Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
(x)İnceleme
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 207 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
Karnavaldan Romana
Mihail Bakhtin 1920´lerde başlayıp 1975´teki ölümüne dek Sovyetler Birliği´nde sürdürdüğü çalışmalarla Avrupa ve ABD´nin 1980 sonrası entelektüel ortamına damgasını vurmuş bir insan bilimleri ve dil felsefecisi, kültür ve edebiyat kuramcısıdır. Bu konudaki tartışmalara 60´larda egemen olan yapısalcı ve 70´lerde yaygınlık kazanan yapısalcılık sonrası yaklaşımların sınırlarını belirlenip aşılması yolundaki çabaların en güçlü, eb verimli esin kaynağı olmuştur. Bakhtin´in kuramı, yapısalcılık sonrası dönemde ha
32 TL. 40 TL.
 %  20
Benlik Yanılsaması
Hepimiz özgür iradeleri ve bağımsız benlikleri olan bireyleriz. Bu, öylesine yaygın ve derinden bağlı olduğumuz bir düşüncedir ki tersini hayal etmek bile zordur. Ama Bruce Hood bu kitabında başta sinirbilim ve davranış bilim olmak üzere pek çok disiplinden damıttığı son derece çarpıcı bilimsel bulgularla tersini gözler önüne seriyor: Benliğimiz ve özgür irademiz birer yanılsamadan ibarettir. Benlik dediğimiz şey düşünce, duygu ve anı gibi zihinsel çıktılardan oluşan bir demet, yazılması hayat boyu süren bi
30.4 TL. 38 TL.
 %  20
Küreselleşme; Toplumsal Sonuçları
Tabloda her şeyin bulanık göründüğü zamanlarda, hayatlarını kesinlik ve berraklığa adamış sosyal bilimciler genellikle susar ve taşların yerine oturmasını bekler. Zygmunt Bauman gibi kalburüstü düşünürler ise cesaretle belirsizliğe dalar ve bulduklarını, gördüklerini, hissettiklerini ortaya döker. İşte Küreselleşme böyle bir cüretin ürünü. XX. yüzyılın sonlarında, artık ne süper güçler ne de bu güçlerin, dünyayı bölüp her köşesine bir anlam vererek yarattıkları bütünsellik kalmamışken ve pusulaların göstere
17.6 TL. 22 TL.
 %  20
Göç, Kültür, Kimlik
Hem gerçeklikte hem de mecazi anlamda göç, modernitenin temellerinin altını oyan ve onları sorgulamaya açan bir kavramdır. Küresel düzlemdeki insan göçleri modernitenin çekirdeği olan kent mekanını dönüşüme uğrattığı gibi, ulus-devlet sınırlarını ya da Birinci Dünya ve Üçüncü Dünya gibi ayrımları da muğlaklaştırmakta ve eski açıklama kalıplarını geçersizleştirmektedir. Kavramsal düzeyde ise bu sürece, farklı tarih ve hafızaların içiçe geçip harmanlanması, tekil kimlik kurgularının parçalanması ve dilin mele
18.4 TL. 23 TL.
 %  20
Yaşam Sanatı
İÇERİK TANITIM Bireyselleşmenin sonuna kadar hüküm sürdüğü ama büsbütün kendi tercihlerimize de dayanmayan bir toplumda, bilsek de bilmesek de, istesek de istemesek de, hoşlansak da hoşlanmasak da, hepimiz kendi hayatlarımızın sanatçılarıyız. Her ne kadar kimi araçlardan yoksun olsak da, böylesi bir toplumda, doğru ya da yanlış, kendi yeteneklerimizi ve kaynaklarımızı kullanmak için hayatımızı bir amaca vakfetmek isteriz. Z. Bauman, bu kitabında, bireyin kendi özgücüne dayanarak hayatını sürdürme çabasını y
16.8 TL. 21 TL.
 %  20
Gösteri Toplumu
Yaşamını medyatik uygarlığın ötesinde, herkesten uzakta ve gizlice tamamlamış olan Guy Debord XX. yüzyılın ikinci yarısının en önemli şahsiyetlerinden ve kâhinlerinden biridir. Gösteriye katılmayı reddeden bir radikaldir! Debordun Gösteri Toplumu adlı kitabı yıkıcı olduğu kadar tarihe de direnebilmiş bir eserdir. 70lerde yayımlandığında aşırı tezleri nedeniyle şok yaratmış, 80lerde ise hayatın doğruladığı bir metin olarak kabul görmüştür. Egemenliğini tüm dünyada çoktan kurmuş ve gündelik dile geçirmiş olan
24 TL. 30 TL.
 %  20
Kahkahanın Zaferi; Yıkıcı Tarih Olarak Gülme
Sözcükler tanımlamakta zorlansa da, hah hah ha´yı hepimiz tanıyoruz: İnsani davranışın en neşeli, en neşeli, en ciddiyetsiz örneklerinden biri. Kahkahanın Zaferi´nde Barry Sanders, bu neşeli eylimin ardındaki yaratcı ve bozguncu potansiye açığa çıkaracak, kahkahanın gücünü yabana atanlara entelektüel bir nanik yapıyor. Gülme insanoğlunun kökdilidir, edebiyata hayat vermiş olan en dolaysız dil: Edebiyatın kökleri, çok çalışma, gözden geçirme ve ciddi betimlemede değildir. Edebiyat daha çok, bir spor gibi, o
32 TL. 40 TL.
 %  20
Marx'ın Hayaletleri; Borç Durumu, Yas Çalışması ve Yeni Enternasyonal
J. Derrida çağımızın en özgün düşünürlerinden biri kuşkusuz. 1950'lerde özellikle Fransız kültüründe etkili olan yapısalcılık ve sonrasındaki Marksist, eleştirel, özeleştirel tartışmalarda doğrudan taraf olmadı Derrida. Platon, Rousseau, Kant, Hegel, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Freud okumaları sonrasında kendi adıyla birlikte anılan yapıçözümle çıktı düşünce sahnesine. Bu karmaşık kavramsal düzenek, Batı düşünce tarihinin ve buna bağlı kültürel, siyasi, teknik pratiklerin, tavır alışların mekanizmasını ç
24 TL. 30 TL.
 %  20
İktisadi Aklın Eleştirisi; Çalışmanın Sönüşümleri / Anlam Arayışı
Kapitalistler, duvarın yıkılışının ardından kendileri için daha uygun bir vahşet ortamının oluşmasının sevinciyle solun öldüğünü ilan ettiler. Oysa ölen, kapitalizmin platformundan çıkamadığı için gayri-insani bir niteliğe bürünen reel-sosyalizmdi... Duvarın yıkılmasından önce de reel-sosyalizme karşı çıkan Gorz, bu kitabında, kapitalizmin ve reel-sosyalizmin benzerliklerini göstererek asıl onların öldüğünü söyler. Ve onları aşan, alternatif bir sosyalizmin asıl şimdi mümkün olduğunu gösterir. Sanayi toplum
28 TL. 35 TL.
 %  20
Televizyon: Öldüren Eğlence; Gösteri Çağında Kamusal Söylem
Televizyon bir cazibe mkerkezi olarak hayatımızı baş köşesine oturdu. Yirmi dört saat yayın yapan kanallarla tam bir görüntü sarhoşluğu yaşıyoruz. Alışkanlıklarımız, konuşma biçimimizi, ilişkilerimiz teleizyona endeksli sanki. Eğlenceli, renkli bir hayat yaşamaya başladık. Resmi ideolojinin yasakları, toplum kıyısında yaşayanlar bütün gizleriyle evlerimizde artık. Kameralar pervazsızca mahremiyetimizin en ücra köşelerine giriyorlar. Şiddetin bütün türleriyle tanıştık. Realityy showlarla kan ve acının da bir
20 TL. 25 TL.
 %  20
Bireyselleşmiş Toplum
Bizi eyleme geçiren korkularımız, endişelerimizdir; ama genelde eylemimiz, endişemizin arkasında yatan hakiki nedenlerden başka yönler esapar. Hayatımızı anlamlı kılmaya çalışırken, başarısızlıklarımızdan, zayıflıklarımızdan kendimizi sorumlu tutarız hep. Böylece de her şey iyiye gideceğine kötüye gider. Eğer biz mantıklı insanlarsak bunlar nasıl başımıza gelir? Neden bu gibi durumlarla başa çıkamayız? Bireyselleşme kaderimizse toplum içinde var olmaya nasıl devam edeceğiz? Yaşamakta olduğumuz çağın kuşkus
28 TL. 35 TL.
 %  20
Modernliğin Sonuçları
Neredeyse yüz elli modernleşme ideolojisiyle yönlendirilen bir ülkede yaıyoruz. Düşünce iklimimize, Aydınlanma iyimserliği ve pozitivizmle malul bir Batıcılık ile tekrar tekrar gelenekler icat ederek özküljtürümüze dönmekten yana olan bir gelenekçilik arasındaki kısır çekişme hakim ! Daha kimse modernliğin ne olduğu konusunda net bir görüşe sahip değilken, işin içine posmodernlik tartışımları da girince manzara iyice tuhaflaştı. Postmodernii, modernlik öncesine dönüş imkanı olarak çarpıtanlar da çıkarken; s
17.6 TL. 22 TL.
 %  20
Mahremiyetin Dönüşümü; Modern Toplumlarda Cinsellik Aşk ve Erotizm
Çağdaş sosyolojinin en büyük düşünürlerinden AnthonyGiddens bu kitabında, kadınların modernlik sürecinde yaşadıkları kişisel değişimleri yorumluyor. Gündelik hayatta özgürlükçü değerlere dayanan ilişkiler geliştirilmesini ve kişisel hayatın demokratikleştirilmesini amaçlayan bir yaşam politikası perspektifinin imkânları değerlendiriliyor. Yazarın mahremiyetin dönüşümü adını verdiği sürecin iki ana dinamiği var: doğum teknolojisindeki gelişmeler sayesinde üreme zorunluluğundan kopmuş bir plastik cinselliğin
18.4 TL. 23 TL.
 %  20
Eşya ve İnsan; Bir Pratik İlişkinin Felfesefi, Pedagojisi ve Sosyolojisi
Bu kitabın konusu eşya pedagojisi: Eşya kullanmayı nasıl öğreniriz; örneğin bisiklete binmeyi? Eşya bizi belli bir beden duruşu almaya nasıl zorlar, örneğin kötü bir beden duruşunu neredeyse olanaksız kılan, eğimli oturma yerine sahip ergonomik bir sandalye? Eşya bizimle birlikte nasıl değişir, işlevsellikleri nasıl yeni boyutlar kazanır, örneğin internetin oluşum sürecinde? Büyüme sürecimizde eşya nasıl sıradanlaşır? Onları kullanma yoluyla beceri kazanarak, onlar hakkında bilgi edinerek insan eşya ile nas
20 TL. 25 TL.
 %  20
Kültürel Bellek; Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik
Toplumların belleğini, kendi geçmişlerini hatırlama biçimlerini kimlik sorunuyla ilişkilendiren bu kitap, konuyla ilgilenenlere temel açıklamalar sunuyor. Uluslararası üne sahip bir Mısırolog olan Jan Assmann, uygarlığın derin geçmişinden getirdiği açıklamalarla insanlığın yarattığı toplum formasyonlarına ışık tutuyor. Yazar Eski Mısır'ı, Mezopotamya uygarlığını, İsrail'i ve Antik Yunanistan'ı karşılaştırmalı olarak incelediği bu çalışmasında toplumsal belleğin temel karakterine, farklı biçimlerine ve araçl
31.2 TL. 39 TL.
 %  20
Ezilenlerin Pedagojisi
İÇERİK TANITIM Paulo Freire hayatını ezilenlerin eğitimine, özellikle de okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin eğitimine adamış bir eğitimci. Ezilenlerin Pedagojisi'nde ise sadece belli eğitim merkezlerinde uygulanacak alternatif bir pedagoji değil, amaçları kadar kullandığı araçlar da özgürlükçü olan bir özgürleşme siyaseti öneriyor. Ona göre, siyaset, kelimenin en geniş anlamıyla bir eğitim süreci çünkü. Freire öncelikle bankacı eğitim modelini reddeder. Bu modelde öğrenciler (ya da ezilenler), üzerlerine bi
25.6 TL. 32 TL.
 %  20
Kutsal İnsan
Kutsal İnsan, İtalyan sitüasyonizminin önde gelen isimlerinden Giorgio Agamben´in siyaset felsefesi geleneğini radikal olarak yeniden düşünmeyi gerektiren özgün analizlerine bir yenisini ekliyor. Yakın geçmişteki çalışmalarında kimlik, tekillik, cemaat kavramları üzerinde yoğunlaşan ve totaliter olmayan ama ´birey´den de hareket etmeyen bir cemaatin olabilirlik koşullarını araştıran Agamben, bu kitabında da çıplak hayat kavramından yola çıkarak eski Yunan´dan bugüne Batı siyasi düşüncesine hakim olan iktida
21.6 TL. 27 TL.
 %  20
Özgür Bir Toplumda Bilim
Bilim düşmanı! Akıl düşmanı! Anarşist!...Feyerabend, 1975 yılında yayımlanan Yönteme Karşı adlı yapıtıyla bu ve benzeri suçlamalara hedef olurken aynı zamanda geniş bir tartışmayı da başlatıyordu. Elinizdeki Özgür Bir Toplumda Bilim'de ise bir yandan Yönteme Karşı'nın başlatmış olduğu bu tartışmayı tekrar ele alarak daha da geliştirmekte, öte yandan da bilim alanındaki tezleri toplum alanını da kapsayacak biçimde genişleterek özgür bir toplumda bilimin ve bilim adamının rolünün ne olması gerektiğini tartışm
28 TL. 35 TL.
 %  20
Etin Cinsel Politikası; Feminist - Vejeteryan Eleştirel Kuram
Her on yedi saniyede bir kadın tecavüze uğruyor. Her bir saniyede yüzlerce hayvan öldürülüyor. Dayak yiyen kadınlar gerçekliği her gün yüzümüze çarpılıyor ekranlardan ve gazete sayfalarından. Çiftliklerin esir ettiği, mezbahaların katlettiği hayvanlar marketteki ete indirgeniyor günümüzde. Etin hem protein için zorunlu olduğuna hem de gücün kaynağı olduğuna inanmamız için örülen mit, aslında erkeğin potansiyel şiddet eğilimiyle üstünlük kurmasına neden oluyor. Etçilleri yiyen etçiller, kafamızdaki iktidar p
33.6 TL. 42 TL.
 %  20
Sosyolojik Düşünmek
Özellikle modernlik ve post-modernlik üzerine incelemeleriyle son dönemin en diikkate değer düşünürlerinden biri haline gelen Zygmunt Bauman, sosyal bilimler alanında son derece faydalı bir kitap sunuyor bizlere. Sosyolojik Düşünmek, sadece sosyoloji öğrenimi görenler için kaleme alınmış bir çalışma değil. Konuya ilgi ve merak duyan genel okurun da sosyolojinin anlamı ve işlevi, sosyolojide değişik tazrzlar ve yaklaşımlar üzerine bilgilenmesini sağlayacak önemli bir kaynak kitap. Ama hepsinden önemlisi Baum
28.8 TL. 36 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 207 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1