitli maddeleri, yurtiçi ve yurtdışındaki sempozyumlarda sunulan bilimsel tebliğlerini ihtiva etmektedir. Selçuklu, Atabeglikler ve Beylikler
34 TL. 40 TL.
 %  15
Heimskringla:The History Of The Northern Kings
Beginning with the dark ages of mythological universe and the gods of northern people, Heimskringla carries the wisdom of the Vikings through generations and ages to our humble modern lives. As an ultimate holy book and national treasure of Scandinavian culture, Heimskringla guides its readers over several centuries. Despite its universal wisdom, Heimskringla had created long before history and mythology were separated by its hugely influential author Snorri Sturluson. He composes poems, declared laws and g
38.25 TL. 45 TL.
 %  15
Medieval Religious Conquests: Comparative Analysis of India and Scandinavia
Monotheism expanded its boundaries through the middle ages, as a common myth, its advantages against polytheism were not only its military and political agents but also its social and cultural gadgets. Up until now rates of these elements in religious transformation history kept secret. Thus, in the book comparative analysis of two examples had chosen to reveal its mysterious past. As the book tried to show, to understand religions and their transformative instincts, comparisons were inevitable. The book re
42.5 TL. 50 TL.
 %  15
The Origin of Gagauzes in the Early Historical Periods
Upon the dissolution of the Western Gokturk Khaganate, the declaration of independence and migration movements of the Turkish tribes within her structure as a new migration of tribes deeply affected many layers of world history, especially mainly ethnic and sociological way. However, these migrations leave permanent traces in the northern part of the Black Sea, North Caucasus and the Balkans; their impacts have continued until today. This study examines one of the most controversial issues of history studie
25.5 TL. 30 TL.
 %  15
The Image of Peter the Great and Frederick the Great in the Eighteenth Century Ottoman; History Sources
The Eighteenth Century has been a century in which changes were experienced in every field in the world and especially in Europe, and the balance of power began to change. Military, social and economic changes in Europe caused the emergence of new empires and the weakening of the powerful empires of the period that could not adapt to this change. The subject of our book, Peter the Great, who founded the Great Russian Empire that marked this period, and Frederick the Great, who is referred to as the founder
34 TL. 40 TL.
 %  15
The Situation and Political Position of Hungarian Kingdom During the Mongol İnvasion
Thirteenth century could be the perfect time for invading politically divided Europe. One of the main powers of the continent which were Holy Roman Empire, Papacy, Hungarian Kingdom and Poland had strong conflicts among each other. During the Mongol Invasion, there were power struggle between Holy Roman Emperor Frederick II. and the Papacy in Europe. To Central Eastern Europe, Hungarian Kingdom and Poland had internal struggles. Also, Poland divided to four principality, Hungarian Kingdom had economic probl
22.95 TL. 27 TL.
 %  15
Understanding of Democracy in The Turkish Public Opinion During 1930; Municipality Election and 1946 General Election in Turkey
1930 Municipality Election and 1946 General Election in Turkey were pretty similar, although there are 16 years behind them. In essence we can sum up two elections like this: One powerful Rulling Party( Republican People's Party) against a promosing and suprisingly generally supported Opposition Party. In 1930 that Opposition was Free Republican Party which was founded by Ali Fethi (Okyar) Bey, an ex prime misinter, and had been supported by President Gazi Mustafa Kemal (Atatürk) Pasha himself. In parallel
25.5 TL. 30 TL.
 %  15
History of Chemistry in Ancient Turks
Generally, outside of the academic word, nomads are not considered as the part of the civilization process. Most of the times, due to the Eurocentric thoughts that were developed in the 19 th century, scientific and technological improvements of the humanity were considered unique to Europe. Therefore, other people that were conquered by European armies were thought that they were completely out of the civilization process and the lived as 'barbarians' because they did not live or think like Europeans. Acco
38.25 TL. 45 TL.
 %  15
Haçlılar Seti (4 Kitap Takım)
Ortaçağ'da Avrupa Kavimler Göçü'nün Neticesinde Batı Roma İmparatorluğu'nun Yıkılmasıyla Başlayan Ortaçağ, Avrupa İçin Beraberinde Yeni Bir Etnik, Dini Ve Siyasi Yapılanmayı Da Beraberinde Getirmiştir. Siyaset Yanında Dinin De Ağır Bastığı/Etkili Olduğu Bu Döneme Ayrıca Roma'nın Mirası, Salgınlar, Ekonomik Krizler Ve Papalığın Dünyevî Liderlerle Olan Mücadeleleri Damgasını Vurmuştur. Avrupa'da Karolenjiyenlerle Birlikte Oluşan Bütünlüğün Geçmişin Siyasî Ve Sosyo-Kültürel Mirası İle Birleşmesi Hıristiyanlığ
117.3 TL. 138 TL.
 %  15
Siyasetname; Alâeddin Keykûbat'a Sunulan
Kadim devlet geleneklerinde, tecrübeye dayanan bilgilerin dışında, teorik bir siyasi doktrin mevcut olmadığından devlet, hükümdarın güç ve otoritesinden başka bir şey değildir. Adaletin tesisi ve uygun siyaset, hükümdarın şahsi ve ahlaki meziyetlerine dayanır. Geçmişte bilginler, hükümdarların yanlış siyaset gütmeleri ihtimaline karşı onlara, iyi idarenin yollarını göstermişlerdir. İslam dünyasında yazılan siyâsetnâmeler de, kadim kültürlerden intikal eden adet üzere idarecilere, klasik şark tarzında bazı t
25.5 TL. 30 TL.
 %  15
Kuzeyin Kuzgunları Vikingler
Geçmiş yüzyıllardan kalan Kuzgunları düşünen sadece Edgar Allan Poe değildir. Kadim bilgelikleriyle Vikingler, inançlarının odağında bulunan bu karanlık hayvanı kendileriyle özdeşleştirmişlerdir. Karanlıkların efendisi Odin'in omuzlarında duran ve fanilerin arasında dolanarak edindikleri bilgileri kulağına fısıldayan Kuzgunlar adeta Vikinglerin en önemli sembollerinden birisi haline gelmiştir. Sadece inançlarındaki bu önemli yeri nedeniyle değil aynı zamanda karanlığı, bilgeliği ve yırtıcılığı ile Kuzgunlar
22.1 TL. 26 TL.
 %  15
Ermeni İsyanı Günlüğü 1915; Osmanlı Arşivleri Yeminli Tanık İfadeleri
1915 yılında bütün insanlığı içine alıp acılara gömen büyük savaşta Anadolu halkının, Türk veya Ermeni ayrımı yapılmaksızın, çektiği büyük çileyi gözler önüne serme çabasının bir ürünü olan bu kitap; öncelikle Türklere, sonra Ermenilerle birlikte bütün insanlığa hitap etmektedir. Dünyanın en kanlı hesaplaşmalarının yaşandığı 1915 yılının yalan ve sistemli propagandalarla karartılan yönlerine Osmanlı Arşivindeki belge ve yeminli tanık ifadeleriyle ışık tutmaktır. Belgesel niteliği taşıyan bu kitapta belgeler
24.65 TL. 29 TL.
 %  15
XV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Maliyesi ve Defter Sistemi
XIV. yüzyılda Divan-ı Hümayun´un kuruluşuyla şekillenmeye başlayan Osmanlı bürokratik örgütlenmesi, XVI. yüzyılın ortalarında kesin çizgilerle birbirinden ayrılmaya başlamış ve bu ayrımın sonucunda devletin bürokratik yapısını temsil eden ve varlığını XIX. yüzyıla kadar sürdürecek olan üç büyük teşekkül ortaya çıkmıştır. Devlet mekanizmasının esasını oluşturan bu üç temel kuruluş, zaman içerisinde Divan-ı Hümayun, Bab-ı defteri ve Defterhane adlarıyla tanınmıştır. Yapıları ve yönetim biçimleri bakımından İs
23.61 TL. 27.78 TL.
Tükendi
 %  15
Düşman Geliyor Top Başına; Çanakkale Zaferi 18 Mart 1915
18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi´de tarihimizde milad kabul edilen dönüm noktalarından biridir. Öyle ki Müttefik donanması ile Osmanlı topçusunun düellosu olarak nitelenebilecek bu gün, 3 Kasım Seddülbahir borbardımanından başlayıp 8-9 Ocak 1916 gecesi son müttefik askerinin yine Seddülbahir bölgesineden ayrılmasına kadar süren Çanakkale Muharebeleri´nin sembol günü olarak da anılamktadır. Bu kitap, işte o günü sadece bizim tarafımızdan değil karşı tarafın gözlemleriyle de anlatıyor. Hamasi duyguların ya
6.3 TL. 7.41 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 18 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1