Genel anlamda Kamu Yönetimi, özel anlamda Yerel Yönetimlerde yaşanan hızlı değişimlerin bir biri ardına gerçekleştiği ülkemizde, bu alanda yazılmış eserlerin de güncelliğini muhafaza etmesi gerekir. Türkiye'de son dönemlerde başta 6306 sayılı kısaca Kentsel Dönüşüm yasası olarak adlandırılan yasa ile 6360 sayılı yine kısaca Yeni Büyükşehir Yasası tabiriyle bilinen yasa olmak üzere yerel yönetimleri doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen bazı yasal ve kurumsal düzenlemeler gerçekleşmiştir. Halen yürürlükte olan 5216 sayılı yasada çıkarıldığı yıl olan 2004'ten bu yana başlıca dokuz adet değişiklik yaşanmıştır.

Bunların bir kısmı ilgili hükümlerin iptali, bir kısmı ise ilave ve değiştirme şeklinde gerçekleşmiştir. Belediye ve İl Özel İdaresi yasalarında da bazı değişiklikler olmuştur. Yeni Anayasa ve buna bağlı olarak ele alınacak diğer yasal düzenlemeler, doğal olarak yerel yönetim birimlerinin hukuki ve idari statülerini de bağlayıcı hükümler içerecektir. Bunları da dikkate alarak kaleme aldığımız Yerel Yönetimler kitabımızın üçüncü baskısı, birçok yeniliği içermektedir. En başta kitabın hacmini bir miktar daraltarak pedagojik açıdan daha elverişli hale getirdik.

Böylelikle ortalama bir müfredata uygun hacimle haftalık programlar daha iyi tanzim edilebilecektir. Diğer yandan küreselleşen dünyada her geçen gün artan ulus-üstü etkileşimler ve bu düzeyde bilgilenme gereği nedeniyle, İkinci Bölümü genişletilmiş bir şekilde Dünyada Yerel Yönetimler bahsine ayırdık. Bu kapsamda İkinci Baskıda yer alan Almanya, İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra İspanya, Finlandiya, ABD, Japonya ve Rusya'nın yerel yönetimlerini de inceledik. Bunun yanında Dördüncü Bölümde Türkiye'nin yerel yönetimleri anlatılırken gerçekleşen yasal, yapısal ve işlevsel değişimler ele alınmıştır. Bu çerçevede Büyükşehir ve il özel idaresi sistemlerimizde köklü değişimler içeren ve Kasım 2012'de kabul edilen 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ayrıca irdelenmiş ve yasasın değerlendirilmesi yapılmıştır.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786055145040
Yayın Tarihi :2013-03-12
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :3.Baskı
Sayfa Sayısı :354
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Bekir Parlak
Yazar   : Mustafa Ökmen
Yazar   : Mustafa Ökmen
Yazar   : Bekir Parlak
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler