Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 24 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  10
Tanburi Cemil Bey
Tanburî Cemil Bey, Türk müziğinin Osmanlı`dan Cumhuriyet`e aktarımında, yaptığı ses kayıtlarıyla en büyük aracılardan biridir. O, yaşadığı dönemin bir müzisyeni olmasının ötesinde, değişimi idrak edip bu değişime besteleri, yazıları ve en önemlisi bıraktığı ses kayıtlarıyla bizatihi katkıları olmuş bir portredir. Eski ve yeninin tam merkezinde bulunan Tanburî Cemil Bey, hem &`;eski”nin hem &`;yeni”nin göstergelerine sahiptir. Bu vasfıyla Cemil Bey, geçmişte yaşamış herhangi bir tarihî karakter olarak anlaşı
207 TL. 230 TL.
Tükendi
Müzik ve Aşk… İnsanlığın en eski mucizeleri… Bu harika kitabı kaleme alan sevgili arkadaşım Gülfam Göknar, önceki kitapları Müzik ve Yemek ile Müzik ve Çiçek’in ardından Müzik ve Aşk eseriyle de bizleri hayran bırakan muhteşem bir yolculuğa davet ediyor… Mozart’tan başlayarak klasik müzik tarihine aşklarıyla damga vurmuş bestecilerin, bizleri kimi zaman gülümseten kimi zaman hüzünlendiren mektuplarını okuyup bilinmeyen yönlerini keşfedecek, müzik dolu duygular yaşayacağız. Olağanüstü bir çalışma, emek, tutk
700 TL.
Tükendi
 %  15
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası; Çoksesliliğin Belgesel Tarihi
Elma Yayınevi'nden yepyeni bir eser; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Çoksesliliğin Belgesel Tarihi... Osmanlı'dan bu yana çoksesliliğin belgesel tarihini bu kadar detaylı anlatan bir kitap daha yazılmadı. Fotoğraf ve belgelerle bu toprakların çoksesli müzikle tanışma hikâyesini; besteciler, şefler ve orkestra elemanları eşliğinde öğreniyoruz. Giuseppe Donizetti'den, D'Aranda'ya, Zati Arca'ya, Zeki Üngör'e, öncesinde ve sonrasında çoksesli müzik tarihini yazan/yaşatan tüm sanatçılar bu kitapta bize bi
58.65 TL. 69 TL.
Tükendi
 %  15
İnsan ve Hayvanat Üzerinde Musikinin Te’siri Musikinin Ahlaka Te’siri
Müziğin canlılar üzerindeki etkisi yüzyıllarca düşünülmüş ve araştırılmıştır. Bu konu üzerine değişik düşünceler meydana gelmiş ve bu düşüncelerin sonucunda çeşitli eserler ortaya konmuştur. Sesin gücü ve bu gücün nelere sebebiyet verebileceği hem doğu hem de batı düşüncesinde çeşitli değerlendirmelere yol açmıştır. Bu nedenle de sesi Tanrısal bir güce dayandırma isteği meydana gelmiştir. Doğu ve batı mitolojilerinde çok sayıda müzisyen Tanrı veya efsanevî karakterler oluşmuş, bu söz konusu şahsiyetler müzi
93.5 TL. 110 TL.
Tükendi
Yaklaşık sekiz yıl önce Müzik ve Bir Arada Yaşam yolculu­ğuma başladığım an biliyordum ki müzik sayesinde bir araya gelmek gibi basit bir eylem bile muazzam bir etkiye sahip ola­bilir. Görünürde düşman olanlar birlikte müzik yaptıklarında, bir grup diğer grubun müziğini dinlediğinde ve hatta hiç akla gelmeyecek insanlar yan yana gelip birlikte çaldıklarında tüm kalıp yargılar ve düşmanlıklar tuz buz olur. Herkesin hayatı değişir, müzisyenlerin ve halkınki azade değildir.Bu kitaptaki her bir müzisyen, yoksul
150 TL.
Tükendi
Sultan 4. Murad'ın, Bağdat seferine gitmeden önce 1638'de yapılmasını emrettiği esnaf geçit töreninde musikiciler esnafı da bulunur. Kendisi de bir musikici olan Evliya Çelebi, Seyahatname'sinin 1. Cildinde, Çalgı-yapımcılar (Esnaf-ı kar-ı...., Hünerkar-ı..., Kar-ı...) Çalgıcılar (Esnaf-ı sazendegan, Sazendei..., Sazendegan-ı...) ve çalgılarını az veya çok ayrıntıları ile betimler. Bu çalgılar üzerine ilk çalışmayı yapan H. G. Farmer, bunu Seyahatname'nin von Hammer tarafından yapılan İngilizce çevirisine d
400 TL.
Tükendi
Bu çalışma İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü/SBE Müzikoloji ve Müzik Teorisi/MJT programı doktora tezi çalışmaları kapsamında hazırlanmıştır. Etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar teoretikal perspektifleri ekseninde ses bilgisi/şekil bilgisi/söz bilgisi ölçütleri çerçevesinde lektoloji/fonoloji/müzikoloji performans özellikleri düzeyinde yapılandırılmıştır. Türk halk müziği yöresel ağız/şive/lehçe özellikleri linguistik yasalara bağlı olarak sesbilgisi/şekilbilgisi/sözbilgisi ölç
360 TL.
Tükendi
 %  10
Müziğin Öyküsü
Müzik, kısa bir süre önce sessizliğin bozkırlarındaki nadide ve cılız bir fısıltıdan ibaretti. Ama artık soluduğumuz hava gibi her yerde. Peki, böyle bir mucize nasıl gerçekleşti? Tarih öncesinden kalma enstrümanlardan modern pop şarkılarına kadar müziğin kırk bin yıllık geçmişinde çıkılan dinamik ve kapsamlı bir tur. Müzik günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olsa da gelişiminin birkaç notadan çok katmanlı orkestrasyona kadar uzanan tarihi, ilk bakışta beklenmedik biçimde karmaşık görünebilir. Ho
287.1 TL. 319 TL.
Tükendi
 %  10
En Sevilen Klasikler; Günümüzün En Çok Dinlenilen 300 Klasik Müzik Eseri
İngiltere'nin en popüler klasik müzik kanalı olan Classic FM'in dinleyicilerinin kullandıkları oylarla oluşturulan Classic FM Hall of Fame adlı listeden yola çıkan Tim Lihoreau, Darren Henley ve Sam Jackson üçlüsünün yazdığı bu kitapta, dinleyici oylarıyla seçilen 300 klasik müzik eserinin öyküsü anlatılıyor. En sevilen klasikler'de Bach, Mozart, Beethoven, Çaykovski gibi müzik tarihinin en büyük isimlerinden günümüzün müziğini yazanlara kadar, oldukça geniş bir yelpazeye yayılan çok sayıda bestecinin eser
29.17 TL. 32.41 TL.
Tükendi
 %  10
Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram
Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram kitabı, soyut öğrenme ortamını bir ölçüde somutlaştırmayı, dolayısıyla müziksel öğrenme yaşantılarını kalıcı kılmayı hedeflemektedir. Beş kitaplık bu dizinin sağlayacağı olanaklar şöyle sıralanabilir: 1. Kitap, salt okumayla sınırlı tutulmamış, dersin itme, yazma ve yaratma ile birlikte, temel müzik bilgilerini de kapsayacak biçimde, bir bütün olarak ele alınmıştır. 2. Müziksel İşitme Okuma öğretiminin, aslında bir dil öğretimi olduğu gerçeğinden hareket edilerek, mü
261 TL. 290 TL.
Tükendi
 %  10
Orkestrasyon; Çalgılama ve Orkestralama Sanatı
Orkestrasyon - Çalgılama ve Orkestralama Sanatı sadece orkestrasyon teknik ve estetiğini değil, aynı zamanda bir partisyonu nasıl değerlendirip ondan nasıl zevk alınacağını öğrettiği için de akademisyenlere, profesyonel müzisyenlere ve müzikseverlere yardımcı olacak teorik ve pratik bir rehber kitabıdır. Geçmişin ve günümüzün orkestra aletlerini bütün ayrıntılarıyla anlatan bu çalışma, orkestrasyon konusunu geleneksel ve modern tekniklerle eksiksiz bir şekilde ele alır. Öğrenciler tarafından tekrar orkest
81 TL. 90 TL.
Tükendi
 %  15
Müzik Yapımı
93.5 TL. 110 TL.
Tükendi
 %  15
Türk Müziğinde Ana Dizi
Bir müzik sisteminde ana ses dizisinin ne olduğu veya ne olması gerektiği meselesi, o müzik sisteminin temel konularından biridir. Müzik ses sistemini, müziğin en temel meselelerinden biri olarak kabul edersek, müzikte ana dizi konusunu da ses sisteminin önemli meselelerinden biri olarak ele alabiliriz. Bir müzik sisteminin doğru bir temele oturması ve müzik teorisi ile müzik pratiğinin birbirine uyumunun azami düzeyde sağlanabilmesi için yukarıda belirtilen temellerin sağlam bir şekilde atılmış olması gere
25.5 TL. 30 TL.
Tükendi
102 Klasik Gitar Repertuarı CD'li Murat Danabaş Klasik gitara başlayanların öğrenim aşamasında yararlana bilecekleri kaynak kitap. CD'de 27 parça çalınmıştır.
23.15 TL.
Tükendi
 %  10
Arabesk Toplumsal ve Müzikal Analiz
Bu kitap, her şeyden önce, yarım yüzyılı aşkın bir zamandır varlığını sürdüren ve Türkiyede en çok dinlenen müzik olarak kitleleri peşinden sürükleyen arabeski, önyargılardan uzak ve doğrudan müziğin içerisinden inceleyen bilimsel bir çalışma niteliği taşıyor. Uzun yıllar siyasi ve kültürel kutuplaşmaların odağında yer almasına rağmen, sanatsal bir üslup olan arabesk sürekli ihmal edilmiş, akademik müzik çevrelerince de en ufak bir ilgi görmemiştir. Bugüne dek arabesk üzerine yapılan araştırmaların sosyol
216 TL. 240 TL.
Tükendi
Türk müziiği nazariyat bilgileri bölümleriyle solfej eğitiminde temel bir kitap. Uygulamalı solfej kısmı dvd'de mevcuttur. Temel Müzik Bilgileri, Ritim-Usul, Uygulamalı Solfej
27.78 TL.
Tükendi
çindekiler Temel Müzik Bilgileri Ritm, Usul Uygulamalı Solfej Türk Müziği Nazariyat Bilgileri Şekiller Tablolar
27.78 TL.
Tükendi
44 TL.
Tükendi
Eğitimin her alanında olduğu gibi, müzik eğitiminde de öğrenciler öğrenmek için çeşitli yollara başvururlar. Öğrenme işlevinin etkililiği, öğrenenin öğrenme potansiyelini bilinçli olarak kullanabilme durumuna ya da yeterliliğine göre değişebilmektedir. Diğer bir deyişle, bazı öğrenciler öğrenme işlevini daha etkili olarak gerçekleştirebilirken, bazı öğrenciler ise bilinçsizce çalışma, bilgiyi hatırlayamama, motive olamama gibi faktörlerden dolayı öğrenme işlevini etkili olarak gerçekleştiremeyebilmektedir.
104 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 24 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1