Grigory Petrov’un çeşitli aralıklarla çıktığı
Finlandiya seyahatlerindeki notlardan oluşan eser,
1800’lerin son döneminde Finlandiya halkının içinde
bulunduğu durumu, cehaletten kurtulmak için başta
Johan Wilhelm Snelman olmak üzere ülkedeki bir avuç
Fin aydınının verdiği olağanüstü mücadeleyi anlatır.
Türkçeye ilk defa 1928’de çevrildi. 1930’da yeni
alfabeyle tekrar basıldı. 1936’daki baskıyı Maarif
Vekaleti üstlendi ve öğretmenler için yayımlanan
Terbiye Dergisi abonelerine ücretsiz dağıtıldı. Kitap,
günümüze kadar en çok çevrilen ve yayımlanan
yabancı kitaplar arasına girdi.
Yayımlandığı devirde Türk aydın› ve Türk
bürokrasisi, bu kitabın içerdiği fikirleri, ülkede
uygulanması gereken bir eğitim ve kalkınma programı
olarak kabul etmiştir.
Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı eserin
Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından askerî
okullarda okutulması ve tüm öğrencilere
tavsiye edilmesi istenmiştir.
“...Elimde olsa Haydarpaşa – Ankara arasında
seyahat eyleyen her bir yolcunun eline bu kitabı verir,
bu eseri okuttururken bir taraftan da civarda toprak
yığınından ibaret olan köylere baktırırdım. Muallim
olsaydım çocuklara bulunduğum şehirlerin kenar
sokaklarını gezdirirken, evler içinde konuşulan sözleri
onlara tekrarlarken Grigory Petrov’un kitabından
sahifeler okurdum. Kumandan olsaydım zabitlerimin
müçtemi bulundukları mahfillere bu kitabın bazı
sahifelerini kopya eder ve asardım. Fikirlerin emel ve
hayat üze rine müessir olduğuna çok kuvvetle
inandığım için bu kitaplardan neticeler beklerdim. (...)
Bu sahifeler bizim için baştan aşağı bir programdır...
Birtakım köylerde daha senelerce muallim
bulundurmak imkânını elde edemeyeceğiz. Onun için
köylülerimizin ekserisi ilk ve hakiki terbiyesini kışlada
alacaktır. Finlerin kışlalarına soktukları ruh aynen
bizim emellerimizi de hulasa ediyor...”
Mehmet Emin Erişirgil
Millî Talim ve Terbiye Reisi
“...Demokrat bir millet ne demektir, bütün bir millet
nasıl yükselir, halka karşı güzidelerin rolü nedir, hakiki
vatanperverlik nasıl olur, millete hakiki hizmet nasıl
yapılır, bir avuç münevverin kendini halka veren
feragat ve fedakârlığı ile bütün bir millet nasıl
cehennemden cennete yükseltilir? Bütün bunları o
küçük kitapta bir hava teneffüs eder gibi teneffüs
ederek
ve
bütün
ruhunuza
massettirerek
öğreneceksiniz.”
İsmail Habib
Maarif Emini

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786057531681
Yayın Tarihi :2023-03-21
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Beyaz Zambaklar Ülkesinden
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :120
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : Grigory Petrov
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler