Diğer Resimler

“Normlar tarafından düzenlenen pratiklerin/ilişkilerin bilgisiyle hukuk normlarını anlamlandırma, açıklama etkinliğine hukukun ekonomi politiği diyebiliriz. Hukukun ekonomi politiği (ekonomi politik yöntem üzerinden hukuka yaklaşma etkinliği) cevabı önceden verilmiş sorulara yanıt aramaz ve söylemsel tutarlılık ölçütüne tabidir.
Toplumsal formasyonları: üretim, bölüşüm, dağıtım ve tüketim faaliyeti ekseninde bütünsel olarak inceleme işine de ekonomi politik diyebiliriz. Sömürü ilişkilerinin, toplumsallığın oluşumu ve yeniden üretimindeki etkilerini ekonomi politiğin bütünsel yöntemini kullanarak ele alan çok sayıda Marksist yaklaşım/okul bulunmaktadır. Düzenleme Ekolü, özellikle de
bu okulun (“Althusser’in isyancı çocukları” olarak bilinen) birinci nesil kuramcılarının çalışmaları, kitabın temel kavramlarına kaynaklık etmektedir.
Bu eser, kendi eleştirel duruş noktasını ortaya koyup, kent hukukunun sosyal bütünlükle bağlantılı pek çok veçhesini (eklektizme düşmeyecek şekilde) hem dikine hem de enine keserek ilerlerken, hem Düzenleme Okulu’nun Türkçede yeterince irdelenmemiş olan kavramlarını yorumlamış, hem daha geniş Marksist yazının birikimlerinden yararlanmış, hem
de arsa ve konut üretme-edinme süreçlerinde etkin pratiklerin/ilişkilerin bilgisini kentsel yaşamı düzenleyen hukuk normlarını irdelemek için kullanmıştır.

Prof. Dr. Ali Murat Özdemir

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786256455214
Yayın Tarihi :2024-01-26
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Kent Hukukunun Ekonomi Politiği
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :319
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : R. Beyza İnan
Grafiker   : Selda Kahveci
Yayın Yönetmeni   : Refik Tabakçı
Dizgici   : Yalçın Ateş
İlgili Eserler