Kitap Tanıtım Yazısı : Bu çalışma, Burcî Memlûklar'ın en büyük hükümdarı sayılan Sultan Kayıtbay'ın (hük. 1468-1496) Türkçe
manzumeleri üzerine hazırlanan filolojik bir incelemedir. Kafkasya doğumlu ve aslen Çerkez kökenli Kayıtbay, on üç yaşında geldiği
Memlûk topraklarında Sultan Baybars (hük. 1422-1438) tarafından köle olarak satın alınmış ve Sultan Çakmak (hük. 1438-1453) tarafın-
dan azat edilmesinin akabinde askerî hiyerarşide kazandığı unvanlarla en nihayetinde devlet yönetiminde söz sahibi olmuştur. 28 yıllık
saltanatı süresince birçok siyasi ve askerî faaliyette yer alan Sultan Kayıtbay muhtelif mimari eserler vücuda getirmiş ve bunun yanında
Memlûk sarayı etrafında inkişaf eden edebî faaliyetlere de ilgi göstermiştir. Nitekim oğlu Sultan-Nâsırüddin Muhammed (hük. 1496-1498)
ve halefi Kansu Gavrî (hük. 1501-1516) gibi Sultan Kayıtbay'ın kendisi de dönemin sultan şairleri arasın- da yer almıştır. Bugün tespit
edilebildiği kadarıyla iki nüshası bulunan bir yazma eser, Kayıtbay'ın müveşşah nazım türündeki Arapça ve Türkçe iki dilli manzumelerini
ihtiva etmektedir. Bilindiği kadarıyla ilk kez 70 yıl önce- Abdulkadir İnan'ın varlığından haberdar ettiği Kayıtbay'ın Türkçe manzumeleri,
bu çalışma sayesinde mezkûr nüshalar temelinde Türk dili ve edebi- yatı araştırmacılarının ilgisine sunulmuştur.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786256905337
Yayın Tarihi :2023-05-29
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Mısır’da Oğuzca: ;Sultan Kayıtbay’ın Türkçe Manzumeleri
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :237
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Uğur Uzunkaya
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler