Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 94 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3
 %  10
Geçmişten Geleceğe Demirbank
Türkiye'de iktisat politikaları İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren birçok kez değişmiştir. İktisat politikalarındaki değişikliklerin bankalar üzerindeki etkilerinin farklı biçimlerde ortaya çıktığını, giderek sayıları artan kurum tarihi çalışmalarından izlemek mümkün olmaya başlamıştır. Örneğin, iktisat politikasındaki bir değişimin, bankaları büyüklüklerine göre farklı oranlarda etkilediği görülmekte, her bankanın kendi gelişme dinamiğine göre yol aldığı gözlenmektedir. Demirbank kurum tarihi çalışması, bir
50 TL. 55.56 TL.
İktisat ile felsefenin ilişkisi, bir baba-oğul veya aşk-nefret hikâyesine benzetilebilir. Pek çok sosyal bilim alanında olduğu gibi iktisat da felsefeden farklı ve kendine özgü bir hayat alanı açmayı amaçlamış, tarihteki ayrışma hatlarına bakılırsa, bunu oldukça keskin bir tarzda yapmıştır. Felsefeyi spekülatif bulmak, pozitivist referansların dışında kabul etmek ve şüphecilik ile eleştirelliği de iktisadın dışına itmek, söz konusu ayrışmayı pekiştiren popüler yargılardandır. Bu yüzden geçtiğimiz yüzyılda f
27.31 TL.
Tükendi
- İktisat; Tanım, İmkânlar ve İlkeler - Mikro Tüketim Teorisi - Üretim ve Maliyet Teorisi - Firma Teorisi - Faktör Piyasası - Makroekonomik İlişkiler - Makro Tüketim Teorileri, Yatırım, Para Piyasası, İktisat Politikası, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Ödemeler Bilançosu Analizi, Bölgeselleşme ve Küreselleşme, Enflasyon ve İşsizlik, İktisadi Büyüme, Ekonomik Krizler.
23.5 TL.
Tükendi
 %  15
Türkiye'de ve Dünyada Ekonomik Bunalım (2008-2009); Bağımsız Sosyal Bilimciler
Bağımsız Sosyal Bilimcilerin bu çalışması, dünyada ve Türkiyede 2008-09da yoğunlaşan ekonomik bunalıma odaklanıyor. Çalışma, sunuşu izleyen sekiz bölümden oluşmaktadır. İkinci Bölümde Türkiyede halk sınıflarının güncel yaşam koşulları ile ilgili gözlem ve değerlendirmeler yer almıştır. Üçüncü Bölümde 2007-09 küresel bunalımı için bir analiz çerçevesi verilmektedir. Söz konusu küresel bunalımı, asli ve yapısal nedenleri ile değil, bunların tezahürleri ve uygulanan/uygulanmayan politikalarla açıklamaya çalışa
102 TL. 120 TL.
 %  15
Geç Barbarlık Çağı 2; Planlama, Kurumsal Yapıda Dönüşüm ve Sanayileşme
ODTÜ İktisat Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Oktar Türelin 1979-2010 yılları arasında kaleme aldığı yazılardan yirmi üçünü Geç Barbarlık Çağı (I-II) adı altında ve iki kitapta okurlara sunuyoruz. Geç Barbarlık Çağı-II, iki kesimden oluşmaktadır. Planlama ve Kurumsal Yapıda Dönüşüm alt başlığını taşıyan A Kesiminin ilk üç yazısı Türkiyede merkezi iktisadi planlama (MİP) deneyimine ilişkindir. Bu yazılar Türkiyenin Planlı Döneminde (1960-80) benimsediği MİP ile hangi amaçlara, hangi araçları kullanarak eriş
144.5 TL. 170 TL.
Tükendi
 %  15
Sosyal Sermaye Sosyal Bilime Karşı; Bin Yılın Eşiğinde Ekonomi Politik ve Sosyal Bilimler
Sosyal sermaye kavramı, ilk başlarda, ailenin eğitim hayatını nasıl etkilediğini ortaya çıkarmak maksadıyla kullanıldı. Ancak zaman içinde bu kavram; ulusların, toplumların ve bireylerin neden zengin ya da yoksul olduklarını açıklamaya muktedir bir araca dönüştü. Dünya Bankasının kalkınmanın kayıp halkası olarak tanımladığı sosyal sermaye, Rusyadan Üçüncü Dünyaya ve oradan da Kuzey Amerikanın varoşlarına kadar sosyoekonomik analiz ve politikaların her alanına nüfuz etti; öyle ki, elinin değmediği konu kalma
170 TL. 200 TL.
Tükendi
Bu kitap birbiriyle ilgisi kurulamayan bilgiler yığını değildir. Aksine kitapta bir ana tema etrafında okuyucuya mikro iktisadın temel aletleri ve bunların ana konuların çözümlenmesinde nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır. Kitabın ana teması piyasa mekanizmasıdır. Piyasa mekanizması toplumsal yaşamın özünü oluşturan mübadelenin koordinasyonu mekanizmasıdır. Kitap, iktisat teorisinin piyasa mekanizmasına ilişkin çözümlemelerinin nasıl yapıldığını ulaşılabilir bir şekilde ortaya koymaktadır. İktisat teorisind
700 TL.
Tükendi
 %  10
Cumhuriyet Sonrası Konya'daki Milli Şirketler ve Bankaların Faaliyetleri
II. Meşrutiyet öncesi Konya ticaret tekniğinde, Konyalı Türkler, sermaye hareketi ile iş hareketini zamanında düzgün ve sağlam şekilde akort edemediklerinden şehirde, bu alandaki faaliyetlerde azınlıklar ile yabancılar boy göstermekteydiler. Halbuki ekonomideki kurtuluş ve özgürlüğün manası, bu türden hareket ve zihniyetlere reaksiyon göstermektedir. Her ne kadar savaş fırsatçılığı olarak değerlendirilebilirse de, savaş yılları içinde ekonomide başarılıdırlar. Şayet iş ve teşebbüs erbabı, büyük işlere ve te
216 TL. 240 TL.
Tükendi
 %  15
İktisat Tarihi; Toplu Makaleler 1
İktisat Tarihi öncelikle iktisat biliminin ihtiyaçlarından kaynaklanmıştır. Türkiye iktisat tarihini de genel iktisat tarihinden soyutlamak mümkün değildir. Bu alan bazı iktisatçıların olduğu kadar tarihçilerin ve hatta sosyal ve siyasi bilimcilerin de ilgi sahası içersindedir
31.48 TL. 37.04 TL.
Tükendi
 %  10
Tülay Arın'a Armağan
Bu kitap; 30 Ağustos 2009 yılında aramızdan ayrılan; 1977'den 2005 yılına kadar İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Maliye bölümünde asistan ve öğretim üyesi olarak çalışan Prof. Dr. Tülay Arın'ın anısına hazırlanmıştır. Akademi dünyasından bazı eski öğrencileri ve meslektaşlarının yazılarından oluşan kitap, iktisat yazıları başlığı altında kadın, siyasal iktisat, sosyal politika alt başlığıyla üç bölümden oluşmaktadır. Kitabın girişinde Tülay Arın hocanın hayatı, eserleri ve arkadaşlarının ardından ya
175.5 TL. 195 TL.
Tükendi
John Maynard Keynes üç büyük tarihsel dönüşümün kesişim noktasında verdi eserlerini: Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'ya uygulanacak yaptırımın müzakere edildiği barış görüşmeleri, büyük bunalım ve ikinci dünya savaşı. Tüm bu kırılma noktalarında kullandığı inisiyatif ve fikir babası olduğu ekonomik program onu yirminci yüzyılın en dikkat çeken ve en çok tartışılan iktisatçısı yaptı. Bu çalışmanın amacı da, geri plandaki tarihsel dinamiği merkez alarak, klasik kuramdan siyasal iktisada dek farklı bağ
90 TL.
 %  15
İktisat
David Begg, Stanley Fischer ve Rudiger Dornbusch'un ortaklaşa yazdığı Economics, yıllardır yurtdışındaki önemli üniversitelerde ve Türkiye'deki İngilizce öğretim yapan bazı iktisat fakültelerinde ders kitabı olarak kullanılıyor. Dünyanın en çok satılan bu iktisat ders kitabının gözden geçirilmiş ve güncellenmiş sekizinci baskısının Türkçe çevirisinden oluşan elinizdeki İktisat, gelişmeleri yansıtmak amacıyla çok sayıda yenilik içeriyor. Begg, Fischer ve Dornbusch, çağdaş öğretim teknikleri kullanarak, her b
26.76 TL. 31.48 TL.
Tükendi
Adam Smith, sadece iktisat değil bütün sosyal bilimlerin halen tartıştığı, fikirlerine başvurduğu veya cevap yetiştirdiği, zihin açıcı düşünürlerden biri. Öte yandan oldukça basmakalıp yargılarla ve kendi çalışmalarıyla değil o çalışmaları yorumlayan isimler üzerinden hatırlanıyor. Bu eksikliği gidermeye çalışan, Smithi Aydınlanma bağlamında ele alan, çağını aşan görüşleri ve ünlü görünmez el kavramı çerçevesinde irdeleyen makalelerden oluşan bir kitap elinizdeki. Bir başka özelliği daha var ki memleket sat
49.5 TL.
 %  15
Forum Dergisi; Devletçilik ve Planlama Tartışmalarına Damga Vuran
Forum dergisi 1954 yılında Aydın Yalçın, Bahri Savcı, Turhan Feyzioğlu, Turhan Güneş gibi isimlerin başını çektiği bir grup aydın tarafından yayınlanmaya başlandı. Sonrasında aralarına katılan Mümtaz Soysal, Şerif Mardin, Coşkun Kırca, Sadun Aren gibi isimlerle birlikte o yıllarda Türkiyenin sağdan sola neredeyse tüm aydın birikimini etrafına topladı; 60larda yolları ayrılacak bu aydınlar için bir ilk birikim ortamı oluşturdu. Forum ülke ve dünya gündemindeki hemen her konuya değinirken merkeze genellikle k
11.02 TL. 12.96 TL.
Tükendi
 %  15
Çarşı, Pazar, Ticaret ve Kapalıçarşı
Bu çalışma, tarihöncesinden bu yana Eski Dünya'nın ana ticaret yollarının kavşak noktası olmuş Anadolu'nun iktisat tarihini, Kapalıçarşı'nın tarihsel arka planına oturtuyor. Bu geniş perspektif, Kapalıçarşı'nın Osmanlı medeniyeti ve payitaht İstanbul çerçevesindeki yeri kadar, Doğu Akdeniz'in bilinen ilk uygarlıklarından günümüze uzanan gelenekler zincirinde nasıl önemli bir halka olduğunu da gözler önüne seriyor. Özgün belgeler, gravürler, fotoğraflar, planlar, çizimler eşliğinde, kuruluşundan günümüze -üs
14.17 TL. 16.67 TL.
Tükendi
Kapitalizmin gücü olarak adlandırılabilecek kısırlık beni hayrete düşürüyor. Onlar bütün Avrupayı büyük riske sürüklüyorlar. Barış ve ılımlı olmaktan başka hiç bir şey onların başarısına hizmet edemez. Oysaki Pariste büyük bankacılar arasında bulunan birinin kendi hükümetine, halk karşısında şimdilerde uygulanan politikanın riskli olduğuna dair ikazda bulunduğunu kim duymuştur? Tutundukları sistem, para yükümlülüklerinin dayanıklılığına bağlıdır. Döviz kaotik durumda olduğu sürece, anlaşmalara temel alınmam
55 TL.
Tükendi
İktisat ve toplumsal cinsiyet iktisat yazınında , özellikle Türkiyedeki iktisat yazınında bir arada telaffuzu hala (ciddi) genel kabul görmüş iki terim değil. Diğer toplumsal disiplinlerde toplumsal cinsiyet analizleri ile bir aradalık bu denli güçlü bir dirence muhattap olmazken iktisadın buna direnişi elbetteki tesadüfi değil: Özünde, farkında olunmasa ya da açıkça deklare edilmese de egemenin iktidarını sürdürdüğü alanları muhafaza amacına yönelik bir direnç bu. Şöyle ki, yerleşik iktisat başlangıcından
224 TL.
Tükendi
 %  15
Bir Bilim Olarak İktisat Tarihinin Doğuşu
Bu çalışma, iktisat tarihinin bir bilim dalı olarak nasıl ortaya çıktığını incelemektedir. 1830'lardan 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan bir zaman dilimi içine yayılan ve literatürde İngiliz Tarihçi Okulu adı verilen düşünce okulunu oluşturan kişilerin iktisat bilimi ve yöntemi konularındaki görüşlerinin açıklanması ve eleştirilmesi bu çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır. Böyle bir konunun incelenmesinin neden önemli olduğu sorusuna şu cevap verilebilir: Her bilim dalının tarihinin araştırılması bu b
15.74 TL. 18.52 TL.
Tükendi
 %  15
Marx'ın Değeri Ölçülebilir mi?;1988-2006 Türkiyesi için Ampirik Bir İnceleme
Evet, Marxın değeri ölçülebilir. Kitap, bu yanıtı kuramsal olarak temellendirmekte ve değer kategorilerini ampirik olarak Türkiye ekonomisi için ölçmektedir. Kitabın hedefi, bu ölçümleri okuyucuyla paylaşmak ve bu ölçümlerden hareketle Türkiyenin yakın dönem geçmişinde kriz dinamiklerine ilişkin yorumlar üretmektir. Ne var ki bu amacı gerçekleştirebilmek için Marksist iktisat kuramına dair pek çok konuda netlik kazanılması gerektiğinden, kitap boyunca adım adım bu kuramsal yapı da çözümlenmeye çalışılmaktad
144.5 TL. 170 TL.
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 94 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3