Provokatif ve son derece büyüleyici olan Batı Uygarlığının Çöküşü, okuru sağduyulu yönetimlerle hala önlenebilecek bir geleceğe götürüp, bırakıyor.
-Elizabeth Kolbert, The Sixth Extinction: An Unnatural History, Field Notes from a Catastrophe: Man, Nature ve Climate Change kitaplarının yazarı.

Oreskes ve Conway'ın bu şaşırtıcı ve makul yüzyılının hikayesi, George Orwell, Aldous Huxley gibi, yaklaşan felaketleri çok önceden gözleyen, yazarak peygambere dönüşen bütün yazarların zihninde yazılmış bir kitaptır. Gireceğimiz Uzun Ekolojik Felaketlerle dolu yüzyılı detaylı ve inandırıcı bir şekilde resmeden unutulmayacak bir metin.

KitapTanıtımYazısı :

Provokatif ve son derece büyüleyici olan Batı Uygarlığının Çöküşü, okuru sağduyulu yönetimlerle hala önlenebilecek bir geleceğe götürüp, bırakıyor.
-Elizabeth Kolbert, The Sixth Extinction: An Unnatural History, Field Notes from a Catastrophe: Man, Nature ve Climate Change kitaplarının yazarı.

Oreskes ve Conway'ın bu şaşırtıcı ve makul yüzyılının hikayesi, George Orwell, Aldous Huxley gibi, yaklaşan felaketleri çok önceden gözleyen, yazarak peygambere dönüşen bütün yazarların zihninde yazılmış bir kitaptır. Gireceğimiz Uzun Ekolojik Felaketlerle dolu yüzyılı detaylı ve inandırıcı bir şekilde resmeden unutulmayacak bir metin.

-Kim Stanley Robinson, Shaman,2312, Science in the Capital ve Mars üçlemesi'nin yazarı.

İnsanlık tarihinin nasıl olabileceğine dair korkutucu bir bakış. Aldırış etmemekle, bu senaryonun olasılığı artıyor. Bu kitabı okuyarak, ve ihtarlarına uyarak belki dehşetli kehanetlerini önleyebiliriz.
-Timothy E. Wirth, Birleşmiş Milletler'in Başkan Yardımcısı, eski ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi Üyesi

Önkulakçık:
Bilimkurguyazarlarıhayalî birgelecekkurarlar; tarihçilergeçmişiyenideninşaetmeyeçalışırlar. En nihayetinde, herikisi de bugünüanlamanınpeşindedir. Bu denemede, bugünümüzeve (olası) yarınlarımızagelecektenbakanbirtarihçiyaratmakiçinikitürübirarayagetiriyoruz. Batıkültürünün (1540?2093) sonununüçyüzüncüyıldönümündekalemealınan bu çalışmadayanıtaranansoru, Aydınlanma'nınçocuklarıolarak da tanınanbizlerin, iklimdeğişikliğikonusundakikuvvetliverilereveortayaçıkacakfelaketler ile ilgilibilgilerimizerağmennasılolup da hareketegeçemediğidir.

Arka kulakçık:

Tarih, ?uygarlıktan önce, birçoktoplumunyükselişinevedüşüşünesahneoldu, ancakbunlarınçokazıarkasındabaşlarınagelenlerveçöküşsebeplerikonusunda, kendileriniBatıuygarlığıolarakadlandıranyirmibirinciyüzyılınulusdevletlerininkikadaraçıkvekapsamlıaçıklamalarbıraktı. Tarihçiler, arkeologlarvepaleoanalizcilerbugün bile, yani Roma veİnkaimparatorluklarınınyıkılmasınınüzerindeniki bin, Bizansve Maya imparatorluklarınınsonaermesindenbinyıl sonra, bu toplumlarınnüfuslarının, istikrarlarının, güçlerininvekimliklerininkaybınanedenolanesassebeplerüzerindeuzlaşabilmişdeğiller. AncakBatıuygarlığıiçindurumfarklı, çünküonunhareketlerininsonuçlarıyalnıztahminedilebilirolmaklakalmamış, tahminedilmişti de.


NaomiOreskes Harvard Üniversitesi'nde Bilim Tarihi profesorüdür.Dünya ve Gezegen Bilimleri bölümünde sözleşmeli öğretim görevlisi ayrıca Scripps Okyanus Bilimi Enstitüsü'nde sözleşmeli öğretim görevlisi olarak da çalışmaktadır. Yapıtları arasında TheRejectionof ContinentalDrift: TheoryandMethod in American Earth Science (1999),Merchants of Doubt: How aHandful of ScientistsObscuredtheTruth on IssuesfromTobaccoSmoketo Global Warming(Erik M. Conway ile birlikte, 2010) veScience on a Mission: AmericanOceanographyfromtheColdWartoClimateChange (yayına hazırlanıyor) bulunmaktadır. DaleJamieson ve Michael Oppenheimerile beraber çalıştığı son projesi, bilimsel değerlendirme yöntemlerini değerlendirdiği AssessingAssessments: A HistoricalandPhilosophicalStudy of ScientificAssessmentsforEnvironmentalPolicy in theLate20th Century başlıklı çalışmadır.

Erik M. Conway,Pasadena, Kaliforniya'da yaşayan bir bilim veteknoloji tarihçisidir. Yapıtları arasındaBlindLandings: Low-VisibilityOperations in AmericanAviation, 1918?1958 (2006), AtmosphericScience at NASA: A History (2008), ve Merchants of Doubt: How a Handful of ScientistsObscuredtheTruth on IssuesfromTobaccoSmoketo Global Warming (NaomiOreskes ile birlikte, 2010) bulunmaktadır.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786055895662
Yayın Tarihi :2015-11-05
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :2.Baskı
Sayfa Sayısı :92
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :115 X 185
Emeği Geçenler :
Yazar   : Naomi Oreskes
Yazar   : Erik M. Conway
Çevirmen   : Oya Tuğcu Özağaç
Çevirmen   : Bora Kabatepe
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler