Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Etiketler
(x)Siyaset (Çevre-Kent)
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 591 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  10
Türk Mizah Ekolojisi
Aristoteles İnsan gülmeyi bilen tek canlı varlıktır! der. François Rebelais de Gargantua'nın başlangıcına İnsanı insan yapan gülmektir! sloganını yerleştirir. Fakat mizah yalnızca gülme ve kahkahayla sınırlandırılamaz. Mizahın ekolojisinde eleştiri, eğlence kültürü, grup kültürü, kültür ortamları, kültür ekonomisi, iletişim, üstünlük, rahatlama, pozitiflik ve negatiflik, statü, bağlamsal işlev, imaj, mizah ustaları ve tasarımcıları gibi kavramlar bulunur. Bir ürün gibi sosyal üretim fabrikaları olan mizah k
37.8 TL. 42 TL.
 %  19
Doğayı, Emeği, Yaşamı Korumak; Ekoloji Politik Yazılar
Patriyarkal emperyalist kapitalist sistem durdurulmazsa her kriz yaşam üzerinde bir öncekinden daha da şiddetli, geri alınamaz ekolojik yıkımları... beraberinde getirecektir. Küresel iklim krizi, sağlık krizi, gıda krizi, türlerin yok oluşu, halkların canlıların barınma hakkının yok edilmesi, halkların zorla yerinden edilmesi, yoksulluk, açlık, işçi sınıfının, emekçilerin yaşam güvencelerinin ve özlük haklarının yok edilişi, ekolojik sistemlerin yıkımı önlenemez boyuta ulaşacaktır. Bu olgu, yaşamı yeniden k
30.38 TL. 37.5 TL.
 %  25
Dünya Hali
Tanınmış psikiyatr ve yazar Engin Geçtan'ın meslektaşı, öğrencisi ve dostu Timuçin Oral'la birlikte hazırlayıp sunduğu Dünya Hali'nin dinleyicisiyle buluşmasının üzerinden 20 yıl geçti. Engin Geçtan'ın Punta Arenas'tan Kuzey buzullarına, Patagonya'nın sonsuzluğundan Copacabana Plajı'nın dalga seslerine uzanan seyahatlerinden biriktirdikleri, hem Türkiye'ye hem de dünyaya dair altını çizdiği anekdotlar, 2000'li yılların başında insanlığın ve yaşamlarımızın geniş perspektifli bir resmini çiziyor. Engin Ge
30 TL. 40 TL.
 %  20
Kentbilim Terimleri Sözlüğü
Çağdaş Kentbilim´in, başka bilim dallarından daha yeni olması ve ülkemizde de 50 yıldan daha uzun bir geçmişi bulunmaması, denilebilir ki, onu, Batı kaynaklı sözcük ve terimlerle kirlenmekten bir ölçüde korumuştur. Ama yine de, bu uğraşı ve bilim dalının, Cumhuriyet´in kuruluş yıllarından bu yana, yabancı uzmanların etkilerine açık bulundurulması sonucunda, özellikle Fransız sözcük ve terimlerin etki alanı dışında kalamamıştır. Bilim dilindeki kirlenmeye katkıda bulunan bir etmen olan yabancı dilde ve özell
18.4 TL. 23 TL.
İnsan ekosisteminin temel öğeleri, biyopsikososyal niteliktedir. Bu yapı içinde insanın çeşitli sistemlerle ilişki içinde olmasını ifade eden kavram sosyal ekosistemdir. Bu kitapta genel olarak ekosistemin ne olduğu, farklı ekosistem türleri, özelde ise insan ekosistemi ve sosyal ekosistemin gelişimini tarihsel ve bilimsel arka planı verilerek açıklanmaya çalışılmaktadır. Belirtilen bağlamda kitap Sosyal Hizmet biliminin temel sayıltısı olan çevresi içinde birey anlayışını yine ekosistem kuramının temel kav
35 TL.
 %  25
Yabanıl Anne
Anne olmadan önce, sessizlikte ve yavaş hareketlerle uyanmaktan, kuşların ötüşünü, nehrin akışını ve kendi nefesimin sesini dinlemekten zevk alırdım. Kahvemi içip birkaç saat yazı yazdıktan sonra bazen yoga yapar bazen de dağ eteklerinde koşardım. Annelik ne demek? Her gün göreve hazır uyanmak, sorular yanıtlamak, alt bezi değiştirmek, yoğurt ve mısır gevreğini kaselere doldurmak mı? Peki anne olduğumuzda kişiliğimizden ödün vermeli miyiz? Macera dolu bir hayat yine de mümkün mü yoksa annelik klişelerine b
21 TL. 28 TL.
 %  19
Kentlerin Türkiyesi; İmkanlar, Sınırlar ve Çatışmalar
Kentlerin Türkiyesi içinde bazı kentler hem kendilerine hem de etraflarına verdikleri katkı ile öne çıkmakta ve bir laboratuvar işlevi görmektedir; sonuçta bu kentler üzerine çalışmak da siyaseten yaratıcı bir sürece kapı aralamaktadır. Bu kitapta bu tarz bir değerlendirme ve analiz yapmaya çalışarak hem bundan sonraki çalışmalara referans olabilecek akademik bir çalışma ortaya çıkarmış olduğumuzu hem de bilimsel ve kamusal tartışmaların devamına katkıda bulunduğumuzu umuyoruz. Fırat Genç, Çağlar Keyder
31.19 TL. 38.5 TL.
 %  25
Yeni Gerçeğimiz Sürdürülebilirlik
Öyle kavramlar vardır ki yok olmaya yüz tuttuklarında, esasında en çok ihtiyaç duyuldukları zamanlardır. İnsanlık, bugününü daha önce hiç duyulmamış olgularla oluşturmaz; geçmişin aynasından dökülen farklı parçaları, tıpkı bir yapboz gibi yeniden bir araya getirerek kurgular. Bu kavramlardan biri olan Sürdürülebilirlik, 70'lerin başında bazı düşünürlerin gidişatı ve varlıkların durumunu sorgulamasıyla gündeme geldi. Elbette malum çevreler bu hayati öneme sahip kavramın içini boşaltmak için elinden gelen
21 TL. 28 TL.
 %  15
Şehir Üzerine Düşünceler 1
Şehre ve onun mekânlarına olabildiğince farklı gözle bakmayı hedefleyen bu çalışma, aynı zamanda şehirle ruh dünyası arasında da bir irtibatın olduğunu izah etmeyi hedeflemektedir. Zîra şehrin bizâtihi kendisinin veya ona ait bir mekânın, o mekânı ortaya çıkaran hayat biçimi ve inanç değerleri olmadan anlaşılıp algılanabilmesi mümkün değildir. Şehre bu anlayışla bakıldığında her biçimin bir arka planı olduğu anlaşılacak ve onu yorumlayıp anlayabilmek kolaylaşacaktır. Cemiyetlerin değerlerinin toplamının mek
21.25 TL. 25 TL.
 %  15
Şehir Üzerine Düşünceler 2
Şehrin sorunlarını çözümlemek için öncelikle tanımlayabilmemiz gerekir. Şehrin mimarisi, felsefesi, edebiyatı, fikir, sanat ve dönüşümü ile şehirde yaşayan nüfus arasında dâimî, çok boyutlu ve her an yeniden üretilen bir ilişki mevcuttur. Şehre ve şehrin mekânlarına farklı gözlerle bakmayı hedefleyerek hazırlamış olduğumuz Şehir Üzerine Düşünceler 1 çalışmasından sonra Şehir Üzerine Düşünceler 2 çalışmamız, kentsel mekânın ve yaşanan problemlerin arka planına yeni düşünsel yaklaşımlarla biraz daha farklı b
21.25 TL. 25 TL.
Kırsal Mekanın Dönüşümünde İkinci Konutların Etkisi: Pelitköy - Burhaniye
50.4 TL.
Son yıllarda iklimde önemli değişmelerin meydana geldiği, birçok araştırmada vurgulanan bir durumdur. Bu değişmeler sonucunda, Türkiye ikliminde ekstrem olayların sıklığının arttığı görülmektedir. Türkiye ikliminde artan ekstrem dönem sıklığı, aynı zamanda afetlerin de daha sık yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu bağlamda hangi yıl, hangi mevsim ve hangi alanlarda ekstrem kuraklık ya da nemlilik frekansı, eğilimi ve şiddeti artmaktadır sorusunun cevabı oldukça önem kazanmaktadır. Bu araştırmada, Türkiye'den se
40 TL.
- 1. Bölüm: Belediye Başkanlarının Sosyal Sigortalılıkları - 2. Bölüm: Siyasal Katılım, Demokrasi Ve Dijital Siyaset - 3. Bölüm: Küreselleşme Ve Yerelleşme Birbirine Karşıt Mı? - 4. Bölüm: Mülteci Göçü, Sosyal Uyum Ve Ev Sahibi Ülkeler İlişkisinde Yeni Kavram: Sürdürülebilir Kalkınmada Etkili Kentsel Atık Yönetimi - 5. Bölüm: Yerel Yönetimler Ve Eğitim İlke Evin Gencel - 6. Bölüm: Türkiye'de Belediye Gelirlerinin Genel Görünümü - 7. Bölüm: Kentsel Rantları Vergilendirmenin Ekonomi Politiği: Türkiye İçin Çık
28.5 TL.
 %  35
Yeniden İnşa Et - Caferağa ve Yeldeğirmeni Dayanışmaları Yatay Örgütlenme Deneyimi
Kapitalizmin derin (ve muhtemelen nihai) krizinden nasıl çıkacağız? Bu çıkış yolunu beraber çizebilecek miyiz? Bu sorulara cevap vermeye başlayabilmek için, küresel 2011-2013 ayaklanmalarının (ve bir o kadar da bunlardan filizlenen deneyimlerin) kazanımlarını ve sınırlarını dikkatlice değerlendirmemiz gerekiyor. 'Yeniden İnşa Et' bu yolda atılmış adımlardan biri. Yatay örgütlenmenin erdemleri ve zorlukları, var olan siyasi geleneklerle etkileşimler, halk katılımında sürekliliğin sağlanamaması ve bu kitapta
26 TL. 40 TL.
 %  20
Van Tarih, Toplum ve Şehir
Van, tarihte bıraktığı izler itibariyle Anadolu coğrafyasında başkentlik deneyimi başta olmak üzere tarihsel, kültürel ve ekolojik miras itibariyle variyetli bir şehir kimliği ile öne çıkmasına karşın, günümüzün sosyo-ekonomik verileri üzerinden bakıldığında Türkiye'deki iller arasında son sıralarda yer almaktadır. Bu irtifa kaybının dönemsel olarak ekonomik, demografik, toplumsal ve politik birçok nedeninden söz edilebilir. Fakat şunu biliyoruz ki bir şehrin tarihsel geçmişi, keşfedilmeyi bekleyen yaşanmış
36 TL. 45 TL.
 %  15
İnsan İçin Kentler
Modern kentleşme sürecinde, endüstri öncesi dönemin insan odaklı tasarım ilkeleri, işyeri-konut bağlantıları, üretim-ulaşım teknolojileri, toplumsal yaşam ritmi korunamamış, mekân kalitesi örselenmiştir. Yitirilenler, modernite anlatılarının gündemin ön sıralarına çıkmayan kör noktalarını oluşturuyor. Jan Gehl, modern kent dokularının alternatifsiz olmadığını, sorunlara razı olmak zorunda olmadığımızı, olumsuzlukların insan odaklı ve ölçek duyarlı bir kentsel tasarım yaklaşımıyla hafifletilebileceğini, yit
57.8 TL. 68 TL.
Bu çalışmada, yerel demokrasinin gelişimi sürecinde, Kocaeli ve Kartepe Kent Konseyleri özelinde, Kent konseylerinin işlevselliğinin araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemini de temsilciler ve yöneticiler de dahil olmak üzere, Kocaeli ve Kartepe Kent Konseyi üyeleri oluşturmaktadır. Temsilciler ve yöneticiler de dahil olmak üzere konsey üyesi 207 kişiye, nicel bir veri toplama tekniği olan yüz yüze anket uygulanmıştır. Katılımcıların kent konseyinin işlevselliği hakkındaki değerlendirmeleri üz
40 TL.
İçindekiler ANKARA'DA VAKIF HANLARI KONUM VE NİTELİKLERİ, ULAŞIM BAĞLANTILARI VE TİCARET YAPILARIN ETKİSİ UZUN ÇARŞI SOF ÜRETİMİNDE AZALMA VE VAKIF HANLARI ÜZERİNDEKİ MUHTEMEL ETKİLERİ EKONOMİYİ BÜYÜK ÖLÇÜDE ETKİLEYEN GELENEKSEL ÜRETİMİN GERİLEMESİ VE ÇÖKÜŞÜ 1881 VE 1916 YANGINLARI (HARİK MAHALLİ) BEDESTEN VE HANLAR BÖLGESİ
50 TL.
 %  19
Nöbetleşe Dışlanma; Göç ve Sosyal Dışlanma Döngüsü
Nöbetleşe dışlama, kentlerde yerlilerin göçmenlere, her göçmen grubun da kendisinden sonra gelen göçmen gruplara karşı geliştirdiği dışlayıcı tepkiler silsilesini anlatıyor. Her yeni göçmen grubu, kentte görünür hale geldikçe, kentin ekonomisini ve günlük hayatını bozduğuna dair kızgınlıklarla, aşağılamalarla karşılaşır. Yakın zamana kadar aynen bu şekilde suçlanmış olan eski göçmenler de, bu tepkileri yüksek sesle dile getirenler arasında yer alır, bu sırada statülerinin biraz olsun iyileştiğini hissederl
32 TL. 39.5 TL.
 %  19
Zorunlu Göç Deneyimi ve Toplumsal Bütünleşme; Kavramlar, Modeller ve Uygulamalar İle Türkiye
Türkiye geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve sürdürülebilir bir ortamda geri dönüşlerinin veya bir kısmının üçüncü ülkelere yerleştirilme olasılıklarının son derece düşük olduğu gerçeğiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu durum Türkiye'yi hem devlet hem de toplumsal olarak Suriyelilerin ülkeye uyumlarının sağlanmasına yönelik zorlu bir süreç ile baş başa bırakmış bulunmaktadır. Özçürümez ve İçduygu'nun kaleme aldıkları bu kitabı bu sürecin çeşitli boyutlarını irdeleyen hem aka
36.45 TL. 45 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 591 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1