Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Etiketler
(x)Eğitim
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2
Ailelerin çocuklarına temel yaşam becerilerini ve iyi insan olma özelliklerini benimsetme yolculuğunda eğitim kurumlarıyla ortak hareket etmesi ve aynı dili konuşmasının son derece önemli olduğunu yıllardır vurguluyoruz. Çağımızda eğitimin temel amacının; 'Öğrenmeyi öğrenmiş, yaşam boyu öğrenci olmayı özümsemiş özellikte yeni kuşaklar yetiştirmek olduğunu da biliyoruz. Zamanımızda 'Nitelikli İnsan' yetiştirebilmek ancak böyle bir hedefle mümkün. Zor zamanlardan biri olan Pandemi süreci belki de bu tür bir
29.9 TL.
Yazar(lar): Merve Yıldız, Eyüp Aktürk, Halil İbrahim Özok, Sümeyye Kesra Okumuş, Cem Tuna, Zihni Merey, Erhan Görmez, Zafer Kuş, Kemal Kaya, Serkan Çiftçi, Bu kitap, YÖK tara!ndan yapılan en son Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarını Güncelleme Çalışmaları İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi dersinin kur tanımına uygun olarak eğitim fakültelerinin tüm bölümleri için hazırlanan çerçeve programı dikkate alınarak hazırlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapacak öğretmen adayları için
37 TL.
Dijital çağın en önemli problemlerinden birisi olan sağlıksız internet kullanımı özellikle çocuk ve gençleri ciddi derecede etkileyen bir durum hâline gelmiştir. Bu nedenle problemli internet kullanımının yarattığı duygusal, sosyal, akademik ve ruhsal etkileri ortadan kaldırmaya yönelikiyileştirici-koruyucu özellikte programlara ihtiyaç duyulmaktadır. Deneysel olarak kanıtlanmış bir psiko-eğitim programını içeren kitap bu ihtiyaca cevap verebilecek özelliktedir. Ayrıca problemli internet kullanımını kuramsa
27 TL.
İnsan, saygıyı hak eden onurlu bir varlıktır. İnsan onuru, insanın kendine saygı duyması ve başkalarının da ona saygı duymasını sağlaması olarak düşünülürse, doğal olarak insanın da başkalarına saygı duyması gerekir. Kişinin kendi onurunun bilincinde olması, zorunlu olarak başkasının onurunun da bilincinde olmasını gerektirir. İnsanların birbirlerinin farkında olmaları, farkındalıklarını eylemleriyle dışa vurmaları, verdikleri değeri davranışlarına yansıtmaları saygı göstermenin göstergeleri olarak kabul ed
32 TL.
Yazar(lar): Suna Çöğmen, Ceyhun Ozan, Zehra Sedef Korkmaz , Nilay Çelik Ercoşkun, Adnan Küçükoğlu, Murat Korucuk Okullarda resmî program dışında gerçekleşen her türlü bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri kapsayan program dışı etkinlikler birçok yönden okul derslerinden ayrılmaktadır. Herhangi bir dersin dar kapsamına sıkıştırılmamış esnek yapılarıyla program dışı etkinlikler, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre tasarlanmaları, katılımda gönüllülüğü esas almaları ve süreçte klasi
32 TL.
Kaysılı'nın çalışması ülkemizde az sayıda yapılan okul etnografilerinin iyi örneklerinden biri. Çalışmada, farklı sosyal katmanları temsil eden çevreler karşılaştırılarak okulda söylemsel ve inşa edilmiş alanların belirli öznelikleri nasıl şekillendirdiği çarpıcı örneklerle anlatılıyor: okul içindeki davranış örüntüleri, ilişki ağlarının nasıl kurulduğu ve sürdürüldüğü, gruplara dahil olma ve dışlanma pratikleri, grup sembollerinin kültürel protokollere dönüşümü vb. Aynı zamanda çalışma, sosyo-ekonomik arka
37 TL.
Yazar(lar): Abdullah Şahin, Aslı Maden, Cenan İşci, Mehmet Nuri Kardaş, Muhammed Tunagür, Bekir Gökçe, Funda Örge Yaşar, Bahar Doğan Kahtalı, Bünyamin Sarıkaya, Safa Çelebi, Dilek Ünveren, Sedat Erol, Süleyman Aktar, Oğuzhan Sevim İyi/başarılı bir öğrenci, anne, baba, arkadaş, idareci, devlet adamı, müzisyen, doktor... olabilmek için öncelikle iyi bir dinleyici olmak gerekmektedir. O halde toplumdaki başarılı/iyi insanların sayısını çoğaltmak için yapılması gereken en önemli şey onlara etkili/başarılı bir
44 TL.
Yazar(lar): Gülenaz Selçuk, Adem Bayar, Ahmet Şahin, Mustafa Öztürk Akcaoğlu, İhsan Çağatay Ulus, Zeynep Eren, Şerafettin Gedik, Mehmet Durnalı, İbrahim Gül, Sait Akbaşlı, Erkan Hasan Atalmış, Ramazan Gök, Abdullah Balıkçı, Eğitim Bilimlerini farklı açılardan tanıtmayı amaçlayan, bilimsel ve özgün bir eser olarak meydana getirilen bu kitapta okuyuculara kapsayıcı, nitelikli ve öğretici bilgiler sunulmuştur. Bu kitap, sadece öğretmen adayları için değil, aynı zamanda akademisyenler, araştırmacılar, öğretm
44 TL.
Yazar(lar): Mehmet Nuri Kardaş, Muhammed Tunagür, Mustafa Kaya, Nurullah Esendemir, Erdost Özkan, Ahmet Başkan, Erkan Aydın, Bünyamin Sarıkaya, Abdullah Şahin, Süleyman Aktar, Emine Gül Özenç, Yasemin Baki, Esin Yağmur Şahin, Kübra Karadağ, Dilek Ünveren, Hülya Sönmez, Mustafa Said Kıymaz, İbrahim Doyumğaç, Okuma ve eğitimine, gelişmelerin baş döndürücü bir hızla gerçekleştiği, hemen her alanda sınırsız bilginin üretildiği çağımızda her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Çağa uyum sağlayan, gel
35.7 TL.
Vaktiyle İstanbul Boğazı'nda balık avlayan balıkçılar; avlanma mevsimini, boğazın akıntısını ve balık çok çıkan mekânları not alırlar, ertesi yıl bu notlara göre avlanırlarmış. Balıkçıklar, bu bilgileri yaşlanıp balıkçılığı bırakana kadar da kimseyle paylaşmazmış. Balıkçılığı bırakınca da bu defterleri mirasçılarına verirlermiş. Böylece her tecrübeli balıkçının kendi meslek yaşamına dair bir kerteriz defteri olurmuş. Özel eğitimle uğraşan her eğitimcinin kişisel tecrübeleri bulunmaktadır. Özel eğitime gerek
35 TL.
Gelenek ışığında eğitimle alakalı bu makale seçkisinin amacı, yaşayan geleneklerin içinden geleneksel eğitimin bakış açısına dair bir ışık tutmak ve modern eğitim felsefelerine dayanarak tasarlanan çağdaş milli eğitim programlarıyla alakalı eleştiri için bir alan açmaktır. Bugün tecrübe ettiğimiz üzere, tek tip müfredat ve herkes için eğitimi toplumsal hastalıklar konusunda her derde deva bir ilaç olarak öneren bir felsefe üzerine programların inşa edilmesi sebebiyle eğitim kaçınılmaz olarak çözülmesi imkân
39 TL.
Sorumluluk, yardımseverlik, adalet, öz güven, liderlik, dostluk, doğruluk, sabır, saygı, öz denetim değerleriyle ilişkili, birbirinden keyifli, renkli, resimli, capcanlı 10 öykü...
81 TL.
Genel bir gözlemle okulun öğrencilerde ahlaki gelişime ve karakter oluşumuna katkıda bulunması gerektiği konusunda yaygın bir fikir birliği olduğu görülüyor. Bu bağlamda kurumsal ve kişisel olarak ahlak ve karakter eğitimi konusunda çalışmalar yürütülmekte, projeler hayata geçirilmekte, çokça nefes ve mürekkep tüketilmekte... Ancak konunun sıcak bir gündem oluşturduğu son on-on beş yıl günümüze doğru gözden geçirildiğinde, ahlak ve karakter eğitimine yönelik farklı bakış ve yaklaşımları araştırma
150 TL.
Sınavlar bilgiyi ne kadar öğrendiğimizi kontrol etmek için bir ölçme yöntemidir. Dünyada farklı metotlarla farklılaşsa da kullanılan en önemli yöntemdir. Ülkemizde yapılan sınavların diğer dünya ülkelerinden farkı ise, sınav hazırlığının uzun yıllar boyunca devam eden ve yaşamımızı etkileyecek şekilde devam etmesidir. Malumunuz ülkemizde sınav sayısı oldukça fazla olup, bu sürecin en etkili şekilde öğrencinin başarıyı yakalayabilmesi için tüm engelleri aşması gerekmektedir. Bu süreç içerisinde ya usta bir ö
20 TL.
Yönetimde Güncel Konular Kuram ve Uygulamadan Yazılar adını taşıyan bu kitapta, günümüz koşullarında işletmelerin başarıyla yönetilmesi açısından önem taşıyan pek çok konu eğitim anlayışı ve teknikleriyle yazılmış olan bu kitap, sadece öğrenciler için değil, işletmecilik alanında kendisini yetiştirmek, eksik bilgilerini tamamlamak isteyen herkes için bir kılavuz niteliğindedir. Çalışma birbirinden değerli akademisyenlerin ortak bir çalışması ile oluşmuştur. Sırasıyla, Sayın, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Bahar SUVAC
35 TL.
 %  15
Okumaya Geçiş - Kolay Okunan Heceler Kitabı; Aileler ve Eğitimciler İçin
Bu kitapla kazanılacak beceriler ; - Sesleri kalıcı olarak öğrenme ve heceleri daha hızlı bir şekilde birleştirme - Dil ve konuşma geriliği olan çocuklara destek - Hayal gücünü kullanabilme - Somut düşünme becerisi - Taklit etme becerisi - El göz koordinasyonu - Kavram arası ilişki kurma becerisi - İfade edebilme becerisi - Bol bol eğlence
170 TL. 200 TL.
Yaşamımızı kuşatan birçok etkileşim, sosyal örüntü ve örgüt sorgulamadığımız ayırdında olmadığımız bir bütünlüğün parçasıdır. Sosyoloji insan etkileşimlerinin yanı sıra, aile, ekonomi, siyaset, eğitim, din gibi kurumları sistematik olarak inceler. Bu incelemeyi yaparken, incelenecek olan gerçekliğe nesnel olarak yaklaşarak nasıl işlediğine bakar. Buradan hareketle eğitim ile sosyoloji arasında kopmaz bir bağ vardır. Toplumun ne yaptığını bilen ve toplumun sürdürülmesini sağlayan bilinçli bireylere ihtiyacı
32 TL.
Öğrenmek benim için her zaman çok heyecan verici bir alan olmuştur. Bilişsel ve manevi alanlarda öğrenerek vakit geçirdiğim uzun yolculukta yani hayatın ta kendisinde, hem kendimi hem de birçok insanı gözlemleme şansım oldu. Bir eğitmen olmam sebebiyle de çok sayıda insanla temas ettim, fikirlerini ve yaklaşımlarını inceledim. Yolculuk'ta, Öğrenme mekanizmasının ve süreçlerinin, ustalığa ve bilgeliğe giden yolun mütevazı bir incelemesini yapıyor olacağım.
12.6 TL.
Giriş 1.1. Problem Durumu 1.2. Araştırmanın Amacı 1.3. Araştırmanın Önemi 1.4. Varsayımlar 1.5. Sınırlılıklar 1.6. Tanımlar 2. Genel Bilgiler 2.1. Öğretmen Yetiştirmede Üniversite Öncesi Dönem 2.2. Üniversitelerde Öğretmen Yetiştirme 2.3. Eğitim Sistemi İçerisinde Öğretmenin Rolü Ve Yeri 2.4. Öğretmen Yetiştirme Programının Eğitime Yansımaları 2.5. Neoliberal Politik Yaklaşımların Eğitim Sistemine Olan Etkisi 2.6. Eğitimde Nicelik - Nitelik İlişkisi 2.7. Eğitim Teknoloji İlişkisi 2.8. Eğitimde Özelleşme 2.9
25 TL.
Theory and Research in Engineering 2
73.5 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2