Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
(x)Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman

1920'de Polonya'da doğan Bauman sırasıyla faşizmi, sosyalizmi ve kapitalizmi eleştirel bir mesafeyi koruyarak yaşamış ve hiçbir zaman bağımsız entelektüel kişiliğinden taviz vermemiştir. 1968'de Polonya'dan sınırdışı edilmesinin ardından İsrail'e, oradan da Leeds Üniversitesi Sosyoloji Kürsüsü'nün başına geçmek üzere Britanya'ya gitmiştir. Bu görevini 1971-1990 arası başarıyla sürdüren Bauman, ilk yıllardan itibaren hemen her konuda sosyolojik bakışın çerçevesini genişleten eserler vermiştir. Bauman genellemeleri seven bir yazardır, ama yöntembilim ve kavram tartışmaları yerine doğrudan toplumla ilgilenir. Eserleri belli bir sorun ve teşhis etrafında döner. Bu anlamda Britanya geleneğinden kopar. Göçmenliği, öncelleri K. Mannheim, A. Löwe, N. Elias gibi ona da, ampirik ve pragmatik bir geleneğin şekillendirdiği ada kültürüne dışarıdan bakma imkânı vermiştir. Ayrıca onlar gibi hakikat ve ahlakı sosyolojiye taşır. Bauman kültür ve iktidarın çözümlemesine özel önem vermiş ve bu çerçevede toplum, ideolojiler, milli kimlikler, devlet, ahlaki seçim, modernizm ve postmodernizm konularını ele alarak sosyolojiye yeni bir soluk getirmiştir. Yayımlanan kitaplarından bazıları şunlardır: Between Class and Elite: The Evolution of the British Labour Movement (Sınıf ile Seçkinler Arasında: Britanya İşçi Hareketinin Evrimi); Towards a Critical Sociology: An Essay on Commonsense and Emancipation (Eleştirel Bir Sosyolojiye Doğru: Sağduyu ve Kurtuluş Üzerine Bir Deneme); Socialism: The Active Utopia (Sosyalizm: Etkin Ütopya); Memories of Class: The Pre-History and After Life of Class (Sınıfın Anıları: Sınıfın Öncesi ve Sonrası); Freedom (Özgürlük, çev.: Vasıf Erenus, Sarmal Yay., 1998); Legislators and Interpreters (Yasa Koyucular ile Yorumcular, çev.: K. Atakay, Metis Yay., 1996); Modernity and the Holocaust (Modernlik ve Holocaust, çev.: Süha Sertabiboğlu, Sarmal Yay., 1997); Modernity and Ambivalance (Modernlik ve Müphemlik); Life in Fragments-Essays in Postmodern Morality (Parçalanmış Hayat-Postmodern Ahlak Denemeleri, çev.: İsmail Türkmen, Ayrıntı Yay., 2001); Morality, Immortality and Other Life Strategies (Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri, çev.: Nurgül Demirdöven, Ayrıntı Yay., 2000); Postmodernity and its Discontents (Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları, çev.: İsmail Türkmen, Ayrıntı Yay., 2000); Thinking Sociologically (Sosyolojik Düşünmek, çev.: Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, 1998): Postmodern Ethics (Postmodern Etik, çev.: Alev Türker, Ayrıntı Yayınları, 1998) ve In Search of Politics (Siyaset Arayışı, çev.: Tuncay Birkan, Metis Yay., 2000). Ayrıca çok sayıda makale ve kitap eleştirisi yazmış olan Bauman, Modernity and the Holocaust kitabıyla Amalfi Avrupa Sosyoloji ve Sosyal Bilimler Ödülü'nü almıştır.

Devamını göster ..
Sıralama : Göster :
Toplam 40 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
Eğitim Üzerine
17.6 TL. 22 TL.
 %  20
Yaşam Sanatı
17.6 TL. 22 TL.
 %  20
Akışkan Hayat
19.2 TL. 24 TL.
 %  19
Siyaset Arayışı
27.54 TL. 34 TL.
 %  15
Retrotopya
20.4 TL. 24 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 40 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1