KİTAP HAKKINDA:, Yunan felsefesi ve buna dayanarak biçimlenen düşüncenin insanlık tarihine yaptığı en büyük katkı "zihnin
keşfedilmesi"dir. Bu "keşfin" sonucunda oluşan düşünceleri, onları temsil eden filozofları, kuramları ve bunların arkalarında yatan sistematik
yöntemleri bilmeden ilkçağ felsefesinin doğru bir biçimde kavranamayacağı açık bir gerçektir. İşte buradan hareketle beş ciltlik bu eserin yazarı
Prof. Dr. Ahmet Arslan kitabı yazarken izlemeye çalıştığı yöntemin "filozofların kendi eserlerine, birincil kaynaklara dayanmak" olduğunu ve
böylelikle okurun "filozofun metniyle doğrudan karşılaşma" imkânına sahip olacağını dile getiriyor. Prof. Dr. Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe
Tarihi'nin Plotinos, yeni Platonculuk ve erken dönem Hıristiyan felsefesine ayırdığı beşinci cildinde, önce yeni Platonculuğa kaynaklık eden
filozofları ve bunların yeni Platonculuk üzerindeki etkilerini ayrıntılı bir şekilde açıkladıktan sonra, kitabın ikinci kısmında, antik gelenekten
başlayarak ‘iman' ve ‘akıl' ilişkileri çerçevesinde erken dönem Hıristiyan felsefesini değerlendiriyor. Ahmet Arslan'ın İlkçağ Felsefe Tarihi adlı
kapsamlı çalışması, serinin bu beşinci kitabıyla tamamlanmış oluyor. Plotinos • Aristoteles • Afrodisyaslı İskender • Moderatus • Numenius •
Philon • Plutarkhos • Albinus • Apuleius • Atticus • Celsus • Surlu Maximus • Ammonius • Saccas • Amelius • Porfirios • İamblikhos • Proclos •
Justinus • Tatianus • Athenagoras • Clemens • Origenes • Tertulianus • Minucius Felix • Arnobius • Marius Victorinus • Augustinus • Basileios •
Nazianoslu Gregorios • Nyssalı Gregorios • Sahte Diyonizos • İtirafçı Maximus • Johannes Philoponos • Boethius

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786053991694
Yayın Tarihi :2022-04-15
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :İlkçağ Felsefe Tarihi 5; Plotinos, Yeni Platonculuk ve Erken Dönem Hıristiyan Felsefesi
Baskı Sayısı :7.Baskı
Sayfa Sayısı :508
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :165 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : Ahmet Arslan
Editör   : Fahri Aral
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler