Burjuva demokrasisinin çelişkilerle dolu olduğu olgusu akıldan uzak tutulmamalıdır. Marksizm burjuva
demokrasisinin iki yönünü birbirinden ayırır. Bir tarafta, orta çağın siyasal baskısıyla karşılaştırıldığında tarihsel
olarak ilerici yönü; öte taraftan, sınıfsal sınırları ve biçimciliği vardır. Demokrasiyi denetimi altında tutan tekelci
burjuvazi, halkı yavaş yavaş demokrasiden arta kalmış olandan da yoksun bırakır. Bugün seçmenin iradesini
yanıltmanın, ya da ortadan kaldırmanın araçları, ideolojik baskı ve seçim sistemine hile karıştırılmasıdır.
Burjuva demokrasisinde, devlet iktidarı, egemen sınıfın çoğunluğunun iradesini ifade eder. Bu çoğunluk, bir bütün
olarak halkın iradesi gibi gösterilmek istenir. Bu yanılgı kapitalist ülkelerde yaygınlık kazanmıştır. Çünkü, yetişkin
nüfusun çoğunluğunun seçim sürecine katılması, seçimde kazanan burjuva partisinin seçmenlerin çoğunluğundan
bir hükümet kurma yetkisi aldığı izlenimini yaratır. Egemen sınıfın büyük propaganda mekanizması, halkın
kafasına bu yanılgıyı ekmek ve sürdürmekle meşguldür.
Aslında hiçbir kapitalist ülke, seçmene temsilcilerini gerçekten seçme fırsatı tanımaz. Çünkü, her şeyden önce,
seçmene ancak birkaç yılda bir kere başvurulur ve o zaman bile seçmen, kendisinin belirlemediği adaylar için oy
kullanır. Hükümetin asıl işi, hiçbir seçmenin birey olarak söz sahibi olmadığı kurumlarda yürütülür.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786258340266
Yayın Tarihi :2023-05-29
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Burjuva Demokrasisi;Teoride ve Pratikte
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :102
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :125 X 195
Emeği Geçenler :
Yazar   : A. Mişin
İlgili Eserler