Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  25
Gençlerle Baş Başa: Mitoloji
Arkeoloji müzesine bir okul gezisi yapmaya ne dersiniz? Çağla ve sınıf arkadaşları, arkeolog Zeynep’in eşliğinde müzeyi gezerken eserlerin önünde uzun uzun duruyor, hem her bir eserin arkasındaki mitolojik öyküyü öğreniyor hem de akıllarına takılan soruları soruyorlar: Mumyaların sırrı çözülebilmiş mi? İnsanlar neden tanrıları kendilerine benzer şekilde yapmışlar? Tanrılarla insanlar arasında nasıl bir ilişki vardı? O zamanlar mitlere herkes inanıyor muydu? Eski insanlar bizden daha mı büyükmüş ki bu kadar
18 TL. 24 TL.
Tükendi
“Tarih boyunca bir ana ve eş olarak öne çıkan kadın, aslında ilk sözden itibaren dilini öğreten, aileden topluma geçiş sürecinde ilk yaşam kültürünü öğreten en önemli figürdür. Bugünkü Batı Uygarlığının önemli kaynaklarından biri Antik Yunan Uygarlığı olarak görülür. Antik Yunan Uygarlığında kadınlar evlere kapatılarak geri plana itilmiş konumlarına karşın aile bireylerinin yetiştirilmesi için eğitim faaliyetlerinde etkin bir rol oynamışlardır. Sevgili öğrencim Nuriye Külahlı, ‘Antik Yunan Eğitiminde Kadın’
160 TL.
Tükendi
Bulundukları bölgenin iklim, coğrafya ve malzeme gibi fiziki özelliklerinin yanı sıra sosyo-kültürel ve tarihsel arka planını yansıtan yöresel konut yerli yapı ustalarının elinden çıkmış olup binlerce yıllık yapı birikimi ve geleneğini taşımaktadır. Bir halk mimarlığı olan yöresel konutun ardında kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi birikimleri yatar. Bulunduğu yerin ihtiyaçlarına cevap veren, yöreye özgü niteliklere sahip olan bu konut kullanıcının yaşam biçimi ve alışkanlıklarının yanı sıra toplumun gelenek, g
215 TL.
Tükendi
 %  25
80 Yıllık Hatıralarım
"Tarihe meraklı okurlar ve özellikle hekimler için Prof. Dr. Cemil Topuzlu Paşa ve ailesinin öyküsü, Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyet’in ilk döneminde olan biteni anlamak açısından değerli bir kaynaktır. Operatör Dr. Cemil Topuzlu Paşa, çok ilginç bir kişilik ve yaşamı macera dolu bir insan. Anıları, II. Abdülhamit İstibdat (baskı), Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminde bizzat yaşadıklarını, gördüklerini ve içinde rol aldığı olayları anlatıyor. Bu öyle sıradan bir gözlem ve anı aktarımı değil. Çünkü 20 yaş
90 TL. 120 TL.
 %  20
Buddhaçarita  –Buddha’nin Yaşami -
Aşvaghosha (yak. I. yy. sonu-II. yy. başı): Şair, müzisyen ve bilim insanı olan Aşvaghosha hakkında fazla bilgi yoktur. Bugün Ayodhyā denilen Sāketa şehrindendir. Kushan kralları döneminde, I. yüzyılın sonuyla II. yüzyılın başı arasında, muhtemelen İmparator Kanişka veya Huvişka döneminde yaşamıştır. Mahāyāna Buddhizmi’nin gelişmesine ve yayılmasına öncülük etmiştir. Kaynaklar onun Buddhizme geçmeden önce Brāhman bir aileye mensup olduğunu göstermektedir. Buddhaçarita Buddha’nın hayatı ve Buddhizm tarihiyle
88 TL. 110 TL.
Tükendi
 %  20
Buddhaçarita  –Buddha’nin Yaşami -
Aşvaghosha (yak. I. yy. sonu-II. yy. başı): Şair, müzisyen ve bilim insanı olan Aşvaghosha hakkında fazla bilgi yoktur. Bugün Ayodhyā denilen Sāketa şehrindendir. Kushan kralları döneminde, I. yüzyılın sonuyla II. yüzyılın başı arasında, muhtemelen İmparator Kanişka veya Huvişka döneminde yaşamıştır. Mahāyāna Buddhizmi’nin gelişmesine ve yayılmasına öncülük etmiştir. Kaynaklar onun Buddhizme geçmeden önce Brāhman bir aileye mensup olduğunu göstermektedir. Buddhaçarita Buddha’nın hayatı ve Buddhizm tarihiyle
38.4 TL. 48 TL.
Tükendi
 %  20
Yüz Yıl Savaşları ;Avrupa’yı Şekillendiren İngiliz-Fransız Mücadelesi
Vebanın Orta Çağ Avrupası’nı kasıp kavurduğu yıllarda krallıklar ve derebeylikler iktidar mücadeleleri içerisindeydi. Bir yandan hastalıktan korunmaya ve zararları dindirilmeye çabalanırken, doğudan yükselen yeni bir güç ise Avrupa’yı tehdide başlamıştı. Belirsizliklerin ortasında İngiliz kralı III. Edward 1337 yılında Fransa tahtında hak ilan etti. Sonucun hemen alınacağı düşünülüyordu ancak bir yüzyıldan fazla sürecek bir mücadelenin fitili ateşlenmişti. Saldırıyı başlatan İngiliz orduları 1340’ta Sl
56 TL. 70 TL.
Tükendi
 %  20
Kara Ölüm ;Ortaçağ Dünyasını Yok Olmanın Eşiğine Getiren Veba
Tarihin Akışını Değiştiren Hastalık: Kara Veba Savaşlar, katliamlar, şiddet olayları… Tarih, bu ve benzeri olaylarla doludur. İnsanlık sürekli bu konularla meşgul olurken aynı zamanda hiç eksik olmayan depremler, seller, kuraklıklar, yangınlar, kıtlıklar ve salgın hastalıklarla da baş etmeye çalışmıştır. Ve hâlen de baş etmeye çalışmaktadır. Tarihsel süreçte insanlığı çaresiz bırakan bu felaketler arasında salgın hastalıklar daha yıkıcı tahribatlarından dolayı zihinlere kazınmış durumdadır. Pandora’nın kutu
48 TL. 60 TL.
Tükendi
 %  20
Türkiye'de Sinemanın Tarihi ;Başlangıcından Günümüze
“Uluslararası sanat filmlerinden popüler Türk sinemasına, tapon filmlerden yüksek sanat filmlerine, feminizm ve auteur kuramlarından Şarkiyatçılığa, erotik yapımlardan melodrama, Sessiz Dönem’den yeni medyaya dek, referanslarıyla zengin, anlayışıyla derin ve analizleriyle net bir kitap.” RONALD GREEN, Ohio State University “Savaş Arslan’ın Türkiye’de sinema geleneği üzerine yepyeni fikirlerle dolu kitabı, popüler sinema ve sanat sineması arasında verimli bir uzlaşı sağlıyor. Tür meseleleri, alternatif
96 TL. 120 TL.
Tükendi
 %  20
Gayrinizami Harp Tarihi: Direniş Ayaklanma Çatışma
Gerilla harbi, küçük savaş, ayaklanma, düşük yoğunluklu çatışma ve özel harp gibi farklı adlandırmalarla anılagelen gayrinizami harp, ta­rihsel süreçte antik çağlara kadar uzanır. Temelinde uzun soluk­lu yıpratma taktiğini esas alan bu yaklaşım; sızma, sıyrılma, baskın ve sabotaj gibi düzenli harp dışı harekât türleri yoluyla düşmanı hedef alırken halk desteğine de büyük önem verir. Devasa orduların ve devletlerarası savaşların ana temayı oluşturduğu son iki yüzyılın siyasi tarih anlatısı içerisinde dahi ke
64 TL. 80 TL.
Tükendi
 %  20
Harezmşahlar: Ravzatu's - Safa
Hârezmşâhlar, 1128-1156 yılları arasında hüküm süren Hârezmşâh Atsız’ın birkaç isyanı dışında Sultan Sencer’in ölümüne kadar Büyük Selçuklulara tabi olarak varlığını sürdürdüler. Sencer’in ölümü üzerine bağımsız hareket etmeye başlayan İl Arslan ve Tekiş dönemlerinde gerçekleşen fetih hareketleriyle sınırlarını genişleten Hârezmşâhlar, Selçukluların yıkılmasından sonra ortaya çıkan boşluğu doldurmaya başladılar. Sultan Alaeddin Muhammed döneminde (1200-1220) ise altın çağlarını yaşadılar. Bu dönemde devleti
48 TL. 60 TL.
Tükendi
 %  25
Payitaht’ta Kanlı Pazar;Abdülhamid’in İntikamı
Bu kitap bir “kurmaca” değildir. Tarihin kendi kurgusuna sadık kalınarak yazılmış gerçekçi bir romandır. Kahramanları, tarihimizin gerçek şahsiyetleri, anlatılan hadiseler ise çalkantılı bir devrin az bilinen veya hiç bilinmeyen hakikatleridir. Roman, II. Mahmud devrinde modernleştirilen Osmanlı ordusunun ilk askerî darbesini ve tahttan indirilen Sultan Abdülaziz’in katlini anlatıyor. “Padişah Cinayeti”nin perde arkasındaki saray entrikalarını gözler önüne seren roman, 1876 ile 1881 yılları arasındaki karan
77.25 TL. 103 TL.
Tükendi
 %  25
Amerikan İç Savaşı El Kitabı
Amerika Birleşik Devletleri Türkiye’de son yıllarda üzerinde en çok konuşulan küresel aktörlerin başında geliyor. İlgili tartışma ve analizlerin temelinde ekseriyetle basit, ama yanıltıcı bir varsayım yatmakta: “ABD yekpare bir aktör olarak düşünür, hareket eder.” Bu varsayım temel olarak ABD’yi ABD yapan en önemli dinamiği ıskalıyor: ABD “parçalı bütünlük” anlayışına dayanan, tarihsel gelişimi ancak ve ancak iç çekişmeler üzerinden tanımlanabilecek bir mozaik. Bu bağlamda, Bahadırhan Dinçaslan ABD’nin şimd
27.75 TL. 37 TL.
Tükendi
 %  10
Aya Uzanan Köprü
Hayat kısa diyorlar ama hiç de değil. Şaşırtıcı derecede güzel ve bazen acı verici deneyimlerden oluşan uzun bir yolculuk. Dünya dediğimiz bu eşsiz gezegende yeterince uzun yaşarsanız, doğayla bütünleşir, Tanrı'nın yaratımının bir parçası olmanın ne kadar harika olduğunu anlarsınız. Saçlarımın ağarmasına ve gençlik gülüşlerimin yüzümde sonsuza dek taşıyacağım derin çizgiler bırakmasına yetecek kadar uzun yaşadığım için çok şanslıyım. Pek çoğu hiç gülmedi ve pek çoğu da saçları gümüşe dönmeden hayata veda et
90 TL. 100 TL.
Tükendi
 %  10
Abhazların Etnik Tarihi
Tarih bilimi doktoru T.A. Açugba’nın işbu monografisi, Abhazların XIX - XX. yüzyıllardaki etnik tarihini kapsayan bir çalışmadır. Özellikle Abhaz halkının etno- kültürel ve demografik gelişimi üzerinde olumsuz etkisi olan etno-politik ve göç hareketlerine özel yer verilmektedir. Çalışmada, Abhazların etnik kimliğinin ve ulusal benlik bilincinin korunmasında devletin rolü ve ülke nüfusunun etnik yapısının etkileri incelenmektedir. Tarihçiler, etnologlar, demograflar, siyaset bilimciler, politikacılar ve Abha
108 TL. 120 TL.
Tükendi
 %  20
Dünya Çağları
“Bizden bağımsız” Gerçek ile tek “temas” ondan ayrılmamız ya da Heidegger’in “felaket” adını verdiği radikal yerinden oynamadır. Paradoks şudur ki, bizi “kendi içinde” Gerçek ile bağlayan şey, tam da ondan ayrı olduğumuzu deneyimlediğimiz boşluktur. Schelling’in Dünya Çağları işte bu nedenle çok önemlidir: Bizzat mutlağın kendisindeki “yerinden oynama”nın nihai açıklamasını bize sunar. Slavoj Zizek Dünya Çağları (Weltalter) taslakları, Schelling’in “özgürlük felsefesi” olarak adlandırılan ve en vuruc
28 TL. 35 TL.
Tükendi
 %  20
Tarih İçinde Tarafsızlık
Tarafsızlık nedir? Gerçekten tarafsız olmak mümkün müdür? Tarafsızlık, dünya tarihini nasıl şekillendirmiştir? Tarih İçinde Tarafsızlık, tüm bu sorulara yanıt ararken, küresel tarihimizdeki beş yüz yıllık tarafsızlığın etkileyici ve ikna edici bir sentezini ortaya koyuyor. Leos Müller tarafsızlık ilkesi üzerine düşünürken; İsviçre, Belçika, İsveç gibi bazı tarafsız devletlerin, serbest ticaret paradigmasının uygulanmasından, ulusal yasaların ve hümaniteryenizmin şekillenmesine, pek çok alanda etkin tarihsel
55.2 TL. 69 TL.
Tükendi
 %  20
Yirminci Yüzyılın Kısa Tarihi
20 yüzyılın tarihine ekonomik, kültürel ve siyasi güçler üzerinden değil de tartışmalı ve tarihe yön vermiş isimler üzerinden bakmaya ne dersiniz? Stalin’den Hitler’e, Churchill’den Roosevelt’e kadar 20 yüzyıla damga vurmuş isimler, verdikleri kararlarla pek çok alanda etkin oldular. Günün sonunda insanlığa bıraktıkları miras, geleceğimizin nereye doğru gittiğine ayna tutuyor ve bugün uluslararası arenada yaşananlara dair farklı bakış açıları geliştirmemizi sağlıyor. John Lukacs, Yirminci Yüzyılın Kısa Tari
52.8 TL. 66 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1