Hamd, alemlerin Rabbi olan Allaha mahsustur. Salat-ü Selam, Kainatın Efendisi İmamül-Enbiya Hazreti Muhammed (s.a.v.), onun ve ashabının üzerine olsun.

İtikad, İbadet ve Muamelat bahislerinde, mümin kardeşlerime ışık tutacak ve onlara yön verecek bir eserin hazırlanmasını uzun yıllardır arzulardım. Fakat fırsat bulup bir türlü böyle bir eseri yazmaya fırsat bulamazdım. Nihayet karar verdim ve bu eserin, Allah kitabından sonra en sahih bir kitap olduğuna hemen hemen bütün alimlerin ittifakı bulunan Sahih-i Buhari'den istifade edilerek hazırlanmasını arzuladım. Sahih-i Buhari'den tam 1001 (bin bir) hadis seçtim; tercüme ettim ve bazı dip notlar ilavesiyle bu kitabı Lehul Hamd meydana getirdim... Peygamberimizin sözlerini ve yaşayışlarını tüm kainata aksettiren böyle bir eseri hazırlamaya beni muvaffak kılan ulu Mevlaya sonsuz şükürler olsun! Bu kitabı okuyacak olan mümin kardeşlerimin, kitapta bazı hadislerin tekrar olarak söylendiğini gördükleri zaman, beni yadırgamamalarını. Bilhassa bu konuda beni mazur görmelerini istirham edeceğim. Çünkü aynı hadisler bazen çeşitli konuları ihtiva etmektedirler. O konuların yeri geldiği zaman. O hadisleri zikretmek zorunluğu hasıl olmuştur. Bazen de Peygamberimizin mucizelerini ihtiva eden hadislere rastlanmıştır. Sırf konuyu daha belirgin bir tarzda ispat etmek ve ona güç kazandırmak maksadıyla bu hadısler tekrarlanmıştır. Bu itibarla saygı değer okurlarımızın beni mazur göreceklerini umuyorum. Bu eser, 1257 tarihinde, Darut - Tibaatül - Amir de basılan sekiz ciltlik Sahih-i Buhari ye göre hazırlanmıştır .. Gaye İslam'a hizmet etmektir. Bütün insanlığın bilhassa mümin kardeşlerimin bu eserden azami derecede faydalanmalarını Cenab-ı Hak'tan dilerim.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9799759180064
Yayın Tarihi :2013-06-01
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Sahih-i Buhari'den 1001 Hadis (Cep Boy)
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :318
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :120 X 160
Emeği Geçenler :
Yazar   : Naim Erdoğan
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler