Feodalizmden kapitalizme geçiş ve bu geçişin toplumsal yapıda yarattığı
dönüşüm, uzun yıllardır tarihyazımının temel tartışma konularından biridir.
Perry Anderson, erken Modern Çağ ile Avrupa’da hâkimiyetini ilan eden
Mutlakıyetçiliği, bu dönüşümün merkezî siyasal teması olarak ele alıyor.
Batı ve Doğu Avrupa’nın toplumsal yapılarının birbirinden ayrılan ve birbirini
tamamlayan niteliklerinin karşılaştırmalı tarih perspektifiyle ele alındığı
Mutlakıyetçi Devletin Kökenleri, devletlerin doğa ve yapılarının evrimindeki
çeşitliliği benzerlik ve karşıtlıklarının açığa çıkarılması yoluyla inceliyor.
Antikiteden Feodalizme Geçişler’in izinden giden bu klasikleşmiş çalışma,
iktisadi yapıyla toplumsal ve siyasal yapı arasındaki ilişkilerden yola çıkarak
çok boyutlu bir yaklaşım sergiliyor. Avrupa ile sınırlı kalmayan Anderson,
“Asya Tipi Üretim Tarzı” kavramsallaştırmasının geçerliliğini İslâm dünyası,
Japon feodalizmi ve Çin örneği üzerinden tartışırken, birbirinden ayrı olay ve
bütüncül yapıların benzerlik ve farklılıklarını ortaya koyuyor.
“Bir yüzyıl sonra, devletin tümüyle ortadan kaldırılması devrimci sosyalizmin
hâlâ hedeflerinden birisi olarak ortadadır. Ancak, onun kesin olarak yok
oluşuna verilen fevkalade önem, onun tarihteki varlığının tüm ağırlığına
tanıklık etmektedir. Mutlakıyetçilik, modern dünyadaki ilk uluslararası devlet
sistemi, sırlarını ya da bize öğreteceği dersleri hiçbir şekilde tüketmemiştir.
Bu çalışmanın hedefi bunların bazılarının tartışılmasına katkıda bulunmaktır
(...) Bu birbirini izleyen ve karşıt altüst oluşlarla sembolleşen kıtanın
bölünmüşlüğünün sonuçları hâlâ bizimledir.”
PERRY ANDERSON

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789750535031
Yayın Tarihi :2023-05-31
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Mutlakıyetçi Devletin Kökenleri
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :480
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :150 X 215
Emeği Geçenler :
Yazar   : Perry Anderson
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler