Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 65 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Günümüzde ülkemizdeki Coğrafya Eğitimi daha çok beceri temelli uygulamalara dönmüştür. Çünkü coğrafya, uygulamalı bir bilim dalıdır. Buna dayalı olarak üniversitelerin coğrafya ders programlarında ve orta öğretimdeki müfredata dayalı coğrafya ders programlarında günümüz koşullarını yansıtması amacıyla değişikliğe ve yeniliğe gidilmiştir. Bu nedenle, sadece ders anlatımına dayalı coğrafya eğitimi ve dolayısıyla öğretiminden çıkılıp, uygulamaya daha fazla yer ayrılması yoluna gidilmiştir. Bundan dolayı da sad
124 TL.
Tükendi
Sıradan ağaçlardan fiziksel ve sosyo-kültürel özellikler ile ayrılan ağaçları kayıt altına almak ve korumak amacıyla oluşturulan statü Anıt Ağaç kavramını ortaya çıkarmıştır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla ülkemizde anıt değer taşıyan yaklaşık 10 bin ağaç koruma altına alınmıştır. Ülkemizde yöre halkı için kültürel öneme sahip, bilimsel çalışmalar için önemli bir potansiyel barından ve estetik değeri ile turizm faaliyetlerinde kullanılabilecek çok daha fazla anıt değer taşıyan ağaç bulunmaktadır. Bu ağaç
350 TL.
Tükendi
Türkiye'nin doğal güzelliklerinden biri olan Solaklı Çayı ve onun büyüleyici havzası, jeomorfolojik bir harikadır. "Solaklı Çayı Havzası’nın (Trabzon) Uygulamalı Jeomorfolojisi" kitabı, bu eşsiz coğrafi oluşumun sırlarını açığa çıkarıyor. Bu eser, Solaklı Çayı Havzası'nın jeomorfolojik yapısını, insan-doğa etkileşimini, havza sınırları içinde meydana gelen doğal kaynaklı afetleri ve bu bölgenin ekolojik önemini detaylı bir şekilde ele alıyor. Yazar, Solaklı Çayı Havzası'nın jeomorfolojik yapısını, bölgenin
210 TL.
Tükendi
Coğrafi Bilgi Sistemleri, bugün modern dünyanın en önemli teknolojik gelişmelerinden biridir. CBS, coğrafi referanslı bir çok kaynaktan toplanan verileri, haritaları ve diğer coğrafi verileri dijital ortamda işleyerek analiz etme ve yönetme yöntemlerini içerir. CBS, birçok sektörde kullanılmakta ve bu sektörler arasında şehir planlama, tarım, ormancılık, askeriye, su kaynakları yönetimi, yerel yönetimler, turizm ve sağlık sektörü gibi birçok farklı alan bulunmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri`nin önemi gün
200 TL.
Tükendi
Doğunun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır, verimli tarım alanları, uygun iklim koşulları ve Aras Nehri ile kollarının sağladığı sulama olanakları ile büyük bir tarımsal potansiyele sahiptir. Üç farklı ülkeye (Azerbaycan, Ermenistan, İran) sınırının olması ilin ticaret ve turizm imkanlarını da arttırmaktadır. Iğdır İli, "Modern İpekyolu" olarak tanımlanan güzergâh üzerinde yer alır. İl, Ermenistan ile normalleşmenin sağlanmasıyla birlikte açılacak olan Alican Sınır Kapısı ve Zengezur Koridoru aracılığı ile Mo
200 TL.
Tükendi
Coğrafya alanında her yıl ülkemizde çok sayıda çalışma yayımlanarak bilimsel gelişime katkı sunulmaktadır. Şüphesiz bu eserler, doğal, beşerî ve ekonomik açıdan yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması ve gerçekleştirilecek planlamalar için önemli bir kaynak olarak görülmektedir. “Cumhuriyetin 100 Yılına Armağan Coğrafya ve İnsan” temalı bir kitap çalışması olarak planlanan ve 26 akademik çalışmadan oluşan bu eser, Coğrafya alanında çalışmalar yürüten kıymetli araştırmacıların değerli araştırmaları bir aray
540 TL.
Tükendi
“Coğrafya kaderdir.” İbn-i Haldun “Kilise dünyanın düz olduğunu söylüyor ama ay üzerinde dünyanın gölgesini gördüm ve gölgeye bile kiliseye nazaran daha fazla güvenim var.” Ferdinand Magellan "Kitaplarla ancak vasat bir coğrafya yapılabilir, haritalarla daha iyisi yapılır ama en iyisi arazide yapılır" Paul Vidal de La Blache “Siz coğrafyayla ilgilenseniz de ilgilenmeseniz de o sizinle ilgilenir” Colin S. Gray “Akarsu şebekesi topoğrafyanın tomografisidir.” Sırrı Erinç “Coğrafi Bilgi Sistemleri onu kullananl
288 TL.
Tükendi
Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yamaç Paraşütü Faaliyetlerine Uygun Alanların Belirlenmesi konulu bu kitap, örnek çalışma alanı olarak seçilen Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçeleri kapsamında alternatif turizmin geliştirilmesi amaçlı kurgulanarak, 4 bölümden oluşmuştur. Eldeki bu çalışmanın, ulusal ve uluslararası ölçekte kullanılabilecek bir model yaklaşımıyla, coğrafi bilgi sistemleri, bulanık mantık ve arazi gözlemleriyle analiz edilerek turizm aktiviteleri için uygun alan
270 TL.
Tükendi
Kitabın ana araştırma konularını; Anadolu’nun kuzeydoğusunda Küçük Kafkaslar (4090 m) üzerinde yer alan Cin Dağı’ndaki (2957 m) periglasyal şekillerin tespiti ve ölçümü, periglasyal şekillerin jeomorfolojik gelişiminde iklim etkisinin belirlenmesi ve periglasyal şekillere uygulanan toprak analizi oluşturmaktadır. Çalışma; Anadolu’da buzullaşmaya uğramadan, sadece soğuk iklim ortamlarına bağlı olarak gelişen periglasyal şekillerin belirlenmesi, iklim koşulları ve toprak gelişiminin analizi açısından önem taş
120 TL.
Tükendi
Kitabın ana araştırma konularını; Anadolu’nun kuzeydoğusunda Küçük Kafkaslar (4090 m) üzerinde yer alan Karçal Dağları’ndaki (3431 m) buzul jeomorfolojisinin gelişimi ve jeokronolojisi oluşturmaktadır. Çalışma; jeomorfolojik gözlem, arazi ölçümleri ve laboratuvar analizlerine dayanmaktadır. Jeomorfolojik gözlemler neticesinde birimler tespit edilmiş ve morenler ile fosil kaya buzulları üzerinden alınan örneklere kozmojenik tarihlendirme uygulanmıştır. Belirli bir plan çerçevesinde yürütülen çalışma, altı bö
175 TL.
Tükendi
“Nehir kenarında abdest alsanız dahi suyu israf etmeyiniz” anlayışı ile, su konusunun önümüzdeki yıllar ve asırların en büyük sorun olacağı inancını taşıyoruz. Bu çalışma, 21 Mart 2023 Dünya Su Gününde yayınlanmak üzere çalışıldı ve hazırlıklar yapılmıştı. Lakin, Türkiye’nin güneyinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve aynı gün içinde 110 km aralıklı 9 saat ara ile iki büyük deprem münasebeti ile erteledik. Konu “su” olduğu için, istedik ki, bölgeden alabileceğimiz su numuneleri ile de bir değerlendirm
230 TL.
Tükendi
Akdeniz Bölgesi Atlası çok geniş hedefleri gerçekleştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Atlasın içeriğinde fiziki ve beşeri haritalar bulunmaktadır. Atlasın fiziki haritaları bölgenin yükselti basamakları haritası, bölge illerinin fiziki haritası ile illerin ilçe fiziki haritalarından oluşmaktadır. Üç boyutlu olarak gösterilen büyük veya küçük ölçekli fiziki haritalar bölgenin dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olduğunu gözler önüne sergilemektedir.
221 TL.
Tükendi
Gemlik Tarih ve Coğrafyası Kitap Açıklaması Veli Orkun'un Gemlik kitabı 73 yıl aradan sonra nihayet tekrar okuyucusuyla buluşuyor. Sakın kitabın artık bir değeri kalmadığı yönünde bir inanca kaptırmayınız kendinizi. 1947 yılındaki Gemlik'ten bir kesit sunan bu eşsiz kitap her şeyden önce Gemlik'in ilk kitabı oluşu nedeniyle tartışmasız bir manevi değere sahiptir. Kütüphane ve referans kitapların kıt olduğu, insanların okuma-yazma oranın düşük olduğu koşullarda böyle bir projeyi ele almasını, aslında V
80 TL.
Tükendi
Çok Kriterli Karar Verme ve Coğrafi Bilgi Sistemi Hibrit Çözüm Yaklaşımı Güneş Enerjisi Santrali Uygulaması
125 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 65 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1