Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2
Bu manasız ve yabancı hayatta bir tek şeye hakikaten sarılmış, hakikaten inanır gibi olmuştu. Bu da karısı idi. Muazzez’in varlığı Yusuf için büyük, boşlukları dolduracak mahiyette bir şey değildi, fakat onun yokluğu müthişti. Onun bu kadar sebepsiz yere, bu kadar insafsızca Yusuf’un hayatından koparılması çıldırtacak kadar acı idi. Hayatında asıl aradığı şeyin Muazzez olmadığını biliyordu, fakat Muazzez olmadan bunu aramaya muktedir olamayacağını sanıyorduBu manasız ve yabancı hayatta bir tek şeye hakikate
80 TL.
Tükendi
 %  10
Mendil Altında - Livaneli Kitaplığı
Dilde sadeleşme akımının öncülerinden Memduh Şevket Esendal, inişler ve çıkışlarla dolu 69 yıllık ömrüne onlarca kıymetli eser sığdırmış, hem siyasi hem de edebi kişiliği ile tarihimizde yüzyıllar sonra dahi hatırlanacak bir yer edinmiştir. Esendal, Türk toplum yapısının sarsılmaz değerlerini sorgulamaktan ülkenin en çalkantılı dönemlerinde bile hiç çekinmemiştir. 25 öyküden oluşan Mendil Alltında ise eğitim, aile ve evlilik gibi konuları bireysel insan portreleri çerçevesinde mizahi bir dille eleştirir ve
81 TL. 90 TL.
Tükendi
 %  10
Bugünün Saraylısı
"Hani, ilk gün otomobilin kapı tarafına büzülerek, dimdik, acemi ve ürkek, yarı ayakta duran Ayşen nerede? 'İsterseniz Ayşe olurum,' diyen, gözleri dolan, Düzceli kız gitmiş, yerine bu gelmiş. Bu? Rüştü'yü, Faruk Senai'yi, Mister Thomas'ı, milyonerleri emir kulu vaziyetine sokan şu durgun, duygusuz fettan…" Bugünün Saraylısı, kendi halinde ve orta yaşını geçmiş olan Ata Efendi'nin Gedikpaşa'daki mütevazı evine, ilk defa göreceği yeğeninin gelmesiyle başlayan, saklı bir aşkın hikâyesini anlatıyor. Refik Hal
202.5 TL. 225 TL.
Tükendi
 %  10
İstanbulun Bir Yüzü
"Gurbette, yabancı diyarlarda kalmış gibiyim; yerime, evime, membaıma dönmek arzusunun bir açlık gibi içimi bayılttığını duyuyorum. Aynı İstanbul'un içinde İstanbul'u arayarak ve artık bulamayacağımı pekiyi anlayarak hıçkıra hıçkıra ağlamak istiyorum. Ben İstanbul'un, eski İstanbul'un, o şahsiyetli ve güzel İstanbul'un içyüzünü afacancasına tanıyan bir evladıydım; onu ben ne iyi anlardım... Sanki o da bana ayrıca, herkese yaptığından fazla yüreğini açardı. İşte ben bu pekiyi tanıdığım ve pek çok sevdiğim vü
139.5 TL. 155 TL.
Tükendi
 %  15
Aygır Fatma
“Osman Cemal bir halk yazarıdır. Yani bir yazara verilebilecek en güzel, en temiz, en değerli sıfatlardan birini halk ona vermiştir. O, bilhassa esnaf, zanaatkâr zümrelerinin yazıcısıdır. Fakat aynı zamanda şehir lümpenlerinin fotoğrafçısı da olabilmiştir. Cemal, sanat bakımından ifadesi olduğu muhiti çok iyi bilir.” Orhan Selim [Nazım Hikmet], Akşam, 1936 Otobiyografik izler taşıyan Aygır Fatma, İstanbul’dan Anadolu’da bir kasabaya kadar uzanan, maceralarla dolu, trajik bir aşk anlatısıdır. Hasan ve çocukl
40.8 TL. 48 TL.
 %  15
Aygır Fatma - Ciltli
“Osman Cemal bir halk yazarıdır. Yani bir yazara verilebilecek en güzel, en temiz, en değerli sıfatlardan birini halk ona vermiştir. O, bilhassa esnaf, zanaatkâr zümrelerinin yazıcısıdır. Fakat aynı zamanda şehir lümpenlerinin fotoğrafçısı da olabilmiştir. Cemal, sanat bakımından ifadesi olduğu muhiti çok iyi bilir.” Orhan Selim [Nazım Hikmet], Akşam, 1936 Otobiyografik izler taşıyan Aygır Fatma, İstanbul’dan Anadolu’da bir kasabaya kadar uzanan, maceralarla dolu, trajik bir aşk anlatısıdır. Hasan ve çocukl
365.5 TL. 430 TL.
Tükendi
 %  10
Müşâhedat
Müşâhedat, Ahmet Mithat Efendi’nin sadece natüralist bir roman yazmak için kaleme aldığı bir eser değil, bu natüralist romanın nasıl yazılacağına öncülük eden bir rehber niteliğindedir. Tanzimat Dönemi romanının ötesine geçerek Batı’da dahi henüz görülmediği söylenen tekniklerle yazılan bu roman, büyük oranda toplumsal beklentileri sorgular ve sosyal eleştiride bulunur. Ahmet Mithat’ın olaylara ve insanlara karşı gözlemlerinden oluşan Müşahedât’ta, yazar, romanın başkahramanı olarak kendine de yer verir. M
323.1 TL. 359 TL.
Tükendi
 %  10
Hac Yolunda 1909
Elinizdeki bu eser, Cenap Şahabettin’in Cidde’ye görevli olarak giderken edindiği izlenimlerini anlatan on yedi mektuptan oluşmaktadır. Yazar sağlık müfettişi olarak 1896 yılında Arabistan’a, Kızıldeniz kıyısındaki Cidde’ye gönderilmiş ve oldukça zahmetli geçen bu yolculuğun izlenimlerini “Hac Yolunda” eserinde anlatmıştır. Bizde bu eseri Osmanlıca aslından günümüz Türkçesine çevirip sadeleştirerek siz kıymetli okurlarımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz…
104.4 TL. 116 TL.
Tükendi
 %  15
Sergüzeşt
Dilber daha ufacık bir çocukken bir esircinin eline düşerek kendi vatanından koparılıp İstanbul’daki bir aileye satılır. Satıldığı ailede Dilber’e iyi davranılmaz; sürekli tehdit edilip aşağılanan Dilber, çocuk yaşına rağmen zamanla esaretin ne olduğunu kavrar. Ardından yanında kaldığı ailenin taşınacak olması sebebiyle başka yere satılan Dilber’i, satıldığı ailenin ressam oğlu Celal, bir nevi oyuncağı görecek ve resmini yapmakta olduğu bu esire günden güne âşık olacaktır.İlk realist romanlardan biri sayıla
42.5 TL. 50 TL.
Tükendi
 %  15
Eski Sevgili
“Leylâ Erbil’in ilk novellası olan Eski Sevgili’deki aynı adlı uzun metin 1973-76 tarihlidir. Novella biçimi, hayat kısıtlanır ve olasılıklar teker teker sönerken bile bu olasılıkların titreşiminin hissedilmesine fırsat verir. [Bu ilk novelladaki] modern öznenin etkisiz ve yabancılaşmış zihinselliği, bu zihinsellikten geri çekilerek değil, tersine onu daha da ileriye götürerek eleştirilmekte ve ‘demonte’ edilmektedir. Eleştiriyi yapan, tuzukuru bir tecrübe değil, kendi çelişki ve zaaflarının sürekli farkınd
81.6 TL. 96 TL.
Tükendi
 %  15
Eski Sevgili
“Leylâ Erbil’in ilk novellası olan Eski Sevgili’deki aynı adlı uzun metin 1973-76 tarihlidir. Novella biçimi, hayat kısıtlanır ve olasılıklar teker teker sönerken bile bu olasılıkların titreşiminin hissedilmesine fırsat verir. [Bu ilk novelladaki] modern öznenin etkisiz ve yabancılaşmış zihinselliği, bu zihinsellikten geri çekilerek değil, tersine onu daha da ileriye götürerek eleştirilmekte ve ‘demonte’ edilmektedir. Eleştiriyi yapan, tuzukuru bir tecrübe değil, kendi çelişki ve zaaflarının sürekli farkınd
425 TL. 500 TL.
Tükendi
 %  15
Hulviyyât Sofuzâde Mehmed Tevfîk Efendi
Genel kabule göre 13. asır ile 19. asır arasında varlık gösterdiği söylenen klasik Türk edebiyatının ömrünü belirlerken bu tarihleri biraz daha ileriye götürmek mümkündür. Nitekim gerek 19. asırda gerekse 20. Asrın ortalarına kadar geleneği takip eden ve bu çizgide eser veren ediplerimiz bulunmaktadır. Özellikle Anadolu’da yaşamış ve hayatını burada tamamlamış ancak İstanbul’da yazılan biyografik eserlerde hakkında çok da fazla bilgi bulunmayan pek çok şair yenileşme rüzgârının hızla estiği bu dönemde eskiy
340 TL. 400 TL.
Tükendi
 %  15
Modern Türk Edebiyatına Yön Veren Metinler;(Sadeleştirme ve Değerlendirme)
Bu çalışma sırasıyla Modern Türk Edebiyatı içinde oldukça önemli bir yere sahip olan ve Tanzimat neslinin iki önemli edibinden Namık Kemal’in “LİSÂN-I OSMÂNİ’NİN EDEBİYATI HAKKINDA BAZI MÜLÂHAZÂTI ŞÂMİLDİR” adlı eseri ve Ziya Paşa’nın ŞİİR VE İNŞA ile HARABAT ÖN SÖZÜ, Fecr-i Âti topluluğu üyeleri tarafından imzalanan FECR-İ ÂTÎ ENCÜMEN-İ EDEBÎSİ BEYÂNNÂMESİ, bu topluluğunun bugün dahi anılmasına vesile olduğu söylenilen Ahmet Haşim’in ŞİİR HAKKINDA BAZI MÜLAHAZALAR isimli şiir bildirisi, Yeni Lisan Hareketi
127.5 TL. 150 TL.
Tükendi
Romanın, Zehra adını taşımasına karşın ana kahramanı, Suphi’dir. Yazarın asıl amacı birtakım olayları anlatmak değil, olayların kişiler üzerindeki etkilerini sergilemektir. Kahramanlarının ruhsal değişimlerini, olayın akışına koşut olarak, ayrıntılı biçimde işler. Yazarın, romanına gerçekçilik katabilmek için bir süre tulumbacılar kahvesinde yaşadığı, tulumbacılık yaptığı bilinmektedir. Bu tutum, gerçekçi yazarların bir özelliğidir. Zaman zaman kişiler için kullandığı “zavallı” vb. sıfatlarla kendi duygular
75 TL.
Tükendi
Genç Kız Kalbi’nde Mehmet Rauf, romanın anlatıcısı ve başkahramanı olan Pervin’den yola çıkarak aşkı merkeze alır. Bunun yanında kadının özgürlüğünü, bireyselleşmesini ve evlilik kurumuna dair düşünceleri ayrıntılı bir şekilde anlatır. Pervin, hayallerinin pesinden sürüklenerek İzmir’den İstanbul’a gelir. İstanbul’da gerçek aşkı bulduğunu düşünürken gerçeklerle, onun hayalleri ve idealleri çatışır. Pervin’in asktan beklentileriyle toplumun aşka ve evlilik kurumuna bakısı arasındaki savaşta yenilen hangisi o
60 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2