Diğer Resimler

Ortadoğu Mitolojisi, bir yandan Klasik Yunan, Roma öte yandan
ortaçağ Batı mitolojisinin kökenlerinde yatan Ortadoğu mitolojilerinin
birincil kaynaklarına inerek, mitolojinin tüm temalarını ve sorunlarını
özümleyen bir yapıt. Yapıtın iki bölümünün Musevi ve Hıristiyan
mitoslarına ayrılması, kitabın, mitolojinin yanı sıra dinsel düşünüşün de
köklerine inen bir nitelik kazanmasını sağlıyor.
Yapıtta, Yaratılış Mitosları, Dumuzi ile İnanna, Tufan Mitosları, Enki ile
Ninhursag, Dumuzi ile Enkimdu, Gılgamış Mitosları, İştar'ın ölüler
dünyasına inişi, Adapa Mitosu, Etana ile Kartal, Zu Mitosu, Kurtçuk ile
Dişağrısı, Osiris Mitosları, Re Mitosları, Apophis'in öldürülüşü, Nil
Mitosları, Keret Efsanesi, Agat Efsanesi, Seher ile Selim, Nikkal ile
Kathiralar, Ullikummis Mitosu, İlluyankas Mitosu, Kain ile Habil, Babil
Kulesi Mitosu, Sodom ile Gomorra, Fısıh Mitosu, Epifani Mitosu, Yeşu
Mitosu, Ahit Sandığı Mitosu, İlya ile Elişa, İsa'nın Doğuşu Mitosları,
İsa'nın Dirilişi Mitosları bulunuyor.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789755330006
Yayın Tarihi :2015-09-01
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Ortadoğu Mitolojisi
Baskı Sayısı :6.Baskı
Sayfa Sayısı :272
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :135 X 195
Emeği Geçenler :
Yazar   : Samuel Henry Hooke
Çevirmen   : Alâeddin Şenel
Dizgici   : Yalçın Ateş
Yayın Yönetmeni   : Refik Tabakçı
Grafiker   : Aycan Kurt
İlgili Eserler