İnsanlık ve doğa son yıllarda pek çok sorunla karşılaşmaktadır. Bu sorunların ortaya çıkışında kent ve çevre
yönetiminde yaşanan aksaklıkların da dikkat çeken etkileri bulunmaktadır. Afetler, orman yangınları, pandemi,
gıda güvensizliği, küresel ve yerel tedarik zincirlerindeki kopmalar, iklim değişikliği, küresel ısınma, atıklar, aşırı
hava olayları, nükleer riskler, kirlilik, artan enerji ihtiyacı, çarpık kentleşme gibi sorunlar irdelendiğinde, bu
gerçeklik daha da görünür hale gelmektedir. Bu kitap, söz konusu etkileri Türkiye özelinde ele alarak literatüre bu
bağlamda katkı sunmayı amaçlamaktadır. Türkiye’de Kent ve Çevre Yönetimi kitabı, bu alanlarda çalışan
akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler için olduğu kadar, insanlığın ve doğanın karşı karşıya olduğu
sorunlar ve bu sorunlara karşı geliştirilebilecek çözüm yollarıyla ilgilenen tüm okurlar için de kapsamlı ve bütüncül
bir başucu kaynağıdır.
Türkiye’de Çevre Yönetimi Ruşen Keleş • Türkiye’de Kent Yönetimi Tayfun Çınar • Türkiye’de Belediyelerin Kent
Planlaması Sürecindeki Yeri: Katılım, Nesnellik İlkesi ve Kamu Yararı Açısından Bir Değerlendirme Ayşegül
Mengi • “Bizim” Ormanlarımız ve Ormancılığımız Yücel Çağlar • Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdareleri
Üzerinden Su Yönetimindeki Yapısal Değişimin Değerlendirilmesi Nilgün Görer Tamer • Biyolojik Çeşitliği
Koruma Peşinde Sürdürülebilir Mimarlık Halil Semih Eryıldız ve Demet Irklı Eryıldız • Türkiye’de Kültür ve Tabiat
Varlıklarının Korunması Mehmet Tunçer • Kıyı ve Kıyı Yönetimi Aygül Akkuş • Hava Kirliliği ve Denetimi Nuray
Şahin • Toprak ve Arazi Kaynakları Harun Tanrıvermiş ve Yeşim Tanrıvermiş • Türkiye’de Tarım: Kurumsal ve
Hukuksal Yapıya İlişkin Tarihsel Bir Çerçeve Sabriye Ak Kuran • Kurumsal ve Tüzel Boyutlarıyla Türkiye’de Kent
ve Çevre Yönetimi: İklim Ceren Gürseler • Türkiye’de Atık Yönetimi Sinem Atay • Sınıraşan Nükleer Zararlar:
Çernobil ve Fukuşima Örnek Olayları Arda Özkan ve Levent Ürer • Türkiye’de Mer’a Yönetimi: Mevcut Yapı,
Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hikmet Kuran ve Mehmet Ozan Özbek • Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Yusuf Erbay
• Büyükşehir Belediyelerinin Yenilenebilir Enerji Alanındaki Çalışmaları Asmin Kavas Bilgiç • Türkiye’de Afet
Yönetimi Hayriye Şengün

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786257653862
Yayın Tarihi :2023-05-06
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Türkiye’de Kent ve Çevre Yönetimi
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :440
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Ruşen Keleş
Yazar   : Hikmet Kuran
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler