Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 44 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2
 %  25
Ahmed Rıza; Bir Jön Türk Liderinin Siyasi-Entelektüel Portresi
On dokuzuncu yüzyılın meşrutiyetçi hareketlerinin önde gelen isimleri arasında diğerlerinden belirgin şekilde ayrılan bir isim vardır: Namık Kemalden 18 yaş küçük, Enver Paşadan 23 yaş büyük olan bu isim, Yeni Osmanlılar ile ittihatçılar arasındaki Jön Türk kuşağının en önemli mensuplarından biri olan Ahmed Rızadır. Yeni Osmanlıların siyasal tasarılarının sonraki kuşaktaki taşıyıcısı olan Jön Türk hareketinin birçok bakımdanbaşideoloğu olması ve mutlakıyetçi II. Abdülhamid idaresine karşı verdiği uzun
18.75 TL. 25 TL.
Tükendi
 %  25
Kıtaların, Denizlerin, Yolların, Tacirlerin Buluştuğu Kent İstanbul
Kıtalar ve denizler arasındaki köprü konumunun sağladığı avantajlar ve getirdiği kültürel birikim ile İstanbul, bin yılı aşan bir süre boyunca dünya ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Doğu ile Batı'yı birleştiren kent olma özelliğini daima korumuştur. İstanbul tüccarı bu tarihi geleneği ve işlevi çağlar boyunca yürütmüş, farklı uygarlıklar arasında köprü olmanın sorumluluklarını taşımak kadar, birleştirici olabilmenin getirdiği olanakları da kullanmıştır. Sunulan bu kitabı her zaman olağa
55.55 TL. 74.07 TL.
Tükendi
 %  25
İstanbul Lezzeti
Beykozlu Vasil, dedesinin torikten yaptığı maydanozlu, naneli balık köftesini hiç unutmamıştı. Karaköy poğaçacısı o ağızda eriyen poğaçalarını yakut renkli vişne suyu ya da buz gibi limonatayla sunardı. Bizansın skordayası tarator adını alıp midye tavayı, patlıcan kızartmasını süslemişti. 19. Yüzyıl sonunda havyar tüketimi öylesine yaygındı ki Havyar Handa dükkânı olan Grigoriadis bir haftada 40 okkalık varili satıp bitiriyordu. Dana eti, arpacık soğan ve yeşil zeytinle yapılan stifado bembeyaz, kolalı kete
15.28 TL. 20.37 TL.
Tükendi
 %  25
Kürt Sorunu ve Devlet; Tedip ve Tenkil Politikaları ( 1925-1947)
Necmeddin Sahir SılanArşivi yayın dizisinin bu kitabında, Kürt sorunuyla ilgili devlete sunulan raporlardan NSS Fonunda bulunan ve 1925 ile 1947 yılları arasında yazılmış olan on iki tanesini derledik.Bir araya getirilen on iki belgenin yazarları arasında dönemin siyasetçi, bürokrat ve askerlerinden Mustafa Abdülhalik Renda, Tahsin Uzer,Dr. Şükrü Mehmet Sekban, Ragıp Gümüşpala, Abdullah Alptoğan, Kadri Kemal Kop gibi isimler bulunuyor. Kitapta yer alan raporların ortak özelliği, devletin Kürt sorununa ilişk
22.5 TL. 30 TL.
Tükendi
 %  25
Aydınlanma Çağında Bir Osmanlı Katibi Ebubekir Ratib Efendi (1750-1799)
Bu bir kâtibin hikâyesi. Uzun yıllar Bâb-ı Âli bürolarında çalıştıktan sonra Viyana elçiliği yapan ve kariyerinin zirvesindeyken alaşağı edilen bir beyefendinin... Osmanlı tarihinin en karmaşık dönemlerinden birisinde, kendisini devletini yeniden inşâ etmeye adamış bir Osmanlının... Râtib Efendi'nin yazdığı her cümle, Osmanlı ıslahat girişimlerinin zihnî boyutu bağlamında çok önemli ipuçları sunuyor. Bu sebeple Râtib Efendi'nin lâyihası, sefâretnâmesi ve takrirleri çok farklı perspektiflerden okunması ger
41.25 TL. 55 TL.
Tükendi
 %  25
Türkiye'nin Kent Planlama; ve Kent Araştırmaları Tarihi Yazıları
İlhan Tekeli, Toplu Eserlerin on beşinci kitabında birbiriyle yakından ilişkili olan, Türkiyenin kent planlama ve kent araştırmaları tarihi konularındaki yazılarını bir araya getiriyor. Toplu Eserlerin sekizinci kitabında, Türkiyenin kent planlamasının modernite eksenli dış tarihine ilişkin yazılarını toplayan Tekeli, on beşinci kitapta ise Türkiyenin kent planlamasına ve kent araştırmalarına, planlama faaliyetinin içinden bakarak yazdığı tarih yazılarını bir araya getirmiş oluyor.Kitabın başlığında birbiri
30 TL. 40 TL.
Tükendi
 %  25
İnsan Haklarına Duyarlı Ders Kitapları İçin; Ders Kitaplarında İnsan Hakları
İnsan Hakları kültürünün ve demokratik değerlerin genç kuşaklara aktarılması için ders kitabı yazarlarına büyük bir sorumluluk düşmektedir. İnsan haklarına saygılı ders kitabı yazmak y ada yaratmak, klasik bir kılavuzun yol gösteremeyeceğine inandığımız bir projedir. Zira insan haklarına ilişkin duyarlılık, statik değil, dinamik bir düzlemde geliştirilmelidir ve ders kitabı yazarlığının gerektirdiği eleştirel düşünme becerisi de bu dinamik düzleme sıkı sıkıya bağımlıdır. Dolayısıyla, bu kılavuz, bölüm yazar
13.89 TL. 18.52 TL.
Tükendi
 %  25
Kürt Sorunu Kökeni ve Gelişimi
Boğaziçi Üniversitesi'nden iki bilim adamının gerçekleştirdiği bu çalışma, tarafsızca değerlendirilmesi gereken Kürt sorununa birçok yönüyle büyüteç tutuyor; sorunun kökenini ve olası çözümlerini geçmişten geleceğe uzanan bir zaman yelpazesinde irdeliyor. Kitap, etnisite, ulus, azınlık, halk, azınlık hakları gibi can alıcı terimlerdeki karışıklıkları giderirken, okura Türk ve Kürt milliyetçiliklerinin gelişme çizgilerini de izleme fırsatı veriyor. Kürt sorunu üzerine akademik çalışmalar şimdiye kadar çoğunl
16.67 TL. 22.22 TL.
Tükendi
 %  25
Tarihsel Bağlamı İçinde Türkiye'de Yükseköğretimin ve YÖK'ün Tarihi; İlhan Tekeli Toplu Eserler 1
Toplu Eserlerin on dördüncüsü, İlhan Tekelinin değişik tarihlerde Türkiyede yükseköğretimin tarihi konusunda yazdığı yazıları bir araya getiriyor. Bu yazılarla Osmanlı döneminde ilk yüksek okulların ortaya çıkışından günümüze kadar uzanan bir süreklilik büyük ölçüde kurulmuş oluyor. Bu bütünlüğün kurulmasında, ayrıntılı bir biçimde YÖK tarihinin yer almış olmasının payı yüksek. Türkiyede YÖK üzerine çok konuşulmuş olmasına karşın, YÖKün tarihi yazılmamıştı. Tekelinin kitapta yer alan yazısı bu bakımdan bir
36 TL. 48 TL.
 %  25
Felaket Seneleri (1683-1699)
Tarih Vakfı Yurt Yayınları Tarihe Yolculuk dizisinden Ahmet Refik Altınayın kitaplarını yayımlamaya Felâket Seneleri ile devam ediyor. Tarihe Yolculuk dizisinin sekizinci kitabı olan Felâket Seneleri (1094-1110) adlı eserinin ilk baskısı 1916 yılında yapılmıştır. Kitabın başlığında yer alan Felâket Seneleri, 1683te Viyananın ikinci defa kuşatılmasıyla başlayıp 1699da Karlofça Antlaşmasıyla sonuçlanan ve Osmanlı Devletinin fiilen çöküşünün başladığı dönemi ifade ediyor. Kitapta, meydana gelen olayların baş a
12.75 TL. 17 TL.
Tükendi
 %  25
Konut Sorununu Sunuş Biçimleriyle Düşünmek
İlhan Tekeli bu kitapta, Türkiyenin konut sorununun tanımlanma biçimini ve bu konudaki çözüm arayışlarını tarihsel bağlamı içinde analiz ederken, kendi geliştirdiği konut sunum biçimi kavramının sağladığı çözümleme zenginliğini ortaya koyuyor. Böyle bir kavramı kullanan bir kent plancısının, konut sektörü sorununa yaklaşırken, kendisini konut sektörü plancısının yaklaşımlarına hapsolmaktan nasıl kurtarabileceğine açıklık kazandırmaya çalışıyor. Kitap üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde gecekondu olgusu
22.5 TL. 30 TL.
Tükendi
 %  25
Sanayi Toplumu İçin Sanayi Yazıları
Bu kitap İlhan Tekelinin 1960lı yıllarda, Birinci Beş Yıllık Planla birlikte Türkiyede içine girilen sanayileşme yoluyla kalkınma tutkusunun güçlü olduğu bir dönemde, Türkiyenin sanayileşmesi konusunda yazdığı yazılardan oluşuyor. O günlerde ulaşılmak istenilen sanayileşmenin Fordist bir sanayileşme olacağı konusunda kavramsal bir gelişme henüz yaşanmamıştı. Bu kavramın üretilmesi için esnek sanayi üretiminin gelişmeye başlaması gerekiyordu. Bu kitaptaki yazılar Tekelinin iki farklı ilgi alanını yansıtıyor.
29.25 TL. 39 TL.
 %  25
Kabakçı Mustafa; Geçmiş Asırlarda Osmanlı Hayatı
Ahmet Refik Altınayın Geçmiş Asırlarda Osmanlı Hayatı başlıklı bir dizi halinde Kitaphane-i Hilmi tarafından 1915-1927 tarihleri arasında yayımlanan on altı eserini Tarihe Yolculuk adını verdiğimiz dizimizle okurlarımızla buluşturuyoruz. Dizinin yedinci kitabı olan Kabakçı Mustafa adlı eserin ilk baskısı 1915 [1331] yılında yapılmıştır. Kabakçı Mustafada, Osmanlı Devletinde bitmek tükenmek bilmeyen isyanların ve elebaşlarının bir değerlendirmesi yapıldıktan sonra Üçüncü Selim döneminin musiki ve sanat haya
9.75 TL. 13 TL.
Tükendi
 %  25
Mısır Tarihi; Arapların Fethinden Bugüne
Bu kitabın ana teması, Mısır halkının yöntenlerine yabancılaşmasıdır. 639daki Arap fethinden, 1882de başlayıp 1952ye dek süren İngiliz işgaline ve her türden yabancı işgale uğrayan Mısırlılar, 1952den önce gerçek bir ulusal yönetimin gerçekleşmemesi kaydıyla, çağlar boyunca yabancı yöneticilerle veya yabancıların egemenliğindeki yöneticilerle başa çıkmak zorunda kaldılar. Gene de yabancı hâkimiyeti yıllarının başından sonuna değin, Mısırlılar; bir imparatorluğun merkezi olduğu veya sadece bir vilayet olarak
11.81 TL. 15.74 TL.
Tükendi
 %  25
II. Meşrutiyeti Yeniden Düşünmek
Elinizdeki kitap, Tarih Vakfının İzmir Ekonomi Üniversitesi ile birlikte 19-21 Eylül 2008 tarihlerinde gerçekleştirdiği, 2008den 1908e Bakışlar başlıklı sempozyumda sunulan tebliğlerin makaleleştirilmesiyle oluştu. Sempozyumun düzenleme kurulunda Ferdan Ergut,Uygur Kocabaşoğlu veZafer Toprak bulunuyordu. 1908 gibi oldukça tartışmalı, zor ama modern Türkiye açısından bir o kadar da yaşamsal olan tarihsel bir olay ve onun açtığı dönemin üç gün boyunca tartışıldığı toplantı, iki açıdan çok önemliydi. Birinc
18 TL. 24 TL.
Tükendi
 %  25
Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları
Tarih öğretimi ve tarih ders kitapları evrensel düzeyi yakalamak zorundadır. Dünya tarihçiliğinin ve onun uygulama alanı sayılan tarih öğretiminin geliştirdiği çağdaş yaklaşımların ne olduklarını bilmek, bunlara katkıda bulunmak, eleştirel gözle bakmak, yeni yorumlar getirmek çok önemlidir. Ne yazık ki Türkiye'de tarihçi zihniyeti aşırı milliyetçi ögelerin, dinsel belirleyiciliğin, tartışmaz ezberciliğin tutsağında kalarak, insanlığın günümüzde ulaştığı durumu yansıtabilecek bilimsel tarihçilik ilkelerini y
31.5 TL. 42 TL.
Tükendi
 %  25
Şeriattan Kanuna
Osmanlı İmparatorluğu Şeriatla mı yönetilmişti,yoksa seküler bir sistemiyle mi? Osmanlılar dünyevi ve ilahi hukuku bir arada nasıl yaşatmışlardır? Hangi sorunlar şeriatın hangilerin kanunun alanına giriyordu? Sorunların kesiştiği durumlarda Osmanlı hukukçuları bu iki alanı birbiriyle nasıl bağdaştırıyor? Bu kitap böylesi sorulara cevap arıyor.Colın İmber, Osmanlı sistemi içinde şeriatla örfi hukunun bir sentezini yaptığı iddi edilen ünlü şeyhülislam Ebusuud´un hukuki eserleri ve fetvalarını mercek altına al
16.67 TL. 22.22 TL.
Tükendi
 %  25
STK'larda Gönüllülük ve Gençlik
Elinizde bulunan kitap 1994´ten bu yana düzenlenen sivil toplum kuruluşları sempozyumlarının dokuz ve onuncusunda yapılan konuşmaların, sunuşların ve tartışmaların bir derlemesini içeriyor. Dokuzuncu sempozyum STK´larda Örgüt İçi Demokrasi ve Gönüllülük konusuyla kuruluşların kendilerine bakışını konu olarak işledi. Sempozyum bir anlamda sorumlu aktif yurttaşların birlikteliği olarak katılımcı demokrasinin temel öğeleri olan STK´ların kamusal alanda savundukları ya da temsil ettikleri bu ilkeleri kendi içle
22.5 TL. 30 TL.
Tükendi
 %  25
Anılar - 2; Sergüzeşt-i Hayatımın Cildi  Sanisi
Gazi Ahmed Muhtar Paşa (1839-1919) anılarının ikinci cildinde 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı´nın doğu cephesini anlatıyor. Erzurum-Kars yaylasında Nisan 1877´de başlayıp Aralık 1877´de sona eren çetin muharebeleri yapan ordunun başkomutanı olarak olaylara salt bir harp tarihçisi gözüyle bakmıyor. Osmanlı ordusunun yapısını, insan kaynaklarını, komuta kademelerini, savaş gücünü etkileyen faktörleri, İstanbul´daki komuta merkeziyle ilişkileri eleştirel bir bakışla irdeliyor. Osmanlı ordu
31.5 TL. 42 TL.
Toplam 44 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2