Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 245 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  25
Furya Makinesi;Sosyal Medya Seçimlerimizi, Ekonomimizi ve Sağlığımızı Nasıl Bozuyor?
Sosyal medya dünyayı birbirine bağladı ama aynı zamanda yalan ve sahte haberlerde büyük bir artışa ve bunun sonucunda pek çok toplumsal soruna yol açtı. Sinan Aral’a göre, günümüzün sosyal teknolojisini kendi büyük vaadine doğru yönlendirmek ve bizi birbirimizden uzaklaştırabilecek yollardan kaçınmak için sosyal medyanın politika, ekonomi, toplum sağlığı, hatta kişisel sağlığımız üzerindeki büyük etkisinin farkına varmamız çok önemli. Aral, onlarca yıllık araştırma ve deneyiminden yararlanarak en güçlü
52.5 TL. 70 TL.
Tükendi
 %  15
Dijital Dönüşüm Yeni Medya ve İletişim
eni iletişim teknolojileri, iletişim ve medya sektörünün dinamiklerini değiştirmiştir. Dijital iletişim kavramıyla tanımlanan süreçler, iletişim ve medya sektörünün iş yapış süreçlerini derinden etkilemiştir. Dolayısıyla bu sürecin olumlu ve olumsuz yönleri de ortaya çıkmıştır. Dijital iletişimin dinamikleri doğrultusunda ortaya çıkan ve devam eden dijital dönüşüm süreci, medya kuruluşlarını da etkilemiştir. Özellikle mecralar arası etkileşim ve medya sektörü çalışanlarının dijitalleşme sürecine uyum sağlam
51 TL. 60 TL.
Tükendi
İnsan yaşamının devamını sağlayan temel ihtiyaçlarından biri olan bilginin, hiç olmadığı kadar hızlı üretildiği, yayıldığı ve depolandığı günümüzde yanlış bilginin, çeşitli türlerde ve medya formlarında üretilmesi, paylaşılması ve kabul görmesi, bilgi ekosisteminde düzensizliklerin varlığına ve doğrulanamayan bilgi yoğunluklarının oluşmasına neden olmaktadır. Toplumsal, ekonomik, siyasal çerçevede ve farklı bağlamlarda çeşitli eşitsizlikleri ve etik ihlalleri doğuran yanlış bilgi tüm biçimleriyle, insan hak
65 TL.
Tükendi
Bu kitap, Türkiye’de medya okuryazarlığı dersi uygulamaları ve buna paralel olarak öğrencilerin medya okuryazarlığı dersi kazanımlarını artırabilmeye yönelik öneriler geliştirmeyi hedeflemektedir. Kitab’ın bir diğer amacı da Türkiye’deki Medya Okuryazarlığı Eğitiminden sorumlu Milli Eğitim Bakanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yetkilileriyle yüz yüze görüşmeler sağlanarak, Türkiye’deki Medya Okuryazarlığı Eğitimi Uygulamaları hakkında bilgi edinebilmek, şuana kadar yapılan çalışmaları öğrenmek ve bund
70 TL.
Tükendi
 %  20
Medyanın İstisna Hali Radikal
Türkiye’de havanın “kurşun gibi ağır” olduğu yıllardı. 12 Eylül rejiminin kapıyı açıp ülkeye buyur ettiği neoliberal düzen; siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel düzeylerde iyice yerleşmişti. Günümüzde olduğu gibi o günlerde de ağır insan hakları ihlalleri, yargısız infazlar, kayıplar, Doğu ve Güneydoğu’da PKK ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar ve bütün bunları tıpkı bugün olduğu gibi ya görmezden gelen ya da “devletin bekası” söylemini arkalayarak deforme edilmiş şekilde haberleştiren bir medya düz
47.2 TL. 59 TL.
Tükendi
 %  15
Sosyal İnovasyon Yeni Ortak Akıl Girişimci Ruhu;Türkiye’den ve dünyadan ilham verici sosyal yenilik örnekleri
Bir şehrin sakini olmak, bazı haklar ile birlikte birçok sorumluluğu da beraberinde getirir. Yaşam kalitemizin artmasında, hayalini kurduğumuz şehirlerin, mekânların veya sistemlerin oluşmasında şehir sakinlerinin yeni rolleri neler olabilir? Ne tür yenilikçi çözümler geliştirebilirler? Bu sorulara cevap niteliğindeki onlarca iyi uygulama örneği elinizdeki kitapta sizlerle buluşuyor. Yaşlılar Kreşi’nden zaman bankasına, toplum destekli tarımdan tamir kafelere, yeni kooperatif türlerinden mahalle bahçelerine
33.15 TL. 39 TL.
Tükendi
Bu yöntem ile objelerin negatif görüntüleri elde edileceğinden dolayı fotogramı yapılacak objelerin niteliği, ışık geçirgenliği, yapısı ve objenin kendi yapısındaki ara boşlukları (espas) çok önemlidir. Çünkü fotogramda objenin negatif görüntüsü karta yansıyacağından, objenin ara boşluğundan ışık geçerek farklı görüntüler elde edilecektir. Fotogramda kullanılan objenin ışığı geçirgenlik durumu karta yansıyan görüntünün oluşumunu etkilemektedir. Eğer hiç ışık geçirmeyen ojeler kullanılacaksa kartın üzerinde
45 TL.
Tükendi
“Medya ve İletişim Çalışmaları” kitabı geleneksel medya, yeni medya ve iletişim alanlarını kapsayan geniş bir yelpazedeki çalışmalara yer vermektedir. Kitabın medya ve iletişim alanına ilgi duyan okuyucular için de farklı medya türlerine ilişkin çalışmaları bulabilecekleri bir kaynak olması amaçlanmıştır. Bu bağlamda kitapta, sinema ve dönüşen yapısıyla interaktif sinema, televizyon ve televizyon dramalarının toplumsal boyutu, internet ve sosyal medya bağımlılığı, podcast, twitch gibi yeni medya araçları ve
75 TL.
Tükendi
“Yönetim ve Medya Alanında Seçme Konular “ kitabı yönetim ve medya alanında karşılaşılan bazı güncel kavramların tanımlarını ve özelliklerini sunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında kitap 6 bölümden oluşmuştur. Bu kitabın birinci bölümünde; Abdulselami SARIGÜL’ün “Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet Bağlamında Çocuk İstismarı: Sosyal Medya Anneleri Üzerine Değerlendirme” başlıklı araştırması yer almaktadır. Kitabın ikinci bölümünde; Akın AY, Serhat BEKAR ve Emin AKIN’ın “Post-Truth Çağında Değişen ve Dönüşen Gaz
45 TL.
Tükendi
Kitap, sanal diplomasi ve yeni medya ilişkisini eleştirel ekonomi politik perspektiften irdeleyen bir çalışmadır. Bu kapsamda sanal diplomasinin aktör, araç ve yöntemleri, sanal diplomasinin aktörleri arasındaki çoklu güç ilişkileri, sermaye ve iktidar yapılarının yeni medya üzerindeki kontrol girişimleri incelenmiştir. Liberal yaklaşımda sanal diplomasiye geçiş, sadece yeni iletişim teknolojilerinin kullanılması ile açıklanmakta ve böylece teknolojik belirlenimci bir tutum benimsenmektedir. Oysa yeni medya
75 TL.
Tükendi
 %  20
Dijital Medya ve Toplum
Değişim ve hız… Dijital medya ile beraber bu iki kavram toplum ve birey üzerinde etkili olmaya başlamıştır. Dijital medya nedir? Dijital medyanın başlangıcı ve gelişimi nasıl olmuştur? Dijitalleşmenin başlangıcı olan internet nasıl ortaya çıktı ve gelişti? Dijital medya mı toplumu yoksa toplum mu dijital medyayı yönlendiriyor? Dijitalleşme ile toplum arasında köprü olan bireyin medya ile ilişkisi nedir? Bu kitap dijital medyanın toplum üzerinde etkisinin incelendiği yüksek lisans tezinin kitaplaştırı
26.4 TL. 33 TL.
Tükendi
 %  15
Sosyal Medya Ekolojisi Farklı Açılardan Sosyal Medya
Yeni iletişim teknolojilerinin, yeni iletişim biçimlerini oluşturduğu çağımızda pandemi dönemi tartışmasız bu sürece her kuşaktan insanın uyum sağlamasını hızlandırmıştır. Pandeminin getirdiği kapanma dönemi ve akabindeki kısıtlama süreçleri, insanları dijital medyayı (alışveriş, bankacılık işlemleri, eğitim, sosyalleşme vs.) zorunlu olarak kullanma durumunda bırakmıştır. Ve artık insanlarda doğal olarak yeni iletişim biçimi genel kullanım haline dönüşmüştür. Pandemi öncesi dönemde Z kuşağı dediğimiz genç
42.5 TL. 50 TL.
Tükendi
Çalışmanın içeriği Amerika Birleşik Devletleri'nde ifade ve düşünce özgürlüğünün kapsamı ile bu hakkın kullanımına ilişkin ülkede uygulanan standartlardır. Bu kapsamda ABD'de ifade ve düşünce özgürlüğünün temelini oluşturan Ek Madde-1 (First Amendment) ile Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin hakkın kullanımına ilişkin içtihatları ve geliştirdiği testler ele alınmıştır. İfade ve düşünce özgürlüğünün kullanımı ülkelerin mevcut rejimleriyle yakından ilgilidir. Demokratik sistemlerde bu hakkın sınırlandırılması
40 TL.
Tükendi
Sosyal medya denildi mi akla ilk gelen bağımlılıktır. Bu bağımlılık bazıları için sıradan bir durumken siyasetçi için bir zorunluluktur. Günümüz de sosyal medyanın en büyük bağımlıları siyasetçiler olmuştur. Gerek sosyal medyanın gerekse siyasi yapının birbirini tamamlar özelliğinin çok fazla olması , siyasetcilerin birer sosyal medya bağımlısı ve uzmanı olmalarını sağlamıştır. Geleneksel medyaya göre siyasal iletişimde büyük kolaylıklar sağlayan sosyal medya bu yapısı ile uzun yıllar boyunca siyasetin tüm
30 TL.
Tükendi
 %  20
Sosyal Medyada Pazarlama
Sosyal Medyada Pazarlama Cinius Yayınları
24 TL. 30 TL.
Tükendi
 %  15
Televizyon Üzerine
Pierre Bourdieu, bu kitapta gündelik hayatın neredeyse merkezine yerleşen televizyonun felsefi, politik ve sosyolojik anlamları üzerine düşünüyor; iktidar ilişkilerinin uzantısı ve aracı olarak medyanın kanaat üretme mekanizmalarını çözümleyerek, medyanın asli parçalarından biri olan televizyonun, hakikatin erozyonundaki rolünü gözler önüne seriyor. Rekabet, sansür, kâr ve rıza mekanizmalarının girift dişlileri arasında geleneksel medyanın ve dolayısıyla haberciliğin nasıl dönüştüğünü açıklayarak, iktida
27.2 TL. 32 TL.
 %  15
Haber Metinlerinde Alternatifi Aramak;Barış Gazeteciliği Ve Hak Haberciliği Perspektifinden Mülteci Haberleri
Barış gazeteciliği ve hak haberciliği, anaakım medyanın ayrıştırıcı, kışkırtıcı, ön yargıları besleyen habercilik diline karşı ortaya konan pratiklerdir. Anaakım medyanın anlam yapısını dönüştürmek, alternatif bir alan açmak idealine sahiptir. Bu çalışma, Türkiye'de sözü edilen dönüştürücülük ve alternatiflik idealine sahip olduklarını ifade eden haber portalları ile anaakım gazetelerin metinlerini yan yana getirmektedir. Böylece Suriyeli mülteciler hakkında çıkan haberler etrafında kurulan iki anlamsal yap
40.8 TL. 48 TL.
Tükendi
 %  15
Başkası Adına Konuşmanın Haysiyetsizliği
İnsanoğlunun binlerce yıl süren yolculuğunun sonunda varılan yer sürekli (iç/dış) çatışma, adaletsizlik üreten bir toplumsallık, seçilmiş tek adam rejimleri ve doğanın insafsızca tahribatıdır... Ömer Faruk bu küçük ama yoğun denemesinde sorunun kökenlerine iniyor ve her kişinin doğasından gelen farkı yaşayamamasını (bir) neden olarak saptıyor. Parmak izi, ses tonu, gözbebeği, yüz ifadesi her kişiyi diğerinden farklı kılmasına rağmen her kişinin kendi hikâyesini edinme ve yaşama hakkının gözetilmemesini tem
50.15 TL. 59 TL.
Tükendi
 %  20
Hap; Marka Strateji Reklam
biriktirdiklerini, gözlemlediklerini; sorunlarıdeğişenleri, değişmeyenleri ve önerilerini; kendi deyişiyle,'hazmı kolay' yazılara dökmüş bu kitabında erol batislam. sevdiğimiz o özgün diliyle, yine ilginç analizlerinden sunuyor; göz-kafa açıcı teşhislerden koyuyor ve şaşırtıcı yalınlıktaki tedavi reçetelerinden veriyor. rahatlatıcı bir de saptaması var reklamcılar ve reklamverenler için: 'çok sesli ve çok sazlı yeni dönem, hayatta kalmayı başarmış, evrilmiş ve iş modelini yenileyebilmiş reklamveren ve ajans
27.2 TL. 34 TL.
Tükendi
 %  10
Para Devrimi; Ödemenin Sosyal Medya Hali
Teknolojik gelişmeler iş yaşamında, aile yaşamında, kişisel yaşamda her kavramı, her nesneyi, her süreci, her yapıyı altüst ediyor, yeniden ele almayı gerektiriyor. İsterseniz almayın, zaten o her şeyin üzerinden silindir gibi geçiyor. Ele alınması gereken günlük yaşamın temel yapılarından biri de makro ekonominin en önemli göstergesi: Para. Peki, gün geçtikçe elinizden ne kadar az kâğıt ya da madeni para geçtiğinin farkında mısınız? Kartın fiziksel halini bir yana bırakalım, çoğu zaman sadece kart bilgiler
36 TL. 40 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 245 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1