Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 221 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
Müsilaj – Ağit Mi Umut Mu?
Marmara Denizi’ni kapladığında varlığından haberdar olduğumuz müsilaj, denizle kurduğumuz yanlış ilişkinin sonucu. Denizi sihirbaz zannettik. Yıllardır 25 milyon insanın evsel atıklarını, Türkiye’nin yarısına hizmet sunan endüstrinin atıklarını, denizcilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkları ve yoğun tarımsal üretimden kaynaklanan atıkları yeterince arıtmadan denize boca ettik. Denizin can damarı olan akarsuları birer atık kanalı haline getirdik. Yanlış avcılık teknikleriyle dibini kazıdık. Orijinal y
27.2 TL. 34 TL.
Tükendi
 %  25
Doğanın Dönüşü – Ekolojinin Uzun Bir Tarihi 2 Cilt
Ekolojinin Uzun Bir tarihi tamamlandı. 2 Cilt raflardaki yerini aldı Doğanın Dönüşü – Ekolojinin Uzun Bir Tarihi 2 Cilt 2020 Isaac ve Tamara Deutscher Ödülü Elinizdeki kitap yaklaşık yirmi yıl sürmüş bir düşünsel gebeliğin ve sayısız arşivde yapılmış çalışmaların ürünü. Bugün, Doğanın Dönüşü,-insan toplumunun ekolojik köklerinin yeniden keşfi- sürekli bir eşitlik ve ekolojik sürdürülebilirliğe dayanan toplumsal metabolik yeniden üretimin organik sistemini kurmak gibi olmazsa olmaz görevde çok önemli bir adı
90 TL. 120 TL.
Tükendi
 %  10
Çağdaş ve Ekolojik Belediyecilik
Otuz beş yıla ulaşan bir süre yerel yönetimlerde idarecilik yapan Bedrettin Gündeş, bu kitabında farklı belediyecilik anlayışlarının farklı yönetim biçimlerini kıyaslayarak Türkiye’de ve dünyada tarihsel süreçte yerel yönetimler, kentsel dönüşüm, Avrupa ülkelerinde belediyecilik, yerel yönetimlerde katılımcılık, sosyal belediyecilik, yerel yönetimlere ekolojik yaklaşım gibi pek çok önemli konuda kafa yoran makaleleriyle Türkiye’de çağdaş belediyeciliğe dair önemli saptama ve önerilerde bulunuyor.Yerel yönet
72 TL. 80 TL.
Tükendi
 %  35
Agroekoloji Bilim ve Politika
Türkiye ve dünya, güçlü bir gıda krizi içerisinden geçiyor. Bu durumu yaratan devasa bir sistem var. 1940’larda “yeşil devrim” olarak adlandırılan süreçle yeni bir boyut kazanan kapitalist tarım, gıda üretiminin, gıdayı üreten öznelerin, gıda üretim mekânlarının organizasyonunun asli belirleyenidir. Endüstriyel tarım, şirket tarım rejimi gibi ifadelerle de anılan bu yapıyı anlamak, gıdanın üretim ilişkilerini ve toplumsal yaşamdaki konumunu kavramak için elzem. Eleştirel Tarım-Gıda Dizisi, bu ihtiyaçtan doğ
27.95 TL. 43 TL.
Tükendi
 %  10
Hayatın Yeni Tarihi;Yerküre Üzerinde Hayatın Kökenleri ve Evrimi Hakkında Radikal Yeni Keşifler
Yerküre üzerinde hayatın tarihi, şu ya da bu şekilde, hepimiz tarafından bilinmektedir—veya biz öyle düşünürüz. Hayatın Yeni Tarihi kitabı gezegenimiz üzerinde hayatın nasıl evrildiğine dair en yeni bilimsel araştırmalar temelinde kışkırtıcı bir yeni açıklama sunar—bu, son yirmi yılda genel okuyucu için ilk büyük yeni sentezdir. İlk defa 150 yıldan daha uzun bir süre önce yayınlanmış olan Charles Darwin’in teorileri hayatın evrimini nasıl anladığımıza dair paradigmayı oluşturmaya devam etmektedir—ancak yakı
43.65 TL. 48.5 TL.
 %  20
Tamera Ekoköyü'nün Daveti
Ben bu kitabı Portekiz’deki Tamera Ekoköyü’nün sözcüsü olarak yazıyorum. Bu kitap, insanların bir arada nasıl yaşayabileceğini ve şiddetsiz bir toplumun geleceğine yönelik edinilmiş tecrübeleri kırk yıldır süren Tamera Ekoköyü projesi bağlamında anlatıyor. Gelecekteki dünyanın dıştan gözlemlenebilecek ayrıntılarını değil, insanın iç dünyasının temellerini tanımlıyorum. Yani gelecekteki toplumun teknik, politik, ekonomik yüzü yerine insanın dinî, etik, cinsel, ekolojik yüzünü anlatıyorum. Kültürdeki bo
35.2 TL. 44 TL.
Tükendi
Gün geçmiyor ki çevre felaketlerinden bahsedilmesin, denizler kirleniyor, ormanlar yanıyor, iklim değişiyor, hayvanların nesli tükeniyor… Peki çevremizi, doğamızı ve tüm canlıları koruyabilmenin hiçbir yolu yok mu? Doğayı tahrip etmek dışında ona nasıl bir katkı sunabiliriz acaba? Bize düşen görevler nelerdir? Neyi yanlış yapıyoruz ve doğrusu nedir? Bütün bunları merak ediyorsanız “Çevre Sorunları Büyüteç Altında” kitabıyla yanıtını bulabilirsiniz.
33 TL.
Tükendi
 %  20
Güneşin Yeniden Keşfi
Endüstri Devrimi öncesinde çevremiz ve doğayla uyumlu yaşıyorduk. Ne zaman şehirler, fabrikalar kurmaya başladık, bütün gücün bizde olduğu ve istediğimiz her şeyi yapabileceğimiz yanılgısına düştük. Şimdiyse kendi yarattığımız ama yaşamaktan memnun olmadığımız bir çevrenin içine hapsolduk. Buradan kurtulma yolu ise yine doğaya dönmekten geçiyor. Bu kitapta gözlerimizi doğaya çevirerek ana enerji kaynağımız Güneş’i yeniden keşfediyoruz. Bu keşif A. Selin Mutdoğan editörlüğünde üç bölümde gerçekleşiyor. İl
44.8 TL. 56 TL.
Tükendi
İklim değişikliği insanlığın gündeminde ve geleceğinde derin izler bırakmaya hazırlanmaktadır. Küresel iş birliklerinin, ulus devletlerin, yerel birimlerin, sivil toplumun ve bireylerin iklim değişikliğine karşı oluşturulan politikalarda rol alması zorunlu hale gelmiştir. Elbette kamu politikalarının tasarlanması ve uygulanması sırasında genellikle belirgin bir etik boyut bulunmalıdır. İklim değişikliği politikaları da bunun dışında değildir. Etik, çevre felsefesinin ana konusu olduğu gibi J.B. Callicot
120 TL.
Tükendi
 %  20
Yeryüzüyle Barışmak
Yeryüzüyle barışmak, günümüzde yeryüzüne ve insanlara karşı açılan savaşlara şahitlik etmektir. Aynı zamanda bu şahitlik dünyanın, toprağın, suyun, ormanların, tohumların, biyolojik çeşitliliğin ve insanların haklarını savunmak için verilen mücadelelerin hikâyelerini anlatır. Dünya merkezli bir ekonomi, politika ve kültüre doğru bir paradigma değişiminin neden hayatta kalmak için tek şansımız olduğunu ana hatlarıyla açıklar. Neoliberal ekonomik küreselleşme modeli, başka bir alternatifin olmadığı varsayı
33.6 TL. 42 TL.
Tükendi
 %  20
Permakültür Uygulamaları
Doğa tüm tasarımlarında mükemmeldir. İnsan onun efendisi değil, sadece bir parçasıdır. Ona saygı duyulur, gözlemlenir, ve onunla iş birliği yapılırsa her türlü arazide yüz güldüren sonuçlar, çiçekler, lezzetli meyve ve sebzeler olarak karşılık alınır. Avrupa'nın ortasında, Avusturya'da Sepp Holzer, imrenilecek bir çiftlik kurdu. Uyguladığı özgün permakültür uygulamaları, hepimize ilham ve ipuçları veriyor. Arazi düzenleme, taraçalar, su yönetimi, mikro iklim uygulamaları, kümes hayvanları, gıda ormanı, perm
54.4 TL. 68 TL.
Tükendi
 %  20
Ekoloji Gezegen İçin 40 Aktivist;Skolstrejk För Klimatet
Her bir aktivist, yazar, bilim insanı veya çiftçinin kendi yolu ve mücadele etme şekli! Elisabeth Combres Isère'e yerleşmeden önceki on yılı aşkın sürede Angers, Paris, Grenoble, Toulose ve Peru'nun Lima şehrinde yaşadı. Önce bağımsız bir gazeteci olarak Fransa'da, Latin Amerika'da ve Afrika'da söyleşiler gerçekleştirdi. Buna ek olarak Humanity & Inclusion (Sivil Toplum Örgütü) için 1990 - 2004 yılları arasında Magreb'de soruşturmalara katıldı. Aynı zamanda Milan Presse'in 9-14 yaş grubuna h
32 TL. 40 TL.
Tükendi
 %  15
Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı (Kültürel, Tarihi ve Politik Ekoloji)
Bu kitap, doğa korumanın farklı yönlerini çalışan coğrafya, orman mühendisliği, biyoloji ve peyzaj mimarlığı disiplinlerine mensup akademisyenler, korunan alan yöneticileri, kanun yapıcılar ve öğrencilerin ilgisini çekebilecek bir içeriğe sahiptir. Kitap, Kuş Cenneti Milli Parkı'nda doğa korumanın kültürel, tarihi ve politik ekolojisini konu almaktadır. Kültürel ekoloji yöre halkının göl ve milli park kaynakları ile etkileşimini; tarihi ekoloji bu etkileşimin antik dönemlerden beri nasıl değiştiğini; politi
93.5 TL. 110 TL.
Tükendi
 %  35
İnsan Ekolojisi
Bu kitap, belki de dünyadaki varlığımız ve geleceğimiz ile ilgili, yeni ve kaçınılmaz bir düşünsel devrimin öncesinde; - Mavi gezegenimizin diğer gezegenlerden farklı özellikleri, - İnsan ile ne zaman buluştuğu, - İnsanın biyolojik ve sosyal değişimleri, - Kendisi değişirken çevresini de değiştirdiği, - İnsanın yeryüzündeki hızlı yaşam öyküsü, - Beslenmesi, - Dünyanın çeşitli yerlerindeki popülasyon dinamikleri, - Dünyanın ne kadar insanı taşıyabileceği, - Ekolojik Ayak izi, - Sürdürulebilir yaşam olasılıkl
32.5 TL. 50 TL.
 %  19
Agroekoloji;Başka Bir Tarım Mümkün
Bir bilim, uygulama ve hareket olarak 1980'lerde dünya sahnesine çıkan agroekoloji günümüzde, endüstriyelleşmiş, tek tip ürüne dayanan, doğaya zarar veren, kâr rasyonalitesini temel alan şirket tipi üretim karşısında güçlü bir alternatif haline gelmektedir. Agroekoloji organik tarım, permakültür, onarıcı tarım, doğal tarım gibi değişik yaklaşımları bir araya toplar ama bunlardan daha fazlasıdır: Ayırt edici hedefleri arasında çiftçilerin girdi bağımlılığını ortadan kaldırmak, gıda üretimine bir ekonomi- pol
56.7 TL. 70 TL.
Tükendi
 %  10
Çukurova Koşullarında Bitki Sıklığının Yerfıstığı Verimine Etkisi
Bu araştırma, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Araştırma Alanında, ana ürün yetiştirme mevsiminde, farklı ekim sıklıkları kullanılarak her çeşit için 4 sıra arası, ( 65, 70, 75 ve 80 cm) ve 5 sıra üzeri uzaklığı (20, 25, 30, 35 ve 40 cm) kurulmuştur. Araştırma sonucunda her iki çeşitte de ekim mesafesi azaldığında bitki başına verim azalırken, dekara meyve veriminin arttığı, ekim mesafesi arttığında ise bitki başına meyve veriminin artmasına karşın dekara meyve veriminin aza
27 TL. 30 TL.
Tükendi
 %  25
Doğanın Dönüşü - Ekolojinin Uzun Bir Tarihi, Cilt 1;Sosyalizm ve Ekoloji
Elinizdeki kitap yaklaşık yirmi yıl sürmüş bir düşünsel gebeliğin ve sayısız arşivde yapılmış çalışmaların ürünü. Bugün, Doğanın Dönüşü,-insan toplumunun ekolojik köklerinin yeniden keşfi- sürekli bir eşitlik ve ekolojik sürdürülebilirliğe dayanan toplumsal metabolik yeniden üretimin organik sistemini kurmak gibi olmazsa olmaz görevde çok önemli bir adımdır. Hepsinin ötesinde, günümüzün ekososyalizme doğru ilerleyen küresel hareketini tarif eden de budur. Bu kitapta ele alınan düşünürler düşüncelerini ekoso
82.5 TL. 110 TL.
Tükendi
 %  15
Yanıyoruz
Her şeyi kurtarmak için artık çok geç olsa da halen birbirimizi ve bizim dışımızda kalan pek çok canlı türünü kurtarabiliriz. El ele verip yangını söndürelim ve yerine bambaşka bir düzen inşa edelim. Dünyaca ünlü gazeteci ve yazar Naomi Klein, iklim değişikliği konusunda son yıllarda yayımlanmış yazılarını ve yaptığı konuşmaları bu kitapta bir araya getirdi. Meselenin önemini bir kez daha yüksek sesle dillendirirken, tabloda payı olan gelişmiş ülkelere, Yeşil Yeni Düzen ve benzeri anlamlı politikaları bir a
47.6 TL. 56 TL.
Su, hava ve dünyanın kendisi her geçen gün daha da kirleniyor. Türler yok oluyor, yok ediliyor. Bununla birlikte, artık insanlık, kapitalizmin yarattığı katliamın farkına varmaya başlıyor. Kapitalizm, sürekli büyümek ve kâr elde etmek üzerine kurduğu bu düzeni sürdürebilmek için değerleri yok sayıyor ve eşitsizlikleri tetikliyor. Artan ırkçılık, cinsiyetçi baskı ve hiç sonu gelmeyen savaşlar ortasında, pastadan insanlığın payına yalnızca yoksulluk kalıyor. Tüm bunlar yapılırken insanın evrimsel rekabetçi kö
94 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 221 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1