Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 11 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Her sabah uyandığımızda gazete ve televizyon kanallarına baktığımızda sosyal medyaya göz attığımızda Ortadoğu, Kuzey Afrika, İran, Kafkasya, Balkanlar ve Doğu Akdeniz'deki yaşanan birçok siyasi gelişme bizlerin gündemine girmekte ve genellikle yaşananlar gündemimizi oluşturmaktadır. Özellikle komşumuz olan Suriye, Irak ve İran'da yaşanan siyasal hadiseler, daha baskın bir şekilde zihinlerimizi meşgul etmektedir. Türkiye kamuoyu kadar olmasa da dünya kamuoyu da bu bölgelerde vuku bulan hadiselerden dolayı bi
437.5 TL.
Tükendi
 %  20
Barış Sürecinin Acıları
Bu kitap, Ortadoğu bataklığına gömülüp çırpındıkça batan dünyamızın önde gelen yöneticilerine yapılan bir barış çağrısıdır. Yoksul Güney İtalya'nın Puglia Bölgesi'nde doğan, Ortadoğu uzmanı düşünür, yazar ve şair Giuseppe Goffredo, kitabında, aralarında kendi yurdu İtalya'nın da bulun-duğu, Güney Akdeniz'in ''geri bırakılmış'' ülkelerinin sorunlarına felsefi bir yaklaşımla el atıyor ve kişisel olarak yaşadığı zorlukların da ışığında çözümler üretiyor. Gezegenimizin son yıllarda en çok gereksinim duyduğu
117.6 TL. 147 TL.
Bu çalışma, herhangi bir yönetimi, bir hareketi, düşünceyi veya eğilimi meşrulaştırma veya gayrı meşrulaştırma amacını gütmeksizin ve advokasi yapmaksızın akademik objektiflikle Irak Kürtleri özelinde milliyetçilik, Kürt milliyetçiliği, tarihsel, siyasal gelişimi ve self determinasyon konularını incelemektedir. Çalışma, ayrıca 2003 yılında statüsü belirginleşen Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin ekonomik ve sosyal durumunu, Türkiye ile ilişkilerini ve son olaylar bağlamında kaydettiği gelişmelerle ilgili
25 TL.
Tükendi
 %  10
Mayın ve Kaçakçı; Türkiye - Suriye Sınırını Înşa ve Bozma Pratikleri
Türkiye-Suriye sınırının Nusaybin sınır hattı ve bölgesi üzerine yapılmış bu etnografik çalışmada, sınır hattında yaşanan olaylar ve tecrübeler, bu bölgede yaşayan sıradan insanların hayat hikayeleri ve şahitlikleri üzerinden analiz edilmektedir. Tasavvur edilen devletin, ulusun ve milli kimliğin uçlarını da belirleme vasfı taşıyan politik sınırlar ve onları belirleme, inşâ etme, koruma ve güvenliğini sağlama süreçlerinde farklı devlet aygıtlarının devreye sokulduğu görülmektedir. Politik sınır, devlet söyl
108 TL. 120 TL.
Tükendi
Karabağ, Sovyetlerin güneyindeki iki cumhuriyetin, Ermenistan ve Azerbaycan'ın; nihayetinde her iki ülkeyi de bağımsızlığa götüren, Sovyetler Birliği'nin sonunu getiren ve stratejik açıdan önemli bir bölgeyi on yıllarca sürecek bir çatışmaya sürükleyen bu ihtilafın içine nasıl düştüklerini kapsamlı olarak anlatan bir çalışma. Bir yanıyla modern tarih çalışması, bir yanıyla da siyasi bir analiz olarak karşımıza çıkan bu kitap; Güney Kafkasya içinde yapılan pek çok seyahate, gerek bölgede, gerekse Moskova ve
225 TL.
Tükendi
 %  15
Yönetim Ekonomi Siyaset Sarmalında Bölge
I. DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE DEĞİŞEN PARADİGMALAR-I: KÜRESELLEŞME II. DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE DEĞİŞEN PARADİGMALAR-II: YÖNETİŞİM III. DEĞİŞEN MEKANDA EŞİTSİZLİĞİN VE DENGESİZLİĞİN DÜZENLENMESİ ÇABALARI: DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE DEĞİŞİM VE BÖLGE IV. SİYASAL VE YÖNETSEL BİRİM OLARAK BÖLGE V. EKONOMİK BÖLGE YÖNETİMLERİ YA DA BÖLGESEL EKONOMİK KALKINMANIN TEMEL ARAÇLARI VI. KENT BÖLGELER: KÜRESELLEŞME SÜRECİYLE DEĞİŞEN BÖLGESEL GELİŞME PARADİGMALARI VE MEKÂN VII. BÖLGESEL YÖNETİŞİM VIII. BÖLGELERARASI DENGESİZ
212.5 TL. 250 TL.
Tükendi
 %  15
Bolivya Anayasası; Hukuk, Demokrasi, Özerklik
Bolivya'nın 2009 yılında yürürlüğe koyduğu yeni anayasa, insanlık tarihinde yapılmış en ileri anayasalardan biri. Ülkede yaşayan bütün halkların kültürlerini, dillerini ve yurttaşlık haklarını garanti altına alan; doğa varlıklarının sömürüsünün ve uluslararası tekellerin yağmasının önüne geçen; toplumu bütün çeşitliliği ve zenginliğiyle tanıyan bir anayasa. Bolivya Anayasası: Hukuk, Demokrasi, Özerklik, Bolivya Anayasası'nın İspanyolca orijinalinden ilk tam metin çevirisini sunmasının yanında, bu anayasanı
148.75 TL. 175 TL.
Bu eser Marksist parti inşa teorisi üzerine uzun yıllara dayalı akademik alanda yaptığı çalışmalarla tanınmış olan Prof .Wu Meihua tarafından 2007 yılında hazırlanmış oldukça güncel bir eserdir. Marksist partilerinin örgütlenmesi veya bu partilerinin inşası üzerine Marksist teoriler Marksizm'in sistematiği içindeki önemli bir yere sahip bulunmaktadır.Bu alandaki teoriler aynı zamanda Marksizm'in üç önemli bileşiminden biri olan bilimsel sosyalizm teorisinin bir parçasıdır.Bu teoriler genellikle sosyalist ül
33 TL.
Tükendi
 %  10
Rus Arşiv Belgelerine Göre Boğazlar ve Şark Meselesi
Bu kitabı okurken, üzerinde yaşadığımız coğrafyanın dünya jeopolitiği açısından ne derece önemli olduğunu daha yakından anlıyoruz. Türk Devletinin her türlü dış politikasında bu noktanın daima göz önünde bulundurulması gereği vardır ve hep öyle kalacaktır. Kitap, Rus arşiv belgelerine dayanılarak, Rus arşiv dairesinin uzun yıllar müdürlüğünü yapmış olan bir Rus tarafından ve doğal olarak Rus bakışı açısından yazılmıştır. Rusya, bütün tarihi boyunca Burası bizim nefes borumuzdur. diyerek Boğazlar üzerinde h
42.3 TL. 47 TL.
Tükendi
İngiltere, on dokuzuncu asrın başlarından itibaren İslâm coğrafyasının iki önemli devleti olan Osmanlı ve İran üzerinde başlattığı hileli ve sinsi süreç ile her ikisini I. Dünya savaşına sürüklemiş, savaş sırasında topraklarını işgal ettikten sonra bağımsızlıklarına halel getirmiştir. Her iki devlette de hedeflerine ulaşmak için Tanzimat, Islahat, Kanun-ı Esasi, Meşrutiyet ve ferdi özgürlük gibi araçlara başvurmuş, halkın bütün dertlerinin ilacı olarak mevcut idarelerin yerine bu araçların ikame edilmesi gö
367 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 11 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1