Aile kavramı toplumların hızlı, derin ve sarsıcı değişiminden bağımsız düşünülemez. Üretim ve
tüketim ilişkilerinin yoğunlaştığı her alanda aileler o korunaklı kabuklarında barınamazlar artık,
onlar da bu travmatik sürecin bir parçasıdırlar. Toplumdaki ilişkilerin irrasyonel bir seviyeye
taşınması, ekonomik, sosyal dengesizlikler ve psikolojik uçurumlar günümüzde geleneksel
mutlu aile yapılarından çok farklı mutsuz bir aile tablosunu ortaya koymaktadır. Türkiye'de
son yıllarda ailelerin, yani her bir aileye mensup bireylerin yaşadığı zorluklar elbette gözden
ırak tutulamaz. Aile kurma konusunda ideal ve ahlâki buyrultuların ötesinde yaşanan gerçekler
şiddetin ve boşanmaların arttığını, yeniden evliliklerin çoğaldığını, evlilik dışı birlikteliklerin
normal karşılandığını söylemektedir. Çocuk yapma konusunda eşler tereddüt göstermekte ve
çocuklardaki eksiklik ve yaralar anne ve babalarından mutlak bir iz taşımaktadır.
Aile Sosyolojisi kitabı öncelikle kuramsal bir çalışmadır. Bu sahada Türkiye'de eksikliği
hissedilen önemli bir boşluğu kapatmaktadır. Modern toplumlardan verilen örneklerin yanısıra
ailenin evrimi ve geleceği, geleneksel aile, çekirdek aile, feodal aile, eklemli aile gibi farklı aile
tiplerini çözümlemektedir. Zamana, mekâna ve koşullara göre eşlerin rol ve statüleri de
değişmekte, akrabalık bağları her halükârda belirleyici olmakta, ebeveyn ve çocuklar arasında
zamanla yepyeni ilişkiler ve davranış kalıpları ortaya çıkmaktadır. Bu yönüyle kitap, ailenin
birey ve toplum arasında nasıl en önemli bir unsur olduğunu birçok yönüyle açığa
çıkarmaktadır.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786257030076
Yayın Tarihi :2020-03-04
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :391
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : Önal Sayın
İlgili Eserler