Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
(x)Tarih
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 17 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  25
İklim Direnişi Bir Hayatta Kalma Stratejisi
Her yıl temmuz ya da ağustos ayları, kuzey yarım kürede gelmiş geçmiş en sıcak ay ilan ediliyor. Günler en sıcak gün olmak için birbiriyle yarışıyor. İklim krizi yoktur, yalandır, uydurmadır diyenler, eski gazete sayfalarında saklanacak sayfa arıyor, yüzleri kızarıyor, kimsenin yüzüne bakamıyor. Bu arada hükümetler, lacivert takım elbiseli adamlarını ve döpiyes giymiş kadınlarını, çantalarında kalın kalın dosyalarla, Birleşmiş Milletler iklim konferanslarına göndererek, neden kendi ülkelerinin taahhütlerde
16.5 TL. 22 TL.
 %  25
Ortadoğu Dekleminde Filistin Sorunu
2011 başlarında Tunus'ta, Yemen'de, Körfez'de başlayıp sonunda komşumuz Suriye'ye yayılan ve bütün Arapça konuşulan ülkeleri etkisi altına aldığı görülen, dışarıdan bakanlarca Arap Baharı denilen halk hareketleri Latin Amerika'nın yaşadığı tarihî süreci yaşayacak mıdır? Bunu tam olarak tahmin etmemiz mümkün değildir ama bizim ülkemizi de derinden etkilemesi kaçınılmaz gibi görünüyor. Suriye'nin ve Irak'ın, Türkiye'nin toplumsal yapısını etkilemesi muhtemel dinsel ve ırksal unsurları mevcuttur. Ve ortada dil
22.5 TL. 30 TL.
 %  25
Türk Tarihçiliğinde Tezler - Teoriler
Yazarlar: Mehmet Öz - Cenk Reyhan - Ufuk Özcan - Hakan Reyhan - Mustafa Alican - Mehmet Kaan Çalen - Cangül Örnek - Fuat Hacısalihoğlu - Ulaş Töre Sivrioğlu - Sedat Gencer - İbrahim Kuran Modernleşme olgusu, 19. Yüzyıldan itibaren, diğer bilim alanlarını olduğu gibi tarihçiliği de derinden etkiledi ve yeniden inşa etti. Yüzlerce yıllık bir tarihçilik geleneğine sahip bu topraklarda, modernleşme süreçlerine bağlı olarak belirginleşen ideolojilerin kendi değerler dünyası çerçevesinde icat ettikleri tarih düş
24 TL. 32 TL.
 %  25
Bizans Düşerken
29 Mayıs 1453. Bu, Bizans İmparatorluğu'nun çöktüğü gündür. Sultan Mehmet Bizans'ı kuşatmıştır; şehrin alın yazısı artık bellidir. Bu kaçınılmaz tehlike karşısında kahramanlığa yükselen İmparator Konstantin az sayıda fakat sadık yabancı paralı askeriyle bütün gücünü harcayarak kuşatıcılara karşı koymakta, onun milleti ve Bizanslı askerleri ise korkak bir kayıtsızlık içinde başlarına geleceği beklemektedir; devletin ileri gelenleri İmparatorun kahramanlık taslayışı ile alay ederler; onlar artık daha ziyade s
13.5 TL. 18 TL.
 %  25
Mikro Tarihin Gözünden 1924
Tarih yönteminin değişen yeni koşullar bağlamında içine girmiş olduğu farklılaşma süreci, kaynakların irdelenme biçimlerini değiştirmektedir. Makro birikimlerden mikro birikimlere işaret edişin her gün yeni araştırmalarla arttığı bu yeni dönemde, tarihçiler çeşitliliği zaman, mekan, kişi ve olayda daha da derinleşerek aşmaktadırlar. İşte bu sürecin kurgulanmasında hem arşiv kaynaklarındaki hem de süreli yayınlardaki birikime oldukça iş düşmektedir. Türkiye'nin iç ve dış politikada hassas olduğu 1924 yılına
18 TL. 24 TL.
 %  25
İktidar Odaklı Aydınlar
Bu topraklarda aydın muhiti, okumuş adam olarak kabul edilir ve devletin memuru sayılır. Memur olan ise kul'dur". Aydın, muhafazakar önderin veya hükümetin kulu, memuru haline geldiği zaman ondan devrimci bir hareket beklenemez. Oysa tam da böyle olmadığı zamanlarda aydın ilerici ve devrimcidir. Türkiye'de aydın gericilikten ziyade ilericilik yanındadır ancak önemli bir eksikliği vardır: Kendini etkin yapacak güçten yoksundur. Bu açıdan bakıldığında sosyal ve iktidar yaşamda, sınıfsal olgunun
18 TL. 24 TL.
 %  25
Kimlik ve Tarih; Kimliğin İnşasında Tarihin Kullanımı
Kimlik, bilinçdışında etkinliğini her an sürdüren, sosyal gerçekliğimizi, biz farkında olmadan kuran, ancak ötekiyle karşılaştığımızda varlığını fark ettiğimiz olgudur. Kimliğimiz üzerine düşünmeyiz. Kimliğimiz üzerine düşündüğümüzde ya kimliğimizden dolayı ötekileştirilmişizdir ya da ötekiyle karşılaşmışızdır. Kierkegaard'ı hatırlatır biçimde birey, kimliğinden dolayı tekinsizliğe kapıldığında ya da kaygıya düştüğünde neliği üzerine düşünmeye başlar. Türkiye'de yaşayan bireyler için kimlik problemleri aslı
21 TL. 28 TL.
 %  25
Milli Tarih Nedir ?
Milli tarih kavramı bir tarafıyla ulus devlet tartışmasını, bir tarafıyla da tarihin neliği tartışmasını içinde barındırır. Ulus devletlerin inşası, beraberinde milli tarihlerinin de inşası anlamını taşımaktadır. Bu durum aynı zamanda ulusun homojenliğine ve milli kültüre yapılan vurgu ile ulusun geçmişteki ortak kültür etrafında tanzim edilme sürecidir. Bu sürecin eleştiriye uğraması, ulus inşasının bir aracı olarak milli tarihe dair tartışmaların ortaya çıkışına karşılık gelir. Kavram olarak milli tarih
18 TL. 24 TL.
 %  25
Kemalist Cumhuriyetin İnşası
AntonioGramsci, bütün insanlar entelektüeldir ama toplumda herkes entelektüel işlevi görmez diye anlatıyor. Gramsci'nin saptamasına göre toplumda entelektüel işlevi görenler ikiye ayrılabilir: Birincisi, nesilden nesile aynı şeyi yapmayı sürdüren öğretmenler, din adamları ve idareciler gibi geleneksel entelektüellerdir. İkincisi ise kendi çıkarlarını örgütlemek, daha fazla iktidar, daha fazla denetim gücü elde etmek için kullanan sınıflarla veya kuruluşlarla doğrudan bağlantılı organik entelektüellerdir. Bu
19.5 TL. 26 TL.
 %  25
Nükleer Felaketlerle Yaşamak; Çernobil ve Fukuşima'nın Sağlık Üzerine Etkileri
Nükleer santral kazaları tüm gezegeni tehdit ediyor. Gelişmiş geçinen Rusya'sından, Japonyası'na, ABD'sinden Fransa'sına kadar, herhangi bir kaza sonrası santralde çalıştırılan işçiden, bölge halkına ve hem o ülkenin hem yakın coğrafyadaki ülkelerin vatandaşlarının hem de kontamine olmuş ürünleri satın olmak zorunda bırakılan çok uzak ülkelerin tüketicilerine kadar herkes büyük yalanlar, bilgi saklamaları ve en temel sağlık haklarından dahi mahrum bırakılmaktadır. Bütün bunları değerlendirmek için, üzerind
15 TL. 20 TL.
 %  25
Türkiye'de Romantik Tarihçilik
Ivan Illich, Gölge İş kitabında Bir tarihçi olarak tamamen yeni olma iddiası taşıyan her şeye şüpheyle yaklaşırım. Bir fikrin öncüllerini tespit edemezsem, derhal bunun aptalca bir fikir olduğundan şüphe ederim. Eğer geçmişte yaşamış insanlardan tanışık olduğum ve hayalimde beni şaşırtan şey hakkında tartışabileceğim birisini bulamazsam kendimi son derece yalnız ve bugünkü kısıtlı ufkuma mahkûm kalmış hissederim der. Mustafa Oral da Illich çizgisini tarihçilik, tarih anlayışı, tarih yazımı ve tarihsel düşü
21 TL. 28 TL.
 %  25
Ulusların Babası Hz. İbrahim
Hz. İbrahim tek tanrılı ortadoğu dinlerinin kurucusu gerçek bir peygamber olmasının yanısıra, hakikate giden yolun sırlarını da çözen gerçek bir önderdir. 0, insanoğluna verilen özelliklerin en değerlisi olan aklını kullanarak, kendisine dayatılan geçmiş bilgileri sorgulayan, yanıtlar arayan, gözlemlerden sonuçlar çıkaran, sonuçları özgürce dile getiren ve bu yüzden yaşamı pahasına tüm topluma tek başına direnen insanın, bilinen ilk örneğidir. Ne yazık ki, Onun yolundan gittiğini sanan bir çok insan, yenil
15 TL. 20 TL.
 %  25
Bombalamanın Tarihi
Büyüleyici bir metin... derin bilgisinden etkilenmemek olanaksız. Çeşitli kaynaklardan, güncel kurgudan, kurbanların ve faillerin birinci elden hikâyelerine kadar çizim yaparak, hayranlık verici, şevkli ve amaçlı bir çalışma yaratıyor Literary Review Emsalsiz taze hissedilen bir tarih Independent Lindqvistin tarihe yenilikçi ve tutkulu yaklaşımı, kitaplarını hem eğitici, hem de edebi değer kazandırıyor Scotland on Sunday Yirminci yüzyılı öylesine çok etkileyen silahların insanları düşünmeye tahrik eden
25.5 TL. 34 TL.
 %  25
Tarih Nasıl Öğretilir ?; Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri
İnsanın, geçmişle arasında kurduğu ilişkiye, biz tarih diyoruz. İlişkinin kah resmi, kah hayali, kah fırtınalı ya da huzurlu oluşu, geçmişten değil, kendimize ve geleceğimize ilişkin karşılaştığımız problemlerden yahut yaptığımız tasarımlardan kaynaklanıyor. Ne de olsa bugün var olan ve yaşayanlar bizleriz. Bununla birlikte varlığımız ile geçmişimiz arasındaki bu ilişkinin etkiye çok da açık olduğunu söylemek kolay değildir. Çünkü bizlerin tanım ve tasarımlarımızın tarihe yüklediği gerilim ile onun bir sosy
20.84 TL. 27.78 TL.
 %  25
Mozart´ı Anlamak
Mozort´ın hiç oyuncağı olmadığını biliyor muşunun? Kokakta arkadaşlarıyla, oyun oynamadı da ve aılında hiç arkadaşı da yoktu. yaşadığı çağ, dahi ve inşam birbirinden aam,asızea ayırıyordu ve o sadece bir çocuklu tüm bunlann arasında... imparatorlar ve, papalarla, yapılan kır gezilerini hiç sevnıedi, kaçamadığı için. -Bu yüzden açtı isyan bayrağını belki de ve ilk Özgür müzisyeni oldu Avrupa´mı/. Müziği imparatorların ya da soyluların tekelinde olamazdı; olmadı da! Onun kahramanı Figa-ro´ydu. Krahn
12.75 TL. 17 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 17 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1