Alevîlik-Bektaşîlik, Türkiyede son yıllarda üzerinde en çok durulan konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihte olduğu gibi bugünde Türklerin dinî, siyasî, sosyal ve kültürel hayatında önemli bir yeri olan Alevîlik-Bektaşîlik, yaşanan değişim süreciyle birlikte yeniden Türk aydınının gündemine girmiş ve bu hususta birçok çalışma yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmaları teorik ve ampirik olmak üzere kategorize edebileceğimiz gibi,akademik ve amatör olarak da değerlendirebiliriz. Söz konusu değerlendirme nasıl yapılırsa yapılsın bu alandaki akademik çalışmaların eksikliği açıkça hissedilmektedir. Dolayısıyla günümüz Alevîlik-Bektaşîliği ile ilgili sağlıklı verilere ulaşabilmek için yapılacak çok sayıda ampirik araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür çalışmalarda son yıllarda bir artışın olduğu görülmekteyse de henüz yeterli düzeye ulaşmamıştır. Bu itibarla özellikle din bilimleri araştırmacılarına bu hususta büyük görevler düşmektedir.

Günümüzde Alevî-Bektaşîlerin inanç, ibadet ve sosyal hayatla ilgili tutumlarını tespit ve tahlil etme amacını taşıyan Alevî-Bektaşî Geleneği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma (Abdal Mûsa Tekkesi Örneği) adlı çalışma, bu alanda hissedilen bilgi boşluğunu gidermeye yönelik akademik araştırmalardan biri olacaktır.

Araştırma Giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Girişte araştırmanın konusu, önemi, amacı ve yöntemi ile ilgili hususlar üzerinde durulmuştur.Birinci Bölümde Alevîlik-Bektaşîlik ile ilgili genel bilgiler verilmiştir.İkinci Bölümde Abdal Mûsa ve Abdal Mûsa Tekkesinin Alevîlik-Bektaşîlik içinde tarihte ve günümüzdeki misyonları ile ilgili bilgiler verilirken, Abdal Mûsanın hayatı, yaşadığı dönem, Tekkenin kuruluşu ve geçirdiği evrelere değinilmiştir.Üçüncü Bölümde uygulamalı araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda Alevî-Bektaşîlerin inanç, ibadet ve sosyal hayat ile ilgili tutumlarına etki eden faktörler bağlamında analizler yapılarak yorum ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Dördüncü Bölümde sonuç, genellemeler ve önerilerde bulunulmuştur.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789752676220
Yayın Tarihi :2012-01-01
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :288
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :140 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Ramazan Uçar
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler