Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
(x)Sosyoloji
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 19 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  19
İdeoloji ve Modern Kültür; Kitle İletişim Çağında Eleştirel Toplum Kuramı
Thompsonın analizinin içerdiği muazzam kuramsal zenginliğin ve ileri sürdüğü savların hiç hafiflemeyen etkisinin hakkını birkaç cümleyle vermek imkânsız gibi. İdeoloji kuramı denildiğinde temel başvuru kaynaklarından biri haline gelecek olan öncü bir çalışma. Müthiş kuramsal derinliğine rağmen kitap olağanüstü derecede açık ve anlaşılır bir dille kaleme alınmış. Bu eserin hak ettiği başarıya erişemeyeceğini tasavvur etmek zor. William Outhwaite, Sussex Üniversitesi Thompson, kitle iletişiminin damgasını
36.45 TL. 45 TL.
 %  19
Sessiz Rivayetler; Anarko-Feminizm Kitabı
Anarko-feminizmle ilgili yayınlanmış az sayıdaki eserden biri olan Sessiz Rivayetler, farklı perspektiflerden yazılmış manifestolar, kolektif metinler ile makalelerden oluşan harika bir antoloji. Emma Goldman'dan Caty Levin'e, Bolivyalı feminist grup Mujeres Creando'dan silahlı mücadele grubu Rote Zora'ya farklı coğrafyalardan kadınların direnişini tüm coşkusuyla yansıtmanın yanı sıra kesişimsellik, queer feminizm, örgütlenme sorunları, anarşizm ve feminizm arasındaki bağlantı gibi başlıklar üzerinden de k
25.11 TL. 31 TL.
 %  19
Kentin Suretleri; Mekan ve Görsel Politika
Elinizdeki kitap kente dair toplumsal kavrayışımızın, yani kentin bütününe veya parçalarına ilişkin algı biçimlerimizin, bunlara yüklediğimiz anlamların ve içlerinde yaşadığımız deneyimlere dair oluşturduğumuz belleğin, kısacası kentsel tahayyülün, her toplumsal olgu gibi, siyasal bir nitelik taşıdığı fikrine dayanıyor. Kentsel araştırmalar alanı ile kültürel çalışmalar arasında bir bağ kurarak, uluslararası literatürde görsel kültür olarak tanımlanan çerçeveye tekabül eden bir izlek oluşturuyor; kültürel o
21.06 TL. 26 TL.
 %  19
Akrabalık Nedir, Ne Değildir?
Akrabalık kültürdür, biyoloji değil. Alanının en yetkin isimlerinden biri olan Marshall Sahlins, iki bölümden oluşan bu kısa ama yoğun çalışmasında insanların sahip olduğu en güçlü bağ ?akrabalık? konusunda kitapta özetlenen tezi zengin bir antropolojik malzeme eşliğinde serimlemektedir. Aristoteles?ten Levy-Bruhl?a, Durkheim?dan David Schneider?a varasıya önemli düşünürlerin konu ile ilgili görüşlerini aktaran, Maorilerden İngilizlere ve Yeni Gine?nin Korowai halkına dek uzanan bir yelpazede değişik toplul
20.25 TL. 25 TL.
 %  19
Siyaset Sosyolojisi; Temel Yaklaşımlar - Yeni Tartışmalar
Siyaset bilimi ile sosyoloji disiplinlerinin kesişme alanı olarak tanımlanabilecek bir konumda yer alan siyaset sosyolojisinin, bu niteliğiyle sosyal bilimler dünyasının en eski disiplinlerarası alanı olduğu söylenebilir. Siyaset sosyolojisinin siyasal gruplaşma ve parti sistemlerinin toplumsal tabanları, topluluklarda (cemaatlerde) iktidar yapıları, seçkinler, çoğulculuk, toplumsal değişimin tarihsel olarak incelenmesi, demokrasi model ve kuramları, siyasal kültür gibi geleneksel ilgi alanları günümüzde de
29.16 TL. 36 TL.
 %  19
Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş
Anthony Elliott bu kapsamlı, biçem sahibi ve rahat okunur çalışmasında sosyal teori bağlamındaki belli başlı gelenekler ile en yakın tarihli gelişmeleri inceliyor. Adorno, Marcuse, Foucault, Lacan, Derrida, Giddens, Bourdieu, Kristeva, Habermas, Butler, Žižek, Castels, Beck, Bauman, Chodorow, Agamben ve DeLanda gibi büyük etki yaratmış sosyal teorisyenlerin düşüncelerini Frankfurt Okulu'ndan küreselleşmeye, feminizmden ağ toplumuna, yapısalcılıktan postmodernizme, elektronik ekonomisinden iklim değişikliğin
33.21 TL. 41 TL.
 %  19
Antropoloji; Kuramlar, Kuramcılar
Bu kitabı, ülkede giderek yaygınlaştığına sevinçle tanık olduğumuz antropoloji ilgisine katkıda bulunmak üzere hazırladık. Ve güncel tartışmalara dek tüm kuramsal yönelişleri, arka planlarıyla birlikte kapsamaya çabaladık. Son yıllarda Türkiye'de antropolojiyle ilgili pek çok kitap yayımlandı. Ancak kuramların tarihine ilişkin derli-toplu bir çalışma, şimdiye kadar ne yazık ki yoktu. Dolayısıyla elinizdeki çalışma/ kendi ilgi alanında bir ilk olmanın kıvancını taşıyor. Kitap, sayıları giderek artan antrop
35.64 TL. 44 TL.
 %  19
Praksis Sayı: 34 - Dört Aylık Sosyal Bilimler Dergisi; 21. Yüzyılda Direnişler
Direniş pratikleri ve stratejileri hakkında düşünmek Türkiye sosyal bilimcileri için hiç bu kadar acil ve elzem görünmemişti. Elinizdeki sayı, Gezi direnişinin yıl dönümünde bu direnişi, 2000li yıllarda dünyanın çeşitli coğrafyalarında neredeyse eş zamanlı olarak gelişen direniş pratikleri bağlamında kuramsal ve politik olarak anlamlandırmak ihtiyacının bir urunu olarak ortaya çıktı. Türkiyede olduğu gibi diğer ülkelerde de gelişen farklı direniş formları siyasi otoritenin ve devletin genel krizine yol açma
10.53 TL. 13 TL.
 %  19
Kavimkırım İkliminde Aleviler
Elinizdeki kitap, başlığı her ne kadar Alevileri anlamaya dönük bir vurgu taşısa da Alevileri anlamaktan çok, devletin ve ondan daha geniş olarak bir iktidar şebekesinin Alevi ayinselliğine yönelik ağır saldırıla-rını -Alevilik açılımından Tuzluçayıra, Dersimin seyitlerinden devlet kirliliğiyle malûl dedeliğe- devlet, ayin ve siyasallık çerçevesinde tartışmaya yöneliktir. Ayhan Yalçınkaya tam bu ânda bir kez daha soru-yor: Bedreddini mi seçeceğiz, devleti mi? Bedreddin bugün Gezi ve Gezinin dolanıp durduğu
28.35 TL. 35 TL.
 %  19
Sınırlar, İmajlar ve Kültürler; Antropolojik Açıdan Avrupa ve Avrupalılığı Yeniden Düşünme
Bozkurt Güvenç, Akile Gürsoy, Nedret Kuran-Burçoğlu, Belkıs Kümbetoğlu, Ulf Hannerz, Barbro Klein, Michael Herzfeld, Erdoğan Gedik, Ubaldo Martínez Veiga, M. Muhtar Kutlu, Jenny B. White, Sibel Özbudun, Nikolas Kosmatopoulos, Fabio Vicini, Hande Birkalan-Gedik Bu derleme, Avrupalılık kavramının antropoloji pratikleri içinde nasıl tanımlandığı ve Avrupalı antropologların kendilerini ve daha sonra araştırmalarına konu olan ötekileri nasıl algılayıp araştırdıkları sorusundan hareket ederken, Avrupa'nın antrop
22.68 TL. 28 TL.
 %  19
Latin Amerika'da Yerli Hareketleri
Bu kitap, kendi küllerinden doğmasını başaran Latin Amerika'nın yerli halklarının öyküsünü anlatmaktadır. Latin Amerika'nın aslî bir sosyal dinamiğini oluşturan yerlilerinin bu çok-düzlemli, çok-mekânla ve çok-veçheli mücadelelerini daha yakından tanımamıza imkan sunuyor. Tarihin tanık olduğu belki de en acımasız sömürgecilik girişimlerine karşın, olanca aşağılanmışlığı, dışlanmışlığı içinde kimliklerini, kültürel dağarcıklarını koruyup çocuklarına aktarma şaşırtıcı yetisini gösteren, XX. yüzyılın ikinci y
17.01 TL. 21 TL.
 %  19
Neo-Liberal Tezahürler; Vatandaşlık - Suç - Eğitim
Alev Özkazanç bu çalışmasında, Siyaset Sosyolojisi Yazıları: Yeni Sağ ve Sonrası adlı ilk kitabındaki ana temayı izlemeye devam ediyor. Bir önceki kitap, 1980'lerden itibaren küresel ölçekte yeni sağın izlediği seyri inceliyor, öte yandan yeni sağ ve neo-liberalizmin toplum üzerinde süregelen etkilerini çözümlemeye çalışıyordu. Yeni sağ ile sonrası arasındaki sürekliliklere dikkat çeken kitap, özellikle Türkiye'nin 1980 sonrası geçirdiği yapısal dönüşümün yanı sıra, yeni sol, radikal sağ popülizm, suç ve ce
13.77 TL. 17 TL.
 %  19
Kadın Antropolojisi
İÇERİK TANITIM Rayna R. Reiterın derlediği bu çalışma köklerini kadın hareketinden almakta ve cinsiyetler arasındaki eşitlik ve eşitsizliği tanımlamak ve açıklamak için antropolojinin imkânlarına başvurmaktadır. Daha çok modern toplumlara odaklanan pek çok disiplinin ilgi duymadığı/görmezden geldiği öteki kültürlere ve kültürlerarası farklılık ve benzerliklere odaklanan antropoloji, aile sistemlerinin köken ve işlevleri, cinsiyet rolleri ve toplumsal cinsiyetin nasıl şekillendiği konusunda bize ufuk açıcı
40.5 TL. 50 TL.
Tükendi
 %  19
Tarihsel Kültürel Antropoloji
Kültürlerin kapalı ve saf değil dinamik ve melez sistemler olduklarını, birbirlerinin içine nüfuz edebildiklerini ve önceden belirlenebilen bir geleceğe sahip olmadıklarını iddia eden Tarihsel Antropoloji, farklı zaman ve kültürlerle ilgili konuları incelemeye yönelik bilimsel niyetin sonucudur. Bu nedenledir ki tarihsel antropolojik araştırma; genel antropolojinin temel ilgi alanları olan evrim, insanın doğadaki yeri, din, dil, toplumsal cinsiyet, kültürel öğrenme, beden, kutsallık, aşk, başkalık, ölüm vb.
23.49 TL. 29 TL.
Tükendi
 %  19
Kent ve Toplumsal Cinsiyet
Kent ve toplumsal cinsiyet çalışmalarını sistematik olarak bir arada ele alan bu çalışma. hem anaakım kentsel politika ve planlamaya dönük feminist bir eleştiri, hem de toplum, çevre ve şehir-bölge üzerine yapılan temel kentsel tartışmalara toplumsal cinsiyeti esas alan bir yeniden yönelim sunmaktadır. Kitapta verilen uluslararası örnekolay incelemeleri, toplumsal cinsiyete dayalı yaşam fırsatlarındaki şiddetli karşıtlıklar (kuzey ve güney arasındaki farkların yanı sıra bu bölgelerdeki eşitsizlik ve farklıl
28.35 TL. 35 TL.
Tükendi
 %  19
Kemalist Modernleşme ve Seçkincilik; Peyami Safa ve Falih Rıfkı Atay'da Halkın İnşası
Kemalist Modernleşme ve Seçkincilik, aslında hala günümüzde, Kemalist laik kanada içkin olduğu söylenen bir siyasal stratejinin Cumhuriyetin ilk yıllarında nasıl kurumsal bir söylem haline geldiğini Peyami Safa ve Falih Rıfkı Atay gibi iki etkin entelektüel figürün dönem içerisindeki tüm metinleri temel alınarak yapılmış siyasal bir analizdir. Dönem içerisinde Kemalist altı okun en iddialı ilkesi olan halkçılığı çözümleyerek seçkinciliğin izlerini sürmek kitabın özgün yanını oluşturuyor. Söylemde ?halkın in
2.25 TL. 2.78 TL.
Tükendi
 %  19
Küreselleşmeye Güney'den Tepkiler
 %  19
İngiltere'de Türkçe Yaşamak; Türkler Kürtler Kıbrıslılar
Bu kitap, İngilterenin başkenti Londrada artık kayda değer bir göçmen azınlık durumundaki Türkçe-konuşan topluluğun hayatına ilişkin etnografik bir kesit sunmaktadır. Türkçe-konuşan topluluk tabiri Londrada yaşayan üç önemli etnik gruba, bunları birlikte değerlendirme gayesiyle gönderme yapar: Kıbrıs Türkleri, Türkiye Türkleri ve Türkiye Kürtleri. Her ne kadar siyasal bakımdan aralarında bir takım sorunlar ve gerilimler bulunsa da bu gruplar Türkçeyi (ana dil değilse de) konuşma dili olarak kullanmaları iti
2.25 TL. 2.78 TL.
Tükendi
 %  19
Doğu'dan Batı'ya Köprü Suryaniler; Felsefe ve Çeviri Geleneği
Geçmişten bugüne Mezopotamya´da yaşayan Süryanileri diğer Mezopotamya halklarından farklı kılan özelliklerinden birisi, bilim ve felsefe dünyasına yaptıkları önemli katkılardır.Bu çalışmada da, Süryanilerin bilim ve felsefeye yaptıkları katkılar şu temel alanlarda ele alınmıştır: Süryanilerin Yunan felsefesinin İslam dünyasına aktarılmasındaki öncü rolleri; Süryani ve İslam felsefesinin etkileşimi; İslam felsefesinin kaynaklarından biri olarak Süryani felsefesi ve çeviri geleneği; Süryani felsefindeki ekoll
7.5 TL. 9.26 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 19 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1