"Bu kitap, modern liberteryenizmin felsefi temellerine ilişkin literatürün tartışmasız
en iyi açıklamasıdır. Kendisi de bu literatüre önemli katkılarda bulunmuş olan Mack,
bu literatürün tarihsel kökenlerini dikkatle takip ediyor ve liberteryenizmin önde
gelen çağdaş temsilcilerinin eserlerinin etkileyici bir analizini sunuyor."
Hillel Steiner, Manchester Üniversitesi
"Eric Mack mesleğimizin gördüğü hem en nazik hem de en araştırmacı
eleştirmenlerden biri. Sonunda aynı fikirde olmasa bile, yaptığı yeniden
yapılandırmalar birer sanat eseri. Mack çok uzun zamandır olabildiğince iyi ve bu
kitap onun en büyük eseri."
David Schmidtz, Arizona Üniversitesi
Liberteryenizmin özünü, devlet gibi zorlayıcı siyasî kurumların, ancak her bireyin
kendi hedeflerini ve refahını kendi yöntemleriyle takip etme özgürlüğünü koruma
işlevi gördüğü ölçüde haklı olduğu görüşü oluşturur. Dolayısıyla liberteryenler, sosyal
adalet ya da ekonomik eşitlik gibi yukarıdan aşağıya dayatılan kavramları hayata
geçirmeye yönelik her türlü girişimin temelden yanlış olduğunu savunur.
Konunun önde gelen uzmanlarından Eric Mack bu kitapta liberteryenizmin felsefî
ilkelerini titiz ve net bir şekilde izah ediyor. “Doğal haklar yaklaşımı”, “karşılıklı fayda
sağlayan işbirliği yaklaşımı” ve “dolaylı sonuçsalcı yaklaşım” olarak adlandırdığı üç
farklı liberteryen düşünce ekolüne yönelik açıklamalar getiriyor. Bu yaklaşımların
John Locke ve David Hume gibi isimlerin düşüncelerinde ifade bulan tarihsel köklerini
inceledikten sonra, Robert Nozick ve F. A. Hayek tarafından ortaya konulan temel
argümanlara ve iktisadî adalet teorilerine dair aydınlatıcı açıklamalar sunuyor.
Ardından, minimal devletin doğasını çevreleyen tartışmalar ile, liberteryenizmi
eleştirenler ve savunanlar arasında vuku bulanlar gibi bir dizi başka tartışmayı
inceliyor.Bu kitap, öğrenciler ve akademisyenlerden genel okuyucuya kadar siyaset felsefesi,
siyasî ideolojiler, özgürlüğün doğası ve devlet otoritesiyle ilgilenen herkes için temel
bir okuma niteliğindedir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786059823692
Yayın Tarihi :2023-08-03
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Liberteryenizm
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :195
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :130 X 190
Emeği Geçenler :
Yazar   : Eric Mack
İlgili Eserler