Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 30 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
Basın, Bellek, Travma: Türk‐Amerikan İlişkilerinde Travmanın İzleri
William Faulkner, “geçmiş asla ölü değildir, hatta geçmiş bile değildir” diyerek geçmişin sahip olduğu potansiyelin altını çizer. Geçmiş, şimdiki zamana sirayet etmekten hiçbir zaman geri durmaz. Dolayısıyla da şimdiki zamanı anlamanın yolu, geçmişi anlamaktan geçer. Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin bugününü anlamak için de aynı perspektifi kullanmamız gerekiyor. Bu noktada geçmiş, iki ülke arasındaki ilişkinin nabzını tutmak açısından önemli bir referans noktasıdır. Bu kitapta da yazar, iki ülke arası
60 TL. 75 TL.
Tükendi
 %  15
Tüketim Toplumunda Halkla İlişkiler ve Alışveriş Merkezleri;(Pazarlama İletişimi Üzerine Ampirik Bir Analiz)
Dünyanın ilk alışveriş merkezi kabul edilen 1455'te yapımına başlanan Kapalıçarşı; Batı'daki bu anlamda ilk kurulan alışveriş merkezine kıyasla (1786'da Fransa'da açılan Palais-Royal) tarihi oldukça eskiye dayanır. Dünyada arkad ve pasajlardan modern alışveriş merkezi tarihi süreçlerinin yanı sıra; Anadolu'daki İpekyolu hattında arastalardan Kapalıçarşı'ya ve sonrasında Türkiye'deki perakende gelişim süreçleri, modern alışveriş merkezlerinin detaylı incelemelerini bu kitapta görebileceksiniz. Modern alış
44.2 TL. 52 TL.
Tükendi
Bu kitap sayesinde, sosyal medya olarak tabir edilen, dinamik ve giderek önem kazanan dünya hakkında daha anlamlı, derin ve faydalı bir anlayış geliştirilmesine Netnografinin nasıl katkıda bulunabileceğini keşfedeceksiniz. Elinizdeki bu kitap gerçekten çok önemli ve aynı zamanda da emsalsiz bir çalışmadır. Sizleri Netnografinin sunabilecekleri üzerine eğlenceli ve öğretici bir okumaya davet ediyorum. Prof. Dr. Robert V. Kozinets York University, Schulich School of Business, Pazarlama Bölüm Başkanı Netnogra
51 TL.
Tükendi
 %  15
Medya ve Yalanlar
Medya, siyasal mücadele alanı ve ideolojik bir aygıt olarak kapitalist sistemin üretim ilişkilerinin yeniden üretimi açısından önem ifade etmektedir. İdeolojik bir aygıt olarak ise medya egemenlerin ideolojisini yayma ve yeniden üretme konusunda da büyük bir önem taşımaktadır. Egemenler medya alanında çok dikkatlidir muhaliflerine yaşam şansı bırakmamak için ellerinden geleni yapmakta ve ideolojik hegemonyalarını neredeyse her gün yeniden üretmektedir. Rızayı üretmek için medya vazgeçilmezdir. Bu anlamda 'a
34 TL. 40 TL.
Tükendi
İnsanlık tarihi boyunca toplumsal yaşamda önemli bir yer tutan etkinlikler, küreselleşme ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte hızlı bir dijitalleşme sürecine girmiştir. Dijitalleşme ile etkinlikler yeni birer mekan, zaman ve hafızaya sahip olmuştur. Artık insanlar daha evlerinden çıkmadan etkinliklerin bir parçası olabilmekte ve etkinliklerin akışını etkileyebilen bir konuma gelmiştir. Bu yüzden etkinlik yöneticileri insan-teknoloji ilişkisini göz önüne alarak yeni iletişim stratejileri g
70 TL.
Tükendi
Sosyal medya, fikir, düşünce ve mesaj üretiminin ve yönlendirilmesinin kullanıcıya bağlı olduğu, karşılıklı etkileşime dayalı yeni bir iletişim ortamı oluşturmuştur. Bu yeni dijital medya ortamı, kişisel, örgütsel ve toplumsal farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Değişen ve etkileşimi artan sosyal  medya kanalları  ile kurumlar örgüt içinde ve dışında etkin, doğru iletişim stratejilerine ihtiyaç duymaktadır. Sosyal Medya- Halkla İlişkiler, Reklam ve Pazarlama"  adlı bu kitap;  toplumsal değiş
75 TL.
Tükendi
Halkla ilişkiler, bir kurumun kamuoyunda yarattığı olumlu imajdır. Halka ilişkiler, yapılan doğru, dürüst ve güzel olan şeyleri halkla paylaşmaktır.Halkla ilişkiler bir tanıma ve tanıtma sanatıdır. Halkla ilişkiler, hedef kitleyi etkilemek için yapılan planlı ve bilinçli çalışmalardır. Halkla ilişkiler ve reklamcılık iki kız kardeş gibidir, daha güzel olanı halkla ilişkilerdir. Halkla ilişkiler, bülbül gibi güzel bir sestir. Eğer bir ormanda bülbül ötmüyorsa, o ormanda bülbül yaşamıyor demektir.
59 TL.
Tükendi
 %  25
Hegemonya ve Emek; Halkla İlişkiler Üzerinden Bir İnceleme
Hegemonya, bilincinboyundurukaltınaalındığıbirdüzeniifadeeder. Bilinci, insanın hem hapishanesi hem de bu hapishaneninbekçisiişlevigörür. Böylelikleiktidar, insanıkendisiylebağlayıpboyundurukaltındatutar. Kendibilincinehapsedileninsanburadannasılçıkar? Bilinçinşasıylakurulanvesürekliyenidenüretilenhegemonyanınortadankaldırılmasınısağlayacakbilinçlenmeütopyaötesinde var olamaz mı? Bu sorularınyanıtlarıiçinöncehegemonyayıvenasılkurulupişlediğinigözdengeçirmekgerekiyor
13.89 TL. 18.52 TL.
Tükendi
 %  10
İzleniyoruz; Yeni Reklam Sektörünün Elindeki Kimliğimiz ve Değerimiz
Dijital dünya, kullanıcılara kuşkusuz birçok avantaj sunuyor. Peki, internette karşımıza çıkan reklamların, eğlence içeriklerinin, indirimlerin ve bilgilerin önemli bir kısmının kişiye özel ayarlandığını söylesek? Hem de büyük oranda görünmez bir sektörün haberimiz bile olmadan topladığı kişisel bilgilerimize dayanarak. Pazarlamacıların ve medyanın insanların hayatlarına girmeye ve onu şekillendirmeye başladığı bir dönemdeyiz. Dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca internet kullanıcısının büyük bölümü
40.5 TL. 45 TL.
Tükendi
Bugüne kadar ülkemizde Halkla İlişkiler denilince akla çoğu kez kamu kuruluşları gelmiştir ve bu konuda çok şeyler yazılmış ve söylenmiştir. Oysa işletmelerde Halkla İlişkiler konusu çok az işlenmiş ve bu aşamada çok az şey yazılmıştır. Bu nedenle bu kitabın amacı genelde tüm kuruluşlar için geçerli olan ilke ve kuralları belirtmek, fakat özellikle işletmecilik alanında Halkla İlişkilerin önemini vurgulamak ve yepyeni bir meslek dalı olarak Halkla İlişkiler Uzmanlığını ve gereklerini tanıtmaktır. Halkla İli
90 TL.
Tükendi
Günümüzde üniversite mezunlarının en büyük kaygısı istedikleri nitelikte bir iş bulamamaktır. Üniversite sayılarının ve buna bağlı olarak mezun sayılarının hızla artması, iş bulma konusunda şiddetli bir rekabete yol açmıştır. Bu rekabette başarılı olmak için öğrencilerin üniversite eğitimleri sırasında iş yaşamına hazırlanmaları gerekir. Öğrencilerin sadece üniversitede verilen derslerle iş yaşamına hazırlanmaları oldukça zordur. Bu yüzden mezun almadan önce kendi deneyimleri ve çoğu zaman da ders dışı faal
60 TL.
Tükendi
Dijital teknolojilerde yaşanan gelişmeler, yaşamın birçok alanındaki değişim ve dönüşümlerle beraber halkla ilişkiler alanında da yeni kavram ve uygulamaların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Tüm bu kavram ve uygulamaları genel olarak dijital halkla ilişkiler başlığı altında toplamak mümkündür. Yenilikçi bir yaklaşım olan dijital halkla ilişkiler, yeni bilgi iletişim teknolojileri (ICTs) aracılığıyla çoğunlukla internet tabanlı gerçekleştirilen uygulamaları kapsamaktadır. Bu uygulamalar geleneksel halkla iliş
85 TL.
Tükendi
Halkla İlişkilerde Uzmanlaşma kitabını yazmaya başlarken amacımız yeni gelişmeleri de dikkate alarak halkla ilişkiler alanında ortaya çıkan uzmanlık alanlarını gözden geçirmekti. Alanın profesyonellerine ve halkla ilişkiler alanında eğitim gören öğrencilerimize halkla ilişkilerin geleneksel uzmanlık alanları yanında yeni uzmanlık alanları hakkında teorik ve uygulamalı bilgi vermeyi amaçladık. Halkla İlişkilerde Uzmanlaşma kitabında kurumsal itibarın yönetilmesi, kurumsal sosyal sorululuk uygulamaları, yatı
75 TL.
Tükendi
 %  10
Yeni Nesil Reklamcılık
Bugünün en büyük tartışması geleneksel reklam üretme biçiminin ölüp ölmediği üzerine. Dijital medyanın ortaya çıkması ve kullanımın artmasıyla bir dönüşüm yaşadığı kesin.FonsWanDyckbu kitapta farklı sorulara yanıt vererek sonuçta yöneticiler, pazarlamacılar ve reklamcıların kafasındaki ?Bu çağda etkili reklam nasıl olur?? sorusuna kesin bir dille yanıtlar veriyor. Reklamın pazarlama ve pazarlama iletişimi planlarındaki yeni yerine açıklık getiriyor, bakış açısı kazandırıyor. Dyck?ın kitapta yanıtladığı sor
36.9 TL. 41 TL.
Tükendi
 %  20
Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar
Bu kitabı oluşturan 10 bölüm Türkiye'de iletişim alanında çalışan akademisyenlerin özellikle Halkla İlişkiler mesleğine yönelik yeni yaklaşımları ele aldıkları teorik ve araştırma çalışmalarını kapsamaktadır. Çağın popüler bilim alanlarından iletişim; özellikle halkla ilişkiler konusundaki gelişmeleri yakından takip etmek isteyen şirketlerin, yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Yegâne kullanım aracı medya olan iletişim bilimleri, teknolojik iletişim ortamlarının gelişimi ile yakalanması zor, dinamik gelişm
36 TL. 45 TL.
Tükendi
Bu kitapta halkla ilişkilerin tarihsel gelişmesi ve bu gelişmenin anlamı; halkla ilişkilerin asıl doğası, amaçları ve sonuçları; bu amaçlara ve sonuçlara neleri nasıl yaparak ulaşıldığı anlatılıyor. Gerektiğinde gerçeği ve gerektiğinde sahteyi işleyerek bir imajlar dünyası yaratan ve bu dünyayı herkesin gerçeği diye sunan bir endüstrinin kimliğini olduğu gibi açıklayan bir halkla ilişkiler kitabı bulamazsınız Türkiye`de. Bu nedenle, bu kitap, halkla ilişkilerin aslında ne olduğunu, nasıl yapıldığını, amaçla
25 TL.
Tükendi
Son yıllarda geleneksel yönetim anlayışında meydana gelen değişmeler; yöneten ve yönetilenler arasındaki sınırın daha bulanık bir hale gelmesi ve gücün toplumu oluşturan tüm katmanlarca paylaşılması durumunu ortaya çıkarmıştır. Yönetişim paradigmasına geçişle, kamu kurumlarının hedef kitleleriyle güven, diyalog, karşılıklı anlayış ve uyumu sağlamaya yönelik stratejik iletişim yönetimini gerçekleştirmesi daha da önem kazanmaya başlamıştır. Günümüzde özel sektör kuruluşlarının; hedef kitlelerinin zihninde be
80 TL.
Tükendi
İletişim olgusuna halkla ilişkiler perspektifinden baktığımızda, halkla ilişkiler mesleğinin temelinde iletişim sanatının yer aldığını görürüz. Topluluklara hitap edebilme, onların bakış açılarını istenilen doğrultuda şekillendirebilme, yönetim ve hedef kitle arasındaki ilişkiyi iyileştirme, halkla ilişkiler uygulayıcılarının etkili konuşma ve sunum tekniklerine hâkim olmasını gerektirir. Çünkü halkla ilişkiler uygulayıcıları, kurumla dâhili ve harici hedef kitle arasında bir köprü vazifesi gören ve tarafla
42 TL.
Tükendi
İlişki yönetimi; halkla ilişkilerin, kurumlar ile hedef kitleleri arasında karşılıklı yarar, anlayış, uzlaşı, iyi niyet, güven ve hoşgörü esasına dayanan ilişkilerin strateji temelinde oluşturulması ve sürdürülmesi çabalarını kapsayan bir disiplin olarak tanımlanmasına yönelik literatürde ortaya çıkan fikir birliğini yansıtması açısından önem taşımaktadır. Günümüzde halkla ilişkiler uygulamalarının başarısının elde edilen medya yansıması ile ölçüldüğü iletişim odaklı yaklaşımından uzaklaşarak, kurumlar ile
80 TL.
Tükendi
Kendi Savaşını Başlat! Kendi Savaşının Kumandanı ol! Çok kısa bir sürede salgın gibi yayıldı sosyal medya. Hangi inançtan, kültürden, yaştan ve gelir grubundan olursa olsun, herkese bir yer vardı sosyal medyada. Hangi restoranda yemek yediğimizi, düğün fotoğraflarımızı, çocuğumuzun ilk adımını paylaşmaya başladık. Hepimiz çok sevdik sosyal medyayı. Zamanla iş, aile ve özel hayatımıza olumsuz etkilerinin olduğunu da gördük. Tunus, Mısır, Libya gibi ülkelerde yaşanan olaylardaki etkisini hep birlikte izledi
13 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 30 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1