Tanzimat Fermanıyla idari yapıda ortaya çıkan nitelik ve nicelikle ilgili değişmeye paralel olarak şehirlerin mekânsal
yapılarında da yeni öğeler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bun- lardan biri yönetici merkez olgusudur. XIX. yüzyılın
ortala- rından itibaren oluşmaya başlayan yönetici merkez olgusu- nun odak noktası hükümet konaklarıdır. Osmanlı
Devleti'nde yüzyıl başlarından itibaren inşa edilmiş olan bu konaklar şehir imar planlarında yeni ve önemli bir
değişikliğe sebep olmuştur. Hükümet konakları Osmanlı topraklarında hemen hemen bütün şehirlerde, hatta daha
küçük idare merkezle- rinde de inşa edilmeye başlanmıştır.
Temeline 12 Mayıs 1885 Salı günü kazma vurulan Konya Hükümet Konağı'nın inşaatı 1891 yılı başlarında
tamamlanabilmiştir. Yarı kâgir olarak inşa edilen konak, bir buçuk milyonu Konya halkı- nın yardımları olmak üzere -
tefrişi ile birlikte- yaklaşık bir milyon sekiz yüz bin kuruşa ve beş seneyi aşkın bir zamanda tamamlanabilmiştir.
Bu kitap Konya Hükümet Konağı'nın inşa sürecini tamamen arşiv belgeleri ışığında ele almaktadır.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786253962777
Yayın Tarihi :2024-06-06
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Arşiv Belgeleriyle Konya Hükümet Konağı’nın İnşası
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :128
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :135 X 215
Emeği Geçenler :
Yazar   : Ali Işık
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler