Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 214 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  15
Suriye
Arap Baharı’nın özgürlükçü söylemi Suriye’ye de ulaştı ve sonucunda iç savaşa yol açtı. Bundan en çok etkilenen ülkelerin başında da Türkiye var. Son 10 yıldır Türkiye’nin siyasi iklimini, çalışma hayatını, ekonomisini, güvenlik politikasını, sosyal hayatını vd. etkileyen en önemli unsurların başında Suriye geliyor. Ancak hem tarihî hem de kimi kültürel bakımlardan yakın komşumuz hakkında Türkiye literatüründe objektif çalışmalar bir elin parmaklarını bile geçmiyor. Uluslararası üne sahip Suriye uzmanı Davi
102 TL. 120 TL.
Tükendi
 %  10
Kurtuluş'a Muhalefet
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’na girmiş ve yenilmiştir. Bu yenilginin bedeli, devletin varlığı ve milletin istikbalinin kaybedilmesi sonucunu doğurmuştur. Bu varlık-yokluk ikileminden var olmaya devam edecek bir çıkış yolu aranması ve gündeme gelen çıkış yolları bakımından farklı kesimler değişik siyasetleri benimsemişlerdir. Öncelikle İttihat ve Terakki iktidarı ve topyekün İttihatçılar, devleti savaşa sokarak mevcut sorunların yaşanmasına sebep oldukları için muhalifleri tarafından siyasette ve vi
198 TL. 220 TL.
Tükendi
“Komünistler Kars kalesine kızıl bayrak çektiler.” Bu efsane, 12 Eylül 1980 darbesi öncesinde ve sonrasında, “komünizm tehlikesi”nin ülke çapındaki simgelerinden biri olmuştur. Kars kalesine kızıl bayrak çekildiği yoktu, fakat Kars Türkiye’de devrimci sosyalist hareketin en güçlü olduğu yerlerden biriydi. Buna karşılık, bu Kars deneyiminin hikâyesi hemen hiç anlatılmamıştır.Emin Karaosmanoğlu, 1970’ler Karsı’nda anti-faşist mücadelenin başını çekenlerden Hasan Alıcı’yla söyleşisinde, bu açığı kapatmaya dönü
136 TL.
Tükendi
 %  5
Amerikan Bezinden Amerikan Çuvalına: Türkiye'nin Hafızası 1981 - 2002
Türkiye’nin NATO’ya alınmasının ardında yatan gerçek, coğrafî konumunda gizlidir. Anadolu; Kafkasların, Balkanların, Ortadoğu’nun kilididir. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ise boğazlarda ki Türk/Atatürk kilididir. Türkiye topraklarına sahip olan dünyaya hükmeder.
247 TL. 260 TL.
Tükendi
 %  10
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Siyasi Tarih Araştırmaları 2
Elinizdeki Siyasi Tarih Araştırmaları adlı eserde; Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde ve Cumhuriyet Döneminde meydana gelen Jön Türklükten İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne, Balkanlarda meydana gelen Bosna-Hersek Bunalımı ve İşgali, Maraş’ta ve Bazı yerlerde 1856 Islahat Fermanına Tepkiler, Ermenilerin Sevk ve İskânı, Türk-Ermeni İlişkileri, Milli Mücadele’de Güney Cephesinin İşgali, İşgallere karşı halkın direnişi ve mücadelesi, Çanakkale Cephesi, Mustafa Kemal’in Maraş’ta ve Batı Cephesinde kazanmış olduğu z
277.2 TL. 308 TL.
Tükendi
 %  10
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Siyasi Tarih Araştırmaları 1
Osmanlı Devleti’nin son döneminde meydana gelen Mısır konusu, İşkodra İsyanı, Balkan Politikaları, 1915’te muhtelif yerlerde ortaya çıkan Ermeni İsyanları ve Mondros Müterakesi ve Şark Meselesi gibi dönenin önemli siyasi olayları belirli başlıklar altında ele alındı. Cumhuriyet Dönemi’nde ise, İstiklal Mahkemeleri, Atatürk’ün Maraş Mücadelesindeki Çalışmaları, İzmir Suikasti, Musul Sorunu ve çoğumuzun tecrübe ederek yaşadığı 15 Temmuz 2016 Fetö Darbe Kalkışması gibi siyasi olaylar incelenerek okuyucunun bil
262.8 TL. 292 TL.
Tükendi
 %  10
Türkiye’de Şafak Vakti Osmanlı’da Meydana Gelen Reform Hareketleri 1876-1908
19. ve 20. yüzyılın başlarındaki Türkiye, tarihinin en belirgin dönüşümlerinden birini yaşamaktadır. James L. Barton, bu kritik dönemi ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçişin ardındaki politik, dini ve toplumsal dinamiklerini eserinde incelerken, okuyucuyu da bu zengin tarihi yolculuğa çıkarıyor. Barton, dönemin ardındaki tarihi ve siyasi güçleri, reformları, çatışmaları ve ulusal hareketleri detaylıca ele alıyor. Eser, sadece Türk tarihi değil, aynı zamanda etrafındaki komşuları, kültü
151.2 TL. 168 TL.
Tükendi
Siyasi tarihi neden ve nasıl okumalıyız? Büyük teoriler siyaseti anlamak için yeterli midir? Siyaseti değerlendirirken neden tarihi es geçemeyiz? Richard Whatmore, teori ve eylem arasındaki ilişkiyi değerlendirerek siyasi tarihin karşı karşıya kaldığı temel soruları, tartışmaları, ona yöneltilen eleştirileri ve bunların neden önemli olduğunu ele alıyor. Marx’tan Koselleck’e, Strauss’tan Foucault’ya, Skinner’dan Pocock’a birçok teorisyenin yaklaşımını inceliyor, tarih bilgisinin bugünün siyasetini anlamak iç
140 TL.
Tükendi
Sahraaltı’ndaki 49 ülkenin bağımsızlıklarından günümüze kadarki siyasi tarihlerine -dolayısıyla söz konusu ülkelerdeki yaşama da- ana hatlarıyla odaklanan Sahraaltı - Siyaset ve Yaşam daha ziyade kulaktan dolma bilgilerle tanınan Afrika kıtasına ilişkin bambaşka bir pencere açıyor. Tek tek söz konusu ülkelerin bağımsızlıklarını kazandıkları andan günümüze dek yaşadıkları tarihsel gelişimleri aktaran, siyasi temelde bunların sahip oldukları ayırt edici özelliklerinin altını çizen Volkan İpek, zengin bir Sahr
257 TL.
Tükendi
 %  10
Türkiye'de Siyasal Partiler - İkinci Meşrutiyet Dönemi
"Türkiye'de Siyasal Partiler, Tarık Zafer Tunaya'nın Türk tefekkür tarihine ve Türk siyasal tarihçiliğine bıraktığı (eskilerin tabiriyle muhalled) kalıcı, ölümsüz çalışmasıdır." İlber Ortaylı “40 yıldır aşılamamış bir ‘opus magnum’. Türk siyasal yaşamına değinen tüm siyaset bilimcilerin, tarihçilerin ve sosyal bilimcilerin başucu kitabı. Birçok geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemleri araştırmacılarının esin kaynağı. Tarihte çok az bilim adamı bu denli uzun bir süre gönderme yapılan esere sahip.” Zafer
265.5 TL. 295 TL.
 %  15
Komintern Dönemi TKP Tarihi - 3 ;Türkiye Komünist Partisi'nin Bölünmesi 1928-1932
Türkiye Komünist Partisi’nin Bölünmesi 1928-1932, çalkantılı bir döneme odaklanıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Büyük Buhran’ın başladığı, Türkiye’nin de kendi ekonomik ve siyasi krizlerini yaşadığı yıllar. TKP bu dönemde iç tartışmalar ve bölünmeler neticesinde giderek güçten düşerken ciddi bir devlet baskısını ve polis operasyonlarını göğüslemeye çalışıyor. Menemen olayına, Serbest Fırka’nın ortaya çıkışına, Ağrı’daki Kürt isyanına ve Türkiye’nin gündemine dair TKP yetkililerinin kitapta yer verilen
331.5 TL. 390 TL.
 %  10
Siyasetname
Siyaset, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı olarak bilinse de bu sanatın zemininde nice taktikler, nice oyunlar yatıyordu... Yeri geldiğinde bir ikna sanatı, yeri geldiğinde ise keskin bir kılıçtı. Nice kanlar aktı, nice canlar yandı. Sözün kısası, Selçuklular devrinde incelikli bir sanattı siyaset. İşte bu kitap da, bu sanatı devlet adamlarına öğretmek, onlara devleti yönetme becerisi kazandırmak amacıyla yazılmıştı... Selçuklu sultanları Alparslan ve Melikşah döneminde 29 yıl vezirlik yapmış olan
157.5 TL. 175 TL.
Tükendi
Ceren Lord bu kitapta, Türkiye’nin kuruluşundan itibaren bir ulus-devlet oluşturulması amacıyla İslâm’ın nasıl kullanıldığını, İslâmî seferberliğin devlet eliyle ve devlet aygıtları yoluyla nasıl güçlendirildiğini anlatıyor. Ceren Lord bu kitapta, Türkiye’nin kuruluşundan itibaren bir ulus-devlet oluşturulması amacıyla İslâm’ın nasıl kullanıldığını, İslâmî seferberliğin devlet eliyle ve devlet aygıtları yoluyla nasıl güçlendirildiğini anlatıyor. 2002 seçimlerinden sonra iktidara gelen AKP’nin Türkiye’yi “İs
277 TL.
Tükendi
 %  10
Demokrasi Öldüğünde;Kalıcı Lozan Barışı
Temmuz 1923'te İsviçre'de imzalanan Lozan Antlaşması, Türkiye’nin modern ulus devlet olmasını resmîleştirdi ve düvel-i muazzama bunu kabul ettirdi. Bu kurucu anlaşma Türkiye açısından kuşkusuz çok başarılıydı ve avantajları büyüktü ancak o ölçüde başka gruplar için bedelleri olan da bir anlaşmaydı. Antlaşma, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını belirmenin yanı sıra Osmanlı sonrası oluşan ulus devletlerin sınırlarını, siyasi sistemlerini ve vatandaşlık anlayışlarını da tanımlamıştı. Kieser, bu Antlaşma
209.7 TL. 233 TL.
Tükendi
 %  10
İttihat Terakki Ve Almanya İşbirliği;1. Dünya Savaşında 1914-1916
Bu eser, bir Alman´ın gözünden I. Dünya Savaşı sırasında Almanya´nın ve müttefik ülke Türkiye´nin ahlaki ve siyasi hareketlerini değerlendiren bir tanıklıktır. Yazar, İsviçre sınırında Alman makamlarından giriş izni beklerken Almanya´nın kritik hatalarını ve onun militarist politikalarının sonuçlarını gözler önüne seriyor. 1915´ten 1916´ya kadar Türkiye´de bulunan yazar, bu süre zarfında bizzat tanık olduğu olayları, duyduğu hikayeleri ve kişisel izlenimlerini bizimle paylaşıyor. Kitabın amacı, Almanların v
119.7 TL. 133 TL.
Tükendi
Demokrat Partinin iktidar olduğu dönemde Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan ve Milletvekili göreviyle devlet adamları farklı zamanlarda Karadeniz Bölgesine bir dizi seyahatler yapmışlardır. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri, Gümrük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı, Çalışma Bakanı Hayrettin Erkmen, Dâhiliye Bakanı Dr. Nazım Gedik, Çalışma Bakanı Halûk Şaman, DP Rize Milletvekili İzzet Akçal ve CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek bölgeyi
220 TL.
Tükendi
 %  10
1908’deki İttihat ve Terakki Devrimi(İttihat Terakki ve II. Abdülhamid)
Türkiye'nin karmaşık tarihi ve siyaseti üzerine çarpıcı bir inceleme. E. F. Knight, Türk İmparatorluğu'nun yükselişinden düşüşüne, savaşlardan devrimlere kadar olan dönemi derinlemesine ele alıyor. 1908'deki İttihat ve Terakki Devrimi, bu hikayenin zirvesi ve kitabın ana odağıdır. Londra'nın önde gelen gazetelerinden birinin tanınmış muhabiri olan Knight, 1895'ten bu yana katıldığı savaşlar ve kapsamlı seyahatleri sayesinde bu konuda benzersiz bir perspektife sahip. Türkiye'yi 1908 yılında ziyaret ederek de
153 TL. 170 TL.
Tükendi
1453’te, Osmanlı Padişahı II. Mehmed, Anadolu’nun karşı yakasında Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’u fethedip devleti imparatorluk seviyesine çıkarırken, aynı tarihte Anadolu’nun doğusundaki Diyarbekir’de kendisine bir rakip ortaya çıkıyordu. Önemsiz bir beylik olan Akkoyunluların başına bu tarihte Uzun Hasan geçmiş ve devletini Osmanlılarla rekabet edebilecek duruma getirmişti. Her iki hükümdarın temel hedefleri birbirleriyle çakışıyordu. Anadolu birliğini sağlamak için çalışan Osmanlı padişah
150 TL.
Tükendi
Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu dönemde, Türk modernleşmesinin temellerini ele alan bu çalışma derlemesine ulaştınız. Bu kitap, farklı yazarların gözünden Türk modernleşmesinin kaynaklarından, deneyimlerinden ve etkilerinden bahsetmektedir. Türkiye'nin modernleşme sürecindeki önemli dönemeçleri, politikaları, ekonomisi, toplumu ve kültürüyle birlikte ele alan bu eser, Türk modernleşmesinin çeşitli yönlerini sunmaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleşen
300 TL.
Tükendi
Birinci dönemde Aydın, ikinci dönemde Menteşe’den [Muğla] Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilliği görevini üstlenen Esat İleri’nin Milli Mücadele yıllarında Aydın ve çevresindeki askeri ve siyasi olaylar ve ilk iki dönem meclisteki tartışmalar, belgeler ve meclis tutanaklarıyla anlatılıyor. Kitapta önce Esat İleri’nin Gümülcine ve Aydın bölgelerindeki çalışmaları ayrıntılı olarak gösterilirken, Balkanlardan gelen muhacirlerin yaşadıkları sorunlar da Esat İleri’nin gözünden aktarılmıştır. Es
120 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 214 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1