Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
(x)Alâeddin Şenel
Sıralama : Göster :
Toplam 7 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
İnsanlık Tarihi; Kemirgenlerden Sömürgenlere
Bu yapıtta anlatılan insanlığın öyküsü ulusçu, dinci, batıcı tarihlerde-kinden farklıdır. İnsanlığın tarihi, UNESCO'nun çok ciltli History of Humanity (İnsanlık Tarihi, İmge) yayını doğrultusunda, insan odaklı bir bakış açısıyla, tek ciltte kotarılmaya çalışılmaktadır. Bu yolda, maddenin biyokimyasal evrimi ile başlanıp, genel olarak canlıların organik evrimi evresine geçilmektedir. Özel olarak insanın organik evrimi ise uzak hayvan anaataları olan prosimiyen kemirgen noktasından uzak insan anaataları sayı
125.6 TL. 157 TL.
 %  35
Siyasal Düşünceler Tarihi; Tarihöncesinde İlkçağda Ortaçağda ve Yeniçağda Toplum ve Siyasal Düşünüş
Yazarın A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki on beş yılı aşan derslerinde işlediği konuları gerekli düzeltmelerden sonra kartlarından ders notlarına, birkaç yılda bir yenilediği ders notlarından hemen olduğu gibi kitaba aktarmasının ürünüdür. Bazı kitaplar konunun uzmanlarına, bazıları öğrencilerine, bazıları genel okuyucuya seslenir. Yazarın bu üç kesime de seslenmenin bir yolunu bulduğunu görüyoruz.
18.06 TL. 27.78 TL.
 %  35
50 Soruda Bilim ve Bilimsel Yöntem
Bilgi edinmenin bilimsel olan ve olmayan yöntemleri nelerdir? Bilimsel yöntem ile araştırma teknikleri arasındaki fark nedir? Bilimde önermelerin yanlışlanması üzerine ne söylenebilir? Matematik bilim midir? Gerçekliğin istatistiklerle hem doğru hem de çarpık yansıtılabilmesi nasıl açıklanabilir? Kuramsal fizikte belirsizlik ve görelilik durumları, gerçekliğin kişiden kişiye değişeceği anlamına gelir mi? Çağdaş bilimlerin tohumları nerede atıldı? Doğa bilimleri nasıl sınıflandırılabilir? Doğan bilimleri- so
17.88 TL. 27.5 TL.
 %  20
Teleandregenos Ütopyasında Evlilik Hayatı
Uygarlık ufuklarında bir bulut var ki insan hayatının bir yöresini karartmakta, mutluluk çimenlerinin bu yörede yeşermesini engellemekte. Bu kara bulut gözden geçirilmesi zamanı çoktan gelip geçmiş olan aile kurumudur. Bugünkü biçimiyle buzullardan kaçıp mağaralara sığınan taş devri insanları için kuşkusu yararlı bir kurumdu. Ne var ki fosilleşmekten kurtulan bu kurum insanları taş devri ilişkilerine zorlayagelmekte. Bu kurum kadının kaderini erkeğin ayaklarına kösteklemekte, çocukların kaderini ana bab
10.4 TL. 13 TL.
 %  35
Din - Ahlak ve Saygı - Biat Üzerine Aykırı Yazılar
Bilim ve düşün insanı Alâeddin Şenel bu yapıtında ahlak kavramını tarihsel, sınıfsal ve siyasi boyutlarıyla inceliyor, tarih boyunca geliştirilmiş ahlak kuramlarını karşılıklı olarak ele alıyor: Egemen düzen, 'çıkarlar' ile 'inançlar' birleştirilerek oluşturulan 'halkın inançlarına saygı' zırhıyla korunabilmekte. Öyleyse bu karton zırh parçalanmalı. Saygı, her türlü maddesel ve simgesel putlara, aşkın öznelere değil, gerçek insan öznelerine gösterilmeli ve karşılıklı olmalı; ötekiler tapınmadır. Tapınma i
14.95 TL. 23 TL.
 %  20
Şifrelerden Sembollere Dan Brown
Dan Brovvn'ın yıldızı Da Vinci Şifresiile parlamıştı. Kitap hem çok satmış hem de birçok tartışmaya neden olmuştu. Kayıp Sembolün de benzer bir etkisinin olduğunu söylemek mümkün. Kitap için, bir tür New Age propaganda broşürü denilebilir. Saçma bir tarih kurgusu, yanlış bile sayılamayacak sözde bilimsel iddialarla birlikte okuyucuya sunuluyor.Şifrelerden Sembollere Dan Brown, bu a ki id ışı 11 klara karşı bir tür toplumsal panzehir. Alâeddin Şenel, Enis Doko, Hakan Çörekçioğlu ve Haluk Hepkon, Dan Brovvn'ı
8.89 TL. 11.11 TL.
Tükendi
 %  35
İlkel Topluluktan Uygar Topluma
Yazar bu yapıtında, Leslie A. Whiteın sosyal bilimcinin başını ağrıtan şey, laboratuvarlarının olmaması değil, elinin altındaki tarih ve etnografya laboratuvarlarını nasıl kullanacağını bilmemesidir uyarısını gözönüne alarak, söz konusu laboratuvarın nasıl kullanılacağını öğrenmeye çalışmakladır. Böyle bir yaklaşımla, ilkel topluluktan uygar topluma geçiş evresinde ekonomik, toplum­sal, düşünsel yapıların etkileşimini araştıran yazar, bu etkileşimde toplumsal artının rolüne dikkati çekmektedir. Birinci bas
9.63 TL. 14.81 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 7 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1