Bilinçnedirvekendigerçeğimizenasıluyanabiliriz? Aydınlanmanedir? Aydınlanmayolundaçakralarınasılkullanabiliriz? Kundalini Yoga hayatımızınasıldeğiştirir? Ayahuasca gibientojenlerhayatyolunda bize nasılkatkısağlar? Carl Jung’uarketipler, ego, gölgebenlikkavramlarıüzerineyürüttüğüçalışmalarlaveAnalitikPsikoloji’ninkurucusuolaraktanıyorolabilirsiniz. Bu kitaplabirlikte, onunpek de bilinmeyenbirbaşkailgialanında, özenleyürüttüğüincelemeleriyletanışacaksınız: Bu kitaptaodağımız, Çakralarve Kundalini Yoga. Sinirbilimalanındadünyacatanınanbiraraştırmacıolanve 2014 yılındanberi Kundalini Yoga veentojenlerüzerineçalışan Dr. Nardi, bukitapta, Jung’unçakralarhakkındakipaylaşımlarınıveçalışmalarını, tümokurlarınerişebileceğiveanlayabileceğibirformattabirarayagetiriyor. Kitaptakiözetlervegrafiklerileçakralarıanlamakveçakralarlaçalışmak, dahaöncehiçolmadığıkadarkolay. Elinizdekikitap, Jung’unizinisürdüğüveönerdiğigünlükbeden-zihinpratiklerineodaklanıyorvesizi, benliğinizikeşfetmeyevetümpotansiyeliniziortayaçıkarmayadavetediyor. “Bu dünyadabirizbırakmalısın. Bırakmalısınkiburadaolduğun, birşeyleryaşandığıanlaşılsın.”

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786259993546
Yayın Tarihi :2023-09-13
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Jung ve Yoga
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :304
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : Dario Nardi
Çevirmen   : Nilay Öztürk
İlgili Eserler