Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 14 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Ölümün yaşlanmanın sonucu değil, bu sürecin durması olduğunu kavramam, kliniğe bakışımı değiştirdi ve tedavide teknik olarak nasıl konumlandığımı belirledi. Biraz daha ileri giderek, ölümün, artık yaşamaya devam etmek için yaşlanamadığımızda meydana geldiğini öne süreceğiz. Yaşlanmak bu bakımdan, canlının, evrim sırasında, hemen ölmemek için edindiği bir beceridir, kişinin hayatta kalmak için yaptığı bir icattır. FRANÇOIS VILLA
29 TL.
Analiz uygulamamızla düzenli olarak doğruladığımız tam da şudur: Bir analizanın varlığının daha iyi bir öznelleşme yönündeki ilerlemesi esas olarak pasifleşme yönünde kapasitesinin daha artmış olmasına bağlı olacaktır. Analistin sağladığı bilgileri daha iyi alma anlamından çok, seansta çağrışımsal olarak gelenlere, ortaya çıkanlara kendini daha çok bırakabilmek anlamındadır. Analizan bu yolla gelişimi sırasında ona kaydolan anlamlı izlere gerçekten boyun eğmiş olduğunu tanıyabilecektir -Bilinçdışı öyleyse,
29 TL.
İçindekiler / Contents sunuş TALAT PARMAN önsöz VEHBİ KESER psikanalizde yorum kavramı üzerine VEHBİ KESER akla takılan melodileri yorumlamak: kuramsal ve klinik nirengi noktaları JEAN-MICHEL VIVES Çeviren: ÖZEN ALEMDAR yorum derken GÖKÇEN YILDIZ ogden'in yorumu: divan, analitik üçüncü, düşleme ve yorum NESRİN KOÇAL winnicott, kucaklama ve yorum Z. ÖZLEM TUNCAY toplamda ben olmak: matematiğin psikanalitik yorumu ALİ ALGIN KÖŞKDERE dövmeyi yorumlamak HATİ
24 TL.
Psikanalist yalnızca bilişsel yetileriyle değil belki daha çok duygusal yetileriyle çalışır. Duygusal yetilerinin azalması nasıl söz konusu olabilir? Bundan kastedilen ne olabilir? Analizanlarına karşı olan duygusal yatırımlarının azalması mı, karşı aktarımda alışılmışın dışında iniş çıkışlar olması mı, yoksa Reik'ın tanımladığı onları dinleyen üçüncü kulağının tıkanmış olması mı? Bu soruların yanıtlarını bilmiyorum. Ama psikanalizin Yahudi Talmud geleneğinden geldiğini biliyorum ve o nedenle bu soruları so
20 TL.
TALAT PARMAN sözde 'ölüm' dürtüselliği, öznel yaşam içinvazgeçilmez bir güç BERNARD PENOT / ÇEVIREN: ÖZEN ALEMDAR ölüm yaşam olunca FERHAN ÖZENEN ölüm hastalığı PINAR PADAR günlük klinikte ölüm dürtüsü MARILIA AISENSTEIN / ÇEVIREN: LEVENT METE to be or not to be olmak ya da olmamakbir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin? DIDEM AKSÜT DÖNMEZ ölü anne kavramı ve ölüm BERRIN GÖKSU babadan oğula şiddetin iletimi kanlı kurban geleneği TALAT PARMAN
13 TL.
İÇİNDEKİLER Sunuş Vehbi Keser Yorumun amacı nedir? Michael Parsons / Çeviren: Evrem Tilki Fransız psikosomatik okulunun esasları, anımsatma Athanasios Alexandridis / Çeviren: Nergis Aküzüm Psikanalizde psikosomatik Dilek Özer Çavaş Bir potansiyel alan olarak kurumsal tedavi-uyumlu ve gerçek kendiliğe giden yol Yecheskiel Cohen / Çeviren: Pınar Padar Yineleme, başa çıkılamaz kaygı ve bağımlılık Andre Beetschen / Çeviren: Özen Alemdar Günümüzde bir psikanalitik tedavi Bernard Penot / Çeviren: Pına
15 TL.
sunuş Ayça Gürdal Küey 'annenin dilinden anadile ya da kendi dilini oluşturmanın yolu' Juan Eduardo Tesone / Çeviren: Özen Alemdar kendinde sürgün Panos Aloupıs / Çeviren: Perge Akgün sürgün: geçmeyen zaman Ayça Gürdal Küey sürgünün figürleri farklılığın oluşumu, içe alma, dışlama, sürgün Yolanda Gampel / Çeviren: Levent Mete kendine sürgün: psikanalitik süreç Behice Boran sürgün, kök, kriz Josef Ludın / Çeviren: Bahar Kolbay sürgün ve sürgünde travmatik olan Fatma Altzınger aşk ve sürgün Selda Lüleci adına
19 TL.
Sunuş -Ferhan Özenen- Narsisizmin temelinde... Öteki: Erken ilişkisel deneyimlerin doğası -Regine Prat- Freud'un ilksel narsisizm düşüncesinden özneleşme düşüncesine, birbirini tamamlayan iki psikanalitik yaklaşım -Bernard Penot- Utanma ve Narsisizm -Talat Parman- İmgeyi yakalayan çocuk -Hatice Nihal Aslan- Aşk ve Narsisizm: Freud ve Mevlana'nın kesiştiği noktalar -Ali Algın Köşkdere- Kohut'un Narsisizm teorisinin klinik katkısı -Yoram Hazan- Narsisizm, düş ve gerçeklik: Klinik bir araştırma -M. Fakh
20 TL.
Tükendi
Psikanalize, Freud'un ilk hastalarından olan Anna O. Tarafından verilen talking cure-konuşma tedavisi tanımı bugün de geçerliliğini korumaktadır. Çünkü psikanaliz her şeyden önce bir dil uğraşıdır. Analitik Uğraşın iki tarafı analist ve analizan hep dili kullanırlar. Analizan kendini dil yoluyla analiste aktarır, analist de yine dili kullanarak analizanın ruhsal süreçlerinde etkin olmaya çalışır. Diğer bir deyişle dil hem tanı hem de tedavi için kullanılmakta, dilden yola çıkılarak ve dil kullanılarak ruhsa
18 TL.
İçindekiler - Sunuş / Tevfika İkiz - En iyi ve en kötünün iletiminde psikanalist olmak seçimi / Patrick Miller - Arzunun sınırında kim var? / Ayça Gürdal Küvey - Ruhsal yapılanma hakkında: arzunun temelleri / Teresa Olmos De Paz - Arzu ve çirkinlik / Talat Parman - Düş ve bedenselleştirmeler / Claude Smadja - Arzunun çelişkileri / Marianne Baudin - Arzu ve analizin sonu / Elda Abrevaya - Annenin arzusu / annelik arzusu / Peykan G. Gökalp - Kadın aksesuarları ve onların arzyla ilgili olarak anlattıkları / Ay
15 TL.
Psikanaliz Buluşmaları´nın üçüncü sayısını Kasım 2006 yılında düzenlediğimiz 8. Uluslararası Psikanaliz Buluşmaları Çocuk ve Erişkin Psikosomatiği kongremizin metinlerine ayırdık. Bildiğiniz gibi Psikanaliz Yazıları´nın 11. sayısı Yansıtma dergisinin 3-4. sayısı da Psikosomatik üzerine hazırlanmıştı. Böylelikle çocuk ve yetişkinlerde 1950´lerde Paris Psikosomatik Okulu Kurucuları Pierre Marty, Michel Fain, Michel de M´Uzan ve Christian David´in psikosomatiğe bakış açısını değiştiren çalışmaların bugüne kada
18 TL.
İçindekiler Önsöz 5 AYÇA GURDAL KÜEY açılış konuşması 9 ELDA ABREVAYA öncesiz sonrasız kadınsı 15 JACQUES ANDRE / CEVIREN: FIONA FARACI kadınsı ve çocuksu 31 ELDA ABREVAYA mazoşizm ve melankoli aşk dolu bir ilişki 41 CATHERINE CHABERT1 C.EVIREN: ZEHRA KARABURÇAK her iki cinsiyette kadınsı konum özneleşme sürecinin anahtarı 57 BERNARD PENOT / ÇEVİREN: SALTUK DÖNMEZ tedavide kadın eşcinselliği 69 JACQUELINE GODFRIND / ÇEVIREN: ZEHRA KARABURÇAK kadının bir kadın analist tarafından analizi 81 FERHAN O
20 TL.
Bireyin ruhsallığın oluşumunda kuşaklararasılığın temel ve yapılandırıcı bir rol oynadığı açıktır. Çünkü kuşaklararası iletim kültürün temelini oluşturur ve o nedenle elbette insan oluşun koşullarından biridir. Ama öte yandan bu iletim her zaman kolay olmamakta özellikte yasların, travmaların, sırların, utançların iletimi karmaşık ruhsal düzenekler yoluyla gerçekleşmekte ve kimi kez sonraki kuşaklarda birer semptom olarak ortaya çıkmaktadır. O nedenle kuşaklardan kuşaklara tarihsel süreç iletilenlerin neler
20 TL.
... Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları yeni gelişmekte olan Türkiye psikanalizinin, uluslararası psikanalize açılımını sağlayan bir köprü oluşturmak hedefini gütmektedir. Bu hedefe ulaşmak için altı yıl boyunca ondan fazla ülkeden yüzden fazla psikanalisti psikanalizin önemli temaları çevresinde toplamış ve çoğu ileride meyvelerini mutlaka verecek tartışmaların ve paylaşımların kaynağını oluşturmuştur. İstanbul Psikanaliz Derneği'nin dinamik yapısı Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmalarının g
20 TL.
Toplam 14 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1