Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 704 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4
İletişim Bilimi Araştırmaları I kitabının devamı niteliğinde olan bu kitapta da belli bir tema olmaksızın İletişim Fakültelerindeki akademisyenlerin İletişim Bilimi kapsamında/ekseninde kaleme aldığı çeşitli konulardaki araştırmaların bir araya getirilmesi hedeflenmiştir. Kitapta çok çeşitli ve zengin içerikte araştırmanın yer alması İletişim Bilimi alanının disiplinler arası niteliğini gözler önüne sermektedir. İlkinde olduğu gibi bu kitabın da literatüre katmayı planladığı en önemli fayda; “Bir bilim d
125 TL.
Tükendi
 %  25
Bir Duygudan Fazlası
Lise sıralarından beri hiç ayrılmayan, hayallerine ulaşmak için her şeyi yapan üç başarılı kadın. Zerrin, Deniz ve Rojda. Biri zengin bir ailenin tek kızı, diğeri anne babasını çok küçük yaşta kaybetmiş ama hayata hep olumlu tarafından bakmaya çalışan bir kız çocuğu, diğeriyse Doğulu bir ailenin kalıpları yıkmaya çalışan, ezilen kadınların sesi olmak için yanıp tutuşan kızı. Biri alanında uzman bir işkadınına, diğeri başarılı bir psikiyatra, diğeriyse güçlü bir avukata dönüşüyor. Bu üç kadın daha küçük yaşl
36 TL. 48 TL.
Tükendi
 %  10
Televizyonda Gündelik Yaşam Dinamikleri;Reality Programlarda Postmodern Zaman ve Mekân Manzaraları
Toplumların modern ve postmodern zamanlarının makro temel dinamikleri olan kapitalistleşme ve endüstrileşme süreçleri, gündelik yaşamı da biçimlendirmektedir. Bireyler, dönemin iletişim araçlarının dolayımıyla, hem makro ölçekli yapısal ilişkilerin farkında olabilmekte hem de bu araçların yer verdiği mikro ölçekli gündelik yaşam pratiklerinin temsillerinden edindikleri bilgi ve anlamlar üzerinden kendi özel alanlarına yön verebilmektedirler. Televizyon, işitsel ve görsel özellikleri nedeniyle modern zamanla
76.5 TL. 85 TL.
Tükendi
Dünya iletişim tarihinde son 20 yılda yaşanan değişim,dönüşüm ve gelişim hiçbir dönemde yaşanmamıştır. Yontma taş devrinden cilalı taş devrine 10.000 yılda geçtiği düşünülürse günümüz hızının gücünü göstermek zor olmayacaktır. Günümüz orta yaş grubu 5 teknolojik devrimi bir anda yaşamıştır. Fakat bu hızlı değişime ayak uydurmakta zorlanmadıklarını rahatlıkla gözlemliyoruz. Bunun en önemli sebebinin kullanımdaki ve uygulamada ki kolaylıklardan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Özellikle sosyal medyanın gençle
30 TL.
Tükendi
İletişimle İlgili Hiçbir Şey Okumadıysanız Buradan Başlayabilirsinizİkna etme biliminde ustalaşmak, parlak bir fikrin nasıl sunulacağını öğrenmek ve doğru iletişim kanallarını yaratabilmek her şirket için hayati önem taşıyor. Yönetim alanının en etkili uzmanlarının Harvard Business Review'den derlenen 10 makalesi, değişimle başa çıkmak zorunda olan her yönetici için altın değerinde. Bu kitapta hem kendilerini hem de şirketlerini değişime hazırlamak isteyen yöneticilerin ihtiyaçlarını karşılayacak fikirleri
50 TL.
Tükendi
 %  10
Sosyal Medya ve Toplum
Cem Zafer'in Sosyal Medyaya Genel Bakış kitabı bir bilinçlendirme, gerçekleri ortaya koyma rehberi. Matrix filmindeki hapı almak, gerçeği görmek, hatta tüm senaryoyu çözmek gibi... Senaryoda hepimiz başrol oyuncusuyuz ve bu star enerjisini her an yeniden yaşamaya bağımlı olup bu kahramana çok iyi bakmakla yükümlüyüz. Veri bizden gidiyor, kendine nasıl iyi nasıl bakacağının tavsiyesi Matrix'ten geliyor. (Masum başlıyorlar). Uykumu düzenlemek için yüklediğim program uykumda öksürdüğümü keşfettiği andan iti
53.1 TL. 59 TL.
Tükendi
Uygar Toplumdan Akıl Toplumuna İletişim ve Uygarlık adını vermiş olduğumuz elinizdeki bu kitap, kronolojik anlamda, öncelikli bir uygarlık ya da iletişim tarihi çalışması değil; İlkel Toplumdan Uygar Topluma İletişim ve Uygarlık adlı kitabımızın devamı niteliğindedir. Burada güdülen amaç; günümüzdeki iletişim kavram ve olgularının, siyasal kimliklerin, kamuoyu, kamusal alan, siyasal düşünce ve propagandanın geçirmiş oldukları aşamaları, İnsanlığın uygarlık süreci içinde ortaya çıkmış bulunan üretim biçimler
72 TL.
Tükendi
Kitabın amacı, ekonomi fobisi yaratmayacak dille sağlık ekonomisinin önemli bir alt disiplin olduğunu ve hepimizin hiçbir ayrım olmaksızın ekonominin oyuncuları olduğumuza vurgu yapmaktır. Bu doğrultuda, çalışma, herkesin anlayabilmesini teminen, sağlıkla ilgili haberler baz alınarak ve yorumlanarak oluşturulmuştur. Ekonomi ve iktisat doğru şekilde öğrenilmesi gerekir. Bu konudaki farkındalık ülkelerin inanılırlık ve güven primini yükseltecektir. Sağlığın ekonomisi hem sağlık hem de ekonomi okuryazarlığı ko
50 TL.
Tükendi
Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Medya adlı bu kitabın hikâyesi, disiplinler arası çalışmaların günümüzde giderek önem kazandığını fark eden ve bu farkındalığın yaygınlaşmasını dileyen bir grup akademisyenin bir araya gelmesiyle başladı. İstanbul Arel Üniversitesinde başlayan bu girişimin sonucunda, çalışma içerisinde de göreceğiniz üzere birçok akademisyen elini taşın altına koydu ve bu kitap, elinize ulaştı. Psikolojiden mimarlığa, grafik tasarımdan halk sağlığına çok farklı disiplinlerden akademisyenl
120 TL.
Tükendi
Prof. Dr. Barış Bulunmaz ve Dr. Birsen Çetin tarafından yazılan TÜRKİYE'DE GAZETECİLİK / Genel Yayın Yönetmenleri Üzerinden Tarihsel Bir İzdüşüm / Yaşananlar, Tanıklıklar, Hatıralar adlı kitap; Türkiye'de gazetecilik mesleğinin tarihsel gelişimi ile gazeteler ve genel yayın yönetmenleri olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; Türkiye'de gazetecilik mesleğinin gelişimine tarihsel bir perspektiften ışık tutulmuştur. İkinci bölümde ise; Türkiye'de gazetecilik alanında hem satış oranları hem de
120 TL.
Tükendi
 %  10
Bilinçli ve Şiddetsiz İletişim;Ne Demek İstiyorsan Onu Söyle
Dile Gelmenin, Gerçeği Söylemenin ve Derinlemesine Dinlemenin İpuçlarıNe söylediğimiz önemlidir. Belki de şimdi, içinde yaşadığımız bu büyük değişim çağında her zamankinden de önemli. Sözlerimiz çok iyi şeylerin başlamasına fırsat verebileceği gibi çok büyük yıkımlara da yol açabilir. Pek çoğumuz kültürel kodlar doğrultusunda, bu durumu değiştirmenin elimizde olduğunu pek de düşünmeden konuşuruz ancak nasıl yapacağımızı bilirsek sözcüklerimiz hem kendi dünyamızı hem de tüm çevremizi değiştirebilir.Şiddetsiz
35.91 TL. 39.9 TL.
Tükendi
Sağlık iletişimi gelişmiş ülkelerde uzun zamandır tartışılan bir disiplindir. Hasta-hekim iletişiminin ele alındığı kişilerarası iletişim, sağlık hizmeti sunan kurumların gerçekleştirdikleri sağlık iletişimi kampanyaları veya daha üst düzeyde tüm toplumu ilgilendiren sağlık sorunları konusundaki bilgilendirme kampanyaları bu disiplin içerisinde ele alınabilmektedir. Ülkemiz açısından ise sağlık iletişimi son yıllarda tartışılmaya, konuşulmaya başlanan ancak henüz çok fazla uzmanının bulunmadığı bir alandır.
55 TL.
Tükendi
 %  15
Televizyon Üzerine
Pierre Bourdieu, bu kitapta gündelik hayatın neredeyse merkezine yerleşen televizyonun felsefi, politik ve sosyolojik anlamları üzerine düşünüyor; iktidar ilişkilerinin uzantısı ve aracı olarak medyanın kanaat üretme mekanizmalarını çözümleyerek, medyanın asli parçalarından biri olan televizyonun, hakikatin erozyonundaki rolünü gözler önüne seriyor. Rekabet, sansür, kâr ve rıza mekanizmalarının girift dişlileri arasında geleneksel medyanın ve dolayısıyla haberciliğin nasıl dönüştüğünü açıklayarak, iktida
35.7 TL. 42 TL.
 %  25
Habercilik ve Medya - Gençlerle Baş Başa
Haber alma hakkı neden vazgeçilmez bir insan hakkıdır? Gazetecilik ile demokrasi arasında nasıl bir ilişki var? Medyanın sermaye ile ilişkisi gazeteciliği nasıl etkiledi? Objektif ve tarafsız habercilik mümkün mü? Basın üzerinde sansür kurulması, gazete ve gazetecilere yapılan baskılar hep var mıydı? Dijitalleşme gazetecilik mesleğini nasıl dönüştürdü? Rekabet ve hız haber içeriklerini nasıl etkiliyor? Yeni medya nedir? Dijital mecralar acaba toplumları demokratikleştiriyor mu? Veri güvenliği neden önemli?
18 TL. 24 TL.
 %  15
Gelenekselden Geleceğe Erişilebilirlik;Yaklaşımlar - Çözümler
Teknolojinin insan yaşamında öngörülebilirliğin sınırlarını zorlayan etkileri ve bilişim teknolojileriyle sunulan hizmetlerin son kullanıcıya yönelik süreçlerin sonucunda oluşan ve ortaya çıkan genel uygulamalara bakıldığında, erişilebilirlik konusunun sosyal, fen ve tıp bilimlerin yanı sıra hayatımızın her alanında değişikliklere ve dönüşümlere neden olduğu görülecektir.Erişilebilirlik konusu genel olarak yaşlılar ve engelliler için düşünülse de aslında sosyal sınıf, köken, fiziksel engel gibi farklılıklar
49.3 TL. 58 TL.
Tükendi
 %  15
Dijital Kolonyalizm (sosyal Medya Ve Habercilik)
Sanayi devrimiyle sömürgecilik, ham maddeyi doğrudan almayarak yerini kas gücü kullanma ve katma değerli sömürü düzenine bırakmıştır. Teknolojinin insan hayatında vazgeçilmez bir unsura dönüşmesiyle sömürgeci Batı, yeni kurulan sömürgecilik düzenindeki yerini dijitalleşme faaliyetleriyle bilinçaltına işlemektedir. Bu fikriyatın dünyadaki tüm toplumlara nüfuz etmesi teknolojinin küresel bir unsur haline gelmesiyle sağlanmıştır. Kolonyalizmde Batılı sömürgeciler tahakküm altına aldıkları bölgelerin doğal zeng
34 TL. 40 TL.
Tükendi
 %  15
Haber Metinlerinde Alternatifi Aramak;Barış Gazeteciliği Ve Hak Haberciliği Perspektifinden Mülteci Haberleri
Barış gazeteciliği ve hak haberciliği, anaakım medyanın ayrıştırıcı, kışkırtıcı, ön yargıları besleyen habercilik diline karşı ortaya konan pratiklerdir. Anaakım medyanın anlam yapısını dönüştürmek, alternatif bir alan açmak idealine sahiptir. Bu çalışma, Türkiye'de sözü edilen dönüştürücülük ve alternatiflik idealine sahip olduklarını ifade eden haber portalları ile anaakım gazetelerin metinlerini yan yana getirmektedir. Böylece Suriyeli mülteciler hakkında çıkan haberler etrafında kurulan iki anlamsal yap
40.8 TL. 48 TL.
Tükendi
Görselin BiyolojisiGörsel Tasarım TerimleriKil Tabletten Dijital Tablete Medyanın Serüveni:Görsele DönüşGörsel Tasarımın NiteliğiGörsel DönüşümElektronik GörüntüGörsel Medya ÇağıTelevizyonda Görsel TasarımTelevizyon Görsel Tasarım AşamalarıTV’de Görsel Estetik TasarımıSahne Tasarımı ve Televizyonda Görsel Tasarım İlişkisiStüdyo MimarisiTelevizyonda Stüdyo DüzenlemeTelevizyon Yapımlarında Dekor TasarımıTelevizyon Yapımlarında Aksesuar ve ButaforDizi Setleri TasarımıEğlence Programı Görsel TasarımıMedya Tekno
40 TL.
Tükendi
 %  25
Başkası Adına Konuşmanın Haysiyetsizliği
İnsanoğlunun binlerce yıl süren yolculuğunun sonunda varılan yer sürekli (iç/dış) çatışma, adaletsizlik üreten bir toplumsallık, seçilmiş tek adam rejimleri ve doğanın insafsızca tahribatıdır... Ömer Faruk bu küçük ama yoğun denemesinde sorunun kökenlerine iniyor ve her kişinin doğasından gelen farkı yaşayamamasını (bir) neden olarak saptıyor. Parmak izi, ses tonu, gözbebeği, yüz ifadesi her kişiyi diğerinden farklı kılmasına rağmen her kişinin kendi hikâyesini edinme ve yaşama hakkının gözetilmemesini tem
44.25 TL. 59 TL.
Tükendi
 %  10
Dijitalleşme Ekseninde İletişim, Kültür Ve Medya
Gerek dijitalleşmenin gerekse internet ve sosyal medya gibi iletişim ortamlarının hızlı gelişimi ve son derece dinamik oluşu farklı disiplinler açısından sürekli ve periyodik incelemeleri zaruri kılmaktadır. Zira içinde yaşadığımız ''dijital çağda'' her şey çok çabuk eskimekte, her yeni bilgi kısa bir süre sonra hükmünü yitirebilmektedir. Bu gerçeklikten hareketle ortaya çıkmış olan bu eser, okuyucunun içinde yaşadığı dijital ekosistemi farklı bakış açılarından değerlendirmesine ve kavramasına yardımcı olma
67.5 TL. 75 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 704 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4