KİTAP HAKKINDA:, Küreselleşme olgusu, günümüzde tüm ekonomik ve sosyal ilişkilere damgasını vurdu. Küreselleşmenin Türkiye
açısından geçirdiği aşamaları tarihsel olarak ele almak, yarattığı sonuçları doğru biçimde irdelemek günümüzü anlayabilmek için oldukça önemli.
Prof. Gülten Kazgan, bu kitabında, küreselleşmenin Türkiye üzerindeki etkilerini tarihsel olarak, sosyal sonuçlarıyla birlikte irdeliyor. Yazar,
Türkiye ekonomisinin "birinci" küreselleşme olarak tanımlanabilecek kavramla 1830'lu yıllarda karşılaştığını ve Osmanlı İmparatorluğu'nun
bağımlı ve yarı-sömürge durumuna gelişindeki temel etkenlerinin emperyalizmin yarattığı unsurlara bağlı olduğunu öne sürüyor. Cumhuriyet
Türkiyesi'ni ise bu kalıntıların tasfiyesi ve II. Dünya Savaşı ile birlikte oluşan yeni "dünya dengeleri" bağlamında ele alıyor. Kazgan, "ikinci"
küreselleşme aşamasını, II. Dünya Savaşı'ndan sonra tesis edilen sosyal devletin tasfiyesini sağlayan 24 Ocak Kararları ve piyasanın
serbestleşmesiyle başlatıyor. Bu sürecin 1990'lı yıllarda hızlandığını vurgulayan Kazgan, Türkiye'nin içine çekildiği bağımlılık sürecini ve bu
yıllarda patlak veren krizlerin ve Ekim 2008 krizinin sosyal, ekonomik ve siyasal sonuçlarını araştırıyor. Osmanlı'dan günümüze kadar gelen
ekonomik gelişmeleri ele alan Tanzimat'tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, temel bir başvuru kaynağı niteliğini taşımaktadır. Eserin altıncı
baskısında yazar, kitabı son yıllarda yaşanan gelişmeleri de göz önüne alarak genişletmiş ve güncelleştirilmiştir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789756857311
Yayın Tarihi :2017-12-06
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Tanzimattan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi
Baskı Sayısı :7.Baskı
Sayfa Sayısı :492
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :160 X 230
Emeği Geçenler :
Yazar   : Gülten Kazgan
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler