Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Değişimin gerçekleştiği çevresel etmenlerin yanı sıra değişimin hızına da ayak uydurmak zorunda bırakılan örgütlerin bu süreçte sahip olduğu en önemli kaynak insandır. Entelektüel bir sermaye olarak görülen çalışanların, bir örgüte sunacağı katkı sadece kas gücünden ibaret değildir. Onların örgüt içerisindeki hataları ve eksiklikleri, çözüm önerileriyle birlikte açıklamalarına olanak verilen yapılarda hem bireysel hem de örgütsel performans artmaktadır. Bu bağlamda örgüt yönetimleri tarafından ses çıkarma d
65 TL.
Tükendi
 %  10
Önbüro Yönetimi ve Otomasyon Uygulamaları
Önbüro Yönetimi ve Otomasyon Uygulamaları
54.9 TL. 61 TL.
Tükendi
 %  25
Kültürlerarası Perspektifte ‘‘İktisadi İnsan’’ : Küçük Ölçekli 15 Toplumda Davranışsal Deneyler
Bugüne kadar Bencillik aksiyomu –bireylerin etkileşimlerde kendi maddi kazançlarını maksimize etmeye çalıştıkları ve başkalarının da aynısını yapmasını bekledikleri varsayımı- temelli kanonik modelden sürekli sapmaların olduğunu kanıtlayan birçok çalışma yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Peki bu sürekli sapmalar, aslında, türümüzü karakterize eden evrensel davranış örüntüleri mi? Yoksa bireylerin davranışlarını, motivasyonlarını ve tercihlerini ekonomik ve sosyal çevreleri mi şekillendirir? Eğer öyleyse in
22.5 TL. 30 TL.
Tükendi
Mudârabe, taraflardan birinin sermayesini, diğerinin emeğini ortaya koyduğu kâr ortaklığı sözleşmesidir. Taraflar, bu sözleşmeyle ihtiyaçlarını giderme, sermayelerini muhafaza etme ya da kâr sağlamayı amaçlayabilmektedir. Mudârabenin temel gayesini ve varlık felsefesini oluşturan şey kârdır. Nitekim kâr düşüncesi ve beklentisi olmasa insanlar bu sözleşmeyi tercih etmezler. Çalışmanın teorik kurgusu içinde, öncelikli olarak fıkıh kaynaklarında anlatılan mudârabenin hukukî mahiyeti ve sözleşme açısından otur
61 TL.
Tükendi
 %  25
Dental Pazarlama
Bilmek yetmez, paylaşmak da gerek. Biri diş hekimi diğeri pazarlama akademisyeni olan yazarlarımızın yıllarca biriktirdiği mesleki tecrübelerini akademik bir öğreti ile yoğrulmasını okuyacaksınız. İyi bir diş hekimi hastaları için en iyi tedavi yöntemlerini seçer ve uygular. Daha iyi bir diş hekimi doğru iletişim yöntemlerini kullanarak hastası için en iyisini yaptığını ifade eder, hastasının güvenini kazanır, sürdürülebilir bir başarı için adımlar atar. Bu kitapta diş hekimliğinin olmazsa olmazı ama okull
45 TL. 60 TL.
Tükendi
 %  10
Ekonomik Hukuki ve Siyasal Gelişmelerin Türkiye'de Kadın Cinayetleri Meselesine Yansıması
`Kadınlarını geride bırakan toplum geride kalmaya mahkûmdur.`- Mustafa Kemal Atatürk Bu kitap, kadınlara yönelik cinayet eylemlerini objektif, nicel verilerle karşılaştırıp Türkiye`nin son 10 yıllık geçmişinde hangi yönde aşama katettiğini rapor verileriyle sunmaya çalışmıştır. Konunun ehemmiyeti yükselen cinayet oranlarıyla doğrudan orantılıdır. Ekonomik, hukuksal ve siyasal gelişmelerin kadın cinayetlerini ne yönde etkilediği çalışmanın birincil problemleridir. Bu çalışma belki kadına yönelik cinayet
36 TL. 40 TL.
Tükendi
 %  25
Ulusal Kalkınma Acil Master Eylem Planı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün stratejik liderliği ışığında günümüz Türkiye’si için yapılması gereken kalkınmaya yönelik siyasal politikaları ve stratejileri belirlemek ve yurttaşların bireysel yaşam kalitesini, mutluluğunu ve refahını yükseltmeye yönelik acil müdahale eylemlerini ortaya çıkarmak bu çalışmanın esas amacını taşımaktadır. Bu amaç çerçevesinde, etkin bilimsel veri toplama teknikleri ile sahadan veriler elde edilmiş ve analize tabi tutularak eylem planında yer alan proje önerileri hazırlanmıştır
56.25 TL. 75 TL.
Tükendi
 %  10
Ekononıiyi Bir De Benden Dinleyin
DÜNYAYI ELE GEÇİRME İSTEGİ HEP VAR OLDU VE BUNUN YOLU SAVAŞLAR OLARAK GÖRÜLDÜ AMA KAZANANIN HEPSİNİ ALDIGI ASIL SAVAŞ EKONOMİ ALANINDA YAŞAN­ Dl. DÜNYA ÇAPINDA YAŞANAN 1908 VE 1929 EKONOMİK KRİZLERİ DAHİL TÜM BÜYÜK EKONOMİ OPERASYONLARI­ NIN ÖRTÜLÜ AMACI, HER ŞEYİ ELE GEÇİRMEKTİ. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA, ABD'NİN DÜNYA EKONOMİ­ SİNİ YÖNLENDİRDİGİ YENİ DÖNEMDE, YENİ ARAÇLAR SAH­ NEYE SÜRÜLDÜ. MESELA KONVERTİBİLİTE SAYESİNDE EGEMENLER, KARŞILIKSIZ BASILAN PARALAR İLE ÜLKELE­ RE RAHATLIKLA GİREREK FABRİK
99 TL. 110 TL.
Tükendi
 %  10
Bilmemeniz Gereken Bilgiler
BAZI BİLGİLER, DÜNYANIN HER YERİNDE İLAN EDİL­ MEMiŞ BAZI YASAKLARLA INSANLARIN GÖZÜNDEN KAÇIRILIR. BU GİZLİLİK, BAZI KONULAR İÇİN HAKLI GÖRÜLEBİLİR. ANCAK TOPLUMLARIN BİLMEMESİ GE­ REKTIGI DÜŞÜNÜLEN BiLGiLERiN ÖNEMLİ BiR BÖLÜMÜ POLİTİK, EKONOMİK VE DİNİ KONULARLA İLGİLİDİR. BU BİLGİLERİ İÇEREN KAYNAKLAR ORTA­ DAN KALDIRILMIŞTIR, ULAŞMAK NEREDEYSE iMKAN­ SIZDIR. OYSA DÜNYAYI DEGIŞTİREBİLMEK ANCAK ONUN GERÇEKLERİNİ GÖRMEK VE ANLAMAKLA MÜMKÜNDÜR. MERKEZ BANKASI BAŞKANLIGI, İSTANBUL BORSASI BAŞKANLIGI VE DEVLE
99 TL. 110 TL.
Tükendi
 %  15
Yeni Müşteri Kazanmak;Kolay Uygulanabilir Taktiklerle İş Geliştirmek ve Müşteri Kazanmak İçin Temel Kılavuz
Satış işinin can damarı yeni müşteriler kazanmaktır. Mike Weinberg, Yeni Müşteri Kazanmak'ta iş geliştirme ve satış üzerine paha biçilmez tecrübele- rini, komik ama eğitici anılarını anlatıyor ve kimsenin dosdoğru söylemeye cesaret edemediği samimi tavsiyelerde bulunuyor. Pek çok satışçının ve yöneticinin yaptığı önemli hataları inceleyerek hedefe ulaşmaya yardımcı olacak sıradışı ipuçları veriyor. Müşterilerin satış karşıtı içgüdülerinin üstesinden nasıl geleceksiniz? Doğru müşterileri seçip takip etmenin
46.33 TL. 54.5 TL.
Tükendi
Hizmetkâr liderlik kavramı her ne kadar yabancı bilim insanları tarafından literatüre henüz kazandırılmaya çalışılsa da aslında millet olarak yabancı olmadığımız bir kavramdır. Çünkü bu kavram Hz. Muhammed’in (S.A.V) yöneticilik uygulamalarında sıkça görülmektedir. Hizmetkar liderlik anlayışını benimseyen yöneticiler çalışanlarıyla empati kurabilmeli, tevazu ve sorumluluk sahibi olmalıdır. Çalışanlarının istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik vermeli ve onları güçlendirerek güvenlerini kazanmaya çalışma
30 TL.
Tükendi
 %  10
Büyük Ekonomistler
Times 2018 yılı en iyiler listesindeki kitaplardan biri Zamanımızın en önemli konuları hakkında tarihin en büyük ekonomistleri bizlere hangi fikirleri sunabilir? “Bütün zamanların en iyi ekonomistlerini öğrenmek adına başlangıç için en iyi yer”, Profesör Tyler Cowen “İlgisiz Sınıf ve Büyük Durgunluk” un yazarı Adam Smith’in zamanlarından beri ekonomistler bir dizi benzer problemlerle uğraşmışlar; ancak fikirlerini günümüzün konularına uygulamaya çalışmadan bile önce söz konusu fikirleri hazmetmek oldukça gü
53.55 TL. 59.5 TL.
Tükendi
Türkiye’nin Osmanlı’dan bu yana yaklaşık iki yüzyıldır süren kalkınma isteği, hala güncel bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Osmanlı Devleti’nin kalkınma politikası, giderek zayıflayan devleti eski gücüne ulaştırma hedefi ile ortaya çıkmıştı. Oysa ki modern bir ulus- devlet inşâ projesi olarak Türkiye Cumhuriyeti, siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel yönleriyle bütünsel bir kalkınmayı hedeflemişti. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’nin kalkınma yolculuğu, devletin dünya kapitalizmi ile bütünleşme v
80 TL.
Tükendi
 %  20
Araçlar ve Silahlar ;Dijital Çağın Vaatleri ve Tehlikeleri
“Elinizdeki kitap; teknolojinin hem bize nasıl güç kattığını hem de bizi nasıl tehdit ettiğini renkli bir anlatımla, üstelik bu işin içinden kişilerin bakış açısıyla aktarıyor. Tam zamanında çıkan bu çalışma, dijital gelecekte gizlilikten siber saldırılara varan konularda kendimize nasıl bir rota çizeceğimize kılavuzluk ediyor.”—WALTER ISAACSON, Geleceği Keşfedenler ve Steve Jobs kitaplarının yazarı “Büyük teknolojiyi ehlileştirmek kolay olmayacak ama bu kitap... nereden başlanacağını gösteriyor.”—The Fina
64 TL. 80 TL.
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1