Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 187 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Antropolojinin insani çeşitliliğinin düşünüş, eylem ve hayatta kalma biçimleri arasındaki farklılıklarla birlikte değişkenliğin ayırdına varma bakış açısıyla hareket eden bu çalışma farklı kültürlerde, iki cinsiyetli beden algısını aşan seks deneyimleri, duyguları ve anlamlarına dairdir. Seks bir biyolojik dürtü olsa da farklı yerlerdeki insanlar tarafından farklı yaşanmaktadır. Farklı biçimlerde yapıldığı gibi buna dair duygular da yapıldığı toplumsal ve kültürel ortama bağlı olarak değişir. Cinsel pratiği
250 TL.
‘’Kültür’’, ilk kez 1871 yılında yayımlanan bu klasik eserle birlikte, öğrenilmiş insan davranışı kalıplarının tamamını ifade eden bir terim olarak kullanılmaya başlamıştır. Oxford Üniversitesi’nin ilk Antropoloji Profesörü olan Sir Edward Burnett Tylor, kültürü ‘’insanın, toplumun bir üyesi olarak edindiği bilgi, inanç, sanat, ahlak, töre ve tüm diğer kabiliyet ve alışkanlıkları içeren, kompleks bir bütün’’ olarak tanımlamıştır. Antropolojinin bilimsel bir disiplin olarak kurucusu bilinen Tylor’ın, çığır a
680 TL.
Tükendi
Etnik kimlik aynı kökeni, aynı kültürel özellikleri paylaştığı varsayılan bir grup insan tarafından sahip olunan kimliğe atıfta bulunur. Ancak modern dünyada kimlik kavramı ve tanımları yeni tartışmalar neden olmakta, yeni anlayışlarla ele alınmaktadır. Bu bağlamda bir mekânla bağlantılı dilsel bir nesnellik inşası olarak değerelenrilebilecek olan kimlik, tarihsel koşullar tarafından kuşatılır ve belirli bir tarihsel dönem içinde anlamlıdır. Çerkeslerin kimlik algısı da yüzyıllar boyunca savaş, sürgün ve si
180 TL.
Tükendi
 %  10
Homo Imperfectus – Kusurlu İnsan
Hastaliklar Ve Travmalar Zayiflik Değİldİr, İnsanin Dİrencİnİn Ve Dayanişmasinin Dokunduğu Büyüleyİcİ Bİr Hİkayedİr. Hastalıklar, Homo Sapiens Tarihinin Büyük Sessiz Kahramanlarıdır. İnsanlığın Biyolojik Kusurlarının Birçoğu, Hayatta Kalma Stratejimizi Eleveren Anahtarlardır. Bu Kusurlar Sadece Ölümün Ve Yıkımın Tarihini Anlatmaz Bize, Aynı Zamanda Insanın Büyüme Ve Ilişki Kurma Macerasının Büyüleyici Bir Anlatısıdır. Kendisini Insan Evrimi Araştırmalarına Adamış, Yüzlerce Bilimsel Makaleye Imza Atmış, Sosy
216 TL. 240 TL.
Tükendi
 %  10
Şiddet ve Kutsal
René Girard, Şiddet ve Kutsal'da şiddetin kaynağında kutsalın bulunduğunu iddia ediyor. Uygarlığımızın merkezindeki yapının köklerine inerek tarih boyunca görüldüğü, edebiyat ve mitte temsil edildiği haliyle şiddeti araştırıyor. İnsan kötülüğüne dair çığır açan bu incelemede İncil anlatıları ile Yunan tragedyalarını özgün bir bakış açısıyla yeniden okumasının yanı sıra, tarihin ilk kültürel ve toplumsal kurumlarına ve ilk kurban törenlerine evrensel bir açıklama getirmek için sosyoloji, etnoloji ve psikanal
337.5 TL. 375 TL.
Tükendi
 %  20
Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi III. Kitap;Klasik Uygarlıklar, Hıristiyan-İslam Uygarlığı, Yeni Dünya Uygarlıkları, Endüstri Uygarlığına Geçiş
Bu yapıtta anlatılan insanlığın öyküsü ulusçu, dinci, batıcı tarihlerde-kinden farklıdır. İnsanlığın tarihi, UNESCO'nun çok ciltli History of Humanity (İnsanlık Tarihi, İmge) yayını doğrultusunda, "insan odaklı" bir bakış açısıyla, tek ciltte kotarılmaya çalışılmaktadır. Bu yolda, maddenin "biyokimyasal evrimi" ile başlanıp, genel olarak canlıların "organik evrimi" evresine geçilmektedir. Özel olarak insanın organik evrimi ise uzak hayvan anaataları olan "prosimiyen kemirgen" noktasından uzak insan anaatal
156 TL. 195 TL.
 %  20
Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi II. Kitap;İlk Uygar Toplum, Eskiçağ Uygarlıkları, Uygar-Barbar Etkileşimi
Bu yapıtta anlatılan insanlığın öyküsü ulusçu, dinci, batıcı tarihlerde-kinden farklıdır. İnsanlığın tarihi, UNESCO'nun çok ciltli History of Humanity (İnsanlık Tarihi, İmge) yayını doğrultusunda, "insan odaklı" bir bakış açısıyla, tek ciltte kotarılmaya çalışılmaktadır. Bu yolda, maddenin "biyokimyasal evrimi" ile başlanıp, genel olarak canlıların "organik evrimi" evresine geçilmektedir. Özel olarak insanın organik evrimi ise uzak hayvan anaataları olan "prosimiyen kemirgen" noktasından uzak insan anaatal
156 TL. 195 TL.
 %  20
Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi I. Kitap;Antropogenesis: İnsanın Biyolojik-Kültürel Evrimi ve İlkel Topluluklar
Bu yapıtta anlatılan insanlığın öyküsü ulusçu, dinci, batıcı tarihlerde-kinden farklıdır. İnsanlığın tarihi, UNESCO'nun çok ciltli History of Humanity (İnsanlık Tarihi, İmge) yayını doğrultusunda, "insan odaklı" bir bakış açısıyla, tek ciltte kotarılmaya çalışılmaktadır. Bu yolda, maddenin "biyokimyasal evrimi" ile başlanıp, genel olarak canlıların "organik evrimi" evresine geçilmektedir. Özel olarak insanın organik evrimi ise uzak hayvan anaataları olan "prosimiyen kemirgen" noktasından uzak insan anaatal
156 TL. 195 TL.
 %  10
Orta Asya Milletleri;Orta Asya Etnolojisi 1868
Vambery, Yahudi casusun Orta Asya raporları, sadece istihbarat dünyasının derinliklerindeki bir perspektifi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda insanın kararlarının tarihsel akışa nasıl etki edebileceğini gösteriyor. Theodor Herzl ile de irtibatlı bu casus Casusun titizlikle hazırladığı bu raporlar, bölgenin stratejik önemini ve siyasi karmaşıklığını tüm detaylarıyla ele alıyor. Kitap, yazarın Orta Asya'ya yaptığı ziyaret sırasında gözlemlerine odaklanıyor. Bölgedeki siyasi değişiklikleri ve Rus ilerleyişinin
184.5 TL. 205 TL.
Tükendi
 %  10
Osmanlı ve İran Kadınların İncelenmesi -1909-
Bir İngiliz kadınının eşinin görevi gereği sekiz yıl boyunca birçok bölgede doğulu kadınlar arasındaki ikameti ve yaşantısı. Eşi kilise tarafından bir tıp misyoneri olarak seçilip doğuya gönderilen yazar, sekiz yıl boyunca İran ve Türkiye’de yaşadıklarını tamamen tarafsız ve kendi gözlemlerine dayanarak okuyucularıyla paylaşmaktadır. Bu süre zarfında hayatları bir peçenin ardında geçen oldukça geniş ve samimi bir arkadaş çevresine sahip olan yazar, bu vesile ile onların güvenlerini kazanarak gerçekte ne yaş
178.2 TL. 198 TL.
Tükendi
 %  20
İnekler Domuzlar Savaşlar ve Cadılar - Kültür Bilmeceleri
Hintliler neden ineklere tapar? Yahudiler ve Müslümanlar neden domuz eti yemeyi reddederler? Ortaçağdan sonra Avrupa'da neden bu kadar çok sayıda insan cadılara inanmıştı? Günümüzün popüler kültüründe nasıl oldu da cadılar o eski güçlerine kavuştular? Yamyamlar ve Krallar, Kültürlerin Kökenleri adlı yapıtın ünlü yazarı Marvin Harris insan davranışı konusunda akılları karıştıran bu tür soruları yanıtlarken, bir halkın davranış ne denli garip görünürse görünsün onu yaratan kaynaklarının mutlaka bulunup açık
184.8 TL. 231 TL.
Meriç –Tunca – Arda nehirlerinin birleşerek Meriç nehri ana kolunu oluşturduğu düğüm noktasında konuşlanan Edirne, yüz yıllarca bu akarsulardan yararlandığı gibi zaman zaman büyük su taşkınlarına da şahitlik yapmıştır. Dünyada bu geometride konuşlanan başka bir şehir yok. Edirne 1362 de Osmanlı Devletinin payitahtı olduktan sonra yüz yıla yakın bir süre Tunca nehrinin iki yakasında zamanın en güzel şehri haline getirilmiştir. İstanbul’un başkent olmasından sonrada Avrupa devletleri ile ilişkilerin yürütüldü
150 TL.
Tükendi
Sizler hiç gül bahçesi gördünüz mü? İç içe geçmiş sarı, kırmızı, beyaz ve daha nice renk insan ruhuna huzur verir, elinizde olmadan sizleri başka bir dünyaya davet eder. Her gülün kokusu, rengi ve dokusu farklıdır. Kürdistan coğrafyası da tıpkı bir gül bahçesi ve gökkuşağı gibi rengârenktir. Güzellikler iç içe, gönül bağıyla örülmüş bir halı deseni gibidirler. Bir yanı Kurmanç, Zaza, Soran, Ermeni, Türkmen, Nesturi, Keldani, Sȗryani, Ezidi, Arami, Asuri; bir yanı Sünni, Alevi, Şii, Hristiyan, Musevi ve daha
950 TL.
Tükendi
 %  20
Irklara Veda - Yaşasın Biyolojik ve Kültürel Çeşitlilik
İnsanın yer ve zaman içinde sergilediği muhteşem kültürel zenginliğini bir an önce okumaya başlayın. Sayfaları çevirdikçe sanki bir zaman makinesi sizi yıllar öncesine götürecek ve orada varlığından haberinizin bile olmadığı topluluklarla tanışacaksınız. Ne yazık ki bu toplulukları sadece kitap sayfalarından tanıyabilirsiniz. Neden mi? Çünkü onların büyük bir kısmı çoktan yok oldu. Size vahşi, ilkel, yabani olarak tanıtılan, tarihin tozlu sayfalarına sessizce ve acımasızca gömülen insanlar... Uygarlığın nim
132 TL. 165 TL.
Entelektüel özgürlüğün sınırlandığı, aceleci genelleme ve spekülasyonların hâkim olduğu bir atmosfer ve antropolojinin mayınlı arazisinde Boas; insanın neliğine dönük kadim meselenin izini sürerek antropolojinin sularına açılıyor. Politik tavır ve sosyal aktivizmi antropoloji üzerinden hayata geçiren hamlesiyle Boas; “ilkel” ve “uygar” insanın düşünme biçimleri, “ırk” ve kişilik arasındaki bağlantı, ilkel insandaki özgün düşünce ve muhakeme gücü gibi konular etrafında şekillenen tartışmaları bilimsel bir pe
60 TL.
Tükendi
 %  5
İndra ;Tanrı ve Kral
İndra yaşayan dünyanın kralıdır. Neşe kazandıran, nesiller çoğaltan, yiyecek veren, at arabalarına hız katan ineklerin koruyucudur. O harikalar yaratan bir tanrıdır. Güneş ve şafağı doğuran odur, suları kurtarıp akıtan tanrıdır, kuraklıkları giderir. İnsanlar gibi gerçek hediyeler verir, altınlar dağıtır, mutluluk bahşeder ve güç kazandırır. Nefret içindeki düşmanlara engel olandır, insan boylarının arasına karışır, uzaklara yayılır; ozanlar öfkesi dayanılmaz olan “kral İndra’yı” sonsuza dek överler. O
161.5 TL. 170 TL.
Tükendi
 %  10
Mit ve Anlam
Lévi-Strauss’un ismini ilk kez duyan biri onun temelde ne anlattığını çabuk ve kolay bir şekilde izah etmemi istese, Mit ve Anlam’ı seçip yüksek sesle okurdum.” —Profesör Wendy Doniger Genel okura seslenen bu kitapta, yirminci yüzyılın önde gelen düşünürlerinden Claude Lévi-Strauss, insan varoluşuna dair can alıcı sorular üzerine harcanmış bir ömrün kazanımlarını paylaşıyor. “Kaosun bir anlamı olabilir mi?” – “Modern bilim mitlerden neler öğrenebilir?” – “Yapısalcılık nedir?” gibi sorulara verdiği cev
81 TL. 90 TL.
Tükendi
Aras Aras - Goodbye Sona Kitap Açıklaması 20. yüzyıl başlarken, Trans-Kafkasya; Azeri'si, Ermeni'si, Gürcü'sü ve daha nicesiyle, farklı dinlerin yaşandığı, farklı dillerin konuşulduğu, Aras ve Kura nehirlerinin gizemiyle, iç içe dokunmuş rengârenk bir Tebriz halısı gibi, görkemli ve gösterişliydi. Ancak birden bire her şey değişti. Sanki Prometheus'un Tanrılardan çaldığı ateş, eşi benzeri olmayan bu güzelliğin orta yerine düşmüştü. Bin bir emekle örülmüş etnik ve siyasi dengeler altüst oldu. Bir ya
200 TL.
Tükendi
Ararat Aratat Cemşid Kitap Açıklaması Kürdistan... Kürdistan... Kürdistan... Kiminin zihninde; tiksinme, korku, ilkellik, ihanet, boş hayal, gereksiz inat; Kiminin yüreğinde; kök, tarih, ata, intikam, direniş, kimlik, sahipsiz vatan. Kürt insanı yüzyılların kendisine devrettiği dev mirasın yükü altında zorlukla nefes alıyor. Rüyalar bile paramparça. Huzur, mutluluk ve sevgi hâlâ çok uzak. Yüreklerde yeşeren tek duygu isyan, isyan ve yine isyandır. İdealizm, temiz ruh, fedakârlık, cesaret, ekonomik
200 TL.
Tükendi
Kürtlerin ve Kürtçenin Tarihi Kitap Açıklaması Kürt dili direnç gösteren karakterleri ile yüz yıllardır bir çok badireler atlatmış, çeşitli devletlerin ve kavimlerin asimilasyonuna rağmen masallar, destanlar, dengbejler ve diğer kültür öğeleriyle nesilden nesile aktarılarak yüzyıllar boyunca varlığını koruyabilmiş günümüze kadar gelebilmiştir. Bu anlamda Kürt halkının ve Kürt kültürünün milli dilidir. Dil bilimcilerin ve etnologlar Kürt dilini araştırıp incelerken onun yalnızca dil yapısını incelemekl
250 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 187 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1