Elinizdeki eser İbn Hacer el-Askalânî’ye ait olan Bulûğu’l-merâm min edilleti’l-ahkâm isimli eserin şerhi olup, Şeyh Süleymân bin Nâsır el-Ulvân’ın muhtelif zamanlarda yaptığı şerhler bir araya getirilerek oluşturulmuştur. Şeyh, yazılı hale getirilen dersleri kontrol etmiş ve eserin yayınlanmasına onay vermiştir.

Eserin te’lifinde, özellikle ibadet, hukuk ve muamele konularına dair sahih hadislerin toplanması ve kolayca ezberlenebilecek bir mektep kitabı hacminde olması göz önünde bulundurulmuştur. Eser tahâret, salât, cenâiz, zekât, sıyâm, hac, büyû‘, nikâh, talâk, ric‘at, hudûd, cihad, et‘ime, eymân ve’n-nüzûr, kazâ, ıtk, câmi‘ gibi ana başlıkları ihtiva etmekte, son bölümde ise edep ve ahlâka dair hadisler bulunmaktadır.

Minber Yayınları olarak bu önemli şerhi Türkçeye tercüme ederek, hadislerin Arapça asıllarını da kitaba koyarak Türkçede önemli bir hizmeti îfâ ettiğimize inanıyoruz.

Son olarak te’lif ettiği onlarca kitabı olan Şeyh el-Ulvân’ın bir an önce esaretten kurtulması için dua ediyor, ilim meclislerine tekrar dönmesini Allah’tan temenni ediyoruz

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786258230703
Yayın Tarihi :2023-06-22
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Buluğu’l Meram Şerhi (2 Cilt Takım)
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :1200
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :165 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : Süleyman bin Nâsır el-Ulvân
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler