Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3
 %  15
Hulviyyât Sofuzâde Mehmed Tevfîk Efendi
Genel kabule göre 13. asır ile 19. asır arasında varlık gösterdiği söylenen klasik Türk edebiyatının ömrünü belirlerken bu tarihleri biraz daha ileriye götürmek mümkündür. Nitekim gerek 19. asırda gerekse 20. Asrın ortalarına kadar geleneği takip eden ve bu çizgide eser veren ediplerimiz bulunmaktadır. Özellikle Anadolu’da yaşamış ve hayatını burada tamamlamış ancak İstanbul’da yazılan biyografik eserlerde hakkında çok da fazla bilgi bulunmayan pek çok şair yenileşme rüzgârının hızla estiği bu dönemde eskiy
340 TL. 400 TL.
Tükendi
Genç Kız Kalbi’nde Mehmet Rauf, romanın anlatıcısı ve başkahramanı olan Pervin’den yola çıkarak aşkı merkeze alır. Bunun yanında kadının özgürlüğünü, bireyselleşmesini ve evlilik kurumuna dair düşünceleri ayrıntılı bir şekilde anlatır. Pervin, hayallerinin pesinden sürüklenerek İzmir’den İstanbul’a gelir. İstanbul’da gerçek aşkı bulduğunu düşünürken gerçeklerle, onun hayalleri ve idealleri çatışır. Pervin’in asktan beklentileriyle toplumun aşka ve evlilik kurumuna bakısı arasındaki savaşta yenilen hangisi o
60 TL.
Tükendi
 %  15
Gecelerim
Bu kitap küçüktür fakat mazimin sönmeye yüz tutmuş hatıralarından bence en kıymetlilerini içerdiği için benim gözümde yeri ayrıdır. Hayatta dönüp geçmişe bakmanın ne derece kıymetli olduğunu bilenler ifademi onaylar. Gecelerim, fikir mahsulü değildir, yaşanmıştır. Zaten içeriği bunu açıkça ispat edecektir. Şu kitap hayatımdaki gecelerin en masum parçalarını içerir. Onun için diğerlerinden ayırdım. Ahmet Rasim (1865-1932) İstanbul üzerine yazdığı yazılarıyla “Şehir Mektupçusu” unvanını alan Ahmet Rasim, Türk
28.9 TL. 34 TL.
Tükendi
 %  15
Gecelerim - Ciltli
Bu kitap küçüktür fakat mazimin sönmeye yüz tutmuş hatıralarından bence en kıymetlilerini içerdiği için benim gözümde yeri ayrıdır. Hayatta dönüp geçmişe bakmanın ne derece kıymetli olduğunu bilenler ifademi onaylar. Gecelerim, fikir mahsulü değildir, yaşanmıştır. Zaten içeriği bunu açıkça ispat edecektir. Şu kitap hayatımdaki gecelerin en masum parçalarını içerir. Onun için diğerlerinden ayırdım. Ahmet Rasim (1865-1932) İstanbul üzerine yazdığı yazılarıyla “Şehir Mektupçusu” unvanını alan Ahmet Rasim, Türk
263.5 TL. 310 TL.
Tükendi
 %  15
Karabibik
Nabizade Nâzım’ın Karabibik’i edebiyatımızda hem gerçekçilik ve natüralizmin hem de köy romanının başarılı bir örneğidir. Köy hayatını, köylünün meselelerini, uğraşılarını dilleri ve yaşantılarıyla olduğu gibi aktaran eser, Kaş’ın Beymelek köyünde geçer. Karabibik seki on dönümlük toprağını ekip biçerek, kızıyla beraber kıt kanaat yaşamaya çalışan bir köylüdür. Bir çift öküz hayallerini süslemektedir. Metinde aynı zamanda köy hayatı için önemli olan tarla, harmandan harmana borç ödeme, faizle borç alma gibi
34 TL. 40 TL.
Tükendi
 %  10
Ayşe'nin Yıldızı
Ayşe'nin Yıldızı, 10 Temmuz-4 Ekim 1948 tarihleri arasında Gece Postası gazetesinde 89 bölüm hâlinde yayımlanmıştır. İlginç bir yapıya sahip roman, Ayşe'nin kocası Kenan'la başlar. Kenan iş için Ankara'ya giderken yanına Ayşe'yi de
216 TL. 240 TL.
Tükendi
 %  15
Osmanlı Türkçesi ile Modern Masallar Dizisi-I ;Sabahattin Ali Masalları
Bir dilin öğrenimi metinler üzerinden gerçekleşir. Büyük Türk dilinin tarihi dönemini oluşturan Osmanlı Türkçesinin daha kısa zamanda ve doğru bir biçimde öğrenilebilmesi için de metinlere ihtiyaç vardır. Osmanlı Türkçesini öğrenmek veya ilerletmek isteyenler için bir seri olarak yayımlanması düşünülen metinler, eski harfler ile yeniden oluşturuldu. Modern Masallar üst başlığı altında bir araya getirilen hikayelerde çağdaş sanatçıların eserleri ele alındı. Hikayeler, matbu ve el yazısı biçiminde karşılı
85 TL. 100 TL.
Tükendi
 %  10
Zaniyeler
Zâniyeler, daha çok gazeteci, hikâyeci ve romancı olarak tanınan Selahattin Enis Atabeyoğlu’nun (1892-1942) natüralist yazar kimliğiyle yazdığı eserlerinden biridir. Cumhuriyetin ilk yılında yazılıp daha sonra basılan bu romanın mekânı önce Konya, sonra İstanbul’dur. Meram âlemleri, mutaassıp Konyalıların roman kahramanı, İstanbul kızı Fıtnat’a karşı davranışları ile gelişen olaylar İstanbul’da devam eder. Yazar bu arada Birinci Dünya Savaşı'nın ilk yılı, Çanakkale Zaferi ve bunu izleyen yılların İstanbul'u
81 TL. 90 TL.
Tükendi
Gönlüne bilim merakından başka bir ilgi görmemiş Suphi Bey, bu ilgisini tatmin için dünyanın en kuzeyine gitmeye karar verir. İnsanlar arasında adı zaten deliye hazır olan bu bilim âşığının, o dönem için biraz Donkişotvari sayılabilecek bu yolculuğunda ona eşlik edecek bir Sancho Panza da hazırdır: Hicabi Bey. Artık yapılması gereken tek şey rotayı kuzeye ayarlayıp sürekli yol almaktır. Bu yolculuğa türlü tesadüflerle beraber yine bir bilim âşığı İngiliz kız da karışınca gönüllerde bilim aşkının yanında baş
168 TL.
Tükendi
 %  15
Fuhş-i Atik ;Eski İstanbul'da Hovardalık
Sen gitgide bir âfet-i devran olacaksın Canlar yakacak âteş-i sûzan olacaksın Bilmem ne zaman derdime derman olacaksın Çağın geçecek sonra peşiman olacaksın. ... Kalp düşünce ve isteklerinin harekete geçişindeki incelik kayboldu. Ruhun, içe işleyip isteğini hızla anlatma duygusuna artık lüzum kalmadı. Fuhuş, çıplak ve perişan sokak ortalarına, duvar diplerine, viranelere, ıssız yerlere, deniz kenarlarına, ağaç altlarına, gölgeliklere doldu. Tabir mazur görülsün, çoluk çocuk maskarası ve belki, bir
297.5 TL. 350 TL.
Tükendi
 %  15
Hamamcı Ülfet ;Eski İstanbul'da Aşk Ve Arzu
Pakize ihtirasla bakıyordu. Bu bakış kalbinin bütün emellerini anlatıyordu. Ülfet bu bakıştan sevindiği hâlde korkuyor, bununla ne demek istediğini düşünüyor, daha iyisi kadınlık duygusunun etkisiyle bundaki ruh okşayıcı hâli güzel olarak kabul ediyordu. Fakat çocukluk, özellikle Ülfet gibi nazik, yüreği ağzında bir kız bu tereddütten, bu şüphelenmeden, heyecan belirtilerinden bir tür burkulma ile üzüntüye kapılıyordu. Eğer bu kadar güzel, bu kadar göz alıcı bir erkek kendine böyle bir arzuyla bakmı
127.5 TL. 150 TL.
Tükendi
 %  10
Cezmi – Yeni Kapak
Cezmi, Namık Kemal’in İntibah’tan sonra kaleme aldığı ikinci romanıdır. Türk edebiyatında tarihi roman türünde yazılmış ilk eser kabul edilen kitap, aslında iki cilt olarak planlanmış ancak ikinci cildi yazılamamıştır. İkinci cildin yazılamayışını Mehmet Kaplan, iki değişik tarzda izah etmektedir. Namık Kemal’in Abdülhak Hamid’e yazdığı bir mektupta Cezmi’yi isteksiz kaleme alışı anlatılır: “Ne yazdığımı, ne okuduğumu soruyorsun. Hiçbir şey yazmıyorum veya tabir-i sahihi ile memuriyet hasebiyle evrak-ı resm
140.4 TL. 156 TL.
Tükendi
 %  10
Bataklık Çiçeği
Salâhaddin Enis, belki de Türk edebiyatının ilk gerçek natüralistidir. Yazdıklarında, gerçeğin bütün giysilerinden kurtulup “morgda teşhir edilmiş bir naaş gibi” çırılçıplak kalmasını ister ve Bataklık Çiçeği'ndeki hikâyelerde bu isteğini olanca keskinliğiyle gerçekleştirir. Onda, ancak bataklığın kokuşmuş çamurunda açabilen bir çiçeğin garip güzelliğini buluruz. Bir kısmı, daha yazıldığı günlerde devletçe yasaklanan bu hikâyeleri ilk defa topluca okuyacaksınız. Aman burnunuzu tıkayıp gözünüzü açmayı unutma
288 TL. 320 TL.
Tükendi
 %  10
Bîkes
Emine Semiye Hanım'ın Hanımlara Mahsus Gazete'de 1897 yılında tefrika hâlinde yayımlanan romanı Bîkes, Meşrutiyet döneminin bir yansıması olarak, aristokratik gücünü kaybetmiş “asil” bir kadının, aldığı eğitim sayesinde hayatta kalma mücadelesini okurla buluşturuyor. Emine Semiye Hanım'ın kadınların eğitimi, hak ve hürriyetleri ile ilgili meseleleri açıkça tartışmaya açtığı romanı Bîkes, her şeyin kadınlar etrafında geliştiği ve sözün bu kez erkek egemen dünyaya terk edilmediği bir eser. Kaleme alındığı dön
243 TL. 270 TL.
Tükendi
"Ölüm törenleri, acılar, yaslar da, bayramlar, şölenler, sevinçler, mutluluklar kadar birdi. Bu kocamanlık, sonsuzluk altındaki böylesi bir eşdeğerliliğin gerçeği yanında; sevinç için soluyan kanserli, sakat, kesik, kör, duymaz ya da sağlam bedenlerin çırpıntısı da hiçti. İnsan kendi bedeni oldukça, kendi bedeninde kaldıkça. Kendi bedenine mahkûm insan. Bu sonsuzluk içinde, evet bu böyleydi işte. Bir gaz alevi ayaklarını yalayıp geçti. Feneralaylı askerler arasından kimsesiz karanlık yıkıntılara doğru açıla
15 TL.
Tükendi
 %  15
Dürdane Hanım - Günümüz Türkçesiyle - Türk Edebiyatı Klasikleri 77
Dönemine göre sıradışı, bağımsız ve güçlü bir kadın olan Ulviye Hanım, aynı zamanda edebiyata düşkün, sıkı bir roman okurudur. Gün gelir okuduklarıyla yetinmeyerek gerçek bir olayın nasıl yaşanabileceği merakına kapılır. Bunun için karşı yalıdaki komşusu Dürdane Hanım’ı henüz icat edilen telefon aletiyle dinlemeye başlar: Dürdane Hanım saplantı derecesinde âşıktır, üstelik kendisine eskisi kadar yüz vermeyen sevgilisinden bebek beklemektedir. Bu tam da Ulviye Hanım’ın aradığı türden bir hikâyedir. Kendisi d
45.9 TL. 54 TL.
Tükendi
 %  15
Dürdane Hanım - Günümüz Türkçesiyle - Türk Edebiyatı Klasikleri 77
Dönemine göre sıradışı, bağımsız ve güçlü bir kadın olan Ulviye Hanım, aynı zamanda edebiyata düşkün, sıkı bir roman okurudur. Gün gelir okuduklarıyla yetinmeyerek gerçek bir olayın nasıl yaşanabileceği merakına kapılır. Bunun için karşı yalıdaki komşusu Dürdane Hanım’ı henüz icat edilen telefon aletiyle dinlemeye başlar: Dürdane Hanım saplantı derecesinde âşıktır, üstelik kendisine eskisi kadar yüz vermeyen sevgilisinden bebek beklemektedir. Bu tam da Ulviye Hanım’ın aradığı türden bir hikâyedir. Kendisi d
187 TL. 220 TL.
Tükendi
Hayat her zaman kendisi gibi olma şansı vermiyor insana. Kaybetmekten korkmakla başlıyor bazen, bazen toplumun dayattığı baskıyla kendi olamıyor insan. Aradığımız, özlediğimiz yanımızı başkasında arayarak yaşıyoruz duygularımızı. İşte bu özlem duygusu kabartıyor, köpürtüyor hislerimizi. Öyle çok seviyoruz ki sevgimiz aşıyor sınırlarımızı. Yetmiyor, daha çok seviyor ve bu duyguyla aşıyoruz karşımızda olanı. Aşk bu mu aslında? Kendin gibi olduğun, rağmenlerle kabul ettiğindir aşk. Rağmendir aşk. Hayatı
89 TL.
Tükendi
 %  10
Bir Muhtıranın Son Yaprakları ve Diğer Uzun Hikayeler
Bir Muhtıranın Son Yaprakları ve Diğer Uzun Hikayeler Kitap Açıklaması Modern Türk edebiyatının kurucularından Halit Ziya Uşaklıgil’in beş uzun hikâyesini sunuyoruz bu kitapta: Bir Muhtıranın Son Yaprakları, Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakası, Deli, Bu muydu? ve Heyhat… Servet-i Fünun roman ve hikâyesinin aslî temalarından olan “kaçış” teması, ilk defa bu hikâyelerde görülür. Bir Muhtıranın Son Yaprakları’nın hayat karşısında tutunamayan başkişisi, Halit Ziya’nın daha sonraki roman kahramanlarının,
144 TL. 160 TL.
Tükendi
 %  10
Mürebbiye
Mürebbiye romanı Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın (1864-1944) henüz otuz üç yaşında iken tamamladığı İstanbul romanlarından biri. 1899 yılında basılan bu romanda olaylar Boğaziçi’nde bir yalıda gelişir. Fransa’da hayat kadını iken bir vesileyle İstanbul’a gelen, Dehri Efendi’nin yalısına mürebbiye olarak giren Anjel, evin erkeklerini bir bir baştan çıkarır. Âşıklar arasında hesaplaşmalara yol açar. Bir sürpriz gelişme ile olaylar sona erer. Hüseyin Rahmi’nin kahramanlara yaptırdığı felsefe tartışmalarında ve ansik
72 TL. 80 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3