Emperyalizm, dünyamızı kavramak için yararlı, hatta zorunlu bir kavram mıdır?
Soruyu, Ali Murat Özdemir ve yedi meslektaşı, "elbette evet!" diye yanıtlıyorlar. Zira, biliyorlar ki bu kavramı terk etmek, giderek unutmak, bilimsel çözümlemeleri ve söylemi, "küreselleşme" gibi terimlerle, yani egemen söyleme teslim etmek anlamına gelir. Yazarlar ise, uluslararası düzeni, güç odaklarını eleştirerek incelemeyi yeğliyorlar.
Ali Murat Özdemir ve arkadaşlarına göre emperyalizm, bu türde eleştirel bir incelemenin önkoşulunu oluşturan bir kavramdır; ancak bu kavramın, günümüzün somut sorunlarını kapsayacak biçimde zenginleştirilmesini öneriyorlar. Ulus-devletlerin adları ile nitelendirilen emperyalizm çalışmalarının açıklayamadığı çok geniş bir alanın varlığı söz konusudur.
Örnek olarak Amerikan emperyalizminin bir kukla ustası gibi dünyayı yönettiği; yeryüzündeki bütün müdahalelerin esas kaynağı olduğu; "gerici" iktidarları "tayin azleden" mutlak bir güce hükmettiği; direnme seçeneklerini ortadan kaldırdığı iddiaları, bugünün ortamında kabul edilemez.
Yazarlar, emperyalizmin artık kolektif bir içerik edindiğini vurguluyorlar. Ulus-devletler yalnızca kendi "ulusal sermaye" gruplarının çıkarlarını temin eden yapılar olmaktan çıkmışlardır. Dünyanın farklı yerlerindeki sermaye grupları da bir tek ulus-devletin imkanlarıyla yetinemeyecek kadar yayılmış; çokuluslu hale gelmişlerdir. Kolektif emperyalizm, bir yandan münferit ulus-devletlerin eşgüdümleri ile; bir yandan da Davos'tan IMF'ye; AB'den NATO'ya kadar uzanan çeşitli kolektifler içinde vücut bulur; hatta, ortak şiddet uygulama yeteneklerine ulaşabilir.
Kolektif Emperyalizm, bu çerçeveyi önce kuramsal olarak; sonra da Cezayir, Körfez, Tunus, Mısır, Libya, İran ve (elbette) Türkiye düzlemlerinde, Marksizmin güncel yorumları ile bütünleştirerek inceliyor.
Sömürüsüz, eşitlikçi, adil, özgür, yepyeni bir dünya yaratma mücadelesinin ön koşulu, eleştirel bir kavrayıştır. Kolektif Emperyalizm, bu doğrultudaki bir kavrayışa değerli katkılar getiren; çok önemli, kolektif bir yapıttır.
Korkut Boratav

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789755337876
Yayın Tarihi :2014-11-01
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Kolektif Emperyalizm - Mağribden Maşrıka Dönüşümün Ekonomi Politiği
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :409
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : Ali Murat Özdemir
Yazar   : Ayşe Cebeci
Yazar   : Ebubekir Aykut
Yazar   : Emre Soran
Yazar   : Engin Sune
Yazar   : Göksu Uğurlu
Yazar   : Kansu Yıldırı
Yayın Yönetmeni   : Şebnem Çiler Tabakçı
Hazırlayan   : Ali Murat Özdemir
Yazar   : Ali Murat Özdemir;Ayşe Cebeci;Ebubekir Aykut;Emre Soran;Engin Sune;Göksu Uğurlu;Kansu Yıldırı
İlgili Eserler