Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 590 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
Atatürk’ün Demokrasi Ağacı
Demokrasi düzlemi nedir? Bir ülkede demokrasinin yerleşmesi için toplumun hangi eşikleri aşmış olması gerekir? Atatürk’ün diktiği demokrasi ağacının suyu, havası, toprağı, güneşi nelerdir? Atatürk’ün demokrasi ağacını korumak ve yaşatmak için neler yapmalıyız? Emekli matematik öğretmeni Hidayet Öztekin bu sorulara yanıt veriyor, demokrasi kavramına yeni bir bakış açısı sunuyor.
24 TL. 30 TL.
Tükendi
 %  25
Dünya Lideri Atatürk
Zaman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyütmekte ve güçlendirmektedir. Atatürk'e yapılan densiz saldırılar, onu yıpratmaz, daha çok anlaşılmasını sağlar. Dünya onu hem savaşın hem barışın kahramanı olarak bilmektedir. 5 kıta 80 ülke dolaştım, tüm coğrafyalarda Atatürk'le karşılaştım. Atatürk, hakkında en çok kitap yazılan liderdir. Atatürk, en çok kitap okumuş liderdir. Dünya gezilerimden ve kütüphane araştırmalarımdan oluşan bu kitap başta gençler olmak üzere Atatürk'ü anlamak, anlatmak isteyen herkese armağ
37.5 TL. 50 TL.
Tükendi
 %  20
Birinci Dünya Savaşı ve Türk Devrimi ;Kemalist Devrimin Başlangıcı
Doğu Perinçek bu kitabında, Birinci Dünya Savaşı'na ilişkin hurafeleri ele alıyor. Osmanlı Devleti, savaşın dışında kalabilir miydi? Savaşa niçin ve nasıl girdik? Almanya'yla ittifaktan kaçınabilir miydik? Dünya Savaşı, Türkiye için bir yıkım mıydı yoksa Kemalist Devrimin başlangıcı mıydı? Atatürk'ün savaşa ilişkin görüşleri niçin yanlış aktarılıyor? Perinçek, Kurtuluş Savaşımızın 1914 yılında başladığını tarihsel kanıtlarıyla ortaya koyuyor; Birinci Dünya Savaşı'ndaki vatan savunmasının Türk Dev
24 TL. 30 TL.
Tükendi
 %  20
Toprak Ağalığı ve Kürt Sorunu
Kemalist Devrim'in köylü felsefesi ve programı… Cumhuriyet döneminde toprak ağalığı, aşiret ilişkileri ve şeyhlik… Şeyh Sait, Ağrı ve Dersim isyanı dersleri… Şark raporlarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu gerçekleri… İnönü ve Bayar raporlarının içeriği ve değerlendirmesi… Cumhuriyet yönetimine göre Kürt meselesinin özü… Şarkta derebeyliğe karşı sınıfsal çözüm arayışları… CHP Programı ve Anayasa'da toprak reformu değişiklikleri… Derebeyliğe karşı yasalar ve uygulamalar… "Derebeylik Sistemi Böyle Yıkılı
24 TL. 30 TL.
Tükendi
 %  20
Atatürk ve Ailesi
Mustafa Kemal Atatürk’ün siyasi ve askeri geçmişi ve yaşamı hem yaşadığı dönemde hem de bugün pek çok açıdan araştırılmış olsa da, ailevi geçmişi çok az çalışmaya konu olmuştur. Atatürk gerçekten de 1881’de mi doğdu? Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin mesleği neydi? Atatürk, babası Ali Rıza Efendi öldüğünde kaç yaşındaydı? Atatürk’ün ailesinin kökeni nereye dayanır? Atatürk’ün kaç kardeşi vardır? Hayatının uzun bir dönemini Atatürk’ün aile geçmişini ve soykütüğünü araştırmaya ayıran Mehmet Ali Öz, Başbak
102.4 TL. 128 TL.
Tükendi
Yurdumuzun parçalanıp işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan İstiklâl Savaşı’nı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve inkılapların yapılışını anlatan Nutuk, siyasi ve millî tarihimizin birinci elden, pek değerli bir kaynak eseridir. Eserin sahibi, tarihî olayları yalnızca belgelerle inceleyerek objektif gerçeğe ulaşmak isteyen bir tarih yazarı değil, doğrudan doğruya o tarihi yapanın kendisidir. Tarihi yapan ile yazanın aynı şahsiyette birleşmiş olması, Nutuk’u, benzerle
35 TL.
Tükendi
Atatürk bize, “Benden size kaliteli yaşam formülleri” diye bir çalışma hazırlayıp, bırakmadı! Ama doğru anlaşılıp, yorumlandığında başarılı bir hayatın somut bir mirası olan Türkiye Cumhuriyeti’ni bıraktı. Bu mirası bırakabilmek için de bir filozof olup düşündü, asker olup savaştı, başkomutan olup orduları sevk ve idare etti; bir işçi/çiftçi gibi çalıştı, bir bilim adamı gibi tezler geliştirdi, araştırmalar yaptı, bir girişimci olup projelere imza attı, hatip olup nutuk attı, edebiyatçı olup nutuk yazdı, de
50 TL.
Tükendi
 %  20
Atatürk, Aydınlanma ve Matematik
Bu topraklarda aydınlanmanın ilk kıvılcımlarını Antik Çağ düşünürleri tutuşturmuş. Bu insanlar akıl, mantık, araştırma, deney, gözlem, şüphe, sorgulama, bilgi, erdem, … gibi kavramların içini doldurarak doğayı ve insanı anlamaya çalışmışlar. Yaklaşık iki bin beş yüz yıl sonra “SARI SAÇLI MAVİ GÖZLÜ ADAM” aydınlanmanın meşalesini tekrar yakmak amacıyla Samsun’dan Anadolu topraklarına ayak bastı. O, bir ulusun kurtuluşunun, aklın-bilimin yolunu rehber edinerek aydınlanmış ve onuruna ulaşmış bireylerin yetişme
28 TL. 35 TL.
Tükendi
 %  20
Savaş ve Barış;Mustafa Kemal Anlatıyor
İlker Başbuğ, Mustafa Kemal Anlatıyor: Savaş ve Barış kitabıyla, doğrudan Atatürk’ün gözünden 1 Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı sürecini inceliyor. Başbuğ, uzun bir film izleme duygusu uyandıran bu çalışmasında, okuru, şu üç nedenle Mustafa Kemal’in düşünce dünyasına girebilmeye yöneltiyor: Birincisi, Mustafa Kemal’in kabul ettiği, hiç vazgeçmediği ve asla taviz vermediği hayati nitelikteki prensipleri ortaya koymak için. İkincisi, Mustafa Kemal’in, o günlerin koşullarında karşılaştığı sorunların çözümünde
80 TL. 100 TL.
 %  10
Türk Devrimi ve Atatürk
karşısında Türk milletinin çağ dışı kalmama çabasının bir ürünü olan ve Atatürk’ün uzağı gören hamleleriyle ileriye taşınan Türk devrimi, medenî milletler arasında onurlu bir şekilde varolmamızı ve yaşamamızı sağlayan en önemli atılımlarımızı kapsıyor. Devrimler, salt Avrupa kıtasının sosyal ve kültürel gelişmelerini değil Osmanlı yenileşmesini ve Ceditçilik hareketlerini de arka planda barındıran geniş içerikli bir tarih perspektifinden değerlendirilmelidir. Bunun yanında bütün devrimlerin en gerçekçi ve h
58.5 TL. 65 TL.
Tükendi
 %  25
Mustafa Kemal ;Hz. Muhammed’in izinden Giden
Cehalet zulme, haksızlığa sebep olduğu için lânetlenmiştir. Cehalet, en güzel biçimde yaratılan, şerefler onurlandırılan insanın hakikatine uzak olmasına, özüne yabancı kalmasına sebep olduğu için lânetlenmiştir. Ünlü bilim insanı Albert Einstein, kızı Lieserl’e yazdığı mektupta, evrende var olan her şeyin ardında var olan gücün sevgi olduğunu açıklar. Cehalet, sevginin yaşanmasına engel olduğu için lânetlenmiştir. Cehalet, evreni var eden sevginin nurunu yansıtmadığı için lânetlenmiştir. Cehalet, insanı eg
30 TL. 40 TL.
Tükendi
 %  25
Bozkurt
İngiliz istihbarat örgütü üyesi olan ve 1923 yılına değin İstanbul'da kalarak çeşitli gözlemler yapma şansı elde eden İngiliz subayı H. C. Armstrong tarafından kaleme alınan bu eser, Mustafa Kemal'in hayatta olduğu zaman dilimi içinde yazılan tek biyografik eser olma özelliğini taşımaktadır. Yayınlandığı dönemden ve Türkiye'deki ilk baskılarından itibaren çok çeşitli eleştirilerin, tartışmaların odak noktası olan Bozkurt, eleştirilerin hedefi olmasına sebep olan bu sivri dilli tonu sebebiyle de diğer Atatür
48.75 TL. 65 TL.
Tükendi
 %  25
Mustafa Kemal'den Atatürk'e
Devletimizin kurucusu ve çağdaş Türkiye idealinin bayraklaşan sembolü Mustafa Kemal Atatürk'ün gerek hayatını, gerekse düşüncelerini konu alan araştırmalar son yıllarda ciddi bir artış göstermiştir. Şüphesiz yapılan araştırmaların çokluğu, bu büyük insanın hayatı ile ilgili bilgilerin ve düşüncelerinin geniş kitlelere ulaştırılması bakımından sevindirici bir gelişmedir. Fakat Atatürk, doğru anlaşılıp, kitlelere doğru anlatılmalıdır. Bunun için de çalışmaların doğru ve sağlam kaynaklara dayandırılması büyük
26.25 TL. 35 TL.
Tükendi
 %  10
Osmanlı Almanya Etkileşiminde Mustafa Kemal Paşa
haber vereyim ki Atatürk ne yaptığını, nasıl yapacağını, kimlere ne yaptıracağını, kimleri nerede ve nasıl kullanacağını bilen pek hesaplı bir adamdı.` Yapmış oldukları üzerinde istediğiniz tenkitlerde bulunabilirsiniz. Fakat kendi varmak istediğine ulaşmaktan başka bir şey düşünmeyen, dostluklarının, yakınlıklarının, sözde sırdaşlıklarının üstünde bilhassa ` kendi kendine vefalı `bir lider olduğu su götürmez bir gerçektir.`
50.4 TL. 56 TL.
Tükendi
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk isimli kitabı yaklaşık 800 sayfadan oluşuyor ve yayınevimiz aracılığıyla kitabın TAMAMI size üst düzeyde kalitede TEK bir kitap olarak, Cumhuriyetin 100 yıl anısına Özel Baskı formatında sizlere sunuluyor. Atamızın “Nutuk” isimli kitabını siz değerli okurlarımızla paylaşmadan olmazdı. M. Kemal Atatürk'ün kendisine ait ve kendisinin yazmış olduğu bu kalın kitap ile ne kadar kuvvetli ve hitabeti sağlam bir öncü olduğunu bir kere daha an
275 TL.
Tükendi
 %  30
Atatürk'ün Liderlik Sırları ''Başarıya Giden Yol''
Tüm insanların kişiliklerini belirleyen, düşünüş ve eylemlerine temel olan kimi özellikleri vardır. Kişiyi başkalarından ayıran bu özellikler, onun karakterini oluşturur. Hele ki bu kişi yurdunun sömürgeci işgalden kurtuluşunu sağlamışsa, ülkesinin ve ulusunun çağdaşlaşmasının yolunu açmışsa, onun karakter özelliklerini araştırmak ve anlamaya çalışmak daha da büyük önem kazanır.Prof. Dr. Hikmet Özdemir bu kitabında, Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihin gördüğü en büyük liderlerden biri olmasını sağlayan kişilik
31.5 TL. 45 TL.
Tükendi
 %  20
Vahdettin ve Mustafa Kemal;Saltanattan Cumhuriyete
Padişah Vahdettin hakkında resmi tarihi ve Nutuk’u dayanak alanlara göre durum tartışılmayacak kadar açıktır: “Vahdettin şahsi çıkarları için düşmanla iş birliği yaptı, Millî Mücadeleye savaş açtı, o hâlde haindir.” Padişah Vahdettin’e çeşitli boyutlardan bakmayı tercih eden orta yolcu tarihçi ve aydınlara göre Vahdettin hatalı bir siyaset izlemekle birlikte vatan haini değildir. Olsa olsa bulunduğu ortamın ve yaşadığı kritik saatlerin etkisi altında kalarak değişken tavırlar sergilemiştir. Dolayısıyla
46.4 TL. 58 TL.
Tükendi
 %  25
Mustafa Kemal'den Atatürk'e
Bugüne kadar mükemmel bir Atatürk biyografisi yazılamadı. İlk sırada da doğum tarihlerinin karmaşıklığı söz konusu... Kimi yazarların Hicri kimi yazarların da Rumi tarihlerini kabul ederek yaptıkları çevirilerdeki hatalar işi daha da zorlaştırmakta. Örneğin; Atatürk'ün doğum yılı 1879, 1880 ve 1881 olarak yazılmaktadır. Aynı karmaşa doğumunun gün ve ayı konusunda karşımıza çıkıyor. Yunan araştırmacı Vasilis Dimitriadis sayesinde babası Ali Rıza Bey'in ölüm tarihi ve evlerin tapuları konusu artık netleşmişti
93.75 TL. 125 TL.
Tükendi
Atatürk'e Yönelik Kara Propaganda!... çalışmaya bu başlığı vermek bizim için her ne kadar üzücü olsa da tarihî misyon, millî görev ve Ata'ya olan minnet borcumuz gereği bu propagandayı organize edenleri deşifre etmek adına elzem bir başlık olduğuna inanıyoruz. Hurafeler ise propagandanın sonucu ortaya çıkan efsaneler ve yalanlar yumağıdır. 1940'lı yıllardan beri Atatürk'e karşı sistemli ve bilinçli şekilde yürütülen kara propagandanın temelinde; Ata'nın şahsiyetini, kimliğini, karakterini, ailesini, özel h
55 TL.
Tükendi
 %  25
Bir İnsan Olarak Atatürk
Türk milletinin yetiştirdiği en büyük insan, Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak, her şeyden önce onun yetiştiği çevreyi ve kültür ortamını iyi bilmekle mümkündür. Ülkemizde Atatürk'ün düşünceleri, ilkeleri ve yaptığı işler, genellikle incelenmiş olmakla beraber; onun soyu, aile tarihi ve içinden çıktığı kültürel ortam pek incelenmemiştir. Bunu fırsat bilen bazı yıkıcı, bölücü insanlar ve kuruluşlar, Atatürk'ü ve onun en büyük eserim diyerek âdeta kutsallaştırdığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni karalamaktadırla
26.25 TL. 35 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 590 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1