Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
(x)Tarih
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 184 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  19
Arazi kavgaları çıkardı ama mühim olan bir şey yoktu. Yalnız Türkler, Kürtleri bir şeye saymıyorlar. Kürtlerin lafı geçince 'sözüm yabana Kürtler' denirdi, bir topluma gidince Kürtler çok olunca 'Bunları hep niye getirdiniz, Kürdü köpeği toplayıp getirmişsiniz,' denirdi. Kulu'nun yaşlılarından birinin anlatımı Kürtleri Doğulu diye tanımlamak, onları Doğu ve Güneydoğu'da konumlandırmak, zihinlerde adeta otomatikleşmiş bir varsayım. Başta İstanbul, büyük şehirlerdeki varlıkları da hep hatırlatılıyor. Hayret
29.57 TL. 36.5 TL.
Tükendi
 %  19
Bomonti; Kentsel Dönüşüm ve Mekanın Belleği
İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Bomonti, asırlık geçmişinde sayısız dönüşüme sahne olmuş bir yerleşim yeri. Osmanlı'dan bugüne, bir yanda teneke mahallesi ve gecekonduları, diğer yanda Levanten yaşam tarzı tüm renkliliğiyle hüküm sürerken, tarihi çok eskilere dayanan büyük fabrikalar etrafında gelişen işçi yaşamı ile orta sınıf semt sakinlerinin apartman yaşantısı yan yana varlığını sürdürmüş. Bugün Bomonti, yükselen yeni rezidansları ve sunulan yeni yaşam tarzlarıyla kentsel dönüşümün tam da kal
33.21 TL. 41 TL.
Tükendi
 %  19
Talat Paşa; İttihatçılığın Beyni ve Soykırımın Mimarı
Hans-Lukas Kieser, Talat Paşa, İttihatçılığın Beyni ve Soykırımın Mimarı'nda, etno-milliyetçilik ve siyasal İslâmla güç kazanan, radikal çözümlere ve şiddete açık bir adamın dönemini anlatıyor. 1908 Jön Türk Devrimi'ndeki rolünden, sürgüne ve orada öldürülmesine kadar uzanan bir aralıkta hayatını ele alıyor, Talat'ın önceden fark edilmemiş gücüyle imparatorluğun fiili lideri olma yolunu izliyor. Savaş dönemi İstanbulu'nu yansıtmanın yanı sıra Talat'ın başvurduğu yöntemlerin nasıl felaketle sonuçla
48.6 TL. 60 TL.
Tükendi
 %  19
Küçük Türkiye Tarihi
Orta Asya'nın bozkırlarında başlayıp üç kıtaya, Cihan İmparatorluğundan Hasta Adama, genç Cumhuriyet'in atılımcılığından demokrasiyi askıya alan darbelere uzanan bir serüven... Türklerin ve Türkiye'nin tarihini hamasetten uzak, tamamıyla tarihsel ve sosyolojik bir gerçekçilik içinde değerlendiren Klaus Kreiser ve Christoph K. Neumann, uzun yılların ve kapsamlı bir çalışmanın ürünü olan bu kitapta, Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinden Selçuklulara, Osmanlı İmparatorluğu'ndan modern Türkiye'ye kadar A
44.15 TL. 54.5 TL.
 %  19
Akıncılar Hareketi; 1970'lerde İslamcı Gençliğin Oluşumu ve Eylem
Teşkilat bir yandan Parti [Milli Selamet Partisi] tarafından tanınmış belirli bir özerk alan içerisinde hareket edebiliyordu ancak diğer yandan Parti tarafından hoş görülmeyecek hamleler yapmamaya özen göstermeliydi. Gençlik hareketinin ülkücü harekette olduğu gibi Parti'ye nüfuz ederek onu içeriden dönüştürme şansı yoktu, çünkü mevcut siyasi elitler söz konusu yukarı doğru hareketliliğin önünü özenle kapatmışlardı... Teşkilat ne tam olarak Parti'nin teşkilatıydı ne de ondan bağımsızdı. Milli Gö
37.67 TL. 46.5 TL.
Tükendi
 %  19
Barbarın Tarihi Ezilenin Dini; Hikmet Kıvılcımlı'da Tarih ve Din
Kıvılcımlı, Türkiye sosyalist hareketi içerisindeki en özgün düşünürlerden biri... Okul yıllarında pozitivizmden etkilenmiş olduğu ya da tarih tezi bağlamında romantik sosyalizm geleneğine yaklaşmış olduğu söylenebilse de Kıvılcımlı'yı herhangi bir kategoriye sokmak çok mümkün değil. Kendine özgü ve Türkiye koşullarına uygun bir sosyalizm anlayışı geliştirmeye çalışan... Kıvılcımlı'nın neredeyse hayatının son anlarına kadar Türkiye'de kalmış olması da yaşadığı ülkenin siyasi gerçeklerinden kopmad
36.86 TL. 45.5 TL.
 %  19
Serteller
Serteller, Osmanlı'nın yıkılış ve Türkiye'nin kuruluş döneminde düşünce, duygu ve yeniliklere yön veren iki başarılı gazeteci ve yazarın; Sabiha ve Zekeriya Sertel'in hikâyesini anlatıyor. Sabiha ve Zekeriya Sertel çifti, 1911-1978 yılları arasında hemen hepsi çok satan dergi ve gazeteler çıkardı, pek çok kitap yazdı. Nâzım Hikmet, Suat Derviş, Sabahattin Ali, Nail Çakırhan başta olmak üzere ülkenin demokrat, ilerici ve sosyalist pek çok aydın ve yazarı bu yayın organlarında çalıştı, kitapları Sertelle
48.6 TL. 60 TL.
 %  19
Faşist Yalanların Kısa Tarihi
Günümüzde yalan, artan oranda ampirik gerçekliğin yerini alıyor. 'Uydurma haberler' gerçek diye önümüze konuldukça, bunlardan yola çıkılarak oluşturulan fikirler hükümet politikalarına dönüşüyor. Bugün 'hakikat ötesi' hakkında konuşulanların siyasi ve düşünsel kökeni faşist yalanların tarihinde yatıyor. Bunu her daim hatırlamalıyız. Halkın bir bölümünün özgürlüğü ve refahının diğer bir bölümünün mutsuzluğuna ve yoksunluğuna endekslenmesi, içinde bulunduğumuz siyasi manzarada ilk göze ç
25.92 TL. 32 TL.
Tükendi
 %  19
İktisat Tarihinin Dönüşü; Yeni Yaklaşımlar ve Tartışmalar
Kalkınma paradigmasının hüküm sürdüğü 1960'lar ve 1970'ler boyunca sosyal bilimler gündeminin öne çıkan alanlarından biri olan iktisat tarihi, sonra bir süre ilgi odağından uzaklaşmıştı. 2000'lerde, Daron Acemoğlu, Kenneth Pomeranz, Thomas Piketty gibi iktisatçıların yankı yaratan çalışmaları, tarihsel analizle iktisat bilimini birleştiren bakış açısının açabileceği geniş ufka yeniden dikkat çekti. İktisat Tarihinin Dönüşü, Türkiye'de büyük ölçüde bireysel çabalara bağlı kalan bu alana olan ilg
42.12 TL. 52 TL.
 %  19
Şimdiki Zamanın Tarihini Yazmak; Tarih, Tarihçi ve Çağdaşlık
Günümüzde bakışını yakın geçmişe yönelten tarihçinin karşısına, travmalarla yüklü bir tarih manzarası ve telafi edilmesi beklenen acıların ortaya attığı siyasal ve etik muhasebeler çıkıyor. Savaşların, kıyımların tanıkları söz alırken tarihçiye de yargıç cübbesi giydiriliyor. Geçmiş; bir yük, hesabı görülecek bir suç çetelesi olarak yorumlanıyor. Tarihçi bizzat kendisinin de içinde olduğu bir zamanın tarihini yazmanın zorluklarıyla yüz yüze geliyor. Tüm bunlar çağdaş toplumların geçmişle ilişkile
39.69 TL. 49 TL.
 %  19
Büyük Selçuklu İmparatorluğu
Peacock, Ortadoğu ve Orta Asya'da, 11. ve 12. yüzyıllarda hüküm süren Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun demografik yapısını, veraset sistemini, Selçukluların yalnızca İslâm'la değil, diğer dinlerle de olan ilişkisini ve tebaasındaki gayrimüslimlere yaklaşımını, izlediği toplumsal ve politik yolu ve benimsediği bozkır geleneğini ortaya koyuyor. Kendileri de göçebe olan Selçukluların, bir devlet olarak göçebelere yönelik politikasını, onlarla karşılıklı ilişkilerini, imparatorluğun komşu devletleri nasıl etkil
47.79 TL. 59 TL.
 %  19
Bir Başka Devrim; Türkiye Sol Hareketinde Arzu, İdeoloji, Politika (1960-1980)
Ben 40-50 yaşlarında işçiler hatırlıyorum; ilişki kurduğumuz, propaganda yapmak için gittiğimiz zaman, o güne kadar hep gördüğü ve anlamadığı bir şeyi bu hareket içerisinde keşfettiği zaman nasıl bir neşeye, nasıl bir sevince büründüğünü gördüm... Bu atmosferi kuranın yalnızca öğrenci hareketinin etkileri, onun duyguları olabildiğini düşünmem olanaksız. Bütün Türkiye bir cümbüş yaşıyor gibiydi. Ertuğrul Kürkçü Türkiye'de radikal sol hareketin 1960'ların ortalarından 1980'e uzanan hızlı ve büyük gelişme dön
31.59 TL. 39 TL.
Tükendi
 %  19
Türkiye'nin 1970'li Yılları
1960'ların sonrası, 12 Eylül'ün öncesi, kimilerine göre yitik ve karanlık bir ara dönem... Türkiye'nin 1970'li yıllarını merak edenler için detaylı ve aydınlatıcı bir başucu kitabı. -12 Mart Muhtırası, Anayasa değişikliği, hürriyet gömleğinin daralması, radikalleşme... -Ecevit, Kıbrıs Bunalımı, TÜSİAD, 24 Ocak kararlarına giden yol... -Süleyman Demirel, Milliyetçi Cephe Hükümetleri, anti-komünist şahlanış, Aydınlar Ocağı... -Alparslan Türkeş, Ülkücü Hareket, komünizme karşı paramiliter mücadele... -Necmetti
80.19 TL. 99 TL.
 %  19
Osmanlılarda Esrar ve Esrarkeşler; Hayaller Sancağının Kuru Sarhoşları
Hayaller Sancağının Kuru Sarhoşları: Osmanlılarda Esrar ve Esrarkeşler, kimileri için bela olan, kimileri içinse başka dünyaların kapılarını aralayan eşsiz bir sırrın Anadolu'daki ilginç serüvenini ele alıyor. Esrarın, yarattığı kuru sarhoşluk karşısında tahtından olmak istemeyen sulu sarhoşluğun müsebbibi şarapla kavgasını, Tanrı'ya dolaysız yoldan ulaşmayı arzulayan dervişler elinde ayinlerin değişmez bir parçası haline gelişini kendine konu ediyor. Toplumun her kesiminden kişiler arasına sokularak hekiml
25.52 TL. 31.5 TL.
 %  19
Hafızam Çerkeşçe; Çerkesler Çerkesliği Anlatıyor
Çerkesliğimiz çok güzel bir şeydi yavrum... Bir büyük girince böyle, insan ayağa kalkmaz mı, mesela? Zor olan şeylerimiz de vardı tabii. Hani konuşmazdı kayınbabayla, ama geri kalanının hepsi çok güzeldi. Saygılıydı, çok güzeldi. İnsanı yorar mı, yormazdı... Bir yaşlının önünü kesmiyorduk... Şimdi unuttuk, şimdi unuttuk! Türkiye'deki Çerkeslere, bir bilmeyene anlatır gibi kendini, Çerkesliği anlattırıyor Ulaş Sunata. Farklı yaş ve cinsiyet gruplarından, farklı coğrafi böl gelerden, kırdan ve kentten, farklı
36.45 TL. 45 TL.
 %  19
Ecdadın İcadı; AKP İktidarında Bellek Mücadelesi
19 Mayıs Kurtuluş Savaşı'nın başlaması - 29 Mayıs İstanbul'un Fethi... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 29 Nisan Kut'ül Amare Zaferi... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - 15 Temmuz Destanı... Ankara - İstanbul... Cumhuriyet - Osmanlı... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002'de başlayan uzun iktidarında Türkiye'de bellek savaşları hüküm sürüyor. Mimaride, bina ölçeklerinde, mekânların adlandırılmasında, milli bayramlarda, törenlerde kendini gösteren bir mücadele bu. İktidarın toplumsal belleğe hâkim olma
32 TL. 39.5 TL.
Tükendi
 %  19
Mülksüzleştirme ve Türkleştirme; Edirne Örneği
Milli iktisat politikalarına uygun bir şekilde Ermeni Tehciri ve Rum Mübadelesi sonucunda mülksüzleştirilen Hıristiyan azınlıkların emvâ l-i metrûkeleri aracılığıyla ilkel birikimlerini gerçekleştiren Müslüman-Türk unsurlar, iktisadi sahanın da kendi hâkimiyetlerine geçeceğini planlamışlardı. Oysa Müslüman-Türk unsurların bu planı Yahudilerin özellikle Trakya'da iktisadi hâkimiyet kurmasıyla sekteye uğramıştı. Böylece Türklüğün, yerli ve milliliğin kapsamı dışında kalan-bırakılan Yahudiler, hem Müslüman-Tür
31.59 TL. 39 TL.
Tükendi
 %  19
İtalyan Rönesansı'nın Kısa Tarihi
Tarihi, kırılmalarla ve kopuşlarla anlamak kadar sürekliliklerle ve devamlılıklarla okumak da mümkündür. İkisi de kuşkusuz farklı konumlanmalardır ancak bu konumlanmaların birbirini dışlaması tarihsel bir zorunluluk değildir. Muhtemel ki, hem bir kopuş hem de bir devamlılık olarak okunabilecek unsurlar, hemen her toplumsal olayda gözlemlenebilir. Virginia Cox'un İtalyan Rönesansı'nın Kısa Tarihi adlı bu kitabı, Rönesans'ı getirileriyle, ideolojik bagajlarıyla, antikite ile olan bağlarıyla, adamları ve kadın
34.43 TL. 42.5 TL.
Tükendi
 %  19
Müslüman Komünistler Petrograd-Kazan (1917-1918)
Milliyetler hapishanesi Çarlık Rusya'sında ezilen ulus konumundaki Polonyalı, Ukraynalı, Gürcü, Ermeni ve benzerlerinin dışındakiler, genelde tarihçilerin ilgilendiği azınlıklardan olmayanlar, yani Tatarlar, Başkurtlar, Türkmenler, Azeriler ve benzerleri ne yaptı? Devrim onları nasıl etkiledi, onlar Devrim'e nasıl katıldılar? Söylendiği ve yazıldığı gibi onlar Türkçü ve İslâmcı mıydılar? Genelde Ekim Devrimi öncesi ve sonrasında Müslüman coğrafyaya ilişkin yapılan çalışmalarda milliyetçi Müslümanların muhta
43.74 TL. 54 TL.
Tükendi
 %  19
Lezzet Fetihleri Üç Büyük Baharat Kentinin Yükselişi ve Çöküşü
Tarçın, zencefil, kimyon, karanfil, kakule, muskat, karabiber... Doğudan, bilinmeyen diyarlardan gelen onlarca çeşit baharatla yemeklerini lezzetlendiren, damaklarını şenlendiren Batılıların baharat ticaretini tek başlarına ele geçirme hamlesi sadece Avrupa'nın değil, dünyanın kaderini de değiştirmişti: Baharatlar zamanla Venedik kadırgalarında taşınan gizemli tılsımlar, Haçlıların devasa ticaret gemilerine yü klenen egzotik hazineler olmaktan çıkıp Felemenk Doğu Hindistan Şirketi'nin ambarlarına boşaltıla
36.45 TL. 45 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 184 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1