Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 84 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4
 %  15
Tragedyanın Doğuşu (Ciltli)
Felsefe tarihinde bir dönüm noktası olduğu herkesçe teslim n^H edilen Immanuel Kant üzerine yapılmış en yeni, en dikkat çekici çalışmalardan biri Wood'un kitabı. Kant'ın felseye yaptığı katkıyı merkez alan inceleme, tanınmış düşünürün metafizik, bilim, tarih gibi alanlarda geliştirdiği çarpıcı fikirleri de gözler önüne seriyor. Tarih boyunca Kant felsefesi üzerine veya Kant felsefesi üzerinden oluşturulan düşüncelerin de bir dökümünü veren Wood, Yeni-Kantçılığın felsefi eğilimlerinden hayli yakın tarihli yo
17 TL.
Tükendi
 %  10
Son İnsan
ESER HAKKINDA YAZILAN TANITIM YAZILARI Tüm yaşamını edebiyata adayan Blanchot, modern Fransız yazınındaki en esrarengiz metinlerin yazarı olarak nam salmıştır. Her ne kadar kritik yazılarında, kurgusal eserlerini dolayımlı olarak aydınlatmış olsa da, bir miktar karanlık yapıtında her zaman yer buluyor gibidir. Yine de Blanchot, Joyce´un aksine "okunamaz" metinler, ya da Mallarmé gibi müzikal metinler yazmaz. Blanchot´nun kurgusal eserlerinin dolayımsız açıklığı, okuru, metnin anlamının, metnin içinde ulaşı
31.5 TL. 35 TL.
Tükendi
Ve birden uyandı belleği, dünle bugün arasında olup biten her şeyi bir bakışta kavradı. İşte taş dedi, sakalını sıvazladı, bunun üstünde oturuyordum dün sabah; burada çıkmıştı falcı karşıma, ilk burada duymuştum demin duyduğum çığlığı, o büyük yardım çığlığını. Ey yüksek insanlar, yaşlı falcının bana dün sabah bildirdiği sizin sıkıntınızdı,- -sizin sıkıntınıza ayartmak, baştan çıkarmak istiyordu beni: `Ey Zerdüşt` demişti bana, `ben seni son günahına ayartmaya geldim.` Son günahıma mı? diye haykırdı Zerdüşt
13.89 TL.
Tükendi
 %  20
Kopernik Devrimi - Batı Düşüncesinin Gelişiminde Gezegen Astronomisi
''Modern bilime ve felsefeye temel oluşturan, bu nedenle modern dünyayı yarattığı söylenebilecek entelektüel dönüşümün aydınlatıcı bir öyküsü.'' - Scientific American ''Eski bilimsel kuramların kaynaklarındaki deneyim ve bakış açısını yeniden ortaya çıkarırken bu denli sabırlı, kapsayıcı ve duyarlı olan; geçmişteki düşünsel engellerin farkına varmamıza ve gerçek bilimsel keşif süreci yoluyla bazı şeyleri yeniden yaşamamıza bu denli olanak sağlayan başka bir kitap bulunmuyor.'' -American Historical Revi
384 TL. 480 TL.
Akıl Tutulması, Frankfurt Toplumsal Araştırma Enstitüsü'nün ve kurucusu Max Horkheimer'in (1895-1973) temel yapıtlarındandır. Kitap, yazarın ülkesini terketmek zorunda kaldığı İkinci Dünya Savaşı yıllarında, ABD'de, Avrupa felsefe geleneğine yabancı Amerikalı okurların düzeyi göz önünde tutularak ve İngilizce olarak yazılmıştır. Belki de bu yüzden, 'zorluğuyla' ünlü Frankfurt Okulu kuramcılarının en açık, en 'kolay' metinlerinden biridir. Horkheimer, Akıl Tutulması'nda ABD kültürünün egemen felsefesi olan p
154 TL.
Tükendi
 %  10
Antik Felsefe Gizem ve Büyü
İÖ beşinci yüzyılda yaşadığı dışında hakkında çok az şey bildiğimiz Empedokles Batı kültürünün gelişmesinde çok önemli bir rol oynadı. Bir kısmı ilk defa burada gün ışığına çakın malzeme ve bir yaşam, gizem dini ve büyü, insanın kendi ilahiliğini anlama mücadelesi olarak felsefi bağlamlarına yerleştirilen fragmanlarıyla Empedokles ilk defa böyle kapsamlı bir incelemeye konu oluyor. Ayrıca Empedokles`in kadim Pythagorascılıkla bağları gösterilerek yalıtılmış bir figür olmadığı da kanıtlanıyor. bu bağları kur
63 TL. 70 TL.
Tükendi
 %  10
İletişimsel Eylem Kuramı
Habermas, 21. yüzyılın Kapital ´ i olarak okunabilecek bu yapıtında, Marksist kuramın üretim araçları / üretim ilişkileri paradigmasının yetersizliğini, bu paradigmaya iletişimsel eylem ve yaşama evreni kavramlarını da ekleyerek oluşturduğu iletişimsel eylem kuramıyla aşmayı öneriyor. Jürgen Habermas, Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine´de temeli atılmış olan kapsamlı ve yeni bir eleştirel toplum kuramı oluşturma projesini İletişimsel Eylem Kuramı´nda doruğa ulaştırıyor. Jürgen Habermas´ın önceki yapıtları b
72 TL. 80 TL.
Tükendi
 %  10
Kant'ın Yaşam ve Öğretisi
x
134.1 TL. 149 TL.
Tükendi
 %  10
Bilim Kuramına Giriş
Kitapta, doğa bilimleri örneğinde bilim felsefesinin temel konu ve sorunları tanıtılmakta ve tartışılmaktadır. Bilimin dayandığı temel (baz), bilimde kavram, yasa ve kuram oluşturma ve bunlann denetlenmesi (doğrulama, yanlışlama) sorunları ve bilim felsefesinde başlıca akımlar olarak mantıkçı empirizm (Schlick, Carnap vd.), eleştirel rasyonalizm (Popper), uzlaşımcılık (Poineare, Duhem, Dingler), işlemselcilik (Bridgman), eleştirel büim kuramcılığı (Habermas), karşılaştırmalı ve eleştirel bir tutumla el
96.3 TL. 107 TL.
Tükendi
 %  15
Söylem / Kurallar / Meditasyonlar
Modern Felsefenin öncüsü olarak tanıdığımız Descartes (1596-1650) yaşamının büyük ve en verimli bölümünü Protestan Hollandada geçirdi. Adı ile bilinen Kartezyen Koordinatlar dizgesini bulan Descartes, modern bilimin hiçbir dalının onsuz yapamayacağı Kalkülüsün geliştirilmesinde temel olan Analitik Geometrinin de bulucusudur. Descartes ayrıca Fizik, Tıp ve Ruhbilim üzerine çalışmaları ile de modern görgül bilimlerin öncüleri arasında yer alır.
357 TL. 420 TL.
 %  15
Spinoza
BARUCH SPİNOZA (Benedict Spinoza ya da de Spinoza, ya da Despinoza) 24 Kasım 1632de Amsterdamda doğdu. Hollandaya on altıncı yüzyılın kapanışına doğru göç eden Portekizli Yahudi bir aileden geliyordu. Spinoza Amsterdam Yahudi topluluğu içinde Yahudi geleneklere göre yetiştirildi. Doğal dilinin İspanyolca olmasına karşın (ayrıca çok küçük bir yaşta Portekizceyi de öğrenmişti), erken eğitimi doğal olarak Eski Ahit ve Talmudun öğrenilmesi biçimini aldı. Latincenin ilkelerini bir Almandan öğrendi, bu dil üzerin
136 TL. 160 TL.
 %  10
Sokrates; Tanrıdan İnsana, Karanlıktan Aydınlığa
Atina Devleti´ne meydan okuyan, ölüme gülümseyerek giden, şüphe ve sorgunun büyük ustasının, filozof sokrates´in romanı. Arkhon Basileus başındaki mersin ağacından yapılmış tacı düzeltti, ayağa kalktı, davalıya döndü ve şöyle dedi: Kendini savunma zamanın geldi, Sokrates. Konuş!.. Dolu su saatinin damlaları sessizliğin içinde birer birer düşmeye başladılar. Sokrates susuyordu. Bir şeyler dinlermiş gibi, başını hafifçe yana doğru eğdi. Derin sessizliğin sebebi sanki yalnızca o değildi; onunla birlikte bütün
63 TL. 70 TL.
Tükendi
 %  10
Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe
Ünlü Alman düşünürü Friedrich Nietzsche`nin temel yapıtlarından sayılan "Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe", aynı zamanda eski Yunan felsefesine giriş niteliğindedir. Nietzsche, en "arı" düşünceyi, metafiziğin de yaratıcısı diye nitelendirdiği Sokrates öncesi filozoflarında bulmuştur. Bu filozofların görüşlerini, henüz hiçbir akım ya da geleneğin etkisiyle bulandırılmamış felsefi düşüncenin en yetkin örnekleri sayar. "Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe", felsefe tarihini ele alış biçimi bakımından da bir
4.17 TL. 4.63 TL.
Tükendi
 %  10
Çağdaş Avrupa Felsefesi
Çağdaş Avrupa Felsefesi, 20. yüzyılın başından itibaren Avrupa´da ortaya çıkan felsefe akımlarının "genel" bir görünümünü vermeyi amaçlıyor. Şüphesiz "genel, çünkü tek bir kitapta bu derece geniş bir konuyu incelemek ciddi zorluklar ve risk içermektedir. Ancak Bochenski yalın bir üslupla ve çalışmasının sınırlarını en başından çizerek bütün bu olumsuz etmenlerin hakkından gelirken, felsefeyle ilgilenen herkese Çağdaş Avrupa Felsefesi´nin bir panoramasını sunuyor.
3.33 TL. 3.7 TL.
Tükendi
 %  10
Tarihte Akıl
Hükümdarlardan, devlet adamlarından, halklardan tarih, deneyimlerinden ders almaları istenir. Ama deney ve tarihin öğrettiği de, halkların ve hükümetlerin hiçbir zaman tarihten bir şey öğrenmedikleri ve bunlardan alınabilecek derslere göre davranmadıklarıdır... G. W. F. HEGEL Hegel´e göre insanın tarihselliği onu doğadan ayırır. Kant´ın bütün insanların temelde aynı düşünce ya da kategorileri paylaştıkları görüşü kabul edilemez. Felsefi bir sistem insan düşüncesinin zaman içinde geliştiğini gözetmek zorunda
20.84 TL. 23.15 TL.
Tükendi
 %  10
Heidegger
Görüşleri kabul edilsin edilmesin, kısmen eleştirilsin veya toptan reddedilsin Martin Heidegger, bugün dünyanın geldiği nokta açısından, çağdaş düşünürler arasında en fazla anlaşılmaya muhtaç olanlardan biridir. Elinizdeki kitap, kendi anadilinde olduğu gibi, çevrildiği bütün dillerde de anlaşılmazlıkla yaftalanarak takdim edilen düşünürün önündeki bu sıfatın ağırlığını bir nebze olsun hafifletebilmek için, en fazla bir bu kadar daha tutan hazır malzemenin dışarıda bırakılmasıyla ve sahasında en yetkin m
22.5 TL. 25 TL.
Tükendi
Voltaire´i duymamış olamazsınız. Candide´den başlayarak , onun kimi eserlerini okumuşsunuzdur da belki. Hele şu sözlerini mutlaka hatırlayacaksınız: Söylediklerinizin hiçbirinde sizinle aynı düşüncede değilim; ancak, onları söyleme hakkınızı ölünceye değin savunacağım. Voltaire´in bir çağa adını veren XVIII. Yüzyılın bu büyük Fransız düşünür ve yazarının , o çok boyutlu eserinden günümüze kalan mesaj ne ? Şu: Başta inanç ve fikir özgürlüğü olmak üzere, özgürlükler için mücadele; Akıl, adalet, insan hakları
11.57 TL.
Tükendi
 %  10
Aydınlanmanın Diyalektiği 2
20.84 TL. 23.15 TL.
Tükendi
 %  10
Birlikte ve Başka
Bu kitapta toplanan yazılar, 1982-1999 arasındaki bir zamana yayılmakta. Kitabın üç ana bölümüyle bu zamanın üç dönemi bir ölçüde örtüşmektedir. İlk bölümde Toplumsal Felsefe ve Politika Taslakları öne çıkmakta, ikinci bölümde Nietzsche esinli denilebilecek bir başkalık ve fark düşüncesi kendini belli etmekte, üçüncü ve son bölümde ise Fenomenoloji Odakları ko edilmektedir. Birlikte ve Başka, anarşist devrimci bir politik çizgiyi, Nietzsche esinli bir başkalık düşüncesini ve fenomenolojik bakış açısını bir
5 TL. 5.56 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 84 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4