Suç üstlenme suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 270. maddesinde düzenlenmiş olup farklı sebeplerle kişilerin sıkça başvurduğu ve medyada da ekseriyetle yer edinen bir suç tipidir. Doktrinde ilk kez monografi mahiyetinde ele alınan bu suç tipinin, detaylı şekilde değerlendirilmesi, bu bakımdan son derece önemlidir. Çalışmamız kapsamında, öncelikle suç tipinin zaman içinde uğradığı mevzuat değişikliği ve Kıta Avrupası ülkelerindeki yansımaları ele alınarak suç tipi ile korunan hukuki değerin isabetli şekilde tespiti amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, suçun unsurları bağlamında doktrinde tartışma konusu olan, işlenmemiş bir suçun üstlenilmesinin kanunilik ilkesi ile bağlantısı; isnat altındaki kişilerin, suç üstlenme suçunun faili olup olamayacağı ve gerçeğe aykırı bildirim hareketinden mahiyet itibarıyla ne anlaşılması gerektiği gibi birçok husus irdelenerek tartışmalara maddi ceza hukuku ve muhakeme hukuku ilkeleri bağlamında açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Suç üstlenme suçunun, bilhassa yargı kararlarına yansıyan ve öğretide de görüş ayrılıklarına neden olan, başta suçluyu kayırma, suç uydurma ve belgede sahtecilik suçları ile içtima ilişkisi detaylıca incelenmiş ve bu bağlamda tespitlere yer verilmiştir. Suç tipinde yer verilen şahsi cezasızlık ve indirim sebebinin kişiler bakımından uygulama alanına ve ilgili düzenlemenin lafzında yer verilen "amaç" ifadesinin mahiyetine ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786254327827
Yayın Tarihi :2024-03-19
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Suç Üstlenme Suçu
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :146
Kapak :Karton
Kağıt :1.Hamur
Boyut :160 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : İnci Ece Akyalçın
İlgili Eserler