Diğer Resimler

“Bence bu harika bir kitap. Sosyal psikolojik kuramlar, pratik kullanım için son derece iyi sunulmuş. Sosyal psikoloji okuyan herkes bu kitabı oldukça ilişkili ve elverişli bulacaktır.”
Gerjo Kok, Uygulamalı Sosyal Psikoloji Profesörü, Çalışma ve Sosyal Psi-koloji Bölümü, Maastricht Üniversitesi
“Bu kitap, heyecan verici bir konuyu ve uygulamalı sosyal psikolojiyi ele alan, okunması zevkli bir kitap. Metinlerin ana varlığı, problem tanımı, dikkatli analizleri, sınama evresi ve yardım evresini barındıran PATH kav-ramının özgünlüğü ve gücünde yatmaktadır. Bu çerçeveyi eğitim ve öğre-tim alanında uygulama ve kurumsallaştırma fikrini beğendim.”
Klaus Fiedler, Uygulamalı Sosyal Psikoloji Profesörü, Heidelberg Üniver-sitesi
Bu kapsamlı metin, sosyal psikolojiyi uygulamada PATH adı verilen yeni bir yöntemi tanıtmaktadır. Kitap, sosyal problemlerin çözümünde basit olduğu kadar sistematik ve basamaklandırılmış bir yöntemi önermektedir. Bu yöntem, suçla mücadele, önyargıların azaltılması, takım performansını arttırma, çevre bilinci uyandırma gibi sosyal konularda müdahale program-larının hazırlanmasında Sosyal Psikoloji kuramlarından yola çıkarak olum-lu çıktılar elde etmektedir. Öğrenciler, bu kitabı izleyerek sosyal bir prob-lemi tanımlama, kurama dayalı analiz yapma, açıklayıcı modeller geliştir-me ve bu modelleri sınamak amacıyla bir araştırma projesini yürütme gibi nitelikler kazanacaklardır.
İlgi çekici ve erişilebilir bir şekilde yazılmış bu kitap size şunları sunmak-tadır:
•Yazarlar tarafından öne sürülen yeni bir yöntemsel model (PATH modeli)
•Gerçek hayattan vaka çalışmaları
•Bölüm sonlarında alıştırmalar
•Önde gelen sosyal psikologlarla görüşmeler
•Daha ileri okumalar için öneriler
•Sosyal Psikoloji belli başlı kuram ve olgularına yönelik sözlük.
Bu geniş kapsamlı metin, sosyal, sağlık, adli, çevre, endüstri ve örgüt psi-kolojisi gibi alanlarda lisans ve lisansüstü düzeydeki uygulamalı psikoloji dersleri için yararlıdır

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789755339634
Yayın Tarihi :2021-07-14
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Sosyal Psikolojiyi Uygulama
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :252
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :135 X 195
Emeği Geçenler :
Yayın Yönetmeni   : Refik Tabakçı
Çevirmen   : Meltem Güler
Yazar   : Mark Van Vugt
Editör   : Elif Çongur
Yazar   : Abraham P. Buunk
İlgili Eserler